BM MİKAİL: YÜKSELMEYİ BEKLERKEN NE YAPIYORSUNUZ?

Yazdır Yazdır 

BAŞMELEK MİKAİL’DEN BİLGELİK ÖĞRETİLERİ * LM-11-2019

RONNA / KUTSAL KABİLE

YÜKSELMEYİ BEKLERKEN NE YAPIYORSUNUZ?

Sevgili üstatlar, ilerlemenizi izlerken, düşünce kalıplarınızın “Işık İçeriğini” ölçerken ve Yaratıcı – bilincin harikulade enerjilerini bütünleştirme çabalarınızda ne kadar yürekli ve gözüpek olduğunuzu gözlerken, şaşırtıcı ilerlemenizden çok memnunuz, ayrıca şaşkınız. Üç alt astral planda girdap gibi dönen ve insanlığı zamanın çağları boyunca etkilemiş olan negatif düşünce formlarının büyük girdabının yerine kademeli olarak umudun, ilhamın, neşenin yükseltici düşünce formları geliyor. Bu, kıtlığın yalnızca dengesiz, negatif bir düşünce formu olduğunun ve bunun yerine bolluğun herkesin İlahi doğuştan hakkı olduğu güvencesinin  yerine geçebileceği gerçekliğini sağlar. Mirasınızı sahiplenmek için tek yapmanız gereken değerli olduğunuzu gerçeğiniz olarak kabullenmek ve sonra pozitif düşünceleriniz, eylemleriniz, işleriniz aracılığı ile bu gerçekliği sağlamlaştırmaktır.

İnsanlık ve Dünya için muhteşem bir yeni vizyon, güçlü olası bir gelecek sizin Beşinci Boyut ortamına girişinizi bekliyor. Bu andan ana kuvvetleniyor ve büyütülüyor. Bu, tüm insanlığın, ayrıca mineral, bitki, hayvan, insan, Deva ve Elemental krallıkların Dünyada barışcıl bir şekilde birlikte var olacağı bir gelecektir. Güzelliğinde saf olan ve ışıl ışıl berrak suyu ve soluyacak temiz sağlıklı havası olan bir Dünyayı zihninizde canlandırın. Bu, hiç kimsenin yeterli yiyecek, barınak veya fırsat yokluğundan sıkıntı çekmeyeceği bolluk ve bereket ile dolu bir dünya olacak. Farklı ırkların, kültürlerin, inançların ve geleneklerin onurlandırıldığı ve saygı duyulduğu – hiç kimsenin kendi inançlarını başkalarına dayatmadığı veya başkalarının kendi gerçeklerini yaşama ve kendi geleneklerini izleme haklarını yok saymadığı bir dünya olacak.

Daha da çok insan dikkatini ve düşüncelerini eskinin kendini – sınırlayıcı düşünce kalıplarından yavaşça geri çektikçe, bu düşünce kalıpları giderek çözünür ve etkisiz hale gelir. Size tekrar tekrar söylemedik mi, “Düşüncelerinizin enerjisi vardır – pozitif veya negatif – ve odaklandığınız şeyi büyütürsünüz”.

Bir çoğunuz yükselme ve yüksek boyutların algılanan cennetinde yaşama arzusuna o kadar kendinizi kaptırdınız ki, yolculuğun ihtişamını ve harikalarını deneyimlemenin faydalarını, güzelliğini ve neşesini ihmal ediyorsunuz ve unutuyorsunuz. Yeni farkındalığın veya genişleyen bilincin her aşamasının tadının çıkarılacağı ve keyfine varılacağı kendi özel mucizeleri ve yararları var. İçinizdeki eski kendini sınırlayıcı, acı verici bazı düşünce formlarını, alışkanlıkları veya uyumsuz enerjileri salıverdiğiniz her seferinde, dönüşüyorsunuz ve gizlediğiniz kimliğinizin küçük (veya büyük) bir parçasını uzaklaştırıyorsunuz, ki bu muhteşem Tanrı Benliğinizin bir başka Fasedini bütünleştirmenizi sağlıyor. Bunu yaparken, giderek yeni güçlenmiş sizi yaratıyorsunuz ve bir çok yeni kavramlara, ayrıca bir çok yeni yeteneklere ve etrafınızda mucizevi şekilde ortaya çıkan Ruhun zarif ince ayrıntılarına hassaslığınıza erişime sahip olduğunuz yeni bir gerçeklik size açılıyor.

Yıllardır öğretilerimizi izleyenler, Dünya gezegenindeki Ruh/insan deneyiminin ana temasının dengeye, uyuma ve çok boyutlu benliğiniz ile birliğe ve HER ŞEY ile birlik bilincine geri dönme nıhai amacıyla ayrılık, dualite ve kutupluluk olduğunun farkındalar.

Yaratıcının “Gidin ve benim adıma sonu olmayan yeni dünyalar yaratın” İlahi Buyruğunu gerçekleştirmek için işe girişirken, her biriniz İlahi Benliğinizi bilincin yüzlerce bireysel Kıvılcımına böldünüz. Yol boyunca birçoğunuz “Yaratmış olduğunuz şeyi deneyimlemek zorundasınız”ı belirten bir Evrensel Yasa olduğunu unuttunuz.

Ruh ile uyum ve yeniden birliğe götüren yolda geri dönen arayıcıların büyük çoğunluğu bunu yaptınız, çünkü her biriniz geçmişin acı ve ıstırabından yoruldunuz. Ve bu nedenle, Ruhsal benliğiniz sonunda Ruhun fısıltılarını dinlemeye hazır olmanız için dikkatinizi çekti. Gayretli bir şekilde yüksek gerçeğinizini arayanlarınızı ve o gerçeği yaşamak ve örnek olarak göstermek için çaba gösterenleriniz şimdi ödülleri topluyorsunuz. Kontrolün sizde olduğunu ve kaderin kaprisiyle savrulmadığınızı öğreniyorsunuz. Hiç kimse tarafından cezalandırılmıyorsunuz veya ödüllendirilmiyorsunuz, çünkü düşüncelerinizden ve eylemlerinizden sorumlu olduğunuzu ve yaydığınız uyumlu veya uyumsuz frekans kalıpları aracılığı ile kendi gerçekliğinizi – HEPSİNİ! – yarattığınızı kavradınız. Sonunda hiç bir şeye teslim olmadığınızı, ama iradenizi Yaratıcının İradesine uyumladığınız zaman, sınırsız mucizelerin ve olasılıkların yaşamınıza girmesinin yolunu açtığınızı kavradınız.

Çoklu çakra sisteminizin tüm fasetlerini uyuma geri getirme ve Tanrı – Bilincinin Işınlarının erdemlerini, niteliklerini ve vasıflarını bütünleştirme ve dengeleme hakkında derinliğine tartıştık. Eğer Varlığınızın herhangi bir Fasedi denge dışında ise, diğerlerinin hiç biri maksimum potansiyelinde fonksiyon yapamaz. Birleşmiş bilinci olan birleşik bir Spiritüel/insan varlığı olmanız gerekiyor. Çoğu insan varlıklarında, bedenin fiziksel duyuları ve arzuları kendi ruhsal doğalarının daha ince duyularını iptal etti.

Çoğunlukla zihinsel bir dünyada yaşayan insan kalbin, saflaşmış duyguların ve Ruhun harikalarını, gücünü ve keyfini kaçırıyor veya bunlardan yoksun oluyor. Duyguları tarafından güdülen bir insan temeli veya yapısı olmayan istikrarsız bir dünyada yaşar ve günlük olayların ve etrafındakilerin duygusal iniş çıkışlarından kolaylıkla etkilenir. Ruhtan bağlantısı kopmuş olan insan umutsuz bir hayat yaşar ve fiziksel dünyada ne elde edebilmiş ya da biriktirebilmiş olsa da, Ruhu devam ettirmeyen bir varoluşu, kalıcı, kalpten hissedilen hoşnutluğun parıltısı olmayan bir hayatı yaşar. İnsanlık binlerce yıldır ruhun duygularına odaklandı ve spiritüelliğin bilimini veya zihinsel yönlerini ihmal etti.

Evren ve tüm yaradılış, Mutlak Yaratıcı tarafından buyrulduğu gibi değişmez Evrensel Yasalar altında işlev yapar. Yasaları bilin ve onlarla uyum içinde yaşayın, Yaratıcının İradesi ile uyum içinde var olursunuz. Sonuç olarak, Evrenin tüm güzelliğinin, cömertliğinin ve bolluğunun almak için sizin olduğundan emin olun.

Alt beden sistemleri dediğimiz – fiziksel, zihinsel, duygusalve spiritüel – bedenlerde ahenk ve dengeye geri dönüş, her bir çakranın enerjileri, nitelikleri ve vasıfları ve dört beden sistemlerini nasıl etkiledikleri hakkında bir anlayışa ulaştıktan sonra, bir sonraki hayati adımdır.

Duygusal zekanız ve zihinsel sezginiz üzerinde çalışmanız ve bunları harekete geçirmeniz zorunludur. Değiştirilmiş ego-arzu bedeninizi yeniden tanımlamalısınız ve egonuz ve Ruhsal benliğiniz arasında doğru ilişkiyi yeniden oluşturmalısınız. Ego Ruhun yönetimi altında işlev yapmak için tasarlanmıştır, tersi doğru değildir, bunun vasıtasıyla dikkatinizi dış dünyanın illüzyonu yerine gerçekliğin işsel dünyasına odaklarsınız. Artık size anlık tatmin veya mutluluk verecek bazı olaylar, bazı insanlar veya bazı şeyler aramazsınız – genellikle kısa süreli olan ve çoğu zaman beklentilerinizi karşılamayan şeyler. Kendi değerinizi doğrulamak için ve duygusal ve spiritüel özlemlerinizi beslemek için içinize döndüğünüz zaman, sınırsız desteğin pınarına erişirsiniz.

Birçoğunuz çoğu zaman neredeyse sadece lineer, dışa odaklı, analitik zihniyet ile beyin yapısının sol (zihinsel) yarıküresinde işlev yapmaya yol açan kuvvetli Birinci, Üçüncü veya Beşinci Işın enerjilerini deneyimlemeyi seçtiniz. Yaşam derslerinizin ana odağı soyut/duygusaş sağ beyin yapısını kullanmayı öğrenmek ve doğanızın duygusal fasetlerini keşfetmektir.

İkinci Işın insanları kendi bedensel doğalarında daha dengeli olmaya eğilimlidir, beynin hem sağ hem de sol yarıkürelerini kullanmayı keşfederler, ama her zaman durum bu değildir. Ancak, bu yaşam sırasında Dördüncü, Altıncı ve Yedinci Işınları deneyimlemeyi ve dengelemeyi seçenler çoğunlukla sağ beyin yapısında işlev yapmaya yatkındırlar ve çok duygusal doğada olmaya eğilimlidirler. Onların dünyası çoğu zaman duygusal iniş çıkışlar olrak algılanır ve dengeyi bulmak veya uyumlu bir varoluşu yaşamak çok zordur.

Amacınız fiziksel varlığınızın ana bedensel çakralarını harmanlamak ve ahenkleştirmektir – zihinsel ve duygusal enerji alanlarınızı dengelemek ve bunları Ruhsal Özünüz ile Işıklandırmaktır. Neye odaklanmanız veya düzeltmeniz gerektiğini çabucak saptayabilmeniz için, her bir kategoriyi tanımlayacağız.

ZİHİNSEL BEDEN ODAĞI * Zihinsel beden ana odak olduğu zaman, inançlarınız, tutumlarınız ve bilginiz spiritüel doğrulamanın faydası olmadan ders kitaplarından ve tarihi/geleneksel gerçeklerden türetilir. Çok analitik, çoğu zaman katı, yargılayıcı olmaya eğilimlisiniz ve entellektüel kontrolü sürdürmek zorundasınız. Sınırlı öngörülü yeteneklere sahipsiniz ve sadece somut, elle tutulur olan ve bilimsel olarak kanıtlanabilen şeylere inanırsınız.

DUYGUSAL BEDEN ODAĞI * Duygusal beden içinizdeki itici kuuvet olduğu zaman, kitle bilincinin ve değiştirilmiş egonuzun kuvvetli duygusal gelgitine hassas olursunuz. Arzularınız ve istekleriniz vasıtası ile duygularınızın sizi nasıl güdülediğini ve kontrol ettiğini incelemeli ve keşfetmelisiniz ve dürtülerinizi yakından incelemelisiniz.

SPİRİTÜEL BEDEN IŞIKLANDIRMASI İLE ZİHİNSEL BEDEN * Tanrı Işınınızın ve Ruh Işınınızın tüm niteliklerini, vasıflarını ve erdemlerini bütünleştirirken, süperbilinçli zihninizin bilgeliğini kullanmayı öğrendiniz ve ŞİMDİNİN Dingin Noktasına odaklanmayı öğrendiniz. Geçmişi iyileştirme, geleceğin senaryosunu yazma sürecini ve anın gücünde yaşamayı mükemmelleştirdiniz.

SPİRİTÜEL BEDEN IŞIKLANDIRMASI İLE DUYGUSAL BEDEN * Zihinsel ve duygusal bedenler ahenkleşirken, hiç bitmeyen aydınlanma arayışınızda eriştiğiniz yüksek gerçekleri doğrulamayı ve bütünleştirmeyi ararken, zihinsel sezginize güvenmeyi öğrendiniz. Kalp/Ruh monitörü ile gerçeklerinizi doğruluyorsunuz ve sonra elinizden geldiğince o gerçekler ile yaşıyorsunuz. Yeni genişlemiş düşünceler ve kavramlar standart oluyor.

DUYGUSAL/ZİHİNSEL BEDEN BİRLİĞİ = DUYGUSAL ZEKA * Odaklanmış niyetiniz ile yaydığınız duygusal enerjiler yaratım sürecinde en önemli bileşenlerden bazılarıdır. duygusal ve zihinsel bedenleriniz arasında güç dengesi olduğu zaman, kendinizi anlama sürecine başlarsınız ve eylemlerinizin arkasındaki itici gücü tanımlamayı öğrenirsiniz. Evrensel Yasaların işleyişimi anlamaya başlarken, iradenizi Tanrının İradesine uyumlamayı öğrenirsiniz. Arzulanan amaca doğru zarafetle ve eminbir şekilde ilerlerken, arzu edilen mod duygusal kendini ayırmadır.

SPİRİTÜEL/ZİHİNSEL BEDEN BİLİNCİ * Ruhsal Benliğinizin zekasını kullanmaya başladığınız zaman, İlahi Işığın Kozmik Akışının sınırsız olanaklarına erişirsiniz. Beşinci Boyutta Güç/Işık Piramidinizi yaratırken ve kullanırken Üçüncü/Dördüncü Boyutların çarpıklıklarını bypas etmeyi öğrenirsiniz. Bu, mucizelerin gerçekten olmaya başladığı zamandır ve tüm çabalarınızda Ruh ile partnerlik yaptığınızı herhangi bir şüphe olmadan bilirsiniz.

SPİRİTÜEL/DUYGUSAL BEDEN BİLİNCİ * Sevgi duygularınızı yumuşatır ve hala insan soğasına sahip olmanıza rağmen, ayırt etmeyi öğrendiniz ve etrafınızda süregiden tüm negatif yaşam dramalarından kendinizi ayırdınız. Şimdi yaşamınızdaki olayları daha yüksek bir görüş noktasından – Kendinin üstadının gçrüş noktasından – görüyorsunuz.

AHENKLİ SPİRİTÜEL/ZİHİNSEL/DUYGUSAL/FİZİKSEL BİLİNÇ * İçinizde oturan Ruhunuzdan ve Tanrı Işını aracılığı ile Baba/Anne Tanrımızdan beslenme/destek elde edersiniz. Kendi değerinizi onaylamak için kendinizin dışına bakmayı bırakın. Artık, neşe veye vecd haline girerken, keskin iniş çıkışlar deneyimlemiyorsunuz. Şimdi sizin için elde edilebilir olan çokboyutlu ifadelerin büyük çeşitliliğini bütünleştirmek için bilincinizi genişletirken, yaratmış olduğunuz yüksek frekanslı Sevgi/Işık küresi ile çevrelenen dünyada yaşamayı öğreniyorsunuz.

Tanrısal Benliğinizin çoklu Fasetleri ile birleşirken, şimdi bilincin yükselmiş halinde yaşıyorsunuz. Olma halinden çıkıp Varolma haline giriyorsunuz. Net – görme ve saf niyet geliştirdiniz ve illüzyonun sisleri artık sizi etkilemiyor. İlahi tezahür etmemiş potansiyelin deposundan en büyük vizyonlarınızı ve arzularınızı biçimlendiriyor ve yaratıyorsunuz ve tüm Yaradılış ile uyum içinde yaşıyorsunuz.

Eğer amaçlarınızı gerçekleştirmek için çaba göstermeye istekliyseniz, hayal edebileceğiniz her şeye sahip olabileceğinizin veya olabileceğinizin yanılmaz güvencesini geliştiriyorsunuz. Melek yardımcılarınıza güvenmeyi öğrendiniz ve onların varlıklarından kuvvet ve destek elde ediyorsunuz. O zaman birleşmiş, ışıldayan İNSAN FORMUNDA SPİRİTÜEL VARLIK olarak görülürsünüz ve tanımlanırsınız.

Cesur kalpler, size aletler ve bilgi sunabiliriz ve size cesaret ve ilham verebiliriz; ama, bilgiyi bilgeliğe dönüştürmeye istekli olmalısınız ve Kutsallığınızı ve sizi bekleyen ihtişamlı hali sahiplenmek için gerekli eylemi yapmalısınız. Ben yolculukta sizlerin inançlı eşlikçinizim ve sizler ölçeğin ötesinde seviliyorsunuz. Ben Başmelek Mikail’im.

RONNA VEZANE KANALIYLA AKTARILMIŞTIR * STAR*QUEST* www.StarQuestMastery.com

RONNA / KUTSAL KABİLE

YARATICI ÖZ ** PİRAMİT FORMUNDA IŞIĞIN ENERJİ ALANLARI

Yaşamın Beyaz Ateş Hafıza Tohum Atomlarına (Yaratıcı Özün Adamantine Parçacıklarına) erişebilmemiz için Baba-Anne Tanrımız, Elohim ve Başmelekler Yaradılışın her seviyesinde canlı Işık Piramitleri yarattılar. Bu yaşam – veren formlar, insan varlıkları olan bizler yüksek bilinç haline – İlahi Halimize – geri dönebilmemiz için dönüşümün gerekli bileşenleri olan Işık frekanslarına erişim sağlar.

ETERİK BEDEN:

Altın eterik ağ insan bedeni için mükemmel mavikopyayı içerir – fiziksel bedenin görünmez kopyasıdır, ayrıca astral beden veya eterik beden olarak bilinir. Üç alt fiziksel bedenlerimiz için mükemmel mavikopyayı içerir. Maddi formu devam ettirir, besler ve canlandırır ve sindirim ve özümseme süreçlerini kontrol eder. Ayrıca yaşamanın “yıpranma ve aşınma”larının neden olduğu fiziksel formdaki hasarları onarır. Eterik beden hafıza bedenidir ve düşüncelerimize ve duygularımıza duyarlıdır – hem pozitif hem de negatif duygu ve düşüncelere. Hastalık ve güçten düşme önce eterik bedende gerçekleşir ve sonra giderek fiziksel bedene sızar. Ayrıca fiziksel bedenin dengelenmesi ve ahenkli hale gelmesinin eterik bedende başladığı ve sonra giderek fiziksel bedende tezahür ettiği doğrudur.

ZİHİNSEL BEDENİMİZ AŞAĞIDAKİLERDEN OLUŞAN BİLİNÇ ÜÇLÜSÜDÜR:

Sezgisel sağ beyin yarıküresi ve lineer düşünme, muhakeme, analitik sol beyin yarıküresinden oluşan bilinçli zihin. Zihin, süperbilinçli zihnin ve ÜstRuhumuzun/Yüksek Benliğimizin uzantısı olarak tasarlanmış olan beyni kontrol eder.

Bilinçaltı zihin veya sübjektif zihnimiz deneyimlediğimiz her şeyi kaydeder ve saklar: gördüğümüz, işittiğimiz, düşündüğümüz ve duygusal olarak hissettiğimiz şeyleri. Bilinçaltı zihin her şeyi gerçek olarak alır. Bir olayı deneyimlemiş olmamız veya sadece onu canlı şekilde hayal etmemiz önemli değildir; bilinçaltı zihin onu bir gerçek olarak kaydeder. Negatif, zayıflatıcı geçmiş anıları pozitif anılara değiştirmek bu nedenle çok önemlidir. Düşüncelerimiz ve niyetimiz speifik frekanslar ile rezonansa girer ve irade gücümüz ve bilinçli çabanın kullanılması ile yansıttığımız frekans kalıplarını değiştirerek, arzu ettiğimiz hayatı, fiziksel sağlığı ve durumları yaratabiliriz.

Süperbilinçli zihin: Frekans kalıplarımızı ve bilincin titreşim alanını yükselttikçe, Yaratıcı – bilincin daha da yüksek seviyelerine erişebiliriz. Bizi Yüksek Benliğimize ve ÜstRuhumuza ve Beşinci Boyut Kutsal Üçlümüze bağlayan Işık sütunundan durağanlığı ve bozuklukları temizlediğimizde, Süperbilinçli zihin İlahi Zihinden gelen bilgeliğin direkt akışına sahip olur.

Sevgili dostlar: Bu stresli dramatik değişim, kaos ve çalkantı zamanları sırasında, KALP MERKEZLİ VE RUHA ODAKLANMIŞ kalmamız öncesinden çok daha önemlidir. Düşündüğümüz düşünceler ve hissettiğimiz duygular dünyasal deneyimimizde neden ve sonuç veya karmik tepkiler yaratır. Titreşim kalıplarımızı yükselttiğimiz ve duygusal ve zihinsel bedenlerimizde uyuma geri döndüğümüz zaman, karmanın çarkından çıkarız ve İnayet Haline gireriz. Yıllar boyunca, sevgili Başmelek Mikail’in bilgelik sözlerini “bilginin hafıza bankasına” bütünleştirdin. Bu, şimdi giderek “kaderimin üstadı” olmak içinsahip olduğum bilgelik ve aletlere sahip olmam için, kendi “kişisel özellliklerimi ve güçsüzleştirici alışkanlıklarımı” anlayışta bana son derece yardımcı oldu. Tutkulu dileğim, bu “bilgelik öğretilerinin” aydınlanma yolunda zarafetle ilerlemeniz için size yardımcı olmasıdır. Ebedi sevgi ve melek kutsamaları ile, Ronna.

Ronna/Kutsal Kabile vasıtası ile aktarılmıştır * Bu makalenin aktarıcısı olarak ben, Ronna Herman Vezane, Başmelek Mikail adına evrensel telif hakkında sahip çıkıyorum. Bilgi değiştirilmediği, alıntı veya çıkarma yapılmadığı ve yazarın ve websitesinin ismi dahil edildiği sürece, arkadaşlarınızla paylaşabilir veya websitelerine gönderebilirsiniz. http://www.StarQuestMastery.com 

(Çeviri: Saffet Güler)

​​​