BM URİEL: 12:12 ~ AŞKIN KALBİN UYANIŞI

Yazdır Yazdır 

Başmelek Uriel

Shanta Gabriel

2 Aralık 2015

Sevgililer,

12 Aralık’ta Birlik bilincinin patlamasında, Mesihleşmiş Işık Yüksek Kalbinizde tutuşturuluyor. Aşkın Kalbin Işık Alanında, yeni yaşam uyanmaya başlıyor; eski inanç şekillerini aşan ve Koşulsuz Sevgiye kapıları açan yaşam. Bu o kadar tatlı bir güç ki, şefkat bilincinizin her köşesini dolduruyor. Her yıl, on ikinci ayın on ikinci günü Mesihleşmiş Işık alanı dünyayı sevgiye ve şefkate, bağışlamaya ve seçime açmak için giriyor. Hepiniz bu zamanlar sırasında açılan masum kalplerin duygusunu deneyimlediniz. Bu, şimdi 12:12 güçlendirmesinde mevcut olanların aşkın kalplerinde bedenlenebilen Mesihleşmiş Işıktır.

Aşkın Kalbin alanı zamanda bu değerli an sırasında herkes için elde edilebilirdir. Kalplerinizin Mesihleşmiş enerjinin Altın Işığında kapsanan yüksek frekanslara açılması için, bu yalnızca alıcı kanallarınızın hazır olması niyetini gerektirir. Kalbiniz açık olduğu ve alma istekliliği olduğu zaman, 12:12’de yeni timüs çakranıza bağlantı aktive edilmiş olur. Bu merkez yeni Aşkın Kalbinizin kutsallığını almak için kutsal bir beden olarak davranır. Yüksek kalbinizdeki kutsal kadehe kutsallık getiren Meshedilmiş enerjinin altın ışığıdır.

Bu bir Hristiyan öğretisi olmamasına rağmen, üstat İsa’ya bağlantı, onun Birbirinizi Sevin talimatlarını bedenleyen aynı ışık alanındadır. Bu altın ışıkta Dünyadaki zamanınızı yükselten ve destekleyen Koşulsuz Sevginin saf indirilmesi vardır. Bu sevgiyi alan tüm varlıklar, altın ışığı dünyaya yayarlar. Ayrıca dünyayı daha büyük bir Denge yerinden görmenizi sağlayan kalbinizde bir yumuşama da deneyimleyebilirsiniz, bu yaşamınızın her alanına daha fazla Huzur getirir.

İçinizdeki yolu dualar ve niyetler ile hazırlayın. Bırakın kalbiniz özgürce yükseklere süzülsün. Bu alev tutuştuğu zaman, asla aynı olmayacaksınız, çünkü Koşulsuz Sevginin zincir reaksiyonu enerji sisteminizde ve timüs çakranızın kutsal yerinde Birliğin kalıbını biçimlendirir. Kalbinizin her atışıyla, bu Sevgi enerjisi hücrelerinizi yüksek Işık frekanslarına katalize eder. 12:12 güçlendirmesinden sonra, Yüksek Kalbinize her uyumlandığınızda, içinizde kendiniz ve tüm insanlık için Şefkatin yeni bir farkındalığı olacak.

12 nci ayın, 12 nci gününün 12:12 anında, Mesihin saf ışığı yüksek kalbinizin kutsal yerini Şefkat ve Koşulsuz Sevgi ile tutuşturur. Çok saf bir şekilde, uyanan bilinciniz için önceden kodlanmış bir damga olarak herkese İlahi Sevginin gücüyle hizmet edilir. Eğer yalnızca Meleksi bakış açısından görebilseydiniz, insanlar yüksek kalbi dolduran ve Dünyaya koşulsuz sevgiyi topraklayan Mesihleşmiş Işığın bu yoğun altın indirilmesini alırken, paratonerler gibi davrandıkları görünürdü.

Direnç olmadığı zaman, bu İnayet ile dolu ışığa açılabilirsiniz ve varlığınızın her hücresinde Kutsallık kıvılcımlanır. Bilinçli farkındalığınızı Mesih Bilincinin altın ışığının kalbinize girmesini sağlayan davete getirmek için, 12 Aralık’ta saat 12:00’de 12 dakika ayırmanız için teşvik ediliyorsunuz.

Bu Işığı alan kutsal yer olarak yüksek kalbinize yoğunlaşın. Kutsallığın Aşkın Kalbinin şimdi içinizde Koşulsuz Sevginin saf alanı olduğunu imgeleyin. Bu ışıldamanın tüm bedeninizi altın ışık ile doldurmasına izin verin.

Aşkın kalbin ışığı salıverilirken, bütünlüğün önceden erişilmemiş enerjileri, yüksek enerji frekanslarına eşlik etmek için açılır. Yüksek kalbinizin enerji sistemlerinin huzurlu güçlendirilmesi gereksinim içinde olan dünyaya İlahi Sevgiyi demirlemeniz ve bütünleştirmeniz için yeni genişleme sağlar.

Var Oluşunuzun Tüm Alemlerini Işıklandırın

Tüm kutupluluk duygusunun ötesinde, içinizde her şeyi insan formu içinde birliğe getirerek ışığı ve karanlığı kucaklayan bir yer vardır. Aşkın Kalp, dünyada var olduğu görünen karanlık ile İlahi Işığın en büyük seviyesini kapsamak için genişleyen yerdir.

Varlığınızda, İlahi Sevginin kanatlarında yükseklere süzülmenizi sağlayan tüm veçhelerin kucaklanmasını bekleyen yeni bir özgürlük var. Mesihleşmiş ışık alanının Altın Varlığı yüksek kalbinize nüfuz edebilir ve kendinizin ve tüm varlıkların her veçhesinde Koşulsuz Sevgi için yolları açabilir.

Sevgi dolu bir kalp, bu geniş kapsamlı alan uyandığı zaman sınırlar olmadığını bilir. Siz ve içinizdeki kutupluluklar birliğe girdikçe, Aşkın Kalbin ışığı salıverilir ve Esenlik 5B yaşamda yeni gerçekliğiniz haline gelir.

12:12’de, bu ışık hiyerarşisi tüm hücresel fonksiyonlarınıza dokunur ve varlığınızın içinde yeni parıltı ve yaşam gücü canlılığının kapılarını açar. Orijinal mavikopyanın parçası olan DNA’nızdaki kendini üreten sistemlerin yenilenmesi uyanıyor ve dünyanızı içerden dışarı değiştirmek için yeni kristal ışık bedeniniz fiziksel gövdenizde doğuyor.

Kutlayın – ve varlığınızda Aşkın Kalp için Işığın yeni alanlarının açılmasına izin verin!

Ben tüm varlıklardaki yüksek kalbin kutsal yerinde genişleme için yolu hazırlayan ve yeni vizyonu uyandıran Aşkın Kalbin Uriel’iyim. Aydınlanmış bir zihin ve kalp dünyayı uyandırabilir. İlahi Işık ile dolu olan tek bir insanın yapabileceği farkı görmek şaşırtıcı. Diğer kalp – merkezli varlıklar ile Mesihleşmiş Işığa katıldığınız zaman, sınırlar olmaz.

Kendinizi minnettarlık ve net niyetler ile hazırlayın, Aşkın Kalbinizin kutsal yerine Mesihleşmiş Işığı almak için 12:12 anında Sevginin Kanatlarında portallarda yükselin. Ve öyledir.

(Çeviri: Saffet Güler)

Shanta Gabriel for Archangel Uriel

December 1, 2015

TheGabrielMessages.com