- Koşulsuz Sevgi - https://www.kosulsuz-sevgi.com -

BM MİKAİL: YARADILIŞIN ATEŞLİ KUVVETLERİ DÜNYAYI SÜPÜRÜYOR

BAŞMELEK MİKAİL’DEN MESAJ * LM-12-2016

RONNA HERMAN KANALIYLA

YARADILIŞIN ATEŞLİ KUVVETLERİ DÜNYAYI SÜPÜRÜYOR

Sevgili üstatlar, bu deyimi hatırlayın: IŞIK ZARLARI, çünkü bu kavramın zihninizde net bir şekilde tanımı olması önemlidir. Üçüncü/Dördüncü Boyutların illüzyon realitelerine yolculuğunuza başladığınız zaman, hafızanıza yerleştirilen Işık zarları vardı. Kutsal Zihninize ve Kutsal Kalbinize giriş yerinde konmuş Işık zarları vardı. Üçüncü Gözünüzü/içsel görüşünüzü çevreleyen Işık zarları vardı ve hala var. Yüksek Benliğiniz Üçüncü Gözünüzün açılması zamanı geldiğine karar verdiğinde, sanki alnınızın üzerine kutsal enerji dalgası almış gibi olacaksınız. Bu özelleşmiş frekanslar Epifiz Bezinde Işığın Tohum Kristallerini açar, bu da duyular dışı algı/durugörü yeteneğini başlatır.

Birçoğunuz gezegeni çevreleyen, ince Işık Radyasyonu Zarı olan “ Ring-Pass-Not “u işittiniz. Bu, Dünyanın atmosferinden kademeli olarak çözünmekte olan bir tür kısıtlayıcı karantina idi, böylece Kozmik Bilgeliğin sonraki seviyesinin Dünya Hizmetkarları/Kozmik Haberciler grubuna yağabilmesi için kozmik bilgi taşkın kapaklarının tamamen açılmasına izin verir. Çünkü bir çok yaşamlarda, bu cesur Ruhların her biri yüksek alemlerde yoğun hazırlık aşamasında bulundu. İleri öğretileri doğru, muntazam ve zamanlı bir yöntemde getirmek için, bu yoğun eğitim periyodu gerekliydi. Bu, sonraki, daha ileri seviyeye ilerlemek için yeni gerçeğin her bir seviyesini bütünleştirmeniz ve deneyimlemeniz gereken Kozmik Yasadır. Bu, eşsiz ve özelleşmiş bir inisiyasyon yoludur. Kozmik Işık Konseyinin Yükselmiş Üstatları herkese açık öğretmezler. Çoğunlukla yüksek bilgelik öğretilerinin ilhamlı düşünce formlarını ileterek, öğrencileri ve inisiyeleri vasıtasıyla çalışırlar. İnisiyeler zihinsel seviyelerde, ayrıca çoğunlukla perde arkasında çalışırlar. Ancak, seçilmiş bir grup aktif şekilde dünyaya öğretir, çünkü Dünya Hizmetkarları olmaları için başkalarına ilham vermek onların en önemli görevidir.

Dünyadaki her insanın Tanrı Işığının saf frekansları ile bombardıman edildiği bir Işık salgını var; ama, her insan sadece fiziksel bedeninin barındırabildiği Işık frekanslarını emebilir ve bütünleştirebilir. Ondan yararlanmak ve onu kullanabilmek için yüksek frekanslı Tanrı Işığını metabolize edebilmelisiniz.

Sizin için tasarlanmış Yolu kararlılıkla izleyenleriniz, son on yılda içinde bulunduğunuz aydınlanmanın özel aşamasının tamamlanma durumuna hızla geliyorsunuz. Gerçek Kendinin – üstatlığını elde ettiğiniz zaman, düşünceleriniz ve sözleriniz zararsız hale gelir, çünkü eleştiri ve negatiflik sevgi ve gerçeğin Işığında bulunamaz. Hizmet, Ruhsal Benliğin içkin bir güdüsüdür, aynen arzunun egonun ana güdüsü olması gibi.

Duygusal, ego – arzu bedeninin güdülerinden veya dürtüklemelerinden, Ruhun ve Yüksek Benliğin ilham veren düşüncelerine geçişiniz çoğunlukla gerçekleştirildi. Odağınız grup bilincine ve insanlığa nasıl hizmet edeceğinize ilerledi. Ayrıca Ben/beni/benim bencil ilgilerinizden yüksek frekansa – biz/birlik bilinci halimiz’e geçişinizde de iyisiniz. Siz daha fazla Tanrı Işığını bütünleştirdikçe, rehberlerinizden, melek yardımcılarınızdan ve Yüksek Benliğinizden aldığınız sezgisel düşünceler ve rehberlik kuvvetlenir. Kişisel realiteniz, bilincin ben/benim halinin küçük – dünya odağından, dünyayı, güneş sistemini ve ötesini kapsayan genişlemiş bilince genişler. Artık hayattaki acı verici olaylara kader veya cezalandırma olarak tepki vermezsiniz, çünkü bunların büyümek için meydan okumalar ve fırsatlar olduğunu kavrarsınız.

Şiddet aktivitesi vorteksi olan, insanlık tarafından yaratılan düşünce formlarının enerji vorteksinden veya kollektif bilinç bandından hızla dışarı çıkıyorsunuz. Yükseliş, ÜstRuhunuzun/Yüksek Benliğinizin enerjisinin/titreşim alanının daha da yüksek seviyelerine bilinçli bir şekilde ilerlediğiniz bir süreçtir – yüksek boyutların İlahi Enerjisinin daha yüskek titreşimli alanlarına ebediyen ilerleme.

Ruhunuz geçmişten getirdiğiniz ve ayrıca bu hayatta yarattığınız dengesizliklerin farkındadır. Kusurları düzeltebilmeniz ve Yüksek Benliğinizin sonraki seviyesi ile ahenkli uyumlanma geliştirebilmeniz için, Ruhunuz bu dengesizlikleri dikkatinize getirmek için mümkün olan her şeyi yapacaktır. Bu, Ruhun var olmak için ana amacıdır. Ruhunuz ve Yüksek Benliğiniz ayrıca titreşim frekanslarınızı yükseltmek ve duygusal ve zihinsel bedenlerin istikrarsız enerjilerini armonize etmek için her çabayı gösterecektir.

Sizler Yolda ilerlerken ve Işığın yüksek titreşimli kalıplarına erişmeye başlarken, Kozmik Kutsal Ateşin frekanslarının yoğunluğunun etkilerini deneyimleyeceksiniz. Yaradılışın ateşli kuvvetlerinden üç şekilde etkileneceksiniz: Sürtünme ile Ateş: Beden Ateşi ** Solar Ateş: Canın Ateşi ** Elektromanyetik Ateş: Ruhun Ateşi.

En sonunda, birlikte çalıştığınız çeşitli Işık Varlıklarının frekans kalıplarının kaynağını tanımayı öğreneceksiniz. Aynı zamanda süptil kuvvetler ve Işınlar arasında ayrım yapabileceksiniz. İlahi bir gözlemci ve tarafsızlık üstadı olmak için gayret etmelisiniz.

Kim olduğunuzu biliyorsunuz; size anlatmamız gerekmez. Dünya Hizmetinin yüksek seviyelerine çekilirken, Kutsal Kalbinizde Güç Merkezinizi sürdürmenizi istiyoruz. Yükselmiş Üstatların alemine daha derin ilerledikçe seçtiğiniz hizmet yolu daha kolay – neredeyse çabasız hale gelir. Kendinize Tanrı Işığının daha büyük miktarlarını çekerken, asıl zorluklarınız ve sınavlarınız arkanızda kalır. İçinizde çatışan yanlar, Sevginin dönüştürücü titreşimlerine boyun eğerken, yavaşça size tutunmayı bırakırlar. Cesur barış savaşçılarım, Işığınız dünyaya daha fazla parlarken, sizi negatif titreşimli kuvvetlerin odak noktası yapacak hiç bir şey yapmamanız için tetikte olmalısınız. Yüksek Kuvvetlerin yöneticisi olmayı öğreniyorsunuz. Kendinin – üstatlığı yeteneklerinizi saflaştırırken, etrafınızdaki tüm enerjilerin niteliğini ve kuvvetini tespit etmeyi öğreneceksiniz.

Her çağda ve büyük döngüde, açık zihinleri ve sevgi dolu kalpleri olanlara Kozmik Bilgelik ve İlahi Hakikat elde edilebilir kılınır. İnsanlığın evrim merdiveninde nerede durduğunu anlamanın zamanıdır. Her insan kendi kişisel kaderini gerçekleştirme bilgisini elde etmeli ve bunu gerçekleştirme arzusuna sahip olmalıdır.

Sağlam bir şekilde spirallenen Yükseliş Yolunda olan hepiniz için, bu zamanda ana amacınız Üçüncü/Dördüncü Boyut gerçekliğinde kişisel dünyanızı oluşturan, orijinal olarak tasarlanmış Işık ve gölge spektrumuna titreşim kalıplarına geri dönmektir. Bunu yaparak, bilinç sarkacınız pozitiften negatife o kadar radikal bir şekilde salınmaz ve zihinsel ve duygusal doğanız bir kez daha sabitlenmiş ve merkezlenmiş hale gelir. Bu, Kutsal Kalbinizde ve Kutsal Zihninizde merkezlenmiş olarak yaşamayı öğrenmekte önemli bir adımdır. Aydınlanma yolundaki bir insan kalp – merkezi kendini ayırma ve bilge ayırt etme için çaba göstermelidir.

Uyanmamış bir insanda, zeki farkındalıktan seçim yapmak yerine, daha fazla bilinçsiz seçimler yapılır. Bu sanki onlar farkındalığın yarı – bilinçli halindelermiş gibidir. Kendinin farkında olan bir insan olmanın başlangıç aşaması, bilinçli olarak uyanık olmadığını kavramaktır. Bu, Ruhsal Benliğin dürtüklemelerine uyanmak için gayret etme sürecini başlatır, çünkü bu Kendinin üstadı ve spiritüel olarak uyanık olmanın yaradılıştan gelen bir parçasıdır.

Sinirliliğe yenik düştüğünüz ve yüksek sesli, öfkeli sözler veya düşünceler ile tepki verdiğiniz zaman, aura alanında kirlilik yaratan astral enerji kullanıyorsunuz. Bunun devamlı kullanımı, en sonunda Döngü Yasası ile çözümlenmesi ve çözülmesi gereken negatif düşünce formu oluşturur. Negatif düşünce formlarınızın duygusal hapishanenize başka bir tuğla eklediğini tasavvur edin. Hatırlayın: sizler Enerji İmzanızı ve en sonunda Ruhsal Şarkınızı yaratan enerji birimlerinden oluşuyorsunuz. Amacınız düşüncelerinizi kontrol etmeyi ve gücünüzü odaklamayı öğrenmektir. Düşüncelerinizin kuvveti, Tohum Düşüncelerinizin yoğunluğuna ve tekrarlanmasına göre artar. Sevgili kalpler, içsel Işık çemberinizde insanların ve durumların en yüksek ve en iyi vasıflarına odaklanmayı öğrenin – bu, beşinci boyut ortamınızı yaratmanın en önemli yanıdır.

Bilinçsiz ve bilinçaltı zihinlerinizin dili esasen imgelerdir. Bilinçaltı ve bilinçli zihinlerinizin geliştirilmesi ve Süperbilinçli zihne uyumlanma, imgesel ve gözünde canlandırma becerilerinin planlı pratiği ve mükemmelleştirilmesi ile büyük ölçüde hızlanır.

Ruh, Yaradılışın gücünü ve ihtişamını getirmek için fiziksel planda ifade aracına gereksinim duyar. Kitlesel bilinç varoluşunun duygusal kaosunun üzerine çıkmalı ve kendinizi bundan korumalısınız; ama aynı zamanda kitleler arasında etkili şekilde işlev yapmalı ve günlük hayatınızı yaşarken Işığınızı yaymalısınız. Aydınlanmayı elde etmek için bağlantısız, ayrık bir dünyada yaşayamazsınız ve maddi dünyadan vazgeçemezsiniz. Gerçekçi olmayan, muğlak bir mistik hiç kimseye hizmet etmez. Doğu felsefelerinin içgözlemsel, içe – odaklı meditatif uygulamaları, Batı dünyasının yaratıcı, dışa odaklı uygulamaları ile birleşiyor.

Üçüncü ve alt Dördüncü Boyut ortamında, zihinsel bedeniniz geleceğe yansıtma yapmaya eğilimlidir, bu korku ve belirsizlik yaratır. Duygusal beden her zaman geçmişin olaylarını, bazı abartılı anıları tekrarlar, ama çoğunlukla başarısızlık veya acı deneyimlerini yeniden yaşar. Dahil olan bazı pozitif veya negatif drama olmadıkça, şimdiki an hiç kaydedilmez.

Saflaşmış spiritüel değerler geliştirmek için zihinsel ve duygusal bedenler arasında, aynı zamanda Ruh ve Yüksek Benlik arasında epeyce gelişmiş, kuvvetli bir bağlantı için çabalamalısınız. İlahi Bilgeliğin yüksek frekanslarına erişirken, sezginin yüksek planlarından parlak fikirler akar. Farkındalığın vecd dolu haline erişirken, sadece onu tekrar kaybetmek için, bir an neşe ve zindelik, sonraki an bunalım deneyimleyebilirsiniz. Ama, bunalım zamanlarının yoğunluğu azalacaktır ve daha az sık olacaktır. Ego arzu bedeninizin isyan edeceğine ve Ruhun ve Yüksek Benliğin çabalarına direneceğine ve sizi sadece küçük benliğe ve onun bencil arzularına hizmet etmenin alışagelmiş uygulamalarında tutmaya çalışacağına emin olun.

Ancak siz ilerlerken, Kutsal Zihnin alemine erişeceksiniz ve spiritüel ayırt etmeyi öğreneceksiniz. Kendinizi eğitirken sözlerinizi, eylemlerinizi ve güdülerinizi sürekli olarak izlemeli ve gözden geçirmelisiniz ve küçük benlik üzerinde disiplin elde etmelisiniz. Hatırlayın: TÜM bilgi bir Işık formudur.

Bu yaşamdaki rolünüzü ve amacınızı anlamak için gayret ederken, gerçekte kim olduğunuzu, neden yaptığınız şekilde davrandığınızı ve tepki verdiğinizi ve en büyük yeteneklerinize ve potansiyel becerilerinize nasıl ulaşacağınızı anlamak için içinize dönmeyi öğreneceksiniz. Bu sizin bu zamandaki ana amacınız olmalı. Derinlemesine düşünme, tefekkür ve aktif meditasyon gerçek Benliğinizin gizemini ve bu yaşam için ana amaçlarınızın ne olduğunu ortaya çıkarır.

Siz saf yaratıcı Özün bir ölçüsünü içeren bir enerji merkezi, bir muhafaza, fiziksel bedensiniz. Kendinizi güçlendirmek için gereksinim duyduğunuz Işık Enerjisini bütünleştirmekten ve kullanmaktan sorumlusunuz ve sonra herkesin yararına dünyaya göndermelisiniz. İlahi Misyonunuza ve Kozmik Yasaya boyun eğme, onlar size ifşa edildikçe tüm Evrensel Yasalara bağlılık anlamına gelir. Yükseliş yolunu yürümek, hizmet etme yoğun arzusuyla, en yüksek iyilik için en yüksek seçimleri yapmak için sürekli çaba gerektirir. İster pozitif ister negatif olsun tüm eylemlerinizin ve yaydığınız enerjinin sorumluluğunu almalısınız, çünkü Döngü Yasası ile size geri dönecektir. Şu andaki dünyasal amacınız Dünya Hizmetkarı olmaktır ve Kendinin üstatlığının bu seviyesini elde etmenin en hızlı yolu içinizde Tanrı Gücünün alevini canlandırmaktır. Kendinin üstatlığı dev adımlarla değil, küçük artışlarla elde edilir.

Sevgili kalpler, elde ettiğiniz Spiritüel/Benlik farkındalığının seviyesi ne olursa olsun, yaşamınızda yüksek farkındalığa giden Yolu öncelik yapmanızı teşvik ediyoruz. Geçmişte içinde yaşadığınız ve deneyimlediğiniz dünya ve gerçeklik hızla değişiyor. Kendileri ve sevdikleri için parlak yeni bir dünya yaratanların saflarına katılmak için altın fırsata sahipsiniz. Ayrıca hızla temizlenmekte, arınmakta ve uyarlanmakta olan gerçekliğin düşük dünyasının negatif ortamında kalma hakkına sahipsiniz; bu temizlik, arınma ve uyarlanmalar kitlelerin ve Dünyanın şu anda deneyimlediği kaosu ve muazzam değişimleri yaratıyor. Hangisini seçeceksiniz? Seçiminiz ne olursa olsun, Kozmik Yasanın sınırlarında size rehberlik yapacağız ve sizi koruyacağız ve sizi her zaman ölçünün ötesinde seveceğiz. Ben Başmelek Mikail’im.

(Çeviri: Saffet Güler)