BM MİKAİL: RUHUN GÜCÜ VE ZİHNİN GÜCÜ: DENGEYE GERİ GETİRMEK

Yazdır Yazdır 

Celia Fenn kanalıyla

1 Mayıs 2015

Sevgili Işık Ailesi, Yükseliş Yolculuğunuzun bu son periyodunda yaşamlarınızda çok fazla kargaşa yaratan Tutulmalar ve Ekinoks değişimleri ile, yoğun bir değişim zamanı deneyimlediniz. Bir çoğunuz yaşamlarınızda akıntıya kapıldığınızı ve nereye döneceğinize emin olmadığınızı hissediyor olabilirsiniz. Uyanmış ve bilinçli ve aydınlanmış bir şekilde ruhsal yolculuğunuzda olabilirsiniz, yine de Dünyanın neden bu kadar kaos içinde olduğunu ve neden şeylerin daha kolay olamadığını gerçekten anlamadığınızı hissediyor olabilirsiniz.

Aslında, Sevgili Aile, büyük değişim ve dönüşüm zamanları Dünyanızda hiç kolay olmadı, özellikle şimdi. Daha önce Dünya, hepsi bu değişimi birlikte yaratan bu kadar çok enkarne olan ruh ile bu kadar muazzam bir değişimden hiç geçmedi. Ve gerçekte, hepinizin birlikte yaratması ve başka bir Gerçeklik yaratmak için birlikte seçimler yapması Beşinci Boyutun doğasıdır. Bazılarınız uyanıksınız ve bunu bilinçli bir şekilde yapıyorsunuz, ama bir çok insan hala “uyku” halinde ve seçimlerini bilinç olmadan ve eski enerjilere ve kalıplara dayanarak yapıyor. Bu nedenle çok fazla kaos ve karışıklık var. Hala aynı bilinçsiz seçimleri yapanlar, bu seçimlerin onları olmak istedikleri yere götürmediğini görüyorlar ve öfkeleniyorlar ve endişeleniyorlar. Yeni seçimler yapmayı ve Yeni Gerçekliği keşfetmeyi arıyorlar, ama hala arayış halindeler.

Diğer taraftan sizler bilinçlisiniz ve her enkarne varlıkta gerçeklemesi gereken geçişin Dünyadaki varlıklarının ve hayatlarının merkezi olarak ego/zihinden Kalp/Ruha geçmek olduğunu görebiliyorsunuz.

Bu yeterince kolay görünüyor, ama neden birçokları için bu kadar zor? Bunun nedeni evriminizin son periyodunda zihnin çoğu insanın ve onların dünyalarının en kuvvetli parçası olmasıdır. Zihin algıları kontrol eder ve yaşamın mantıklı ve zihne “anlamlı gelen” şekilde sürekli olan bir “hikaye” olarak deneyimlenebilmesi için süreklilik yaratır. Anlamlı olmayan ve hikayeye uymayan şeyler olduğu zaman, zihin her zaman şeyleri yumuşatır ve sürekli zaman çizgisindeki neden ve sonuç fikirlerine dayanarak, olayların neden olduğunu açıklayan bir hikaye yaratır. Ancak, siz uyanırken bir çok zaman çizgileri ve ruhlar yaratırken ve birlikte yaratırken hepsi gerçekliğinizde eşzamanlı olarak anlatılan ve harekete geçirilen bir çok hikayeler olduğunu görmeye başlarsınız.

Zihin kaosu çözmeyi ve “gerçeği” bulmayı ararken bu kafa karışıklığına yol açar. Gerçek şu ki Sevgililer, zihin gerçeği asla bulamaz, çünkü gerçek Kalbe ve Ruha aittir. Her Varlık gerçek olarak aradığı şeyi sadece burada bulacaktır.

Geçişin bu periyodunda gerçekleşmekte olan şey, zihninizin olay örgüsünün hakimiyetine ve onun hikayesinin gerçeğine tutunmayı araması ve bırakmayı istememesidir. Zihin “gerçeğin” sahipliğini bıraktığı zaman her şeyin parçalanacağı derin korkusu var. Bu, “psikoloji” alanınızın temel dayanağıdır. Ama, zihin “bıraktığı” ve Ruhun adım atmasına izin verdiği zaman, Zaman, Uzay ve Gerçeklikte, her varlığı yaşamı daha yüksek bilinç seviyesinde ve Kalp ve Ruh ile uyum içinde yaşaması için özgürleştiren başka bir perspektif olduğunu söyleyeceğiz. Yeni bir Rüya ve Yeni bir Gerçeklik doğuyor. Daha önce görülmemiş ve hissedilmemiş olan şeyleri görmeye ve deneyimlemeye başlıyorsunuz, çünkü bunlar zihninizin filtreleri tarafından saklanıyordu. Perdeler kalktı ve siz önünüzde olan şeyi gerçekten görüyorsunuz!

Var olmanın bu yeni şeklinde, zihin Gerçeklik Yaratımının hikayesinin parçası olmaya devam eder, ama hükmetmez ve kontrol etmez. Hükmetme, kontrol etme veya önemli olma gereksinimi olmadan, Kalp ve Ruhun hikayelerini tezahüre dokuyan “hikaye anlatıcısı” olur.

Dördüncü Boyutu Bütünleştirmek: Zaman/Uzayda Maceralar

Eski üçüncü boyut dünyası ve gerçekliğinde, zihnin lineer olan ve bu lineer süreklilikte tatmin edici başlangıçları ve bitişleri olan hikayeler ve anlatılar yaratması kolaydı. Ego Zihin şeylerin gelişme şeklinden ve lineer ve gelişimsel tarzda açıklanabilmesinden her zaman mutluydu.

Ama Sevgili Aile, Dünyanın Beşinci Boyut ışık ızgaralarına geçişi ve bilinç değişimi ile, Dördüncü Boyut adını verdiğimiz Zaman/Uzayın akışkan ve akan boyutunun gerçekliğine uyanmaya başladınız. Zaman spirallerinde ve zaman çizgilerinde “zaman” kavramının yaratıldığı ve zamanın lineer ve sürekli olmadığı yer burasıdır, zaman onu yaratanların ustalığına ve yönüne bağlı olarak spiral ve daireseldir, süreksizdir ve sihirlidir.

Bu noktada, kendini yaratan ve günlük yaşamın lineer taleplerinin ötesine ilerleyen bir şey olarak zamanın bu algısı zihnin direnmeye ihtiyacı olduğunu hissettiği bir şeydir. Neden? Çünkü eğer zihin bu gerçeklik algısını kabul ederse, o zaman onun tüm dikkatli yapıları ve hikayeleri parçalanacaktır. Evet gerçekten. Ama kendi yerine, yargılama, suçlama, karma veya eski gerçeklik yaratımının herhangi diğer negatif yan etkileri olmadan, kendi zaman çizgilerinizde Yeni bir Gerçeklik ve Yeni  bir Uzayı birlikte yaratmanıza izin veren sihirli ve mucizevi algısı ile Ruh içeri adım atar.  

Beşinci boyut ızgaralarına ve Yüksek Bilince geçiş yaptığınız zaman, Ruhunuzun hayatı Galaktik veya Kuantum perspektiften gördüğü yeni Gerçekliğin doğasını size göstermesi için yolu açarsınız. Yaşam lineer değildir ve sonlu değildir! Ruhun alemlerinde, yaşam sonsuzdur ve bir çok farklı kavislerde veya spirallerde devam eder, bazıları farklı veya paralel zaman çizgilerinde evrenlerde eş zamanlı olarak.

Kalpte merkezlenen bu Ruh perspektifinden, Yaradılışın İlahi Sevgiden ve İlahi Sevgi vasıtasıyla geldiğini anlarsınız. Her şeyin İlahi Plana veya Yaradılış Eylemine uygun olarak tezahüre girip çıktığını ve değişim ve dönüşümün yaşamın doğasının kendisi olduğunu anlarsınız. Süreksizliğin zamanlarında ilerleyebilir ve ılımlılık ile son bulabilirsiniz, çünkü bitişleri her zaman yeni başlangıçların izlediğini algılarsınız. Herhangi birini veya herhangi bir şeyi suçlama gereksinimi hissetmezsiniz, sadece bitişi olduğu gibi kabullenirsiniz ve ışığın sonraki yaratımını ararsınız.

Sevgililer, Ruhunuzdan ve Kalbinizden, Yaratıcı Kuvvet olarak İlahi Yaratıcı Zekanın akışının size yeni ve daha yüksek bir deneyim seviyesinde seçimler yapma neşesi sağlayarak ve yaradılışı döndürerek sizden akmasına izin verdikçe, derin bir Kabullenme ve Huzur duygusu hissedersiniz.

Ruhun Çok Boyutlu Hikayeleri

Sevgililer, yolu “sürekli” hikaye ve kişisel hikaye fikrinden değiştirdiğiniz zaman, Ruhun çok boyutlu olduğunu ve bir çok seviyelerde var olduğunu algılamaya başlarsınız. Ruhun hikayeleri geçmişte, gelecekte ve kaynak noktası olan şimdi anındadır.

Ruh Galaktik Yolcudur ve Elmas Hikaye Anlatıcısıdır. Yaradılışın Elmas Işığını çoklu renklere, ışıklara ve hikayelere döndürür. Sevgililer, Ruh ile çalışmak ve bu hikayeleri ve şarkıları Beşinci Boyut Yeni Dünyanızda tezahüre döndürmek sizin hazzınızdır.

Mayıs ayı sizlere Ego Zihnin kavrayışını gevşetmek ve Ruhun ve Kalbin yaratıcı itkileri ile uyumlanmak ve kendinizi yeni bir şekilde ifade etmek için bir çok fırsatlar verecek.

Kalbinizi ve Işık Bedeninizi İlahi Kalpten ve Işık Konseylerinden gelen Galaktik ve Solar Işık Aktarımlarında içerilen, gelen Elmas Kodlar veya Yaradılış Kodları ile armonize ettikçe, hayatınızı İlahi İlham eseri olarak yaratmaya başlamak için “ilham almış” hissedeceksiniz. Ruhunuzun müziği ile armonize olmayı ve bu Işıkta yaşamayı arayacaksınız.

Sizler bu geçişi yaparken, Solar Pleksus bölgenizde bazı rahatsızlıklar ve ağrı hissedebilirsiniz. Bu, Ego Zihni temsil eden beden bölgesidir ve zihin gerçekliğinizde tutunduğu şeyleri bıraktıkça ve salıverdikçe, ağrıya neden olan bir çok eski kalıplar salıverilmektedir. Bu salıvermeler sindirim sisteminde fiziksel ağrı şeklinde deneyimlenebilir, veya endişe, uykusuzluk ya da kötü rüyalar şeklinde deneyimlenebilir. Bununla en iyi çalışma şekli, derin nefesler almak ve Elmas Işığın hayatınızda artık gereksinim duymadığınız gerçekliğin tüm eski kalıplarını ve stresi çözmesine izin vermektir. Daha fazla Neşe, Sevgi ve Bolluğa yer açın. Hayallere ve Yaratıcılığa yer açın!

Ruhun seslendirecek bir çok şarkısı ve anlatacak bir çok hikayesi vardır ve Galaktik Hikaye Anlatıcısı, Yıldız Dansçısı veya Göksel Müzik Şarkıcısı olduğunuz ve bu yaratımları Dünyadaki yaşamınıza toprakladığınız o anı beklemektedir. Sizler bu Yüksek Bilince açılırken, Mesih Bilincinin Altın Işığı ve Elmas Kodların parlak Beyaz Işığı ile dolarsınız. Ruhunuza daha fazla yakınlaştıkça, Ruhun Yuvası olan Tüm Var Olanın Kalbinin Parlak Merkezini deneyimlemeye başlarsınız. Burada, Elmas Işıkta Sessizliği ve Zamansızlığı deneyimlersiniz, Kozmik Sevgiyi ve İlahi Çok – kalıplı Işığı deneyimlersiniz, Derin Huzuru deneyimlersiniz. Ve sonra, bunları kalbinize geri getirirsiniz ve şarkı söyler, dans eder ve bunları yaşamınız olan “hikayede” tezahüre yazarsınız!

Sevgililer, meditasyon yaparken veya sadece sessizlik içinde otururken, zihninizin gerçeklik yaratımınızda tutunduğu şeyleri nazikçe salıvermesini isteyin ve Ruhunuzun/Yüksek Benliğinizin partner olmasına ve gerçekliğinizi yaratıma yönlendirmesine izin verin. Elmas Işığı ve Elmas Kodları soluyun ve Varlığınızı İlahi Işık ve Huzurun özüyle doldurun… ve Hayatınızı Sevgi ve yaratıcılık Macerası olarak yaratın!

(Çeviri: Saffet Güler)