BM MİKAİL: SİZ KOZMİK KUTSAL ATEŞİN YILDIZISINIZ

Yazdır Yazdır 

BAŞMELEK MİKAİL’DEN MESAJLAR * LM-7-2018

RONNA / KUTSAL KABİLE ARACILIĞI İLE

SİZ KOZMİK KUTSAL ATEŞİN YILDIZISINIZ

Sevgili üstatlar, en başlangıçta, her biriniz En Yüce Yaratıcının parlak Kıvılcımı olan Kutsal Masum Olanlardan biri idiniz. Dışsallaşma, maddileşme ve uyanma sıranız geldiğinde, aniden TÜM VAR OLAN’ın bir parçası olarak tanrısal olduğunuzun farkına vardınız. Sonra Yaratıcının bireyselleşmiş bir Fasedi olarak kendi bilinçli BEN’İM Varlığınızın şaşırtıcı farkındalığı geldi. Ruhların uyanışı her seviyede, Yaradılışın her Boyutunda devam etti ve Büyük Işık Varlıkları sonu olmayan yeni galaksiler, güneş sistemleri, gezegenler ve dünyalar yaratmak için ortaya çıktıkça bugün de devam ediyor.

Bu olağanüstü zamanlarda, Dünyadaki her ruhta gerçekleşmekte olan büyük bir içsel, dönüşüm süreci vardır. Bireysel olarak, bir arınma ve temizlik süreci, ayrıca fiziksel, zihinsel, duygusal ve eterik bedenlerinizin çeşitli alanlarında modifikasyon ve genişleme deneyimliyorsunuz; bu zamanda Dünyanızı bombardıman eden sürekli artan titreşim frekanslarını tutacak ve bütünleştirecekseniz, gerekli olan değişimler.

Sizin için, uyanmakta olan Yıldız Tohumu için mevcut olan bilincin enerji alanlarının sürekli artan sayısı var. Yaratıcı Işığın Elohim ve Formun Kurucuları tarafından kullanılan Işığın kozmik hazinesinden dökülmesi gibi, bu Işık şimdi en azından yüksek Dördüncü – ve alt Beşinci boyut frekans kalıplarına uyumlanmış olanlarınız için elde edilebilirdir.

Galaksideki her yıldız titreşimsel enerji frekansının bir düğümüdür. Her insan kendi bilinç seviyesine uygun olarak ahenkli frekans kalıplarını alma ve aktarma yeteneğine sahip yaşayan bir yıldız olarak fonksiyon yapar. Bu frekanslara Ruhsal Şarkınız denir. Evren tek devasa bir Göksel Ruhsal Şarkıdan oluşur.

Yedi büyük çakra merkeziniz, fiziksel bedeninizdeki yedi elektrik piline veya yedi dinamik kuvvet merkezine benzetilebilir. İnsanlığı ışıklandıran Yedi büyük Başmeleğin yaydığı parlaklık aracılığı ile Tanrı bilincinin yedi Işınının spesifik nitelikleri, vasıfları ve erdemlerini bu yedi güç merkezine çekersiniz. Bu enerjileri değerlendirme ve kullanma tarzınız Enerji İmzanızı ve Ruh Şarkınızı belirler. Süper hassas, uyanmış yoldaş insan varlıkları rezonansınızı hisseder ve bunun iyiliksever veya uyumsuz olup olmadığını ayırt edebilir.

Harikulade ve asla yorulmayan Deva Krallığı melekleri, Elohim’in ve onların engin Form Kurucuları grubunun yönetimi altında formun yaratılmasına odaklanır. Maddi doğadaki şeylerin geniş çeşitliliğine şekil verme ve yaratmada yetenekli olabilmeniz için, her biriniz bu Üstat Kurucuların altında çıraklık denilebilecek şeyden geçmelisiniz. Evrensel Işığın yüksek seviyelerinde iken, tezahür ettirmeyi dilediğiniz şeyi kalıba dökmek ve yaratmak oldukça basit bir işlem olarak göründü. Bunun nedeni, Kutsal Zihninizden gönderilen Tohum düşünceleri kirletecek bozulmalar veya negatifliğin olmadığı saf düşünce aleminde işlev yapmanızdı. Ve ayrıca, bu evrensel deneyim içinde o zamanlarda sizin için elde edilebilir Yaratıcı Işığın maksimum miktarını çekiyordunuz. Sizler kendinizi Tanrı bilincinin daha da fazla Kıvılcımlarına/Parçalarına kırıp yansıttıkça, her azalan seviyede veya boyutta tezahürün saf Tohum düşüncelerini taşımak artan şekilde zorlaşır. Bundan dolayı, insanlığın realitenin kısıtlayıcı, çarpıtılmış Üçüncü/Dördüncü Boyut dünyasında var olurken gerekli olan ve arzulanan şeyleri tezahür ettirmek için bu kadar uzun süre mücadele etmek zorunda olması şaşılacak şey mi?

Deva Krallığı melekleri Kozmik Kutsal Ateşin taşıyıcılarıdır ve onlara Kutsal Ateş Varlıkları denilebilir. Onlar var oluşun Eterik Planlarından işlev yaparlar ve “Dragonlar” adını verdiğiniz diğer harika Ateş Varlıkları ile birlikte, Baba/Anne Tanrımızın kalp özünden büyük depolama birimlerine — Yaradılışın engin Boyutsal ve alt – boyutsal alemlerine stratejik olarak yerleştirilen Işık Piramitlerine — sürekli olarak yayılan bu evrenin Metatronik Işık maddesinin aktarıcılarıdır. Dağları, okyanusları, büyük ormanları ve gölleri gözeten en büyük Deva Meleklerinden, ağaçlara, çiçeklere ve her çimen sapına yaşam – maddesi yayan en küçük Elementallere kadar, Tanrı – Özünün bu muhteşem varlıkları, Elohim’in yönetimi altında, bireysel Tanrı Tohumu Atomu (Ruh) ve Varolmanın BEN’İM bilinci ile kutsanmamış olan yaradılışın her Fasedi için Yaşam Gücü enerjisinin kozmik akımlarını sağlarlar. En Yüce Yaratıcının Özünün Kıvılcımı en büyüğünden en küçüğüne Her Şeydedir.

Eski kısıtlayıcı, modası geçmiş, korkuya dayanan frekansları salıvermeli ve bunların yerine aydınlanma yolunuzda size yardımcı olacak Tanrı – bilincinin ve evrensel yasaların uygun seviyesini koymalısınız. Bu adım adım bir süreçtir ve aceleye getirilemez. Çoğu zaman bilgiyi bütünleştirme veya kullanma arzusu bile olmadan daha fazla bilgiyi, özellikle dramatik ve sansasyonel haberleri veya ifşaatları sürekli olarak arzulayan egodur. Ama, hızlanmış değişim ve evrimin bu kritik zamanları sırasında, gereklilikleri bir parça rahatlatmak ve yükseliş yolundaki insanlığa yardımcı olmak için daha ileri Evrensel Yasaları ve Kozmik bilgeliği açığa vurma sürecini hızlandırmak için İlahi bir dağıtım verilmektedir.

Yoldaki her adım için kuralları, talimatları ve gereklilikleri öğrenmenin her zaman yavaş bir süreci oldu. Yüksek gerçeklerin kim olduğunuzun parçası olması için, nitelikler, yetenekler ve bilgi bütünleştirilmeli ve mükemmelleştirilmelidir. Varlığınızın doğal bir parçası olarak yeni gerçeklerinizi yaşadığınız zaman, o bilgiden kazanılan bilgelik gelecek kullanım için varoluşun Nedensel Planında oturan Yüksek Benliğinizin Fasedinde saklanır. Bu bilgelik BEN’İM bilincinizin daimi parçası olur. BEN’İM Varlığınızın Işık ve Yaratıcı bilgeliğin engin kaynağı olduğunu anlamalısınız; ancak, size ve bu evrendeki Yüksek Benliğinizin tüm Kısımları uzay ve zamandaki bir çok konukluklarınız ve engin deneyimleriniz sırasında toplanan bilgeliği ve deneyimi taşır. Bu evrensel deneyimdeki tüm yaşamlarınız sırasında kazanılan pozitif deneyimlerin, başarıların ve bilgeliğin hepsi Nedensel Zihninizde saklanır.

Enerji İmzanız belirli bir frekans seviyesine eriştiği zaman, Kutsal Zihninizde ve ayrıca Zihinsel – Nedensel Planda oturan Yüksek Benliğinizin zihninde saklanan armağanlara, bilgiye ve bilgeliğe otomatik olarak erişmeye başlarsınız. Hatırlayın, tüm yeni bilgileri kendi bilinciniz ve vicdanınız ile filtrelemeniz son derece önemlidir.

Şu anda taşıdığınız çarpıtılmış enerjiyi kapsamanız bir çok çağlar sürdü. Ama, bu mucizelerin zamanıdır ve Baba/Anne Tanrımız tarafından verilen başka bir özel İlahi dağıtım vardı, bunun sayesinde Kendinin – üstatlığına geri dönmek için yaptığınız her çaba, yükselişin bu muhteşem evrim zamanları sırasında büyütülecek ve hızlandırılacak. Kendinin – üstatlığı her zaman bilincinizi güncelleme ve daha fazla İlahi Işık maddesi bütünleştirme ve yayma kapasitenizi artırma süreci ile kazanılır. Süreçte, siz dünyaya koşulsuz Sevgi/Işık yayarken, tüm Varlıklar için iyi niyet ile dolu olan bir yol bulucu, yol gösterici ve Dünya Hizmetkarı olursunuz.

Tüm insanlığı, Dünyayı, ayrıca güneş sistemini, galaksiyi ve evreni dahil etmek için farkındalığınız kademeli olarak genişleyecek. Artık başlıca odağınız yalnızca küçük benlik üzerine olamaz. Nıhai amacınız galaktik bir vatandaş olmak ve en sonunda evrensel bir Işık Varlığı olmaktır. Bilincin genişlemesi daha yüksek, daha karmaşık bilgiye erişmek için gerekli kaynaklarda sonuçlanır. Bu, Baba/Anne Tanrımızın erdemlerinin, niteliklerinin ve yeteneklerinin daha da fazlasını bütünleştirme yeteneği ile sonuçlanır. Üçüncü/Dördüncü Boyutsal ortamda, insan duyguları yönetir. Dördüncü boyutun yüksek seviyelerinde/Beşinci Boyutun alt seviyelerinde zihinsel doğa ve daha fazla saflaşmış yetenekler baskındır ve bunlar Kutsal Zihnin, Kutsal Kalbin ve Yüksek Benliğin saflığı ve aydınlatması ile ışıklandırılır.

Sevgili kalpler, aşağıdakiler gibi size verdiğimiz derin ifadeleri sadece okumayın. Bunları çalışın ve hafızanıza yerleştirin, çünkü bu bilgelik sözcüklerinde Benliğin üstadı olmayı mükemmelleştirdiğiniz zaman ve zor öğrendiğiniz bilgeliği başkaları ile paylaşmak için çağırıldığınız zaman çekmeyi dileyeceğiniz kritik faktörler vardır.

** Bir üstat kendi en yüksek gerçeğini arar ve sonra bu gerçeği elinden geldiği kadar yaşar. Üstat dünyayı ve onun büyük dramasını daha yüksek görüş açısından görmeyi öğrenir.

** Bir üstat her zaman en yüksek hayır için enerjiyi manipüle etmekte ustadır. O uyumlu spiritüel kuvvetlerin vorteksinde var olur.

** Yükseliş zihnin ve Ruhun genişlemesidir, yükselmiş bir bilinç halinden diğer bilinç haline ebedi geçiştir. Siz lineer zaman çizgisinden çıkıp yüksek boyutların spirallenen, inişli çıkışlı titreşimsel dalgalarına girdikçe zaman yön verilebilir hale gelir.

** Bilinçli farkındalık Çağına girdiniz. Ruhsal Benliğinizin bilinçli farkındalığı ve Ruhsal Benliğinizin dürtüklemelerine uyanmak Kendinin – üstatlığını elde etmekte adımdır.

** Bir üstat ne zaman konuşacağını ve ne zaman sessiz olacağını bilir. Bir üstat konuşmasında ölçülüdür. Sürekli zihin gevezeliği ve anlamsız dedikodu aura alanınızın dinginliğini bozar. Her şeyde Işığın ahenkli, yüksek dalga frekanslarını arıyorsunuz.

** Tek başına bilgi böler. Bilgelik ve Ruh farkındalığı birleştirir.

** Yoldaki bir inisiye olarak, sürekli şekilde Yaratıcı Işık kapasitenizi artırıyorsunuz. Kutsallığınızın herhangi bir Fasedini yadsıdığınız zaman, kendi Kutsal bütünlüğünüzü yadsırsınız.

** Evren, En Yüce Yaratıcının ve Anne/Baba Tanrımızın itici gücü/arzuları aracılığı ile sürekli olarak kendini yeniden yapar ve yeniden tanımlar. En Yüce Yaratıcının arzusu Kendisini bilincin çeşitli büyüklükte Kıvılcımlarının hayal edilemez sayısına kırıp yansıtarak bireyselliği deneyimlemektir.

** Omniverse (tüm evrenler) dans eden, akan, birleşen ve ayrılan Tanrı Parçaları/Kıvılcımları ile doludur. Ne kadar büyük ya da küçük olursa olsun, Yaratıcı bu Parçaların herbirinde canlıdır ve bilinçlidir.

** Uzay, sonsuz olasılıklara programlanmayı veya şekillendirilmeyi bekleyen, kendi içinde bir varlıktır.

SORU: Eğer eterik yırtıklarımız varsa bunu nasıl bilebiliriz? Eğer varsa, bunların nerede olduğunu nasıl biliriz ve bunları nasıl iyileştiririz?

Aura alanındaki eterik yırtıkları iyileştirmek, siz Ruhsal Benliğinizin daha fazlasını bütünleştirme sürecine başlar başlamaz başlatılan bir işlemdir. Fiziksel bedeninize daha fazla yüksek frekanslı enerji bütünleştirmeye başladıkça ve çakra sisteminizi dengeleme ve ahenkleştirme işlemine başladıkça, bunun en büyük yararlarından biri sahip olabileceğiniz eterik yırtıkların yavaşça iyileşmeye başlamasıdır. Çoğu zaman, aura alanınızda yırtıklar veya yara dokusu olan bölgelerde fiziksel rahatsızlık yaşarsınız. En çok hüküm süren eterik yırtıklar alt üç çakra bölgesinde, kalp bölgesi/solar pleksus alanında veya bedenin arkasında kürek kemikleri arasındadır.

Kişisel piramidinize giderek işlemi hızlandırabilirsiniz. Kristal masaya uzanın ve melek yardımcılarınızdan bedeninizi taramalarını ve (eğer varsa) aura alanınızdaki eterik yırtıkların nerede olduğunu bilmenizi sağlamalarını isteyin. Eğer bazı yırtıklar olduğu işaretini alırsanız, benden bu yırtıkları alevli Işık kılıcım ile mühürlememi isteyin. Bu prosedür bir süre gerektirebilir; ama, iyileşme süreci başlar. Siz Işığın yüksek titreşimli kalıplarına erişirken, bu hızlanır. Sonsuzluk Nefesi ve ünlü sesleri tonlama ile Işığın Adamantin Parçacıklarını daha fazla getirmek de büyük yarar sağlar ve aura alanınızın iyileşmesine/armonize olmasına, ayrıca dört alt beden sistemlerinize yardımcı olur.

 Cesurlarım, şu anda nerede veya hangi koşullarda yaşıyor olursanız olun, Kendinin – üstatlığını elde etme sürecine başlamanız için büyük bir fırsat vardır. Işık Taşıyıcı ve Dünya Hizmetkarı olarak size acil gereksinim var. Bu, bu mesajı okumakta olan herkese uygulanır. Sizi korumanın aura alanında sarmalıyorum. Ebediyen sizin koruyucunuz ve inançlı yoldaşınızım. Ben Başmelek Mikail’im.

 Ronna/Kutsal Kabile aracılığı ile aktarılmıştır *

 (Çeviri: Saffet Güler)