BM MİKAİL: TEZAHÜR ETTİRME GÜCÜNÜZÜ GÜÇLENDİRMEK

Yazdır Yazdır 

BAŞMELEK MİKAİL’DEN MESAJLAR * LM-8-2014

RONNA HERMAN KANALIYLA

TEZAHÜR ETTİRME GÜCÜNÜZÜ GÜÇLENDİRMEK

 Sevgili üstatlar, sizler  Işık/Yaşam Nehri veya bazen Kozmik Bilincin Gökkuşağı Köprüsü olarak bilinen varoluşun yüksek boyutlu alemlerine geri dönüş yolunu geçerken, içinizdeki ve etrafınızdaki titreşim kalıpları sürekli bir değişim halindedir. Bu bilincin sürekli artan genişlemesi ile sonuçlandı, bunun sayesinde gerçeklik dünyanızı gördüğünüz filtrelerin, ayrıca etrafınızda oluşturduğunuz inanç yapılarının yerine giderek daha yüksek, daha güçlendirici gerçekler geliyor. Yarattığınız dünya ve etkileştikleriniz gerçeğiniz olarak kabullendiğiniz inançları ve beklentileri her zaman size geri yansıtır.    

Acı verici veya zayıflatıcı bir durumda, her zaman sizi yanlış, illüzyona neden olan bir gerçeklikte tutan çarpıtılmış veya dengesiz inançlar ve bağlılıklar vardır. Her gün eylemlerinizin ve tepkilerinizin çoğunu kontrol eden inançlar yavaşça çözünüyor ve yerine giderek gerçekliğinizin yeni versiyonu (vizyonu) olarak kabul ettiğiniz kendini güçlendirici kavramlar geliyor. Ben farkındalığınızın genişleme sürecindesiniz ve etkileştiklerinizin ve aynı zamanda şu anda görme yeteneğinizin ötesinde olan alemlerin daha odaklı, daha derin farkındalığını geliştiriyorsunuz. Sık sık “her şey bir illüzyon” deyişini işittiniz. Bu, varoluşun fiziksel aleminde yaratılmış olan her şeyin katı olmadığı, yapısı olmadığı veya gerçek olmadığı anlamına gelmez. Ne de yüksek alemlerin somut yapısı veya tanımı olmadığı, illüzyona dayandığı anlamına gelmez. Bu Evrende varoluşun her seviyesi, dünyasal yuvanızın size gerçek görünmesi gibi orada oturanlara gerçek görünür. Yaratıcı ve Onun her şeyi kucaklayan etkisi, bizim olduğumuz gibi kesinlikle gerçektir.

İllüzyon dünyayı algılamanızdır, kendi oluşturduğunuz filtreler ile gördüğünüz gerçekliktir: bilinçaltınızda kodladığınız ve gerçeğiniz olarak kabul ettiğiniz inançlar, yapılar, tabular ve sınırlamalardır. Herkes dünyayı ve günlük olayları kendi inançlarının perdesiyle ve farkındalığın uyarlanmış seviyesi ile görür. Bu nedenle aydınlanmış Ruhlar hayatı sevgi ve yargılamama filtresi ile deneyimlerken, bir çok insan her şeyi negatiflik filtresinden görür.

Bu hızlanmış dönüşüm zamanlarında, hem içinizde hem de dışınızda büyük değişimler deneyimliyorsunuz. Bilinçaltı, bilinç ve süperbilinç arasındaki zarlar inceliyor, böylece Kendinin üstatlığını sahiplenmeye çabalarken içinizde dengeye geri dönmek için iyileştirmeye gereksinim duyduğunuz çarpıtılmış kavramlara ve salıvermeye gereksinim duyduğunuz öznel, kendini sınırlayıcı bilgilere erişmenizi sağlıyor. Beyninizin sağ ve sol yarıküreleri, aynı zamanda bilinçaltınızın, bilincinizin ve süperbilincinizin matriksi birleşme ve süper veya makro – bilincin birleşik haline geri dönme sürecindedir. Birçok şekillerde, “başlangıçta olduğu gibi, bir kez daha olacak” deyişi, insanlığın şu anda deneyimlemekte olduğu dönüşüm sürecine uygulanır. 

Sizin üzerinizde etki bırakan fiziksel duyularınız aracılığı ile her gözlem, ayrıca her eylem, etkileşim ve tepki otomatik olarak bilinçaltı zihnin hafıza hücrelerine aktarılır ve kaydedilir. Yine, bilinçaltı zihninizin öznel olduğunu ve her düşünceyi veya deneyimi harfi harfine aldığını ve bireysel eğiliminiz ile etkilendiğini vurguluyoruz. Bilinçaltı zihin, yanlış düşünceler çözülünceye ve yeniden programlanıncaya kadar tekrar tekrar eski düşünce kalıplarını ve şartlarını yinelemeye ve karşılık vermeye devam eder.

Yüksek dördüncü boyutun ve ötesinin zaman/uzay sürekliliği daha esnek ve akışkan iken, üçüncü ve dördüncü boyut dünyanız gelişigüzel ve kaotiktir. Sizler yüksek boyutların titreşim kalıplarını bütünleştirirken, uyuşabilir olmayan her şey çözülme için yüzeye yükselir, bu yüksek bilgelik ile sonuçlanır. İçsel görüşlerini geliştirmiş olanlar için, onlar düşüncelerin somut şeyler olduğunu bilirler. Bir düşüncenin niteliğinin veya frekans kalıplarının onun rengini belirlediğinin, duygunun doğasının ise onun üstlendiği formu belirlediğinin farkındadırlar. Düşünce ne kadar odaklanmış ve ayrıntılı ise, taslak o kadar daha net olur. Düşük frekans seviyeli düşünceler karanlık, bulanık ve çarpık iken, sevgiyle aşılanmış yüksek oktavlı düşünce daha zarif ve ışıltılıdır. Düşüncelerinizin maddeye sahip olduğunu ve sizin ve etrafınızdaki dünya üzerinde etkisi olduğu gerçeğini kabul etmelisiniz.     

Hayatınızın karmaşık gelenekleri/yapıları/sınırları ile ilgili eski, yerleşmiş peşin hükümlü fikirleri incelemeye istekli olmalısınız ve sizi kendi kendine oluşturduğunuz yapısal sınırlamalara yapışmış tutan inançları salıvermeli veya dönüştürmelisiniz. Bağlılıkları, modası geçmiş alışkanlıkları ve kavramları salıvermek süregiden bir işlemdir ve sürekli uyanıklık ve güncelleme gerektirir. Rahatsız ve kısıtlayıcı olsalar bile, etrafınızda ötesine geçmenin zor olduğu rahatlık bölgeleri oluşturduğunuzun farkındayız. Ama eğer genişleyecekseniz ve olmanız niyet edilen birlikte yaratım üstatları olacaksanız, tam olarak yapmanız gereken budur sevgililer.

Bırakmak özgürleştiricidir ve size bilincinizi ve dünyanızı genişletme gücü verir. Titreşim kalıplarınız ne kadar yüksek olursa, etrafınızdaki kısıtlamalar o kadar akıcı olur. Etrafınızda oluşturduğunuz hayatın yapılarına bağlanmayın. Değişimin büyümenin bütüncül bir parçası olduğunu kavramalısınız. Her gün kararlar verirsiniz ve seçimler yaparsınız ve olmakta olan bir üstat olarak, her zaman en yüksek seçimler için çaba göstermeniz zorunludur. Dualite spektrumunuzun sınırları darlaşıyor ve seçim sarkacı merkezin sağına ve soluna çok daha küçük bir aralık içinde salınıyor. Sonuç olarak, algınız ve bilinçli farkındalığınız genişler ve üssel olarak yükseltilir. “Bir üstat her zaman dar yukarı doğru giden yolu izler” hala uygulanan kadim bir gerçektir. Her zaman en yüksek gerçeğinizi aramalı ve sonra onu elinizden geldiğince yaşamalısınız.

TANRISAL İFADENİN büyük çeşitliliğini tanımlayan ve vurgulayan Yaradılışın Kozmik Döngülerinin düzenli bir sırası olduğunun farkında olmanız önemlidir. Bu nedenle bilgelik elde ederken, yüksek gerçekleri ararken ve orijinal “Kutsallık Halinize” daha yakın büyürken, akmayı ve zamanın değişimlerine adapte olmayı öğrenmeniz, üçüncü ve dördüncü boyutsal gerçekliğinizin kısıtlayıcı, sınırlayıcı inançlarını terk etmeniz önemlidir. 

Evrenin şimdiye kadar deneyimlemiş olduğu en büyük dönüşüm döngülerinden birinin ortasındayız: ama, Dünyada bir çok küçük değişim döngüleri olduğunu ve her birinizin bir şekilde bu dönüşüm zamanlarını deneyimlediğinizi anlamanız önemlidir.

Gelmekte olan Yedinci Kök Irk son derece evrimleşmiş ve spiritüel olarak uyumlanmış olacak ve dönüşüm, arınma, özgürlük ve kefaretin YEDİNCİ IŞINIndan etkilenecek. Dünyadaki herkes ve her şey Yedinci Işının, Mor Dönüştürücü Alevin ışıltısından etkilenecek. Sizler bilgelikte evrimleştikçe ve frekans kalıplarınızı yükselttikçe eski, modası geçmiş öğretilerin çoğu terk ediliyor. Sevgiye dayanan ve güçlendirici dini inançlar alıkonurken, korkuya dayanan, kontrol edici kavramlar yavaşça terk ediliyor. Aydınlanma çağına geçiş sırasında, hayatta kalacak olan dinler ifşa edilmiş, yüksek Yaratıcı gerçekleri bütünleştirmek için kendi felsefelerini genişletmeye istekli olan dinlerdir. 

“Var Olmanın” yeni döngüleri değişime isteklilik ile başlatılır ve giderek kolaylıkla ve zarafetle bütünleştirilebilir. Ancak, direnenler için, bu kaos ve çatışma yoluyla olacaktır. Çoğu şey sizin çekme, karşılık verme ve absorbe etme (veya reddetme) ve sonra “yüksek gerçek” olarak bilinen daha saflaşmış enerjilere aktarma kapasitenize bağlıdır. Ruhunuz ve Yüksek Benliğiniz acı verici durumları deneyimleme ve ifade etme nedenini hatırlar – cezalandırma olarak değil, çözülme olarak. 

Kendi kaderinizi belirleme ve tamamlanma arzunuzu kuvvetlendirmek için çaba göstermeniz çok önemlidir. Ego benliğe hizmet etme modundan Ruha hizmet etme haline evrimleşmelisiniz. Ruhunuz “Evrensel Bütüne” bağlı olan parçanızdır. Acı ve ıstırap (ego güdülü) vasıtasıyla zor yolla şefkat elde edersiniz veya Yüksek ruhunuz ve Tanrı Işınınız ile yeniden birleşme süreciyle (Ruhun ilham ettiği) kolay yolla şefkat elde edersiniz.

Şu anda bu Evrene, Alt-evrene, galaksiye, güneş sistemine, Dünyaya ve insanlığa nüfuz eden Yaratıcı Işık/Adamantine Parçacıklarının ışınımından ve manyetik etkisinden hiç bir şey kaçamaz. Çakralar bedendeki elektromanyetik pillere benzer. Elektromanyetik frekansların titreşimleri bilincin bir çok seviyesi ile iletişim kurar. Bunları bütünleştirmek için titreşim frekansları ile uyumlu olmalısınız ve uyumlanmalısınız. Işık/düşünce/sesin yüksek frekansları kanınızda, hücrelerinizde, organlarınızda, kemiklerinizde, kaslarınızda ve dokularınızda titreşir, esenlik duygunuzu güçlendirir. Üçüncü/dördüncü boyut ortamının düşük frekansları yaşam verici enerjinin akışını kısıtlar ve dört alt beden sisteminizde yoğunluğu artırır. Kanınız dünyasal soyağacınızın, ama daha önemlisi kozmik soyağacınızın ve İlahi mirasınızın genetik kodlarını taşır.   

Sevgili Işık taşıyıcılarım, her sınavı ve zorluğu artık en  yüksek hayrınıza hizmet etmeyen modası geçmiş düşünceleri ve titreşim kalıplarını salıverme fırsatı olarak  görmenizi istiyoruz. Yaşam/Işığın Elmas Işın Parçacıklarını çekerken ve bunları dünyaya ve insanlığa yaymadan önce sevginizle aşılarken, yaşam deneyimlerinizi Kutsal Kalbinizin/Zihninizin filtreleri ile görmenizi rica ediyoruz. Hepimiz bu kozmik evrim dansındayız ve birlikte hüküm süreceğiz. Ben Başmelek Mikail’im.

TEZAHÜR ETTİRME GÜCÜNÜZÜ GÜÇLENDİRMEK

RONNA/KUTSAL KABİLE

Kutsal Kalp üzerine düzenli meditasyon yapmak ve bütünleştirdiğiniz Yaratıcı Işığın Adamantine Parçacıklarını bilinçli olarak aktive etmek, sizler en yüksek düzenin birlikte yaratıcı Kendinin Üstadı olurken, hayatınızda büyük dönüşüm ile sonuçlanır.

Gevşemiş bir halde Sonsuzluk Nefesine başlayın – (8 figürü). Her nefesle, bilincinizin tüm güneş sistemini, sonra galaksiyi ve sonra bu Alt-evreni bütünleştirecek şekilde genişlediğini imgeleyin… Nasıl algılarsanız, gezegenlerin, yıldız sistemlerinin ihtişamını tasavvur edin ve aynı zamanda Kutsal Kalbinizde uzayın enginliğinin gücünü ve ihtişamını hissedin… Sevgi/Işığın tezahür etmemiş potansiyeli ile dolu “Büyük Boşluk” (Sevgiyle güçlenen Yaradılışın Adamantine Parçacıkları).

Şimdi “İlahi Işık Akışı” tüm yönlerden size doğru yayılırken kendinizi bu alt-evrende merkez, odak noktası olarak tasavvur edin. Işık prizmalarının Yaradılışın tüm erdemlerini, niteliklerini ve potansiyelini içeren Gökkuşağı Renklerine kırıldığını görün. Bu Sevgi/Hayat armağanını sindirirken, akışın size ve sizden aktığını hissetmeye başlarken derin nefesler alın… İlahi Işık Maddesinin hiç bitmeyen stoğu. Nefes alın…. nefes verin…. nefes alın…. nefes verin… Kalbinizin hem ön hem de arka portalından Sonsuzluk Sembolünde Kutsal Kalbinizden bu sihirli iksirin aktığını görürken nefes alıp verin. Maddi planda priz ve iletken olarak sizinle saf Işık maddesinin Yaratıcı parçacıklarının hiç bitmeyen bir stokla size aktığının ve sizden aktığının farkında olun. Bu parçacıklar vizyonlarınız, çekirdek düşünceleriniz ve saf niyetleriniz/iradeniz/eylemleriniz ile fiziksel tezahürlerin sınırsız çeşitliliğine kalıplanmak için dışarı doğru maddi dünyaya akıp gider.

ONAYLAMA: KENDİNİZE ŞÖYLE SÖYLEYİN: “İLAHİ DOĞUŞTAN GELEN HAKKIMI VE YÜKSEK BENLİĞİME VE RUH AİLEME BAĞLANTIMI TALEP EDİYORUM. BÜTÜNLEŞTİRECEĞİM VE PAYLAŞACAĞIM KOZMİK BİLGELİĞE VE GERÇEĞE ULAŞMAK VE BUNLARI AKTARMAK İÇİN, BİRLİK OLDUĞUM ÜSTATLARA VE IŞIK VARLIKLARINA UYUMLANMAYI İSTİYORUM. ŞİMDİ VE BURADA, KENDİ ÜSTATLIĞIMI VE İLAHİ BENLİĞİMİN UYGUN VASIFLARINI, ARMAĞANLARINI, ERDEMLERİNİ VE NİTELİKLERİNİ TALEP EDİYOR VE SAHİPLENİYORUM. SEVGİ, UYUM, BOLLUK VE NEŞENİN CANLI KİŞİLEŞMİŞ BİR ÖRNEĞİ OLMAYI ARZU EDİYORUM. BEN İLAHİ SEVGİYİM, İLAHİ IŞIĞIM, İLAHİ İRADEYİM VE EYLEMDEKİ İLAHİ BİLGELİĞİM.

ÖYLE OLSUN! ÖYLEDİR! BEN O BEN’İM!

Son olarak, ama en önemlisi, her zaman küçük ve büyük her şey için minnettarlık tutumunu sürdürün. Kutsal Kalpten üretilen şükranın sürekli hali herkesin en yüksek hayrına İlahi Plan ile uyum içinde birlikte yaratma yeteneğinizi büyütür ve güçlendirir. 

Hayal gücünün ötesindeki hazine olan bu armağanı nasıl kullanacaksınız? En büyük arzularınız nelerdir? Dünyaya ve insanlığa neyi miras bırakacaksınız? Yıldızlara ulaşın sevgili dostlar, çünkü arzularınız Ruh ile uyum içinde olduğu zaman tezahür ettirebildiğiniz ve paylaşabildiğiniz şeylerin sınırı yoktur. Ebedi sevgi ve melek kutsamaları, Ronna.  

 EN BÜYÜK ARMAĞAN

 “YAŞAMIN GİZEMLERİNİ ARARKEN

RUHUNUZ DÜNYASAL YOLUNUZDA SİZE REHBERLİK YAPSIN.

ÖZEL ARMAĞANLARINIZI PAYLAŞIRKEN,

KALBİNİZ NEŞE VE İLHAM İLE DOLUP TAŞSIN.

YOLCULUĞUNUZ KEYİF VE MUCİZELER İLE DOLSUN.

KÜÇÜK VE BÜYÜK HER ŞEYDE HUZUR VE KALICI ZEVK BULASINIZ. 

ARADIĞINIZ ŞEY SİZE EN DEĞERLİ ARMAĞANLARI GETİRSİN:

BİLGELİK, ŞEFKAT, UYUM VE BOLLUK,

AMA HEPSİNDEN ÇOK SEVİN VE SEVİLİN.”

 RONNA

 (Çeviri: Saffet Güler)

  www.RonnaStar.com