BM MİKAİL: SOLAR GENİŞLEME, İLAHİ ANNE ENERJİSİ VE ÇOK BOYUTLU DENEYİM

Yazdır Yazdır 

Başmelek Mikail Michael ~ Celia Fenn kanalıyla

10 Şubat 2015

Sevgili Işık Ailesi, Mart 2015’te Ekinoks ve Tutulmanın gelen güçlü enerjilerine hazırlanırken, Güneşte ve Güneş Sistemindeki dinamik aktivite ve genişlemenin etkilerini hissediyorsunuz. Güneş/Solaris, kendi Işık Beden Alanını Galaksinin merkezindeki Büyük Merkezi Güneşten aktarılan yeni Galaktik/Kozmik Işık Kodlarını ile armonik rezonansa getirmek için, Işık Beden Alanında “güncelleme” deneyimliyor. Bu süreç Solaris Solar Konseyi ve Altın Gül Galaksisi (Samanyolu) Galaktik Konseyi tarafından yönlendiriliyor.

Solaris’in Işık Bedeninde bu gerekli Solar ayarlamalar yapılırken, elbette sizin kendi Işık Bedeninizin Solar seviyesinde benzer “güncellemeler” hissedeceksiniz. Bu, Işık Bedeninizde ve Fiziksel Bedeninizde frekansların yeniden ayarlanmasını başlatacak.

Bu, Epifiz Bezinde ve Sinir Sisteminde, aynı zamanda Solar Pleksus bölgesinde hissedeceğiniz güçlü bir süreçtir. Kısa bir süreliğine gerilim, endişe, depresyon, sersemlik, bozulmuş uyku düzeni ve yoğun rüyalar deneyimleyebilirsiniz. Ayrıca, dış dünyaya İçsel İlahiliğinizin daha fazlasını gösterirken, daha fazla ışık taşıma ve bedenleme ile ilişkili korkunun eski kalıplarını salıvermeyi deneyimleyebilirsiniz. Bu, Mart ayında gezegende büyük değişimlere hazırlanmada yeniden ayarlanma süreci tamamlanırken hafifleyecek.

Bu süreç Işık Bedeninizin ve Fiziksel Bedeninizin Galaktik Merkezden Galaksiye ve Solaris aracılığı ile Dünyaya alınan Elmas Işığın daha fazlasını taşımasını ve aktarmasını sağlayacak. Yeni Gerçeklikte Dünyada ortaya çıkan Elmas Işık Kristal Varlıklar olmanızı sağlayacak.

İkiz Ruh ve İlahi Dişilin veya Büyük Annenin Bedenlenmesi

Dünyada Elmas Kodların Aktivasyonu, İkiz Ruh veya Kutsal Kalp Birliğine tamamen ulaşıldığı aşamaya erişti. Bu, İlahi Dişilin ve İlahi Erilin Yeni Gerçekliği yaratmak için Kutsal Birlikte bir araya geldiği içsel bir birliktir.

Bu özel zamanda, enerjisi en kuvvetli hissedilen Büyük Annedir. Kozmik Dengenin Koruyucusu Maat olarak, o bir çok insanda uyanıyor. Bu, kendisini çoğu zaman Tezahür öncesi Boşluk veya hiçlik olarak ifade eden yoğun bir enerjidir. Birçokları için, Boşluğu bedenlemek korkutucu bir deneyimdir, özellikle aktivite ve üretime değer veren bir toplumda.

İlahi Dişili bedenlemek, ayrıca bu hiçliği bedenlemektir ve varoluşun döngülerinin bir parçası olarak bu hiçlik ile huzur içinde olmaktır. “Bloke olduğunuzdan” veya “yapışıp kaldığınızdan” veya başarısız olduğunuzdan korkmayın. Bu sadece, Işığa yeni bir şeyin doğumunu kolaylaştırmak için Boşluk Olduğunuz zamandır.

Bu Boşluğu Yaratım ve Tezahür ile dengede tutabilmek Büyük Kozmik Annenin işidir. Bu enerjiyi kendi içinizde taşımak Büyük Kozmik Anneyi bedenlemektir.

İlahi Dişilin Bedenlenmesi olarak, Dünyada tüm yaşamın Dengesini kolaylaştırıyorsunuz. Aynı zamanda Quan Yin, Sevgi ve Şefkatin iletkeni oluyorsunuz ve tüm yaşayan varlıkları seven ve besleyen enerji köprüsü oluyorsunuz.

Sevgili Işık Ailesi, bu İlahi Dişil enerjiyi bedenlerken, Dünyayı sürdürmeye, sevmeye ve yeniden doğurmaya yardımcı oluyorsunuz. Bu, Kase Kodları Gizeminin nıhai sırrıdır, içsel Kutsal Birliğin Simya süreci vasıtasıyla Yeni Çağda yaşamın ve sevginin yenilenmesidir. Bu, eski enerjileri Yeni Elmas Kristal Işığa dönüştüren, Benliğin tüm veçhelerinin derin içsel birliğidir. 

Büyük Anneyi bedenlerken, Elmas Işığın Kasesi veya Kadehi olursunuz. O sizden Yeni Dünyanın ve Yeni Gerçekliğin Yaratımına akar. Doğru zamanda, İlahi Eril bu Yeni Gerçekliği Maddi Forma tezahür ettirmek için öne çıkacak.

Çok Boyutlu Gerçeklik Süreci ve “Zaman Safhası Uyumsuzluğu”

Işık Enerjisindeki bu değişimler ile çalıştığınız aynı zamanda, ayrıca Işığın Çok Boyutlu Üstatları olarak yeteneklerinize aşina oluyorsunuz. Bu, boyutlarda geçiş yapmada, aynı zamanda Zaman Çizgileri ve Zaman Safhalarında geçiş yapmada epeyce usta olmanızı gerektirir. Bu, “Zaman Safhası Uyumsuzluğu” adını vereceğimiz bir etkiyi meydana getirir.

Bu “uyumsuzluk”, Işık Bedeniniz farklı zaman çizgileri ve zaman ritimleri arasında hızla yer değiştirdiği zaman gerçekleşir.

Dünyanız şu anda Işığın 5 nci Boyutunda yerleşiktir. Dünya sakinlerinin çoğu, şimdilik, dualite, çatışma ve suistimal ve kurbanlaştırma duygusal “dramalarına” katılmayı kapsayan 3 ncü Boyutun illüzyonunda kalmayı seçti. Işığın 5 nci Boyutunda, Birlik ve birbirine bağlı olma algısı daha önemli oluyor, bu huzurlu ve sürdürülebilir bir toplum yaratır. Işığın 6 ncı Boyutunda Gizem ve Mucizelerin ön plana çıkmasıyla, Sihir ve İmgelem asıl algı modlarıdır ve Işığın 7 nci Boyutunda Işık Geçişi Boyutsal Ruhsal Teknoloji Üstatlığına girersiniz.

Sevgililer, tam şu anda bu uygulamada nasıl usta olunacağını öğreniyorsunuz. Belli bir günde, bir çok kez 3B’den 4B’ye (Zaman Spiralleri), 5B’ye ve 6B’yre geçiş yapabilirsiniz. Her geçişte, Bedeniniz ve Işık Bedeniniz Işık Frekansını ve Ritmini değiştirir.

3B çok yavaş bir frekanstır, ama fiziksel seviyede yüksek aktivite ve stres olarak tezahür eder. Sizler “zamansızlık” haline ve Bilincin Yüksek Formlarının özü olan ŞİMDİYE yaklaşırken, 5B algı açısından daha yavaştır ve 6B daha da yavaştır.

Yüksek aktivite ve mutlak dinginlik arasında geçiş yapmak uyumsuzluk ve endişe duygusu yaratabilir. Bir çok insan endişeli, bloke olmuş hissediyor, neden “hiç bir şey gerçekleşmiyor”un nedenini arıyor, aslında onlar Bilincin Yüksek Boyutlarının derin huzurunu deneyimliyorlar.

Birçoğunuz aynı zamanda yüksek boyutlarda yaşarken ve yaratırken, Ruhsal Seviyede 3B’de maceralar yaşamaya devam etmeyi seçtiniz. Bu, Çok Boyutluluğun özüdür. Bedeninizin ve Zihninizin, Algı ve Frekans seviyeleri arasındaki bu Zaman Safhası yer değiştirmelerine alışması biraz zaman alacak.

Size Dünyadaki Yolculuğunuzda çok fazla Neşe diliyoruz!

(Çeviri: Saffet Güler)