BM MİKAİL: ÜÇLÜ KAPI İNİSİYASYONU, ZAMAN KAPSÜLÜ UYANIŞI VE YENİ RUH MİSYONUNUZA ADIM ATMAK

Yazdır Yazdır 

Başmelek Mikail ~ Celia Fenn kanalıyla

27 Ekim 2017

Sevgili Işık Ailesi, Dünyanızdaki geçişler ve dönüşümler hızlanmaya devam ediyor. Eski sistemler çökmeye ve parçalanmaya ve yeni başlangıçlar tezahüre geçmeye başlarken çok fazla karışıklık ve belirsizlik var. Bu aşamada, eski sistemin çöküşü yeninin yükselişinden daha belirgin görünebilir, ama Yeni Dünya tezahüre gelirken onun güç kazandığına emin olun.

Bu zamanda, 11 Kasımda 11/11 Kapısında Üçlü Kapı ve Genişletilmiş ve Yüksek Ruh Misyonunuz adını verdiğimiz şeyden geçiyorsunuz.

Bu Yıldız Kapılarının ilki 10 Ekimdeki 10/10 idi. Bu ilk kapı yeni başlangıçlara aktivasyon idi. Birçoğunuz artık eski realitede rahat değilmişsiniz ve Yeni Realitenin tezahür etmesini arzuluyormuş gibi hissettiniz. Bu yoğun rahatsızlık ve yeniye özlem, Ruhunuzun Üçlü Kapı İnisiyasyonu sürecinde olduğunun göstergesiydi.

11 Kasımdaki  ikinci Kapı 11/11 Kapısıdır ve Ruhunuzun Dünyadaki kendi yeni veya genişletilmiş ruh misyonunu ifade etmeye başladığı İnisiyasyon Kapısıdır. Bu, “eski” damgaların, inançların ve sınırlamaların derin seviyelerinin sonunda salıverildiği, Yeni Realitenizi ve kendinizin yeni algılanmasını ve bu Yeni Realitede ruh misyonunuzu tam olarak kucaklamanızı sağladığı önemli bir inisiyasyondur.

Üçüncü Kapı 12 Aralıktaki 12/12 dir, bu kapıda yeni misyonunuza göre ve Yeni Dünyanın holografik ızgaralarında yaşamınızı tezahür ettirmeye başlamak için güç kazanıyorsunuz. Bu zamanda, tüm eski algılardan ve geçmişle bağlardan özgürsünüz ve Yeni Dünya Gelecek Zaman Çizgisi şimdiki anda tezahür ederken, Yeni Dünya Gelecek Zaman Çizgisi armağanlarınızı kucaklamaya hazırsınız. Bu armağanların fırsatlar ve fikirler olarak size nasıl sunulduğunun daha çok farkında olacaksınız ve yeni realitenizi endişe veya korkusuz yaratırken bunlar üzerinde eyleme geçeceksiniz.

Bu üç kapı 21 Aralık 2017’de Aralık Gündönümünde zirve yapacak ve tamamlanacak. Sevgililer, bu zamanda bu ortaya çıkan enerjileri, Galaktik Merkezden yayılan İlahi Işık ve güçlü Galaktik Işık kodları ile dengeye getirebileceksiniz.

Gerçekte, sizler yaradılış spiralinde daha yüksek, daha derin ve daha mükemmel seviyeye ilerlerken, bu bir kutlama ve neşe zamanı olacak.

Zaman Kapsülü Uyanışları

Sevgili Işık Ailesi, şu anda gezegeninizde Elmas Işık ile birlikte ilerleyen çok güçlü ve güzel bir enerji var. Bu, size Galaktik Bilincin Dünyaya tamamen demirlendiği ve Zaman Yolculuğunun ve Zaman Yaratımının tam olarak anlaşıldığı gelecek bir zamandan gelen bir armağandır.

Bu gelecek zamanda Gezegensel Büyükler Konseyinin bir toplantısını gözünüzde canlandırın. Onlar erken 21 nci yüzyıl toplumunun mücadelelerini ve ıstırabını gözden geçirirken, Yükseliş ve Dönüşüm sürecini hızlandırmaya ve kolaylaştırmaya yardım etmek için, son derece evrimleşmiş spiritüel ışık savaşçıları Ekibini gönderme kararı aldılar. Ama, bu tür bir müdahaleye ulaşılabilmesinin tek yolunun, bu ileri ruhların, bu zaman çizgisinin tezahürünün ve yaratımının parçası olmak için, bu Zaman Çizgisinde fiziksel bedenlere enkarne olmalarına izin vererek olduğunu biliyorlar.

Bu nedenle Sevgililer, 2012 den bu yana, Dünyada enkarne olmakta olan Elmas Çocuklar arasında amaçları “Uyanışın Zaman Kapsülü” olmak olan yüksek seviyede Galaktik ruhların Ekibi vardır. Bunlar, bu realitedeki çocuklar ve gelecek realitedeki yetişkinler olarak her iki yerde eşzamanlı olarak var oluyorlar. Onlar sadece oldukları varlık olarak ve ileri Enerji İmzalarını Dünyadaki Kollektif Bilince aktararak geçişe ve büyük uyanışa katkıda bulunmak için sizin çağınızda bir hayat yaşamak için gelirlerken, “askıda uyku veya rüya halindeler.” Onların sizin Zaman Çizginizdeki deneyimleri, kendi (gelecek) yuvalarındaki rüyanın uzunluğudur, onlar o çağın zaman büyücüleri olarak zamanı sıkıştırma ve genişletme tekniklerini biliyorlar. Onlar ortaya çıkmakta olan zaman çizgisine yüksek frekanslı Galaktik enerjiyi katkıda bulunmaktan başka şey yapmak için burada değiller.

Onların daha fazlası fiziksel enkarnasyona gelirken, güçlü Galaktik Ruh İmzaları Dünyadaki frekansı yükseltiyor. Onlar, süregiden Uyanış ve Dönüşüm sürecinde bir aktivasyon olarak davranmak üzere Dünyaya yerleştirilmiş olan gelecek enerjinin canlı bedenlenmelerdir.

Onların varlıkları Dünyadaki Uyanış sürecini hızlandırıyor. Ağustos 2017’de Aslan Kapısı ve Güneş Tutulmasından sonraki bu periyotta, Dünyada daha önce deneyimlenmiş olandan daha büyük bir uyanış dalgası üreten muazzam bir uyanış süreci oldu. Ve bu uyanış dalgası 2018’e devam edecek.

Yeni uyanan ruhların bu artışı ayrıca bunlar için rehberler, öğretmenler ve yol göstericiler olarak davranmaya hazır olanlarda artış gerektirir. Bu, bir çoğunuzun bu yeni uyanmış ruhların Yeni Dünya Realitesine girmelerine rehberlik yapmak için, geçmişi salıvermeye ve yeni veya genişletilmiş Ruh Misyonlarınıza hazırlamanız için çağırıldığınız anlamına gelir.

Yeni Dünya Realitesinde Yeni veya Genişletilmiş Ruh Misyonunuza Adım Atmak

Yıllardır Işık İşçileri, Şifacılar ve Öğretmenler olanlarınız için, yaptığınız şeyden emin hissetmediğiniz karışıklık periyodu yaşamış olabilirsiniz. Veya çok fazla yapılacak şey olduğu göründüğü zaman bile çalışmak yerine, sizi geride tutan ve durmanız ve dinlenmenize neden olan sağlık problemleri deneyimlemiş olabilirsiniz.

Bu, sizi bu yeni zaman için ruh misyonunuzun yeni yöne hizaya getirecek olan “yeniden oryantasyon” periyodu adı verilebilecek şeyden geçerken, ruhunuzun durmanız ve işinizi bırakmanız için sizi dürttüğünün göstergesidir.

Bu yeni misyonlar benliğin, bu yeni enerjilerde nasıl tezahür ettireceğinizin ve yaratacağınızın ve nasıl iyileşileceğinin ve uyumlanılacağının yeni algılarını gerektirir. Eski enerjide yapmakta olduğunuz aynı şeyleri yapamazsınız.

Sevgililer, geçmişte enerjileriniz geçişe ve uyanışa ve uyanış ile nasıl çalışacağınıza ve insanlar uyanırken travma ile nasıl başa çıkacağınıza odaklıydı. Ama şimdi, bu sürecin hızlanması için Modelin yaratılmasını kolaylaştırmak için gezegende yeterince uyanmış olanlar var.

Gereksinim, uyanmış olanların Yeni Dünya bilincine girişine yardımcı olmak için bir Model yaratmaktır. Bunu yapmak için, kendiniz o Modelin yaratılmasının parçası olmalısınız. Yeni Dünyanın bilincinde Yenide bir öncü olarak rolünüzün bilinciyle yaşıyor olmalısınız. Dualite ve kurban bilincinin ötesine geçmiş olmalısınız ve başkalarını da güçlendiren güçlenmiş bir hayat yaratıyor olmalısınız.

Yüksek Bilinciniz ve Ruhunuz ile bu uyumlanma alanına veya yerine erişirken, genişletilmiş veya yeni Ruh Misyonunuza oldukça doğal olarak uyumlanacaksınız. Onu zorlamaya veya aramaya ihtiyacınız yok. Bazen, en çok gerekli olan şey sadece tam bir dinlenme ve sessizliktir, böylece sezgi ve eşzamanlılık vasıtası ile ruhunuzun dürtüklemelerini işitebilirsiniz.

Bu bağlantı yapıldığı zaman, iki seçenekten birine sahip olacaksınız: ya eski ruh misyonunuzun veya çalışmanızın yeni anlayışlar ve yeni yönler ile genişletileceği Genişletilmiş Ruh Misyonuna veya tamamıyla yeni bir ruh misyonuna sahip olacaksınız. Genişletilmiş Ruh Misyonu durumunda, yıllar boyunca elde ettiğiniz bilgelik ile çalışmaya devam edeceksiniz, ama bu yeni periyot için gerekli olan yeni algıların ve yeni yaklaşımların farkında olacaksınız.

Diğer taraftan, ayrıca geçmişten tamamen uzaklaşma ve tamamıyla yeni olan ve şu anda kim olduğunuzun duygusunu daha iyi ifade eden bir şeyi kucaklama gereksinimi hissedebilirsiniz. Bu, sizi Yeni Realitenin gereksinimleri ve ifadelerine daha fazla uyumlu olan tamamen yeni bir ruh misyonuna yönlendirecek olan süreç olacaktır. Bu durumda, daha yaratıcı ve Dünyaya daha bağlı olan ve bu zamanda kim olduğunuzu daha iyi ifade eden bir yaşam yoluna çekilebilirsiniz.

Sevgililer, bu Değişimin ve Yaratımın heyecan verici bir zamanıdır.

Hepinize Yeni Dünya yaratımınızdaki Zaman ve Uzayın harika macerasını diliyoruz.

Eğer bu enerjiler ve yeni ruh misyonunuza nasıl erişeceğiniz hakkında daha fazlasını bilmek istiyorsanız, lütfen “2017’nin Üçlü Kapı İnisiyasyonu” Online webinar serimize katılın. Uyanmış varlıkların Gezegensel grubunun eşliğinde, Celia Fenn ve Başmelek Mikail tarafından Kapılar ve İnisiyasyonlarda rehberlik alacaksınız.

(Çeviri: Saffet Güler)

http://www.starchildglobal.com/channels-and-articles/the-triple-gateway-initiation-the-time-capsule-awakening-and-stepping-into-your-newsoul-mission/