- Koşulsuz Sevgi - https://www.kosulsuz-sevgi.com -

BM MİKAİL: YARADILIŞIN ÖZÜ

BAŞMELEK MİKAİL’DEN MESAJLAR * LM-6-2019

RONNA / KUTSAL KABİLE

YARADILIŞIN ÖZÜ

Sevgili üstatlar, “Ve Tanrı dedi ki, ‘Işık olsun'” cümlesinin gerçek anlamını hiç merak ettiniz mi? Bu karmaşık bir ifadedir ve bir çok şekilde yorumlanmaktadır. Umarım, bunun ne kadar derin olduğunu ve her şeyi kapsadığını anlamaya başlıyorsunuz. Yakın geçmiş tarihte, Tanrının çocukları olarak, Yaradılışın hikayesini yalnızca en basit formunda anlayabiliyordunuz. Ama siz uyandıkça, bilincinizi yükselttikçe ve Yaradılışın kozmik gerçeğine eriştikçe, şimdi İlahi orijinlerinizin doğuştan hakkınız olan tüm bilgeliğine ve ihtişamına erişme yeteneğine sahipsiniz.

Başlangıcın başlangıcında, tüm var olan – sınırsız, tezahür etmemiş potansiyel ile dolu olan – büyük boşluk idi. En Yüce Yaratıcı hayal edilemez güç ve ihtişam küresinde sessizlik içindeydi. TÜM VAR OLAN’ın zihni harekete geçti ve ONUN Çekirdek Özü içinden, yaratmak ve KENDİSİNİ daha fazla deneyimleme arzusu ile Beyaz Ateş Tohum Atomu ortaya çıktı.

“Işık olsun” sözcükleri söylenmedi, ama Yaratıcının kalbinden devasa oranlarda parlaklığın ışın demeti ortaya çıktı. Yaratıcının bilincinin bu ışın demeti boşluğa yayıldı, büyük boşluğu aydınlattı ve böylece İlk Nedenin Tüm Evrenleri Kapsayan Evreni (Omniverse) olan şey yaratıldı. Bu Işık Hologramı içinde, Yaradılışın tüm bileşenleri, olmuş olan her şey ve olacak olan her şey vardı: saf sevgi, bilgelik, tüm gelecekteki evrenler, galaksiler, yıldız sistemleri, gezegenler, mineral, bitki, hayvan krallıkları ve SİZİN için İlahi Mavikopya.

Işıktan söz ettiğimiz zaman, o her şeyi kuşatan terimlerdedir. Işığın içinde Yaratıcının tüm sevgisi, bilgeliği, gücü, erdemleri, nitelikleri ve veçheleri vardır. Ve her biriniz bu Evrenin Baba/Anne Tanrımızın bir çocuğu olduğunuz için, bir birlikte yaratıcı olmanız buyuruldu ve Anne/Baba Tanrımızın erdemlerini ve niteliklerini içeren kendi özel İlahi mavikopyanız ile donatıldınız. Bireysel Tanrı bilincinin Beyaz Ateş Tohum Atomu – Yaratıcının değerli bir Kıvılcımı gerçekte olduğunuz şeydir.

Oh, evet dramatik bir şekilde forma indiniz ve Yaratıcının Işığının sadece küçücük bir miktarını taşıyorsunuz, ama buna rağmen, siz bir Sevgi/Işık Varlığısınız. Işık sizin Yaratıcıya cankurtaran halatınızdır. Anne/Baba Tanrımızın İlahi Özü, yaratımlarınızı tezahür etmiş forma getirmek için yararlandığınız şeydir: ya neşe, huzur, sevgi ve bolluk ya da enerjiyi korku, acı ve sınırlamanın düşük frekanslarına çevirirsiniz. Hatırlayın, siz birlikte yaratıcısınız ve neyi tezahür ettireceğiniz sizin seçiminizdir; ancak, her zaman yarattığınız şeyi deneyimlemek zorunda olmanız Evrensel Yasadır.

Zaman geldi. Sizler Çağların değişiminin ortasında ve Kozmik Yaradılış spiralinde büyük yukarıya doğru dönüştesiniz. Çoklu boyutlardan, dualite ve kutupluluk içindeki bu deney için izin verilebilir en uzak noktaya kadar aşağılara yolculuk yaptınız. Alt boyutlarda çok uzun süre var oldunuz ve şimdi size Beşinci Boyutun giriş seviyesindeki yüksek bilince geri dönme fırsatı veriliyor, ki bu sizin Işığın saf alemlerine hiç bitmeyen geri yolculuğunuzda sonraki adımdır.

Korku, cehalet, yoksunluk, acı ve ıstırap, hepsi Tanrı Işığının saf frekanslarından koparılmanın sonucudur. Baba/Anne Tanrımızın sevgisi, En Yüce yaratıcı Işığın Özü içinde kapsanır – her şey bu parlaklığın içinde kapsanır – bunu hatırlayın. Yaradılışın Tümü sesi, dalga formlarının titreşimlerini ve bilincin spesifik IŞINLARINI yaratan Işık titreşimleri ile tezahür eder. Kendinizi belirli frekanslara ve titreşimlere uyumlu bir diyapozon veya rezonans alıcı olarak hayal edin. Frekanslarınızı incelttikçe, Yaratıcının Işığının çok daha fazlasını – Yaradılışın bileşenlerini – içeren daha yüksek ve daha ince enerji titreşimlerine uyumlanmaya ve bunlar ile titreşmeye başlarsınız.

Ve size soruyoruz, sizin Işık oranınız bedir? Yaratıcının Işığının ne kadarını bütünleştirdiniz ve kendinizin olarak sahiplendiniz? Sayıya bakmıyoruz, sevgili kalpler. Yanıtı zaten biliyoruz. Kalp merkezinizden yansıttığınız ışıltı ve sevgi ile size söyleyebiliriz. Aura alanınıza nüfuz eden düşünce formlarının nitelikleri ile ve büyük ve küçük eylemleriniz ile söyleyebiliriz. Sizler Işığın daha fazlasına eriştikçe ve bütünleştirdikçe, bir amaç ile başınızı dik tutmaya başlarsınız ve etrafınızdakiler üzerinde pozitif bir etki yaparsınız. Bir takipçi olmak yerine bir lider olursunuz – kendi kaderinizin üstadı olarak ve popüler kitle bilinci inançlarından özgürleşerek, böylece başkalarının ki yerine kendi gerçeğinizi ve yolculuğunuzu yaşayarak ve izleyerek.

Size daha önce anlattığımız gibi, bu Evren direkt olarak En Yüce Yaratıcının Kalp Özünden yayınan artan Işık uyarımlarının mega döngüsündedir. Yaratıcı Işığın ince oktavları, her varlığın bedenlerini bunları kabul etmek ve bütünleştirmek için hazırlanmış olduğu seviyede, HERKES için elde edilebilirler.

Yüksek frekanslı Işık, alıcının izni ve kalp merkezinin açılması olmadan Üçüncü/Dördüncü Boyut fiziksel bedenini oluşturan statik veya düzensiz frekanslara sızmaya başlayamaz. Ruhsal Benliğiniz, ÜstRuh-Yüksek Benliğiniz ve Tanrısal Benliğiniz sürece başlamak için – ebedi yaşamın Işık hattını açmak için – sadece sizden bir işaret bekliyor. Işık DNA’nızdadır ve bedeninizin her atomu bir dereceye kadar Işık ile doludur. Eğer böyle olmasaydı, var olamazdınız. İçinizden ve dışınızdan Tanrı Işığının akışının kilidini açmanın zamanı.

Bedeninizin içinde milyarlarca minik Işık parçacıklarının açıldığını, etkinleştiğini ve milyonlarca daha fazlasının Işığın kıvılcım saçan, elmas kristal piramitler formunda Beyaz Ateş Tanrı Tohumu Atomunuzdan, Tanrısal Benliğinizden aşağı yayındığını tasavvur edin. Kendinizi Kozmik Işığın altın aurasında sarmalanmış olarak görün ve sonra Sevgi/Işık çemberinizin genişlemeye başladığını gözleyin. Kendinize, “Işık olsun” derken, Yaratıcıyı taklit ettiğinizi bilin. Şimdi, eşsiz Tanrı Işığının ışın demetlerinizin önünüze aktığını, muhteşem ince yaratıcı enerjinin tüm elementleri aracılığı ile düzgünleştirdiğini, ahenkleştirdiğini, yükselttiğini ve dönüştürdüğünü izleyin.

Beşinci Boyut Işık Piramidiniz ve etrafınızda oluşturduğunuz Işık küresi arasında ileri geri gidip gelmeyi öğrenirken, düşük frekanslı titreşim kalıplarının olumsuzluğundan etkilenmezsiniz. Kalbinizde ve zihninizde kutsal bir yer yaratırsınız ve dünyanız en yüksek arzularınızı yansıtmaya başlar. Etki küreniz genişler ve bedenlediğiniz ince frekanslar ve idealler ile uyum içinde olanları kendinize çekersiniz. Birlikte, doğurulmakta olan yeni gerçekliğin incecik dokusunu örmekte aktif katılımcılar olmaya başlarsınız. Ve en sonunda, eğer arzunuz bu ise, bu Alt – Evrende Kozmik Yaradılışın gelecekteki İlahi Mavikopyasının oluşumuna aktif şekilde katılmanıza izin verilir.

Dönüşüm sürecinizin bir parçası olarak, bir kez daha Dünyanın içinde bulunan kristallerin ve değerli taşların enerjilerinin ve kullanımlarının farkında oluyorsunuz. Onlar da Yaratıcı Işığı taşıyorlar ve eğer onların bireysel enerjilerine uyumlanırsanız ve onları yüksek bilinçli niyet ile programlarsanız, içinizdeki enerjileri çok daha hızlı bir şekilde temizlemeye ve dengelemeye yardımcı olurlar. Onlar sizinle çalışmaya istekliler, çünkü sizler uyanırken ve yüksek frekanslar ile uyuma girerken, onlar da bunu yapıyorlar.

Dünya Ananızın kalp atışı ile rezonansta olan harika duyarlı kuvars kristalleri var ve bu Alt – Evren için yeni İlahi Mavikopyanın titreşimlerine uyumlu olan çok büyük, stratejik olarak yerleştirilmiş diğer kristal kümeleri var. Ayrıca gezegenin büyük mağaralarının derinliklerine stratejik olarak yerleştirilmiş, dönüştürücü Mor Alev yayan muazzam Ametist kümeleri de var. Yaratıcı Işığın bu güçlü kaynakları, Kova Çağının Yedinci Işınının dönüştürücü titreşim frekanslarını göndermek için, şimdi aktive oluyorlar. Size daha önce söylediğimiz gibi, onlar alıcılar ve aktarıcılar olarak davranıyorlar – enerjinin ve bilginin aktarıcıları ve yayıcıları – hem dünyanın etrafına hem güneş sistemine ve galaksiye.

Ayrıca hem büyük hem de küçük, Kayıt Tutucu kristaller var ve onlar beyin yapınızdaki – Kutsal Zihninizdeki – Hafıza Tohum Atom Işık paketlerini aktive etmenize yardımcı olacaklar. Onlar ayrıca sizin ve Dünyanın kadim geçmişinin gizeminin ve bilgeliğinin kilidini açmanıza yardım edebilirler. Mineral, bitki ve hayvan krallıkları da yenilenmiş, yüksek farkındalığa dönüşüm halindedirler. Sevgililer, hiç bir şey arkada bırakılmayacak – her şey dönüşüm ve uyanış halindedir.

Özgürlük zamanıdır. Özgürlük arzusu Dünya üzerindeki her duyarlı Varlığın kalbinde daha kuvvetli büyüyor. Ayrıca biraraya gelmenin zamanıdır. Ruhunuz veya Yıldız aileniz ile yeniden birleşiyor olsanız da, yüksek planlardaki bizler de kuvvetleri birleştiriyoruz. Çağlardır, İlahi Misyonun size düşen belirli parçasını gerçekleştirmek için ayrı yolunuzda yolculuk yaptınız. Ama şimdi, EKİP çabasının bir parçası olmaya hazırlanan herkes için elde edilebilir olacak olan bilincin sinerjik örtüşmesini yaratmak için yeniden birleşiyorsunuz. Bu deyimi kullanıyoruz, çünkü bununla rahatsınız ve bu bir amaç ve ortak hedef ile birlikte uyum içinde çalışan bir çok insanın zihin resmini yaratıyor.

Size büyük ayrıntılar ile anlatmış olduğumuz gibi, Beşinci Boyutta harika ve muhteşem Işık Piramitleri var, burada ev ödevini yapmış olanlarınız ve fiziksel bedenini Işık alemlerine uyumlamış olanlarınız için kolayca erişilebilirler. Erişime sahip olduğunuz bu Piramitlerde, herkesin en yüksek hayrı için arzu ettiğiniz her şeyi yaratmak için gereksinim duyacağınız Yaratıcı Işığın tüm bileşenlerini çekebilirsiniz. Melek rehberleriniz ve öğretmenleriniz orada size katılmayı ve sizinle birlikte yaratıcılar olmayı bekliyorlar. Sizi bekleyen mucizeleri sahiplenebilmeniz için, vizyonlarınızı ve saf niyetinizi getirin.

Dünyasal ruhsal kontratınınızın tamamlanmasının oldukça olası olduğunu söyleseydik ne olurdu? Birçoğunuz korkar ve “Ama başkaları tarafından bize anlatılan şey bu değil” diyebilirsiniz.

Gerçekleşmekte olan şeyi açıklamamız ve anlamanıza yardım etmemize izin verin. Evet, her birinizin bu yaşamda bedensel giysiyi üstlenmeden önce yaptığınız bir kontratınız var ve bu belirli Alt – Evrende bilincinize gelmeden önce yaptığınız her şeyi kuşatan bir kontrat ta var. Aydınlanmanın belirli bir seviyesine eriştiğiniz zaman, bu belirli bedenlenme için Dünyaya gelmeden önce yaptığınız kontratı tamamlamak olasıdır. Bu kontrat tüm önceki dünyasal enkarnasyonlarınızdan arkanızda bıraktığınız tüm bitirilmemiş veya büyük dengesiz enerjileri biraraya getirmek, dengelemek ve armonize etmek içindi (bunlar tüm geçmiş öğrenme deneyimlerinizden yarattığınız enerjiler, olası gelecekler ve anlaşmalar idi).

Hatırlayın, uzun zaman önce, yüksek alemlerde, bunun hepinizin Dünya gezegeninde şimdiye kadar deneyimleyeceği en önemli yaşam olacağı biliniyordu. Büyük değişimin bu heyecan verici zamanları sırasında, Dünyaya geri dönmenize izin verilmesi için bir koşul olarak, kabul etmek zorunda olduğunuz üç önkoşul vardı. Birincisi, küçük dengesizliklerinizin çoğunun özel inayet verilmesi ile yok edilmesiydi. Aura alanınızda ve hafıza bankalarınızda kalan şey, dengeye ve uyuma getirmenizin en önemli olduğu dersler, enerjiler ve yaratımlar idi. Hatırlayın, Dünyadaki deneyin kutupluluk ve dualite/denge ve uyum hakkında olduğunu size anlattık.

İkincisi, size bu tek ömür sırasında deneyimlemek için sahip olacağınız şeyin genel örtüsü, yüklemesi verildi: bu tahsis edilmiş görevi gerçekleştirmeniz için size sunulacak olan tüm sınamalar, sınavlar, zorluklar ve fırsatlar. Üçüncüsü, Dünya gezegenindeki bu deneyin başlangıcında insanlığa bahşedilen tam özgür irade nedeniyle, doğru zamanlarda, sizi farkındalık yoluna itelemek için özgür iradenizi bir kenara koymak için, bize izin verip vermeyeceğiniz soruldu – kim olduğunuza uyanmaya yardımcı olmak için ve size dünyasal misyonunuzu ifşa etmek için. HERBİRİNİZ KABUL ETTİNİZ, yoksa burada olmazdınız.

Dünyada bu zamanda gerçekleşmekte olan şeyin güzelliği ve harikası budur. Sınavlar ve sınamalar aracılığı ile zorluğu kabul etmesini umduğumuzdan çok daha fazla Yıldız Tohumu, onlara sunulduğunda bilinçte uyanma fırsatlarından faydalanıyor. Engin büyük sayıda insanın cesurca zafer kazandığını söylemekten hoşnutuz. Sizler içsel Işık kuvvet alanlarınızı dengeledikçe ve ahenkleştirdikçe ve sonra Yaratıcı Sevgi/Işığınızı dünyaya yansıttıkça, sayınız büyük bir hızla büyüyor. Daha büyük rakamlarda bir araya geliyorsunuz ve Işık Savaşçıları ve huzurun şampiyonları olarak bizimle kuvvetlerinizi birleştiriyorsunuz. İçinizde belirli seviyede uyuma eriştiğiniz ve sevgi dolu etkileşim, eylemler aracılığı ile ve geçmiş deneyimlerin bilgeliğini elde ederek yaşamın hesap defterini dengelediğiniz zaman, Kova Çağı için yeni İlahi Mavikopyanıza erişim kazanmanız için size bir fırsat verilir.

Sevgililer, – ya kişisel olarak veya Tanrısal Benliğinizin bir çok Ruh Parçalarının biri aracılığı ile – Yaradılışın her büyük Fasedini deneyimlediğinizi bilmenizi isteriz. Siz çok daha kadimsiniz ve hayal edebileceğinizden çok daha fazla bilgelik ile kodlandınız. İçinizde Tanrının tüm erdemlerini ve bileşenlerini taşımıyor musunuz? Ve bu nedenle, Dünya gezegenindeki bu görevi cesurca kabul etmenin bir parçası olarak, bunun başarılı tamamlanmasında, sonraki görevinizi seçmenize izin verileceği temin edildi – yükselmiş üstatlar insanlığa yardım ederken onlara katılabilirsiniz ve evrim spiralinde ilerleyebilirsiniz. Veya bu Alt – Evren deneyiminde arzu ettiğiniz bir çok harikaları ve çeşitli yaratımları deneyimleme ve keyfini çıkarma potansiyeline sahipsiniz.

Bu enkarnasyondan önce veya bu enkarnasyon sırasında seçiğiniz geri dönüş yolu uyarlanmakta. Evrensel kontratınızın ifade ettiği şey şudur: Yaradılışta, oturulacak dünyaları tohumlamak ve gözetmekte Baba/Anne Tanrımız ile partner olmakta bir aday. Evet, bu geleceğinizde gerçekleşecek, ama yeni kontratınızı gerçekleşirmenize ve tamamlamanıza yardımcı olan bileşenleri, yetenekleri ve bilgeliği çekmeye başlayabilirsiniz. Bu sağlama alınmıştır, çünkü sizin kaderinizdir. Sizin üstleriniz olmadığımızı, dostlarınız ve partnerleriniz olduğumuzu bilin. Büyük yeni geleceğimize cesurca yürürken, biraraya gelelim. Sizler ölçünün ötesinde seviliyorsunuz. Ben Başmelek Mikail’im.

(Çeviri: Saffet Güler)

Ronna/Kutsal Kabile tarafından aktarılmıştır. * Bu makalenin aktarıcısı olarak, Başmelek Mikail adına evrensel telif hakkına sahip çıkıyorum. Bilgi değiştirilmediği, çıkartılmadığı veya eklenmediği ve yazarın ismi, e postası ve website adresi dahil edildiği sürece websitelerine göndermeye izin verilir. RonnaStar@earthlink.net [1] den yazılı izin alarak dergilerde ve halka açık yayınlarda yayınlanabilir.

https://www.starquestmastery.com/