BM MİKAİL: SPİRİTÜEL/İNSAN BİLİNCİNİN YENİ ÇAĞI

Yazdır Yazdır 

BAŞMELEK MİKAİL’DEN MESAJ * LM-5-2019

RONNA / KUTSAL KABİLE

SPİRİTÜEL/İNSAN BİLİNCİNİN YENİ ÇAĞI

DÜNYANIN EVRİMİ * BİRİNCİ – DÖRDÜNCÜ BOYUTLAR   

GÜNEŞ SİSTEMİNİN EVRİMİ *  BEŞİNCİ VE ORTA – ALTINCI BOYUTLAR 

GALAKSİNİN EVRİMİ * ALTINCI VE ORTA – YEDİNCİ BOYUTLAR

Sevgili üstatlar, o çağın yaratıcı süreci için spesifik veçheleri, nitelikleri, erdemleri, tasarımları ve formülleri içeren Balık Çağı için yaradılışın Tanrı Işınları 2,000 yıldan fazladır Dünyaya ve insanlığa ışınlanıyor. O Yaratıcı Işınlar şimdi geri çekilme ve kapatılma sürecindedir. Kitlelerin, hala dengesiz Üçüncü ve düşük – Dördüncü Boyutların titreşim frekanslarında ve illüzyonunda yapışıp kalmış olanların, sanki yollarını kaybetmiş gibi hissetmelerinin nedeni budur. Hiç bir şey geçmişte olduğu şekilde işe yaramıyor ve gelecek için umudun olmadığı görülüyor. Eski düzenlemeler, yönergeler, ayrıca bir çok iyi oluşturulmuş kurumlar ve dini organizasyonlar artık güvenilebilir değiller ve çoğu sonunu getiremiyor, başarısız oluyor. Üçüncü/Dördüncü Boyut paradigmasındaki neredeyse tüm ırksal, kültürel, sosyal ve siyasi sınırların bölümlendirilmesi parçalanıyor veya bunlara meydan okunuyor. İnsanlığın bilinci yükselişte ve hiç bir şey ileri doğru momentumu durduramaz. İnsanlık genişlemiş farkındalığın akışını takip etmeli yoksa atalet ve kaosun tuzağına düşer.

Neyse ki, çok daha fazla sayıda insan, en sonunda İlahi hoşnutsuzluğun enerjileri aracılığı ile yüksek Ruhsal-bilinç için arzuya yol açan Benlik – farkındalığının yükselmiş duygusunu elde etmek için içe dönme sürecine uyanıyor. Dünyadaki her kültürel grup, her ırk ve her ülke izleyecek yön veya daha yüksek felsefi yol arıyor. Bu fenomenin nedeni, Balık Çağı için İlahi Mavikopyayı içeren Dünyanız için Tanrı Bilincinin Yedi Işınının neredeyse tamamen geri çekilmesi ve yerine Kova Çağı için galaktik bilincin yüksek frekanslı, daha rafine on iki Işınının gelmesidir.

Uyanışın başlangıç aşamalarında, insanın içinde büyük Ruh birleşmesi gerçekleşmeden önce, özgür irade İlahi armağanından dolayı yüksek alemlerden müdahale olamaz, ki bu armağan en sonunda büyük ve taşınması zor sonuçları olan bir armağan haline geldi. Ama, insan orta – Dördüncü Boyut ve daha yukarısının yüksek frekansları ile rezonansa giren bir enerji imzası elde ettiği zaman, şöyle onaylamaya hazırdır: “Senin iraden olsun. En yüksek hayrımı ve herkes için en yüksek sonucu istiyorum”, böylece kişisel iradeyi Yüksek Benliğin İradesine ve Dünya için yeni İlahi Mavikopyaya uyumlar. Sonuç olarak, insanın kişisel Sevgi/Işık/Yaşam sütunu aracılığı ile, o Ruha sihirli bir Işık yolu uzatılır. Bu Işık Yoluna çoğu zaman Yaşam Nehri adı verilir, bu, gerekli bilinç seviyesine ulaşan her insanın kendi yeni galaktik veya Alt – Evrensel İlahi Mavikopya/Misyonu için kodlanmış kristalin Tohum Atomlarının kendine özel bölümünü almaya başlayacağı otantik Öz Bilincine yol açar. Bu yeni Tohum Atomlar ayrıca geleceğin yeni Altın Galaksisinin yaratıcı sürecinin erken aşamasına bir katılımcı olarak vasıflandırılmak için gerekli ileri bilgeliği, yetenekleri, özellikleri ve vasıfları içerir.

Evrim süreci değişiyor – tüm insanlığın bedensel yapısı giderek incelecek ve yükseltilecek. Kendi Kutsal Kalplerine/Kutsal Zihinlerine uyumlanmış ve kişisel iradelerini İlahi İradenin emrine vermiş olanlara sağlanacak rehberlik ve talimatlar olacak.

Şimdiye kadar, kitleler perdelenmiş, illüzyonlara neden olan farkındalık dünyasında yaşadı ve şimdi fırtınalı bir denize itilen, dümeni olmayan bir gemi gibi hissettiren bir gelecek ile karşılaştıkları görülüyor. Bunun nedeni, geçen çağda tüm insanlık için elde edilebilir olan Temel Yaşam Gücü enerjisinin artık, bu Alt – Evren için eski İlahi Mavikopyanın içinden gelen büyük potansiyelin Tanrı Tohumları ile dolu olmamasıdır. Kitleler hala mevcut durumu sürdürmek için gereksinim duydukları titreşim kalıplarını alacak. Ve, Baba/Anne Tanrımızın ve Işık Varlıklarının sevgi dolu enerjisinin insanlık için her zaman mevcut olacağına sizi temin ederiz; ama, her Ruhu bekleyen yeni İlahi Mavikopyaya erişmek için, en azından Işığın orta – Dördüncü Boyut frekanslarına uyumlanmak gereklidir. Baba/Anne Tanrımızın en büyük arzusu kendi “Varlıksallığının” tüm Fasetlerinin Kendinin – üstatlığına geri dönmesi, böylece her Ruhun İlahi Doğuştan hakkı olan sevginin, huzurun, neşenin ve bolluğun keyfini çıkarabilmesidir. Her zaman büyük Işık Varlıklarından mevcut yardım olacak ve melek alemi her zaman yardım çağrılarına yanıt verecek. Ancak, sadık kalınması gereken değişmez Evrensel Yasalar vardır ve hangi yolu izleyeceği her insanın kendi seçimi olmalıdır: Işığın Yolu veya gölgelerin yolu.

Sizler, Ruhsal Şarkınızın Dördüncü Boyutun Dördüncü alt-planı ve daha yukarısı ile rezonansa girmesi için dört alt bedensel sistemlerinizin titreşim kalıplarını dengeleyen ve ahenkleştiren siz Yıldız Tohumları şimdi GELECEĞİN ALTIN ÇAĞININ YÜKSEK FREKANSLI IŞINLARINA erişmeye başlıyorsunuz. Bu Alt – Evren için ve Yeni Çağın erdemlerini, niteliklerini, yeteneklerini, becerilerini ve veçhelerini almak için hazır olmayı ifade eden bir çok renklerde ışıldayan pelerin – Işığın rafine aura alanı – giymeye hazır olan her insan için yeni bir İlahi Mavikopya vardır. Bu harika armağanlar Yaratıcı Işığın Adamantine Parçacıkları içinde programlanmıştır ve bunlar şimdi Kendinin – üstatlığının gerekli seviyesini elde etmiş olanlarınız için mevcuttur.

Yaratıcı Işığın Adamantine Parçacıkları, aktive edilmeye, programlanmaya ve yeni, sınırsız yaratıcı uğraşlara tezahür ettirilmeye hazır Yaratıcı Bilincin tam Fasetleridir. Yeni bir yaratıcı proje için her sonraki planın başlatılmasında, Adamantine Parçacıkları o planın İlahi Mavikopyası ile kodlanır. Bu Mavikopya Adamantine Parçacıkları sonra, maddi alemlerde tezahür ettirilecek olan yeni proje için Mutlak yaratıcıdan emir alan Baba/Anne Tanrı tarafından sınırsız potansiyelin harika Işınlarında gönderilir. Daha sonra İlahi Annenin Kozmik Rahminden yayınan İlahi Babanın Tohum düşünceleri ÖZ GENLER olarak bilinir.

DNA’nızda, şimdiye kadar deneyimlediğiniz tüm farklı boyutlardan genlere sahipsiniz. Siz, Yıldız Tohumları şimdi şu andaki dört beden sisteminizi yeni İlahi Misyonunuz ile birlikte bu Öz Genleri almak için koşullandıracak olan hazırlık halindesiniz. Bu güçlü, yüksek frekanslı Işınlar Yeni Altın Çağın İlahi Mavikopyası için Yaratıcı Öz Hücreleri içeriyor ve bunlar Elohim’in ve Başmelek Aleminin harika ışıldayan gövdeleri aracılığı ile bu Alt – Evrene yayılıyor. Bu titreşim frekansları her boyutun her alt-seviyesinde düşürülür. Eğer düşürülmeseydi, insanlık dahil tüm materyal tezahürler Kutsal Ateş Enerjisinin Elektromanyetik gücünden/şiddetinden yanardı.

Uyanmış bir Kendinin – üstadı olarak kendinize manyetize ettiğiniz KUTSAL BEYAZ KOZMİK ATEŞ, Adamantine Parçacıkları sürekli olarak dolaştırılmalıdır. Fiziksel bedende sadece belirli bir miktar – her Ruh için şu andaki aydınlanma seviyelerinde bütünleştirmesi uygun olan miktar- depolanabilir; geri kalanı form dünyasına yayılmalıdır.

Mutlak Yaratıcı sonsuz, tanımlanamaz Öz Gücünden oluşur, bu o kadar çok kuvvetlidir ki ONUN büyüklüğünü hayal bile edemezsiniz. Siz Yıldız Tohumu birlikte yaratıcıların bu muhteşem, potansiyel gücün kendi payınızı sahiplenebilmeniz için, O muhteşem Öz Gücü Yaradılışın her boyutsal seviyesinde indirgenir.

Her İnsan Varlığı kendi dört beden sisteminin (fiziksel, zihinsel, duygusal ve eterik) genetik yapısında saklanmakta olan potansiyel kişilik özelliklerinin yüzlercesini içerir. Hangi kişilik özelliğini geliştireceğini ve dış dünyaya sunacağını belirlemek her insana bağlıdır. Negatif kişilik özelliklerinizi ne kadar hızlı bir şekilde nötrleştirir veya ahenkleştirirseniz, tanrısal potansiyeliniz veya üstat Benliğiniz o kadar çabuk ortaya çıkar. Sadece o zaman, var oluşun fiziksel planlarında birlikte yaratıcı bir üstat olarak tam potansiyelinize erişim kazanırsınız.

Gezegeniniz şimdi direkt olarak Samanyolu Galaksisi içindeki Büyük Merkezi Güneşin kalp – özüne bağlantılı. Yaratıcı Işığın yeni kozmik dalgaları Dünya gezegenindeki uyanmış Ruhlara harika bir armağandır. Bu rafine, yüksek Frekanslı Işınlar direkt olarak alt Dördüncü ve Üçüncü Alt-Boyutsal seviyelere ışınlanmıyor olsa bile, Işığın dönüştürücü frekansları giderek içeri süzülecek ve Dünyanın üzerindeki ve içindeki herkesi ve her şeyi etkileyecek.

Bilim insanları bu güneş sisteminin kenarında bir hidrojen duvarı bariyerinin keşfedildiğini bildirdiler. Bunlar geçmişte sözünü ettiğimiz Işık zarlarıdır. Daha fazla insan Varlığı Kutsal Zihnin kaynaklarına eriştikçe, bilim ve spiritüalite geçmişin bir çok kavramsal öğretilerini ve teorilerini doğruluyor ve birleştiriyor.

Galaktik Merkez ile hizalanmasının ve Galaksinin Büyük Merkezi Güneşine uyumlanmasının bir sonucu olarak, Kutsal bir Gezegen olarak kendi statüsüne geri dönebilmesi için, Dünya kendi frekans kalıplarını – kendi Ruhsal Şarkısını – yükseltme sürecindedir. Evrensel Baba/Anne Tanrımız aracılığı ile Yaratıcı Işığın Adamantine Parçacıkları ile bombardıman edilmenin sonucu olarak, bu Alt-Evrenin titreşim frekansları da güncelleniyor.

Samanyolu Galaksisi ayrıca on iki sektöre bölünmüştür, aynen evrenin Alt-Evrensel sektörlere bölünmesi gibi ve Galaksi içindeki her sektörün yönetici bir On İkiler Konseyi vardır. 12 ve 144 rakamlarının önemi ile ilgili daha iyi bir anlayış kazandığınızı umuyoruz, çünkü bu rakamlar bu Alt-Evrende Yaradılışın bir çok Fasetlerine uygulanıyor.

Farkındalık kodlamalarınız sürekli olarak pozitif veya negatif düşünceleriniz, niyetleriniz ve eylemleriniz tarafından uyarlanmaktadır. Size hoşgörü, iyilikseverlik, alçakgönüllülük ve sabır sınavları sunuluyor ve kültürel görüşünüze de meydan okunuyor. Her gün bu veçhelerin negatif frekans kalıplarını içeren Tohum düşünceler, siz onlara enerji beslemeyi durdurduğunuz zaman büzüşür ve yok olur.

Sizlere, bilincin dengeli Alfa Halini sürdürürken dünyasal ortamınızda etkili bir şekilde işlev yapabileceğiniz “yaşayan bir meditasyon” olmayı öğrettik. Sonraki adım sürekli neşe ve şükran halinde yaşamaya gayret etmek, böylece “yaşayan bir dua” olmaktır. Dünyasal planda birlikte yaratıcılar olarak daha becerikli oldukça, enerji kalıplarınızı sürekli olarak izlemeli ve onları güncellemeyi, yükseltmeyi aramalısınız. Sürekli ahenk ve rafine tanrısal ifade için çabalamalısınız. Çoğu insan için, binlerce yıldır uykuda olan içinizdeki Kutsal Ateşin gücünü serbest bırakmalısınız. Enerjinizi değiştirmek istediğiniz yaşam alanlarınıza yönlendirmek ve odaklamak için gayret etmelisiniz. Yaratıcı Yaşam Çarkınızı oluşturarak ve sürekli güncelleyerek, odaklanmış değişimin Tohumlarını ekersiniz ve tasavvur ettiğiniz şeyi tezahür ettirmek için gerekli Yaradılışın Kutsal Ateşi size sağlanır. Ana amacınız, fiziksel bedende iken Kendinin – üstatlığını elde etmek olmalıdır. Çabalarınız tüm insanlık için en yüksek hayıra yönlendirildiği zaman, özel bir ilahi takdir verilir ve Yaratıcı Işığın daha büyük ölçüsü sizin için elde edilebilir kılınır.

 İlahi Yaratıcı Özün sınırsız stoğuna erişime sahip olmanın nasıl hissettireceğini hayal edin, sevgililer. Kendinizi güç ile titreşen, ışıltılı renklerde harika Işınlar gönderen, enerji dalgaları yayan ve Ruhsal Benliğinizin tasavvur edebileceği her şeyi yaratan büyük bir enerji vorteksi olarak tasavvur edin. Yansıttığınız enerjiler girdap gibi dönerken ve katı hale gelirken, düşüncelerinizin gücü, sevgi/duygular ve ilham edilmiş hayal gücü ile – yaratımlarınız – yapı ve form görülebilir hale gelirken – ölçünün ötesinde güzel ve eşsiz – nasıl hissedeceğinizi duyumsayın. Gezegeninizde bu kaotik zamanlar sırasında neden sizlerin ve Dünyanın bu kadar önemli olduğunu anlamanıza yardımcı olmaya gayret ediyoruz. Bu galaktik deneyimde, Dünya, bu Alt – Evrenin genişlemesinin ve türlerin evriminin bu olağanüstü periyodu sırasında bulunulacak yerdir.

Vizyonunuzu inşa edin, cesur ve inançlı olanlarım. Kendi Kutsal Kalp merkezinizde başlayın ve İlahi mirasınız olan o gücü ve ihtişamı sahiplenin. Sonra, o gücü ve mükemmelliği fiziksel bedeninize ve dışarı dünyanıza yayın: ilişkilerinize, iş yerinize, toplumunuza, ülkenize ve dünyaya. Artık size hizmet etmeyen her şeyin kendi sınırlama yoluna devam etmesine veya dönüşüm işlemi aracılığı ile sınırsız potansiyelin yüksek frekanslarının aleminde size katılmasına izin verin. Işığa giden yol ve karanlığa daha fazla spirallenen yol şimdi ayrılığın belirgin bir noktasına geldi. İlk ve son kez olarak, Benliğinizin kalıntı gölgeleri ile yüzleşmeye zorlanıyorsunuz – tam olarak güçlendirilmiş Benliği – hayata geçirmekten sizi geri de tutan tüm dengesizlikler ve kısıtlamalar. Kendinin – üstadı olmak ürkek veya zayıf kalpliler için değildir, sevgililer. Yeni Çağın şafağına cesaretle ilerlerken, Baba Tanrımızın İLAHİ İRADE GÜCÜ ile kodlanmış olan Işık Kılıcımı kabul edin ve sevgili Anne Tanrımızdan gelen ışıldayan SEVGİ/IŞIK KADEHİNİ kabullenin. Rehberlik yapmak, yönlendirmek, ilham vermek ve korumak için her zaman yakınınızdayım. Ben Başmelek Mikail’im.

Ronna/Kutsal Kabile vasıtası ile aktarılmıştır * Değiştirilmediği, alıntı veya eklenti yapılmadığı ve yazarın ismi, e posta adresi ve website adresi dahil edildiği sürece websitelerine gönderilmesine izin verilmektedir. Dergilerde, gazetelerde veya halka açık yayınlarda RonnaStar@earthlink.net den yazılı izin ile yayınlanabilir.

 (Çeviri: Saffet Güler)