BM MİKAİL: RUH NEDİR?

Yazdır Yazdır 

BAŞMELEK MİKAİL’DEN MESAJLAR – LM-01-2016

RUH NEDİR?

Ronna Herman kanalıyla, LM-01-2016

Sevgili üstatlar, siz Yaratıcının Ruh Özünün bir Fasedisiniz: Bireyselleşmiş Tanrı – Tohumu Atomu. Yaradılıştan ifade etme ve yaratma arzusu olan BEN’İM bilincinizdir. Spiritüel sözcüğü dine veya dini dogmaya değinmez. Var olmanın şimdiki halinden ilerlemeye bir odaktır: fiziksel, duygusal, zihinsel, sezgisel ve sosyal. İnsan içgüdüsel – doğasından, Beşinci Boyut ortamına girmeye hazır evrimleşmiş Spiritüel/İnsan varlığına gelişmeyi gerektirir. Yüksek bilinçte bireyin ruhsal güçlerinin farkına varması farkındalığın yeni hali ile sonuçlanır, bu yeni deneyimlere, daha büyük yeteneklere ve ilave becerilere yol açar.  Kendini gerçekleştirme bugünün ileri Ruhlarının amacıdır.

Kişisel bilinç akışınızı yönlendirmeyi öğrenmeniz çok önemlidir. Ego – arzu bedeni yanılsamalı geçmişin en kuvvetli kalıplarını izleyerek veya devam eden bir düşünce formu bırakmak için yeterince kuvvetli olan acı verici veya stresli olayların parçalarını gelişigüzel seçerek bilinçaltı zihnin labirentinde aşağıya doğru dolanır. Andan ana zihin gevezeliğinizi kontrol etmek Kendinin Üstatlığını elde etmede bütünsel bir bileşendir. Berrak zihni olan mantıklı bir düşünür olmak için, bir gözlemci veya zihnin düşünce süreçlerinin izleyicisi olmalısınız.

Üçüncü ve Dördüncü Boyutlarda Ruhsal Benliğiniz, yaradılışın çoklu yoğunluklarını deneyimlemek için MADDE İLE BİRLEŞEN KUTSAL ÜÇLÜ PARÇADIR. Ruhun ana güdüsü, barındığı kişiliği kendi Tanrı Özü kısmıyla doldurmaktır. Amacı ve en büyük arzusu, kozmik deneyimlerin geçmiş düzeninden gelen bilgeliği alıkoyarken, tekrar Ruh formuna yükselmek için periyodik uyarım ile “kendini ifade eden bireyselliğin” tekrarlanan döngüleri vasıtasıyla hizmet etmektir.

Boşluktan çıkıp yaradılışın yoğunluğuna girdikçe, her Kutsal Üçlünün Işık içeriği azaldı. Başlangıç, farkındalığın Beşinci Boyut aşaması, en yoğun ilk alt – seviye zihinsel bedene ve İlahi İradenin bütünleştirilmesine odak başlatır. Her alt – planda ve bilincin her tam planında spesifik evrim yasaları uygulanır.

Sizler Beşinci Boyutun titreşim kalıplarına girerken, hücreleriniz, Eterik Bedeniniz ve Aura alanınız hızlanmış arınma sürecine başlar. Bu süreç en sonunda Yüksek Benliğinizin bir çok Fasedinin indirilmesi ve yüksek frekanslı Işık Bedeninizi geri kazanmanın başlangıç aşaması ile sonuçlanır. Beşinci Boyutun en düşük seviyesinde dinginlik başlar ve üssel olarak kuvvetlenir. Tanrısal gücü ve bilgeliği elde etmek, koşullanmış bilincin ötesine geçmenizi, Yüksek Benliğinizin bir çok Fasedi aracılığı ile kozmik bilincinize uyumlanmayı gerektirir. Aydınlanma yolunu başarılı şekilde geçmek için duygusal istikrar ve zihinsel çaba gereklidir. Beşinci Boyut alemlerinde ve üzerinde uygulanan denge yasası vardır.

Kısaca, Altıncı Boyut, ölümsüz olduğunuzu gerçekten kavradığınız boyuttur. Bu Alt- Evrende Kutsal Üçlülerinizin daha güçlü seviyelerinin bazılarına giderek yeniden bağlandıkça, İLAHİ PLANın büyük ölçüde genişlemiş bilincini bedenlersiniz.

Yedinci Boyut, bu Alt – Evrensel deneyimde insan bedenlenmesinin son evrimsel sınırıdır. Belirli bir formunuz olacaktır; ama, bu form çok ince ve kolay işlenebilir olacaktır. Sekizinci Boyutun ilk alt – seviyesi (frekansı en düşük olanı) Sonsuzluk Kapısıdır. Yüksek frekansların daha da fazlasını bütünleştirme yeteneği kazandıkça, onun faydalarının çoğuna erişebileceksiniz. Daha saf Tanrı Işığının çok küçük miktarlarının kişisel Işık sütununuza akmaya başladığı, böylece Aura Alanınıza Işık ve Ruhsal Şarkınıza titreşim eklediği, her bir yüksek frekans seviyesine erişme yeteneğini elde ettikçe, bir damlama etkisi başlatılır. Yuva planı seviyesinde, Dördüncü Boyutun Yedinci Planında Ruhun bütün, ışıldayan bedenine kadim üstatlar tarafından “Yüksek Nedensel Beden” ismi verildi.

Sizler çok boyutlu olurken, zaman algınız daha akışkan hale geliyor ve beyniniz tarafından kaydedilen kavramlar daha karmaşık ve doğru olacak. Giderek bilinç üzerinde kontrol ve süreklilik geliştiriyorsunuz, bu daha net ve daha gerçek spiritüel algı ile sonuçlanır.

Duyular – dışı yeteneklerinizi geliştirmek için, sadece meditasyonda ve tefekkürde değil, aynı zamanda sessizlikte zaman geçirmeye istekli olmanız çok önemlidir. Kendinin – farkındalığını elde etmekte ilk adımlardan biri düşük bilinçli zihnin sürekli gevezeliğini kontrol etmek ve sessizleştirmektir.

Üçüncü ve Dördüncü Boyutların tüm zorluklarını ve sınavlarını yenmenin tamamlanmasında, Ruh Beşinci Boyutun girişine (ilk alt – seviye) götüren son engeller ile karşılaşır. Dördüncü Boyuttaki Ruh Parçalarının hepsi temizlenir, dengelenir ve varlığın dört alt – beden sistemine bütünleştirilir. Sonuç olarak, arayıcı uyumlu, dengeli, Ruh aşılanmış bir kişilik haline gelir.

Bu Alt – Evrenin Üçüncü/Dördüncü Boyutlarına gönderilmiş olan orijinal Ruh Parçalarının hepsini başlangıçta içeren Nedensel Beden küresi şimdi kaynaklandığı ilk alt -seviye Kutsal Üçlüye, Beşinci Boyuta geri çekilir. O artık gerekli değildir, çünkü Ruh – aşılanmış kişilik – şimdi Spiritüel/İnsan Varlığı – kendi Beşinci Boyut Kutsal Üçlüsü ile direkt olarak birleşmeye hazırdır. Bu Kutsal Üçlü, bu Alt – Evrensel deneyimde kendi orijinal Tanrı – Tohumu Atomunun sonraki yüksek Fasedidir.

Ahenkli Dördüncü Boyut duygusal alemi şimdi, deneyim ve öğrenmenin bütünüyle yeni bir dünyasına açılan Beşinci Boyut zihinsel aleminin ilk alt – planı ile bütünleşmeye hazırdır.

İLAHİ İRADE, İLAHİ SEVGİ VE İLAHİ SEZGİSEL ZEKA üç tanrısal niteliğini kucaklamamış olanlar için, geleceğin muhteşemliğini kavramak imkansızdır. Siz spiritüel farkındalıkta ilerlerken, bilinciniz kendisini saflaştırır ve ayrıca Kutsal Sevginin titreşimleri ve ritimleri Kutsal Kalbinize dolarken, keskin farkındalık ve hassaslık geliştirirsiniz. Kutsal sevgi, yüksek evrimin sonraki seviyesinin kapısını açan anahtardır. Ruh – aşılanmış kişilik olarak, dünyasal Solar Melek olursunuz – Tanrının ışıldayan Güneşi.

Yıllar önce, size açıklamıştık: “Bu Alt – Evrende her Boyutta ve Alt – Boyutta konumlandırılmış Işık Piramitleri var. Bazıları yıldız sistemlerinin, galaksilerin ve güneş sistemlerinin yaratılmasında kullanılan Kozmik Işık maddesinin büyük ambarlarıdır. Ayrıca yoğunluğa yolculuğunuzda yaratmış olduğunuz tüm Tanrı – Kıvılcımı parçalarının Eterik Kopyasını içeren sayısız, daha küçük Işık Piramitleri var.

“Siz bu Alt – Evrende çoklu boyutlarda aşağı doğru yolculuk yaparken, kendinizi daha da küçük Tanrı – Tohumu Parçalarına kırdınız (ışığın kırılması). Tüm Alt – Boyut alemlerinde Beşinci Boyutun temel seviyesinden, Tanrı – Tohumu Atomunuzun (BEN’İM Varlığınız) oturduğu boyut seviyesine kadar, bir Işık Piramidinde geri dönüşünüzü bekleyen Kutsal Bir Üçlüye sahipsiniz.”

Beşinci Boyutun alt – seviyelerini geçerken, Yedi Alt – Boyut seviyesinin her birinde konumlanmış Kutsal bir Üçlü vardır, her birinin büyüklüğü ve Işık Gücü bir üstündekinden daha azdır. Kutsal Üçlülerin hepsi direkt olarak Tanrı – Tohumu Atomunuzun Kalp – Özünden gönderildi ve en aşağıya, beşinci Boyutun ilk alt – planına kadar her Alt-/Tam Boyutsal seviyede konumlandırıldı.

Yüksek zihinsel bedene erişim kazanmak ve bağlanmak için, Kutsal Kalbinizde merkezlenmiş kalmak için çabalamalısınız. Bu işlem sadece, fiziksel – duygusal bedeniniz üzerinde sağlam bir kontrole sahip olduğunuzda başlatılabilir. Ruhun ve Yüksek Benliğin süptil fısıltılarına uyumlanmak için bilinçli zihin sessizlik periyotlarına sahip olmalıdır. Kutsal Kalbinize bilinçli şekilde nefes alarak (Sonsuzluk Nefesi) zihin huzurunu elde edersiniz, fiziksel bedeninizde Sonsuzluk kalıbını oluşturduğunuzda ve bir alışanlık haline gelinceye kadar tekniği uyguladığınızda, bu nefes almanın doğal bir şekli olur. Düşünceli bir şekilde nefes almayı öğrenmeniz çok önemlidir. Nefes yolunu takip ederek, odaklanmış nefes alma işlemiyle gittikçe bedeninizin farklı bölümlerinin farkına varırsınız. Beden Elementalinizin rahatsızlık veya hastalık sinyalleri ilk başta çok süptildir. Bu sinyallere kulak vermezseniz, giderek ağrıya veya muhtemelen ciddi bir hastalığa gelişirler.

Rahatlık bölgenizden ve kollektif bilinç inanç yapısından çıkmanın çok cesaretli bir şey olduğunu sık sık söyledik. Kendi gerçeğinizi aramak ve yaşamak için cesurca ilerlemek kişisel gücünüzü geri almakta ilk adımdır. Geçmişin prangalarını salıverdikçe ve geleceğinizin kontrolünün sizin elinizde olduğunu anladıkça, üstat bir birlikte yaratıcı olarak potansiyelinize uyanma sürecine başlarsınız. Bilgelik kazandıkça ve çabalarınızın pozitif sonuçlarının keyfini çıkarmaya başladıkça, kendinize ve yargılarınıza güvenmeye başlarsınız. Çoklu duyusal algınız genişler ve kuvvetlenir ve seçimlerinizin hem olumsuz hem de olumlu sonuçlarını yüksek bir bakış açısından görmeyi öğrenirsiniz, dolayısıyla kalp – merkezli bakış açısından kararlar vermeyi öğrenirsiniz.

Daha büyük Işığın Yüksek Boyutlu alemlerine yükseliş süreci, dünyasal bilincinizi Tanrı Bilincinin her bir yüksek boyutlu seviyesi ile birleştirmek için çabalamanızı gerektirir. Büyük Plan, yüksek alemlere yeniden girişinizin Yüksek Benliğinizin her daha ileri Fasedinin Elmas Tanrı Çekirdeği Hücresinde saklanan Beyaz Ateş Tohum Atomlarının bütünleştirilmesi ile gerçekleşmesi için tasarlanmıştır. Birer birer, adım adım, ÜstRuhunuzun her bir engin Fasedinin irade gücünü, bilgeliğini, özelliklerini ve vasıflarını bütünleştiriyorsunuz. Bunu ne kadar çabuk ve kolay gerçekleştireceğiz size bağlıdır, çünkü size ÖZGÜR İRADE armağanı verildi, bu armağan bu Alt – Evrensel deneyim için Büyük Tasarımda önemli bir bileşendir.

Bu Alt – Evrendeki Yaratıcı Bilincin her Fasedi Ruh- beden bölünmesini deneyimledi ve her seviyede ve Var Olmanın her mevkisindeki her Ruh şimdi iyileşme ve Kendisinin bir çok Fasetleri ile yeniden birleşme sürecindedir. Şu andaki fiziksel bedeninizde iken insanca mümkün olan Benliğin bir çok Fasedini bütünleştireceksiniz ve var oluşun yüksek alemlerini geçerken süreç devam edecek. Sizler harmonik rezonansa sahip biyo – bilgisayarlarsınız. Her biriniz karmaşık bir titreşimsel Varlıksınız. Üçüncü/Dördüncü Boyutların daha yavaş, daha yoğun enerjisine alıştınız; ancak, Var Oluşun daha ince, Yüksek Boyutlu haline yükselmek için güç alanınızın rezonansını dengeleme, armonize etme ve yükseltme sürecindesiniz. Yaratıcının eşsiz bir Fasedi olduğunuzu hatırlamalısınız ve İlahi Benliğinizin Birliğine geri dönmek için çabalarken, eşsizliğinizin değerini bilmelisiniz.

Hatırlayın, bilincinizi yükseltirken ve içinizdeki uyuma geri dönerken, daha saf, daha ince frekans kalıpları yayarsınız ve bu nedenle, kendinize aynı armonik Işık kalıplarını bedenleyen ve yayanları çekersiniz. Yeniden birleşme süreci Benliğin çoklu Fasetlerine yeniden katılmayı, yolculukta en yakın Ruh yoldaşlarınızın bir çok üyesi ile yeniden birleşmeyi gerektirir. Yükseliş süreci Tanrı bilincinin bir çok seviyeleri ile yeniden birleşme zamanıdır. Hatırlayın, biz sadece bir kalp atışı ve bir düşünce uzaktayız. Sizleri Baba/Anne Tanrımızın ışıldayan Kutsal Sevgisinde kucaklıyoruz.

Ben Başmelek Mikail’im.

(Çeviri: Saffet Güler)

www.RonnaStar.com