BM MİKAİL: RUHUN IŞILDAĞI * ON İKİ IŞIN YARATICI ÇARKINIZ

Yazdır Yazdır 

BAŞMELEK MİKAİL’den mesajlar – LM-11-2015

RUHUN IŞILDAĞI * ON İKİ IŞIN YARATICI ÇARKINIZ

Ronna Herman kanalıyla

Sevgili üstatlar, Ruhun ışıldağı iki yönde akar – fiziksel kalbin ve zihnin aydınlanması için içeriye doğru ve dışarıya doğru, insanlığın Üçüncü/Dördüncü Boyutların yoğun realitesinden salıverilmesinin yukarı doğru yükselen spirallenen yoluna.

Ruh – aşılanmış bir kişilik otomatik olarak aydınlanmış yüksek gerçeklerini başkaları ile paylaşma yakıcı arzusu geliştirir. AYDINLIK YOL insan materyal dünyası ve Ruhun alemleri arasındaki köprüdür. Bilgelik öğretilerini net bir şekilde çözmek ve yaymak için ve yüksek Evrensel kavramları becerikli ve doğru bir şekilde aktarmak için eğitimli, disiplinli bir zeka gereklidir. Yoğun zihinsel netlik geliştirmek için, Yüksek Benliğe adanmış ve yönelmiş bütünleşmiş bir kişilik ile birlikte disiplinli, kendi kendini idare eden yaşam eğilimleri geliştirilmelidir.

Ruh Baba Tanrımızın İlahi Zihninden sevgili Anne Tanrımızın Ruh Kozmik Rahmine gönderilen tezahür etmiş Beyaz Ateş Tohum Atomlarından oluşur; Anne Tanrı bu atomları kendi sevgi dolu Kutsal Ruhunun nefesiyle Kozmik maddenin tüm formlarına gönderir. Benliğin Varoluşun bilinçsiz halinden uyanışı, İnsanlığın evrim sürecindeki en dramatik adımlardan biridir. Kendinin – bilincinde olmak için, kişisel dünyanızda olup biten şeylerin farkında olmalısınız. Düşünme sürecinizi keskinleştirmeli ve anda ya da ŞİMDİnin Dingin Noktasında yaşamayı öğrenmelisiniz. Deneyim ve bilgelik kazanmak için, neyi hatırlamak istediğinizi, hafıza bankanızda neyi tutmayı dilediğinizi düşünmelisiniz.

Baba/Anne Tanrımızın ve Mutlak Yaratıcının bir Kıvılcımı olarak her biriniz dünyasal planda gerçek bir birlikte – yaratıcı olmak için tekrar kullanmayı öğrenmek zorunda olduğunuz kişisel Yaratım Çarkına, kendi Yaşam Çiçeğinize sahipsiniz. Kişisel yaratım çarkı olarak kutsal nefesinizle yarattığınız bu yatay modeli tasavvur etmenizi istiyoruz. Kişisel Işık sütununuz ve Kutsal Kalbinizin arka portalı vasıtası ile, her zaman şu andaki gelişim haliniz için uygun frekans kalıplarından oluşan Yaratılışın Yaşam/Işığını çekersiniz. Bu kürelerin içinde bütünleştirmeyi aradığınız Tanrı bilincinin erdemleri, vasıfları ve nitelikleri olacaktır, bu herkesin en yüksek hayrına olduğu sürece arzu ettiğiniz herhangi bir şeyi yaratma yeteneklerinizi mükemmelleştirme ve büyütme ile sonuçlanır. Bir kaç yıl önce, insanlığa ve dünyaya Sevgi/Işık yayma niyeti ile Dünya Piramidine gittiğiniz zaman, “Işığı soluyun ve Nefes verirken Sevgiyi yayın” talimatını neden verdiğimizi merak ettiniz mi?

IŞIĞI SOLUDUĞUNUZ ZAMAN, KUTSAL KALBİNİZE ADAMANTİNE PARÇACIKLARINI SOLURSUNUZ. KOŞULSUZ SEVGİYİ NEFESİNİZLE VERDİKÇE, SAF TANRI ÖZÜNÜN ADAMANTİNE PARÇACIKLARI, EN YÜKSEK HAYIR İÇİN KULLANILABİLMELERİ İÇİN SEVGİ DOLU NİYETİNİZLE GÜÇLENDİRİLİR VEYA TUTUŞTURULUR. SİZLER BU TANRI PARÇACIKLARININ MUHAFAZALARISINIZ VE SEVGİNİZ AKTİVE EDİCİDİR.

Şunu tasavvur edin: Meditasyon sırasında veya sessiz zamanınızda, on iki tam Sonsuzluk Nefesi alın ve on iki nefesten sonra, karnınızı içeri çekin ve nefesiniz bir veya iki saniye tutun. Şimdi, sonraki (veya on üçüncü) nefesi alırken, bu nefesin Solar Güç Merkezinizden (Kutsal Kalp Özü) bedeninizin ön tarafına aktığını görün. Sonsuzluk modeli şimdi dikey yerine yatay bir biçimdedir. Sizin için hangisi en rahat ise, ya nefes verirken ya da nefes alırken, ilk düz döngü bedeninizden dışarı doğru genişlesin ve sonraki nefeste, ikinci döngü bedeninizin arkasından genişlesin; Sonsuzluk sembolü tamamlansın. Altı Sonsuzluk sembolünü nefesle çekin ve dışarı verin ve bunu yaparken, bunlar otomatik olarak sizi bir çiçeğin taç yaprakları gibi tamamen çevreleyen on iki döngü modeli yaratırlar. Son döngüde dışarı nefes verirken, normal nefes almaya geri dönmeden önce nefesinizi bir an tutun. Sonra, Yaradılışın Özünün sizden dışarıya dünyaya aktığını tasavvur ederken bilinçli şekilde nefes alın ve verin. Ayrıca, sizi yüksek Boyutlarda yarattığınız Dünya Piramidine, Dünya Hizmet Piramidine ve çoklu Piramitlere bağlayan Işık spirallerini gözünüzde canlandırın, böylece Sevgi/Işık Parçacıklarınızı dünya ile paylaşırsınız, aynı zamanda vizyonlarınıza tüm Yaradılışın Saf Yaşam Gücü maddesi ile yakıt sağlarsınız.

Dünyasal planda birlikte – yaratıcılar olarak daha becerikli hale geldikçe, enerji modellerinizi sürekli olarak izlemeyi öğrenirsiniz ve bunları güncellemeyi ararsınız. Sürdürülen uyum ve saflaşmış tanrısal ifade için çaba göstermelisiniz. Amacınız, enerjinizi yaşamınızın değiştirmeyi istediğiniz alanlarına yönlendirebilmeniz ve odaklayabilmeniz için, binlerce yıldır uyumakta olan Kutsal Ateşin gücünün serbest bırakılmasıdır. Yaşamın Yaratıcı Çarkını oluşturarak ve sürekli güncelleyerek, odaklanmış değişimin Tohumlarını ekiyorsunuz ve tasavvur ettiğiniz şeyleri tezahür ettirmek için gerekli olan Yaradılışın Kutsal Ateşini sağlıyorsunuz. Bunu ustalıkla yaptığınız zaman, kişisel dünyanız harikalar diyarı haline gelir ve herkesin gördüğü bir Işık feneri olursunuz.

Kanalımızdan size Kişisel Yaşam Çiçeği Yaratıcı Çarkının yaratımının genel açıklamasını vermesini istedik, ayrıca bunun insanlık için ne kadar harika bir armağan olduğunu anlamanıza yardımcı olmasını istedik. Aktive olmuş “Kişisel On İki Işın Yaratıcı Çark” olmadan, var oluşun fiziksel planında usta bir birlikte – yaratıcı olma yeteneğini kazanmazsınız.

^*^*^*^*^*^*^*^*^*^ KİŞİSEL YAŞAM ÇİÇEĞİMİZİN YARATILMASI VE İLERLEMESİ * ON İKİ YARATICI ÇARK

BAŞMELEK MİKAİL RONNA * SACRED SCRIBE

Kadim geçmiş yaşam deneyimlerimizin çoğunda, bizler Üçüncü ve Alt Dördüncü Boyut yoğunluklarına batarken, hayvan/insan doğamızda işlev yapıyorduk ve çalışmak için sadece iki adet Yaşam Çiçeğimizin Taç Yaprağı – Sonsuzluk Sembolleri – vardı.

**   BİRİNCİ, İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ BOYUT FREKANSLARI.

**   BİRİNCİ, İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ ÇAKRALAR: *    Birinci/ Kök Çakra: Hayatta Kalma * Fiziksel bedene odak * Kıtlık/Bolluk * Güvenlik* *    İkinci / Göbek/Alt Karın Çakrası: Ego Arzuları * Zevk * Cinsel/Tutkulu Sevgi * Hoşgörü * *   Üçüncü / Solar Pleksus Çakrası: Kişisel Güç/Duygusal Merkez * Arzunun Üstatlığı * Kendini Kontrol *

Dört taç yaprağı yaratan iki adet Sonsuzluk Sembolü İkinci Çakramızda yerleşiktir ve ikinci çakradan yayınır. Bir taç yaprağı dışarı doğru konumlanmıştır, bunu düşüncelerimizle, eylemlerimizle ve tohumlarımızla yaratmakta olduğumuz önümüzdeki geleceğe doğru konumlanmıştır. İkinci taç yaprağı arkamızdan geçmişimizin frekans kalıplarına yansıtılır. Üçüncü ve dördüncü taç yaprakları her iki yandan dışarıya doğru uzanır, böylece orijinal olarak tasarlanan Işık ve gölge sütununu oluşturur – buna Orta Yol adı verilmektedir. Şu anda, DNAmız, atasal soyağacımız her yaşamda deneyimlemek için getirdiğimiz astrolojik üstyazım tarafından etkilenen dualite ve kutupluluğun geniş – spektrumlu dünyasında yaşıyoruz.

 Saflaşmış, daha uyumlu Üçüncü/Dördüncü Boyut frekanslarının yüksek frekanslı titreşim kalıplarının bazılarına erişmeye başlarken, insan/insan doğamızı yaratma sürecine başladık. Bu süreç sırasında, Yaşam Çiçeği Yaratıcı Çarkımıza iki adet daha Sonsuzluk Modeli ekledik, bu toplam sekiz taç yaprağı oluşturdu. Yaşam Çiçeği Yaratıcı Çarkımız Üçüncü/Solar Pleksus Çakrasına yükseldi. Bu aşama sırasında, ana Yaşam Gücü enerjimiz Solar Pleksustan yayıldı.

 ** YÜKSEK ÜÇÜNCÜ – VE DÖRDÜNCÜ BOYUT FREKANSLARI.

** DÖRDÜNCÜ VE BEŞİNCİ ÇAKRALAR: *   Dördüncü / Kalp Çakrası: Yaşam Gücü * Spiritüel Güç Merkezi * Kutsallığın Ruhsal Benlik Kıvılcımının bu yaşamda bulunduğu Kutsal Kalp Odası

*  Burada Kutsal Beyaz Ateş Tanrı – Tohumu Atomumuzu içeren Üç Katlı Alev ve Vesica Piscis Kutsal Sembolü bulunur* *    Beşinci/ Boğaz Çakra: İletişim * Kendini İfade * Spiritüel Ayırt Etme * Spiritüel Güç Merkezimizin Parçası *

Bu iki adet eklenen Sonsuzluk Sembollerinin niteliklerini, vasıflarını ve erdemlerini içeren ilave dört taç yaprağı sekiz taç yapraklı Yaşam Çiçeği modeli yarattı. Geçmişin kadim öğretileri ve Yüksek Alemlerden gelen yeni öğreti akışı aracılığı ile bu Güneş Sistemi için Ruhsal Bilincin Yedi Çakrasını yavaşça dengeleme ve uyumlu hale getirme sürecine başladık. Ruhsal Benliğimizin fısıltılarını dinlemeyi öğrendikçe, bize tezahürün Evrensel Yasaları verildi. Zamanla, kademeli olarak Kendinin farkındalığını geliştirmeye başladık ve en sonunda Şimdi Anının veya Dingin Noktanın Gücünün önemini anlamak için bilgelik kazandık. Bu, bir kez daha bilinçli birlikte yaratıcılar olarak tezahür aletlerini kullanmaya başlayabilmemiz için, uyanış sürecinde çok önemli bir adımdı. “İnsanlığın Evriminin bu Raundu” için Yükseliş sürecimizin bu son aşaması/döngüsü sırasında, Spiritüel/İnsan Varlıklar olmak için çaba gösteriyoruz. Dört adet daha taç yaprağı olan son iki Sonsuzluk sembolü, bu belirli döngü için kişisel YAŞAM ÇİÇEĞİMİZİ * ON İKİ IŞIN YARATICI ÇARKIMIZI tamamlıyor.

Tamamlanmış On İki Işın Yaratıcı Çark, Dördüncü/Kalp Çakrasının Yüksek Kalp bölgesine yükseldi. Bu zamana kadar Kutsal Kalbimize ve Kutsal Zihnimize Portallar açıktır. Kutsal Kalbin kendisi fiziksel kalbin biraz üzerinde yerleşiktir ve bedenin arkasına doğru konumlanmıştır, omurga sütunu boyunca uzanan Işık Çubuğumuza karşı dinlenir. Yüksek Bilince açılan Yedi Mühürü açtıkça ve Sekizinci Çakrada, Ruh Yıldızı Çakramızda bulunan ÜstRuhumuz/Yüksek Benliğimiz ile bağlantı kurdukça, bu Güç Çubuğu giderek aktive olur.

** YÜKSEK DÖRDÜNCÜ – VE ALT BEŞİNCİ BOYUT FREKANSLARI.

** ALTINCI VE YEDİNCİ ÇAKRALAR: *    Altıncı / Alın / Üçüncü Göz Çakrası: Sezgi * İlham edilmiş İçgörü * Durugörü * Dualitenin Ötesini Algılama *   *    Yedinci / Taç Çakra: Spiritüel İrade * İlham * İlahi Bilgelik * Birlik Bilincinin Başlangıcı *

Başmelek Mikail’in adım adım tarzında Yükseliş sürecimizde bize yardımcı olmak için gereksinim duyduğumuz aletleri verdiğini berrak bir şekilde görmeye başlıyoruz. Bu teknikler en az başarı ile rasgele şekilde kullanılabilir; ancak, eğer Kendinin üstatlığına ulaşma çabalarımızda istikrarlı ilerleme yapmayı diliyorsak, bu teknikleri bize verilmekte olan düzende öğrenmeli ve bütünleştirmeliyiz. Bunun bir nedeni vardır ve her teknikte ustalaştıkça ve yaşamınızda olumlu sonuçlarını görmeye başladıkça bu görünür olacaktır. Rezonansınızı saflaştırdıkça, giderek çok boyutlu oluyorsunuz, bu bir çok boyutun frekans kalıplarına aynı anda eriştiğiniz anlamına geliyor. Ebedi sevgi ve melek kutsamaları, Ronna.

                                                  BAŞMELEK MİKAİL

Sevgililer, yüksek Dördüncü ve Beşinci Boyutların çoklu seviyelerinin saflaşmış frekanslarına yer ayırmak için, bir temizlik/arınma süreci olmalıdır. Yıllardır size verdiğimiz dersler ve talimatlar aracılığı ile, Yükseliş yolunu kolaylıkla ve inayetle geçmek için gerekli olan bilgileri size vermeye gayret ediyoruz; ama, kişisel Kendinin üstatlığına geri dönüşünüz için sorumluluk üstlenmelisiniz. Anne/Baba Tanrımız için İlahi bir misyondaki Ruhsal bir Varlık olarak haklı statünüzü sahiplenirken, size yardım etmek için hazır bekliyoruz. Cesaretinizi selamlıyoruz. İçtenlikle seviliyorsunuz.

Ben Başmelek Mikail’im.

(Çeviri: Saffet Güler)