BM MİKAİL: RUHUN EVRİMİ

Yazdır Yazdır 

BAŞMELEK MİKAİL’DEN MESAJLAR ** LM-4-2019

             RONNA / KUTSAL KABİLE       

RUHUN EVRİMİ

Sevgili üstatlar, tüm Yaradılışı kapsamak üzere Sevgi/ışık kapasitenizi genişletmek için çaba göstermelisiniz: doğa Sevgisi, hayvanlara Sevgi, İnsanlığa Sevgi ve şefkat, düşman olarak algıladıklarınıza Sevgi ve en önemlisi Kendine Sevgi. Çünkü esasen, Yaradılışın tümü sizin bir parçanızdır ve siz Mutlak Yaratıcının bir Fasedisiniz. Tanrı – bilincinin genişlemesi aura alanınızın – Işık Parıltınızın – genişlemesi ile sonuçlanır. Zamanla, sizlerden daha çoğu o kadar güçlü ve geniş bir ışıltı geliştirir ki, etrafınızdakiler üzerinde ve en sonunda Dünyada ve tüm insanlıkta pozitif etkisi olmaya başlar. Oldukça büyük sayıda daha ileri Ruhlar zaten bu yeteneği elde ettiler. Ama, kendinizin olarak sahiplenmediğiniz şeyi aktaramayacağınızı hatırlamalısınız. Ayrıca, şunu hatırlayın: Dünyadaki misyonunuzun önemli bir parçası düşük boyutların Işığını güçlendirmektir. Ruh – bilincinin genişlemesi hem yoğunlukta hem de etki kapsamında aura alanının genişlemesi ile sonuçlanır.

Yoldaki bir aday olarak hem içsel hem dışsal dünya eğitimine odaklanmalısınız. Etrafınızda gerçekleşmekte olan şeylerin bilinçli bir gözlemcisi olmaya gayret etmelisiniz. Günlük hayattaki fiziksel olayların odaklanmış farkındalığı ile tam olarak meşgul olmak için kendinizi eğitmek, ayrıca maruz kaldığınız ahenkli ve uyumsuz frekans kalıplarını işlemeyi öğrenmek çok önemlidir. O zaman uygun eylemi yapmalısınız. Kendinin Üstadı olmayı ararken duygusal ve zihinsel disiplin uygulamak da çok önemlidir. Dünyaya ve yaşamın deneyimlerine sırtınızı dönmemelisiniz, bunlarla doğrudan yüzleşmelisiniz. Ancak, yaşamı daha yüksek bir görüş noktasından görmeyi öğrenmek çok önemlidir. Daha büyük resmi görmek ve küçük hikaye dramalarına kapılmamak için çaba gösterin.

Mantık fiziksel zihinsel beden ve zihninizin bir fonksiyonudur. Hatırlayın, kendi gerçeğiniz olarak kabul ettiğiniz bilgi veya teoriler, ifşa edilmiş bilgilerden bilgelik elde etmek için deneyimlenmelidir. İlham Yüksek Benliğiniz ve Kutsal Zihniniz tarafından sağlanır. Kutsal Zihninizin ve Kutsal Kalbinizin dürtülerine veya Yüksek Benliğinizin hüküm süren Fasedinin girdilerine dikkat etmeyi öğrenmelisiniz, çünkü Yüksek Alemlerin Varlıkları ile iletişim kurmayı kademeli olarak bu şekilde öğrenirsiniz ve kozmik bilgelik elde edersiniz.

Başlangıçta, grup Spiritüel Rehberler ve Koruyucular ile iletişim vardı; ama, zamanla bu armağan veya yetenek kayboldu. İnsanlık maddi bilince daha derin battıkça, beş duyunun duyumsamalarına daldı ve giderek bilincin yüksek alemleri ile bağlantı duygusu için içe dönmeyi bıraktı. Düşük Üçüncü ve Dördüncü Boyutlar parlak ve berrak değildir. Sisli veya bulanık bir örtü vardır. Bu ortamda var olan o Ruhlar bunu kavramazlar, çünkü bu, onların alışık olduğu farkındalık halidir. Düşük Üçüncü/Dördüncü Boyutların realitesi, ebediyen sizi farkındalığın saf Işığına geri götürecek olan yolu aradığınız belirsiz bir labirentte var olmaya benzetilebilir. Sizler Dördüncü Boyutun orta-Alt-seviyelerine ilerledikçe bu sis giderek çözünmeye başlar ve sizler her Daha Yüksek Alt- seviyeyi geçtikçe dünyanız daha parlak ve daha da parlak hale gelir. Işığın derslerini almak için, Dördüncü Boyutun en azından Beşinci alt-seviyesine uyumlanmak için bilincinizi yükseltmelisiniz. Bu Alt – Evrensel deneyimde, her boyutun Yedi Alt – seviyesi vardır, Birinci Alt-seviye en düşük/en yoğundur ve Yedinci alt-seviye en yüksek ve en saftır. Üstatlar ve rehberleriniz sizlerle yarı yolda buluşmaya istekliler; ama, sadece çok nadir durumlarda frekanslarını aşırı uç dualitenin yoğunluğuna düşürürler, çünkü bu onlar için çok rahatsız edicidir.

Ego fiziksel kişiliğin bir Fasedidir; zamanla kimlik ve bireysellik duygusu geliştirmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Dışa – odaklı bir zihin ego tarafından yönlendirilir. Yanlış yönlendirilmiş ego – benlik, ayrılığa, korkuya, bencilliğe ve kıtlığa dayalı bir realite olan maddi planın yanılsamalı inanç sistemini yaratmakta etkiliydi. Zihinsel ufkunuzu genişlettikçe, kendini – sınırlayıcı algının bariyerlerini parçalamaya başlarsınız. Zihin – genişlemesi beynin üst boyutsal seviyelerinin uykudaki hücrelerini aktive etmeyi ve Kutsal Zihninizin bilgeliğine erişmeyi kapsar. Kör itaat Aydınlanma için gereklilik değildir, çünkü Kendinin Üstadı olmak ve onlar size ifşa edildikçe ve kalp monitörünüz tarafından onaylandıkça kişisel gerçeklerinizi yaşamak için çaba gösteriyorsunuz.

İnsanlık Ruhsal ve hücresel uyanışın ortasındadır. Sizler yüksek Dördüncü ve alt Beşinci Boyutların titreşim kalıplarına girdikçe, hücreleriniz, eterik bedeniniz ve aura alanınız hızlanmış arınma sürecine başlar. Bu süreç kolaylaşır ve en sonunda Yüksek Benliğinizin bir çok Fasetlerinin indirilmesi ve Işık bedeninizin kademeli geri alınması ile sonuçlanır. Odağınızın tek noktada ve net olması için, dikkatli olun ve her an farkında olun. Giderek kendine güvenme ve güvenlik duygusu geliştirirsiniz, her şeyin iyi olduğu ve iyi kalacağı bilişi.

Ruh, Tanrısal Benliğinizin veya BEN’İM Varlığınızın kırılıp yansıyan bir uzantısıdır. Ruh, yüksek Kutsal Zihne ve Spiritüel İradeye bağlantılı olan sezginin sağ beyin bilincini kullanır. İçe odaklanmış bir zihin Ruhsal Benlik tarafından yönlendirilir. İnsanlık yanlış kullanımdan körelmiş olan süptil, rafine duyuları geliştirme sürecindedir. Sezginin ve İlahi bilgeliğin yüksek zihinsel duyularını geliştirmek için gayretli bir şekilde çaba gösterirken, temel, çoğu zaman çarpıtılmış fiziksel duyuları geçmelisiniz. Duygusal doğanızı kontrol etmeyi öğrenmek ve düşüncelerinizi sabit bir şekilde Işıkta tutmanız çok önemlidir.

Tanrısal Benliğiniz sizin orijinal Öz Zekanızdır, Evrensel veya Alt – Evrensel deneyimde ilk bireyselleşmiş kimliğinizdir. Bu Alt – Evrensel deneyimde, BEN’İM Varlığınız sizin ilk On İki Ruh Parçanızı veya Ruh uzantınızı yarattı. O zamandan bu yana, Tanrı Özünüz kırılıp yansıdı ve sayısız kez ayrıldı. İlahi Benliğinizin daha büyük, daha dinamik ve kapsamlı versiyonuna doğru ilerleyebilmeniz için şu anda bu Alt – Evrende İlahi Benliğinizin çoklu Fasetlerinin hepsini geri elde etme sürecindesiniz. Bunu başarmanıza yardımcı olmak için, Elmas Çekirdek Tanrı Hücreniz ve kişisel Yaşam Yaratıcı Çarkınızın Çiçeği, bu Alt – Evrensel deneyim için Tanrı – Bilincinin On İki Işınının tam ölçüsünü içeriyor. Bunlar, bu Alt – Evrensel deneyim için kendi TAM SPEKTRUM İLAHİLİĞİNİZE her zaman erişime sahip olmanız için tasarlanmıştır. Göreviniz bu Işınları aktive etmek, bu ışınların içerdiği Tanrısal nitelikleri ve vasıfları bütünleştirmek ve sonra bu nitelikleri ve vasıfları en yüksek hayır için kullanmaktır. Ruhun ne olduğu, nasıl işlev yaptığı ve nerede oturduğu ile ilgili hala çok fazla karışıklık vardır. Yüksek Benliğinizin birçok Fasetleri ile yeniden bağlanma karmaşık sürecini anlamanız önemlidir. Ayrıca çoklu Yüksek Benlik Parçaları (birçoğuna sahipsiniz, sadece bir tane değil) ve Benliğin bu çoklu Fasetlerini bütünleştirme ile ilgili size verdiğimiz derinliğine öğretiler hakkında netlik kazanmanız da önemlidir. Bu nedenle, RUHUN EVRİMİNİN bu en önemli sürecinin ileri açıklamasının zamanı olduğunu hissediyoruz:

^^  Elmas Çekirdek Tanrı Hücrenizde, orijin noktanızdan gelen tam Kendini – gerçekleştirmenin kristalin, Hafıza Tohum Atomunu taşıyorsunuz. O şimdiye kadar yaşamış olduğunuz her hayatın önemli anlarının çok kısa bir bakışını, öğrenmiş olduğunuz ana dersleri ve bu evrende yolculuk yaparken mükemmelleştirdiğiniz yetenekleri içerir.

^^  Ruh, Tanrısal Benliğinizin veya BEN’İM Varlığınızın bir uzantısıdır. Ruh ne maddedir ne de enerjisel bedendir. O kristalin, Kutsal Ateş, Hafıza Tohum Atomudur, bu Alt – Evrensel deneyimde yolculuğunuzu kaydetmek için programlanmış saf Işık Özünün bir Parçasıdır. Siz, Yüksek Benliğinizin bir çok yüksek Parçaları ve en sonunda Tanrısal Benliğiniz arasındaki bağlantıdır.

^^  Bu yaşam için, kişisel Ruhsal Benliğiniz Elmas Çekirdek Tanrı Hücrenizin bir Fasedi olarak, Kutsal Kalbinizde oturur. Ruhsal bilincin bir Hücresi ayrıca Epifiz Bezinde oturur. Ruhunuzun her daha yüksek frekanslı Fasedi, kendi Hafıza Tohum Atomlarına sahiptir. Belirli bir Faset, ÜstRuhunuz olarak Ruhsal Yıldızınızda oturduğu zaman, kademeli olarak kendi kişisel titreşimsel kalıp anılarını sizin Elmas Çekirdek Tanrı Hücrenizdeki Hafıza Tohum Atomuna ve ayrıca bedenlenmiş Ruhsal Benliğinize aktarır. Önce, Kutsal Zihninizdeki uygun Hafıza Tohum Kristallerini aktive eder. Frekanslarınız bunlara eşlik etmek için genişlerken, Elmas Çekirdek Tanrı Hücrenizde yedekte saklanan Hafıza Tohum Kristalleri aktive edilir. Bu şekilde, siz Ruh Parçalarınızın tümünü bütünleştirdikçe, en sonunda bu Alt – Evren için BEN’İM Varlığınızın tüm bilgeliğine, yeteneklerine, pozitif anılarına ve deneyimlerine erişme yeteneği kazanırsınız. Sizler Tanrı – bilincinin çokboyutlu seviyelerini geçtikçe ve İlahi Benliğinizin daha da fazla Fasedini bütünleştirdikçe, bu süreç kendisini tekrar tekrar yineler.

** ÖZÜNÜZÜN KUTSAL KALBİNİ, ELMAS ÇEKİRDEK TANRI HÜCRENİZİ VE YARATICI ÖZÜN KRİSTALİN TOHUM ATOMUNUZU EBEDİYEN ARAMAK İÇİN PROGRAMLANDINIZ **

Özellikle zamanlı aralıklarda her zaman, farklı ırklara ve alt – ırklara enkarne olan ve taze fikirler getiren, yeni nitelikleri ve vasıfları öğreten özel, eşsiz Varlıkların küçük grupları oldu. Bu ileri Varlıklar bilgeliklerini, yüksek bilinçlerini ve özel yeteneklerini örnekler sergileyerek aralarda sözlerle ifade ettiler ve ayrıca insanlığın DNA kodlamalarını ilerletmek için insan türlerinin seçilmiş üyeleri ile fiziksel olarak birleştiler. O ÖZEL ZAMANLARIN BİRİNDE YAŞIYORSUNUZ.

Dördüncü Boyut “geçiş realitesi” olarak adlandırılabilir, çünkü bu geçmişin tüm ön koşullanmalarını bırakmaya başladığınız yerdir. Dördüncü Boyut aleminin doğası daha çok duygusaldır ve bundan dolayı, kalp ve hissetme doğası ana odaktır. Kadim insanlar Dördüncü Boyuta Maya veya illüzyon alemi adını verdiler. İnsanlığın kollektif kitlesel bilinci Dördüncü Boyutun alt üç seviyesini doldurur ve insanlar kademeli olarak içe dönüp kendi Ruhsal Benliklerinin dürtüklemelerini dinlemeye başlayıncaya kadar, burası insanlığın çoğunluğunun zihinsel olarak var olduğu yerdir. Ego-arzu bedeni kişiliği bu alemin üstat manipülasyoncusudur ve insanı sürekli olarak duyular ve dışsal zevkler vasıtası ile daha fazla tatmin aramaya sevk eder.

Dördüncü Boyutun yüksek Alt-seviyelerine ilerledikçe, İçsel Güç Potansiyelinize erişmeye başlarsınız. Madde daha akışkan hale gelir ve bu nedenle, arzu ettiğiniz şeyi tezahür ettirmek daha kolaylaşır. Bu nedenle kararlı, kesin olmayı ve berrak niyet ile düşüncelerinizi odaklamayı öğrenmelisiniz. Disiplinli bir zihin düşünce zincirlerini doğru sırada biraraya bağlar.

Yayılmış düşüncelerin ilerlemenize zarar verici olduğunu anlamanız çok önemlidir. Şimdiki anda – ŞİMDİ anında – yaşamak Kendinin Üstatlığını elde etmekte kritik bir birleşendir. Aydınlanma yolunu başarıyla geçmek için zihinsel çaba gereklidir. Kademeli olarak, siz içgüdüsel beyin/zihin aleminden çıkıp Yüksek Zihin alemine girdikçe, geçmiş olaylar hafızanızın iyi bir bölümü solup gitmeye başlayacak. Kendinin – üstadının önemli özellikleri odaklanmış gözlemsel yetenekler ve düşüncede, sözlerde ve eylemlerde zararsızlıktır. Yoldaki bir aday olarak, daha da büyük Kozmik Gerçekler size ifşa edilecek. Ama, zamansız bilgeliğin daha az prensiplerinin, bilinçte hiç bitmeyen yükseliş döngüsünde var olmanın sonraki seviyesinin eşsiz kurallarını, yasalarını ve gerçeklerini bütünleştirmek için sürekli olarak genişleyeceğinin farkında olmalısınız.

Zihin aracılığı ile, Ruh ve beyin arasında iletişim kanalını açık tutmalısınız. Bu, Epifiz Bezinin yavaş yeniden aktivasyon sürecini ve beynin arka bölümünde, başın tacına yakın yerleşik olan Kutsal Zihne portalın açılış sürecini başlatır. Kutsal Zihin En Yüksek Dördüncü Boyutsal Alt – seviyeler ile, ayrıca Beşinci ve Altıncı Boyutsal seviyelerin hepsi ile rezonansa girer, bu Alt – Evrensel deneyimde insanlık için olası en yüksek seviyeleri geçme yeteneğini kazandığınız zaman, gelecek kullanım için rezerve edilen Yedinci Boyutsal frekansların/verilerin küçük bir kısmı ile birlikte. Ancak, Kozmik Bilgeliğin bu deposuna erişmek için, kendi titreşim kalıplarınızı kademeli şekilde artırmalısınız.

Kutsal Zihin ve Kutsal Kalp materyal dünya maddesinden yapılmamıştır; bunlar bilimsel araçlar vasıtası ile belirlenemeyen çok ince, eterik Işık maddesinden oluşur. Ama, bunlar fiziksel bedeninizin herhangi bir parçasından daha gerçektir. Çünkü Kutsal Zihniniz, Kutsal Kalbiniz ve Elmas Çekirdek Tanrı Hücreniz arasındaki bağlantıyı yeniden oluşturduğunuzda, Adamantine parçacıklarının sabit bir akışı olacak, ayrıca Hafıza Tohum Atomlarınızdan ve ÜstRuhunuzdan gelen uygun, ileri bilgiler olacak. Tanrı Bilincinin Üçlüsüne yeniden bağlanmanız bu nedenle çok kritiktir: Kutsal Zihin, Kutsal Kalp ve Elmas Çekirdek Tanrı Hücrenizin tüm Fasetleri.

Beşinci Boyutun titreşim kalıplarına ilerledikçe, hücreleriniz, eterik bedeniniz ve aura alanınız hızlanmış bir arınma sürecine başlar. Beşinci Boyutun en düşük seviyesinde dinginlik başlar ve üssel olarak kuvvetlenir. Tanrısal gücü ve bilgeliği kazanmak, insanlığın kollektif bilincinin muazzam inanç kalıplarının ötesine geçmenizi, Yüksek Benliğinizin bir çok Fasetleri aracılığı ile Kozmik Bilinciniz ile uyuma girmenizi gerektirir. Aydınlanma yolunu başarıyla geçmek için duygusal istikrar ve zihinsel çaba gereklidir. Beşinci Boyuta ve yukarısına uygulanan DENGE yasası vardır.

Kısaca, Altıncı Boyut ölümsüzlük Boyutudur ve sizler bu Alt – Evrende Ruh potansiyelinizin en yüksek seviyelerine yeniden bağlanırken büyük ölçüde genişleyen Ruh bilinci boyutudur. Yedinci Boyut bu Alt – Evrensel deneyimde insanlık için son evrimsel sınırdır. Sekizinci Boyutun ilk alt-seviyesi (frekansta en düşük olanı) SONSUZLUK KAPISIdır, ki siz daha yüksek frekansların daha fazlasını bütünleştirme yeteneği elde ettikçe buraya erişebileceksiniz. Her yüksek frekans seviyesine erişme yeteneğini elde ettikçe, aşağıya sızma etkisi başlatılır, daha rafine Tanrı Işığının çok küçük miktarları sizin kişisel Işık sütununuza akmaya başlar, böylece aura alanınıza Işık ve Ruhsal Şarkınıza coşkunluk ekler.

HATIRLAYIN, CESUR OLANLARIM, SİZLER EBEDİYETİN ORTASINDA YAŞIYORSUNUZ. Size getirdiğimiz bilgelik mesajları daha fazla kurallar yerleştirmek veya yeni dogma yaratmak için değildir. Niyetimiz kalplerinizi sevgiyle alev alev tutuşturmak ve size önünüzdeki ihtişamlı geleceğin kısa bir bakışını vermektir. Size rehberlik edeceğim, yönlendireceğim, ilham vereceğim ve sizi koruyacağım ve her birinize Baba/Anne Tanrımızın ebedi sevgisini yayacağım. Ben Başmelek Mikail’im.

​​​Ronna/Kutsal Kabile tarafından aktarılmıştır. * Bu makalenin aktarıcısı olarak, Başmelek Mikail adına evrensel telif hakkına sahip çıkıyorum. Bilgi değiştirilmediği, çıkartılmadığı veya eklenmediği ve yazarın ismi, e postası ve website adresi dahil edildiği sürece websitelerine göndermeye izin verilir. RonnaStar@earthlink.net den yazılı izin alarak dergilerde ve halka açık yayınlarda yayınlanabilir.

https://www.starquestmastery.com/

(Çeviri: Saffet Güler)