BM MİKAİL: SEVGİNİN GÜCÜNÜ KUCAKLAMAK

Yazdır Yazdır 

BAŞMELEK MİKAİL’DEN MESAJLAR * LM-5-2016

RONNA HERMAN KANALIYLA * KUTSAL KABİLE

SEVGİNİN GÜCÜNÜ KUCAKLAMAK

Sevgili üstatlar, Yaradılışın tümü En Yüce Yaratıcının Kalp Özünden dışarı doğru genişliyor. Sizler Yaradılışın Çekirdek Merkezine doğru ne kadar yakın çekilirseniz, o kadar çok Tanrı Gücüne ve ışıltıya sahip olursunuz. Parıldayan bir Işık Varlığı olarak yüksek Benlik – farkındalığı yolunda ilerlerken, daha fazla Kutsal Sevgiyi bedenlersiniz ve başkalarına hizmette olma yoğun arzusu ile birlikte neşe dolu, dingin tutum hüküm sürer.

Sizler ENERJİ BİRİMLERİnden oluşuyorsunuz. Enerjiyi kendinize manyetize ediyorsunuz ve kendinizden nitelikli enerjiyi Sonsuzluk modelinde yayıyorsunuz. Tezahür etmiş enerji modelleri arasındaki farkı tanımayı öğrenmeniz önemlidir – ifadenin düşük yoğunluklarında tezahür sürecinde saf Yaratıcı Işık tarafından güçlendirilen İLAHİ İRADE GÜCÜ ve KUTSAL SEVGİNİN kullanılması ile İlksel Yaşam Gücü Maddesi veya Işığın azaltılmış spektrumları arasındaki farkı öğrenmeniz önemlidir. Enerjinin çeşitli türleri arasında büyük bir fark vardır. İnsanlık Işın güçlerinin, vasıflarının ve veçhelerinin yeniden dağıtımının ortasındadır. Ego-arzu kişiliği, formun Üçüncü/düşük Dördüncü Boyutsal dünyasındaki bilgileri ve kuvveti kullanır; Ruhun – yönlendirdiği kişilik Kendini – ifade ve tezahür sürecinde, Yaratıcı Işığın Adamantine Parçacıkları tarafından yakıtlanan sezgiyi/ilhamı/Kutsal Sevgiyi kullanır.

Anne/Baba Tanrımızın Ruhu/Özü sizin bireyselleşmiş Ruhsal Benliğinizin Tanrı Tohum – atomu vasıtasıyla akar ve çalışır. Siz Ruhun fısıltılarını yadsıdığınız zaman, Tanrısal – Benliğinizi yadsırsınız. Gerçekten Tanrı – Tohum atomunuz tarafından Işıklandırıldığınız zaman, negatif bilincin bir çok akımları arasında yolculuk yapabilir ve hiç bir şekilde etkilenmezsiniz. Tamamen Baba/Anne Tanrımızın Kutsal Sevgisi/Işığı tarafından korunursunuz.

Kendinin – üstadının beyninde üç hassaslık noktası vardır: Epifiz Bezi, Hipofiz Bezi ve Şahdamarı Bezisizler Beşinci Boyutun frekanslarına erişmeye başlarken aktive olan Eterik bir Bez. İlahi Işık Maddesinin Adamantine Parçacıkları bedensel formda kan akımı vasıtası ile aktarılır. Bu master bezler vasıtasıyla, İlahi Işığın yüksek frekansları fiziksel bedende Tohum Atomları tutuşturur, dolayısıyla aydınlanma sürecini aktive eder. Hatırlayın, sizler bütünleştirdiğiniz ve form dünyasına yaydığınız Yaratıcı Işıktan spiritüel olarak sorumlusunuz.

KUTSAL ZİHİN, Üçüncü/Dördüncü Boyutlarda Ruhun bir çok fasedinin geçmişi ve tam yolculuğu için depodur. Kutsal Zihniniz ÜstRuh/Yüksek Benliklerinizin çoklu Fasetlerine ve en sonunda Beşinci Boyuttaki çoklu Kutsal Üçlülere direkt bağlantınızdır. Giderek, Eterik Suretlerinizin (Kutsal Üçlüler) saklandığı Işık Piramitleri alt Boyutlardan Varlığınızın her seviyesini yeniden bütünleştirecek.

Yükselişin bu aşaması için en yakın amacınız tüm Ruh Parçalarınızın Beşinci Boyutun ilk alt – seviyesinde yeniden bütünleştirilmesidir. O zaman bu galaksideki tüm çeşitli boyutlarda çoklu Kutsal Üçlüleriniz ile yeniden birleşme sürecine başlayacaksınız; ama, nıhai varış yeriniz bu Alt-Evren’in BEN’İM Tanrı – Tohumu Atomunuz ile Kutsal Birleşmedir. Orada olduğunuzda, sonraki Uyanış Çağrısının zamanını bekleyerek, tam bilinçli farkındalıkta Tanrısal Benliğinizin tüm değerli Fasetleri ile yeniden birleşmenin sevincinde yıkanacaksınız. Sonra bir kez daha büyük, yeni İlahi Kopyayı tamamlamak için büyük boşluğa yolculuğa hazırlanıyor olacaksınız.

İnsanlığın önemli bir bölümü maddi dünyadaki dışsal odaktan Ruh ve Kendinin farkındalığındaki içsel odağa aktarılma aşamasındadır. Sezginin içsel sesini işiteceksiniz ve titreşimin bir çok yeni dalgalarını hissedeceksiniz. Büyük amaç onaylanma olacak ve inanç yeni, yüksek gerçekleriniz ile birleşecek. Sonraki yüce zirveye bakarak, kazanmanın doruğunda duruyor olacaksınız. Ancak, bir kez daha yukarı doğru yolculuğunuza başlayabilmeden önce, gölgeler vadisinden geçmeniz gerektiğinin farkında olacaksınız. Yükseliş yolunda sağlam şekilde bulunanlar tüm düşük frekanslı veçheleri temizlemeyi, aynı zamanda Benliğin yüksek frekanslı ifadelerine eşlik etmeyi içeren kendi Yüksek Benliklerinin geri kalan veçhelerini bütünleştirmenin ortasındalar. Buna geçmişin ezoterik öğretilerinde “feragat (el çekme)” adı veriliyordu, çünkü bu çoğunlukla evrimleşen titreşim kalıplarınıza uymayan o şeylerin salıverilmesini gerektirir. Bu nedenle, içinizde belirli bir rahatsızlık seviyesi olacak, aynı zamanda o ortaya çıkan, saflaşmış Size yeniden ayarlanırken dışsal dünyanızda belirli bir kaos seviyesi olacak.

Benliğinizin çoklu Fasetleri ile paylaşacak zengin bir deneyim ve bilgeliğe sahipsiniz ve başarılarınız gelecek referanslar için Kozmik Kayıtlarda uygun şekilde kaydedilmektedir. Anılarınızdan silmeyi ve kendinizi kollektif bilinç inanç sisteminin sınırlamalarından özgürleştirmeyi öğreniyorsunuz; ve Yüksek Boyutlardaki Işık Piramitleriniz aracılığı ile, ayrıca farkındalığın daha saf alemlerine yükselmeyi öğreniyorsunuz. Bunu yaptığınız her seferinde, giderek yüksek alemlerin yükseltici, uyumlu frekanslarının bir kısmını fiziksel bedeninize ve aura alanınıza geri getiriyorsunuz, bu etrafınızda daha kuvvetli, daha parlak ve genişlemiş bir kuvvet alanı oluşturuyor.

İnanç güvenin içkin (yaradılıştan olan) bir fasedidir; kendinize ve yargılarınıza inanın, kendilerinin güvenilir ve saygı duyulur olduklarını kanıtlamış olan etrafınızdakilere inanın, Baba/Anne Tanrımıza, Evrensel Yasalara ve insanlığının geleceğinin İlahi Mavikopyasına inanın. Kör inançtan söz etmiyoruz, çünkü bu gücünüzü başka birilerine – onların öğretilerine veya kurallarına vermenin başka bir yoludur. Maddi dünyanızda, inanç kalpte filtrelenen zihnin işlevi olan eylemler ve pozitif sonuç ile oluşur. Kalp hem manyetik hem de ışın yayan bir vortekstir ve insan gücünün gerçek kaynağının deposudur.

Kutsal Zihniniz geçmişinizin ve geleceğinizin Tohum düşüncelerini taşır ve cennetteki Baba/Anne Tanrımızdan gelen İlahi İrade ve Gücün kişisel kaynağınızdır. Gelecek için Tohum düşünceleriniz Kutsal Kalpte kuluçkaya yatırılmalıdır ve Yaratıcı Işığın Adamantine Parçacıkları fedakar sevginizle ateşlenmelidir. Dolayısıyla, saf niyetiniz ve eylemleriniz ile, bunlar form dünyasında tezahür eder. Ruh ile herkesin en büyük hayrına olan İlahi Plan ile uyumlu olduğunuz zaman ter türde bolluk doğal bir tezahürdür.

Üçüncü/Dördüncü Boyut realitesinde, zamanın bilinçli farkındalığı vardır. Zaman uzay ve mesafe ile ilişkilidir. Siz Dördüncü Boyutun Altıncı ve Yedinci alt – seviyelerine ilerledikçe, zaman daha akışkan ve şekillendirilebilir hale gelir. Farkında olduğunuz gibi, zamanın geçmesi duyumsamanız son bir kaç yıldır dramatik şekilde hızlandı. Bunun nedeni Dünyanın ve insanlığı iyi bir yüzdesinin Dördüncü Boyutun yüksek frekanslarına girmesidir; bundan dolayı, zaman bilinçli farkındalığınız da hızlandı. Zihni sessizleştirmeyi ve derine yerleşmiş bir alışkanlık oluncaya kadar farkındalığın Dingin Noktasına – ŞİMDİ anına – odaklanmayı öğrenmeniz öncesinden daha önemlidir.

Yüksek farkındalığın her yeni seviyesine hazırlanmada Ruhsal Benlik tarafından sıfır bölgesi sessizliği, kendi üzerine düşünceye dalma zamanı empoze edilir. Bu, çok hızlı veya yüzeysel ilerleme yapmanızı engelleyen koruyucu bir cihazdır. Ruh genişlemesinin bir ritmi vardır: öğrenme, büyüme ve bütünleştirme zamanı, bunu yalnızlık ve kendi üzerinde derin düşünme zamanı izler ve sonra büyüme, genişleme ve yüksek aktivite aşaması veya patlaması. Siz Yükselişin dar, sarp yolundan Işığın yüksek alemlerine geçerken, döngü kendisini tekrar tekrar yineler.

Fiziksel bedeninizin parlaklığı, bütünleştirdiğiniz enerjinin kademesi tarafından belirlenir. Aura, Eterik Bedeninizden yayılan frekans kalıplarından oluşur – Enerjisel İmzanızın veya titreşimlerinizin hızı – ve yaydığınız renklerin saflığı ve berraklığı. Kafa merkezi İlahi Amacın muhafızıdır. Sizler gezegensel Işık Taşıyıcısısınız. Yüksek alemlerin Varlıkları Göksel Işık Taşıyıcılardır.

KONUŞMADA GÜÇ ve SESSİZLİKTE GÜÇ vardır. Kutsal sesler gücü olan söylenen  yüksek frekanslı sözcüklerden oluşur – pozitif, dinamik niyetle söylenen. İfşa edilen yüksek gerçeklerin doğru yorumlanması sanatını geliştirmelisiniz ve sonra bu yeni bilgeliği mümkün olduğu kadar etkili bir şekilde tezahür ettirmek için niyetinizi formüle etmelisiniz. Maddi tezahüre esin getirmesi için Kutsal İrade Gücünüzü kullanın. Bir üstadın İlahi İrade Mavikopyası, Kök Çakrasındaki Kundalini Tohum Atomlarından birinde saklanır. Dördüncü Boyutsal ortamınızı “dualite” adı verilen Işık ve gölgenin uygun spektrumuna geri getirerek Dördüncü Boyutun frekans kalıplarını dengeleyinceye/uyumlayıncaya kadar, bu kutsal armağana erişemeyeceksiniz.

Esasen, dualite bir genişleme sistemidir. O mükemmel bilincin bir birimi oluncaya kadar, Ruh ve maddenin en yüksek forma (Ruh aşılanmış kişilik) birleşmesidir. Bilincin yüksek frekanslı seviyelerine evrimleşmek/yükselmek için, dualite alemlerini geçerken Işık ve Gölge Yolunda sağlam durmalısınız ve merkezlenmiş olarak işlev yapmalısınız. Kutsal Zihninizde ve Kutsal Kalbinize saklanan umudun, ilhamın ve sezginin Tohum Atomlarına erişmelisiniz. Eterik Bedeninizden, zihninizden ve duygusal bedeninizden negatiflik sisini uzaklaştırırken, bu değerli Tohum Atomlar giderek titreşmeye ve orada saklanan güçlü, kozmik bilgiyi/gerçekleri/nitelikleri salıvermeye başlar. Maddi dünyanın cazibesinden ve maddenin baskın, dengeden çıkarıcı kuvvetlerinden bağlantınızı kesmek için çaba göstermelisiniz.

Işık içinde sağlam durarak, spiritüel kuvvetlerinizi toplamayı öğreniyorsunuz. Kendinin – üstadı GERİLİM noktası yaratmaya konsantre olmayı öğrenir ve yaratıcı imgelemenin kullanılmasıyla, belirli bir uğraş için Yaradılışın yeni Tohumlarını eker. Kutsal Kalbinizin deposundan Yaratıcı Işığın aktive olmuş Adamantine Parçacıklarını getirirken, zihninizi yüksek zihinsel bilince odaklayın ve sonra gerilim halinde onu orada tutun. O zaman bilinçli niyetiniz ve Kutsal Nefesiniz ile, kendinizin yarattığı enerji havuzundan kişisel Hayat Çiçeğinize/Yaratıcı Çarkınıza nefes vermeye hazır olursunuz.

Cesur olanlarım, günlük yaşamınızda ve kişisel dünyanızda doğru olana odaklanmayı gayretle bir alışkanlık haline getirin ve her zaman kendinizi olmayı arzu ettiğiniz gibi tasavvur edin. Yargılamamayı uygulamanız gerektiğini vurguladık ve bu kendinizi yargılamayı da içeriyor. Hatırlayın, şimdi Kutsal Kalbinize çekebileceğiniz Işık/Yaşamın Yaratıcı Parçacıklarının tümüne erişiminiz var. Yaradılışın bu Adamantine Parçacıklarının sadece saf sevgi dolu niyetiniz ile aktive edilebileceğini her zaman aklınızda tutun.

Bir çoğunuz o ne olabilirse olsun, gerçek misyonunuzu benimsemeye başladınız veya hazırsınız. Nıhai amacın Sevgi/Işık taşıyıcı olmak olduğunu lütfen hatırlayın. Vizyonunuzu gerçekleştirebilmeniz için, Yüksek Yolu geçmeyi öğrenirken kendi gerçeğinizi yaşamalısınız. Uyum ve birleşik bilinç için çabalarken, Varlığınızın her Fasedine sahip çıkmalı ve kabullenmelisiniz.

Sevgililer, şüpheye düştüğünüz, ilhama veya kuvvete ihtiyaç duyduğunuz zaman Işık Piramidinize girin, size cesaret vereceğiz, sizi yükselteceğiz ve size ilham vereceğiz. Yalnız veya sevgisiz hissettiğiniz zaman, Kutsal Kalp merkezinize girin, sizi Anne/Baba Tanrımızın ışıldayan sevgisiyle doldurmak için orada bekliyor olacağız.

Ben Başmelek Mikai’im.

(Çeviri: Saffet Güler)