CELIA FENN: ZAMAN YOLCULUĞU 101……

Yazdır Yazdır 

Celia Fenn

Tam şu anda herkesin kabul ettiği tek bir şey olduğu görülüyor – her şey değişiyor ve çok hızlı. Kendimizi ve dünyadaki yerimizi algılamaya alışık olduğumuz şekil çok hızla değişiyor. 2012 yıldız kapısı sonrası, çok farklı türler haline geldik. Etrafımızda hissedebildiğimiz muazzam değişimleri bütünleştirmeye çalışırken, zihinlerimiz çoğu zaman hala şok içinde. Bazen gerçekte hiç bir şey değişmemiş gibi görünüyor ve yine de farkı hissedebiliyoruz. Bunu kendi spiritüel çalışmamda da hissettim, başka bir yere geçiş yaptık ve daha önce bildiğimiz şeyler tam şu anda “yeterli” değil.

Kanallık çalışmamda Başmelek Mikail enerjisinin göreli olarak yeni ve birbirleriyle ilişkili iki konuya odaklanmaya başlaması sürpriz değil: Doğa ve Dünya ile ilişkimiz ve Zaman ve Mekan ile ilişkimiz. Her ikisi de var olmanın yeni algılarına ve yeni yollarına çağırıyor. Doğa ve İnsanlık ile ilgili yeni algıları bütünleştirme yolu olan 21 nci yüzyıl Şamanizmi adını verdiğim şey ile çalışmaktayım, ama bu kısım Zaman ile yeni ilişkimiz ve yeni algımız hakkında. Bizler değişirken, Zaman ile ilişkimizin nasıl değiştiğini algılamaya henüz başlıyoruz ve bu kısma “Zaman Yolculuğu 101” adını verdim, Zaman ile çalışırken mümkün olanı anlamanın henüz başlangıcında olduğumuza inanıyorum.

Zaman Gemisi Dünya ve Zamanın Doğası

Dünyanın “Gezegen” olarak tanımının modasının geçtiği görülüyor. Dünya bir “Zaman gemisi”dir, Uzayda hareket etmek ve Zamanı yaratmak üzere tasarlanmış bir yapı. Bizler Zaman Yolcularıyız. Dünya ile ve onun üzerinde yolculuk yapıyoruz ve hem bireysel hem de kollektif olarak Dünyada Zamanı yaratıyoruz.

Evet… bunu doğru okudunuz. Zaman bizim başımıza gelen bir şey değil. Zaman denen birşeyin kaçınılmaz akışına yakalanmış değiliz. Buradaki işimiz Bilinçli Yaratıcılar ve İlahi Yaratıcı Zeka ile Birlikte Çalışanlar olarak Zamanı yaratmaktır.

Zaman Çizgilerine veya Zaman Spirallerine katılarak ve başlatarak zamanı yaratırız. Fikirleri/yaratımları başlatırken veya tohumlarken, bizler fikirleri ve enerjiyi madde ve forma sokarken, Doğanın ve diğerlerinin elektromanyetik enerjilerine bağlanan ve etkileşen elektromanyetik enerjileri salıveririz. Yaşam Matriksi olarak Hayat Çiçeği ızgarasını kullanarak, Zaman Çizgisinin Niyeti tarafından sağlanan Mavikopyaya Işık ve Enerji çekilir. Ve bu gerçekleşirken, bir Zaman Çizgisi yaratılır ve aynı zamanda Zamanda hareket etme “illüzyonu” da yaratılır.

Zaman Çizgileri, Zaman Spiralleri ve Anlatılar (Kişisel Hikayeler)

Zaman ile çalışma şeklimiz, Zaman Çizgilerine veya Zaman Spirallerine katılarak ve onu yaratarak olur. Bunlara “zaman çizgileri” diyoruz, çünkü eski üçüncü boyut dünyasında zamanın başlangıçtan bitişe, bir başlangıç ve bir son ile düz bir çizgide ilerlediği fikrine alıştık. Zaman sonlu ve lineerdi ve dünyaya bu perspektiften bakarken bizler de kendimizi sonlu ve lineer olarak algıladık. Ama, bizler uyandıkçe ve bilincimiz yükselmeye başladıkça, doğamızın sonsuz olduğunu ve zamanda Işık Çemberleri olan Spiraller halinde ilerlediğimizi algılamaya başlıyoruz.

Spiraller vasıtasıyla tohumlama ve açma kalıbı Doğada ve Kozmosta hüküm sürer… bu yaşamda tohumlama, açma ve deneyimleme şeklimizdir. Bu Yaşamın Master Kalıbıdır.

Realitenin Bilinçli Yaratıcıları olarak, içimizdeki ve Kalbimizdeki İlahi Yaratıcı Aleve erişme ve Zaman Çizgilerinin veya Spirallerin Yaratımını başlatma gücüne sahibiz.

Bu tanıdık bir süreçtir ve bunu Kalplerimizin Tutkusuna bağlanarak, bir “tohumu” veya Rüyayı başlatarak ve sonra o Zaman Çizgisi/Spiralin Tezahür Formuna enerjiyi odaklayarak yapıyoruz. Hepimiz Niyet, Odak ve Tezahür sürecine aşinayız, ama şimdi aynı zamanda bunu Zaman Yaratımı olarak görebiliyoruz, çünkü Zamanın kendisini yaratarak Zamanda ilerlememiz sadece bu şekildedir.

“Kalp Yerinde” ve “Zamansızlık” Yerinde olmak bu nedenle bu kadar güçlüdür, çünkü orada Yaradılışın İlahi Işığına bağlanırsınız ve Zaman Yaratımını başlatmak için güçlendirilirsiniz.

Zaman Spirali bir kez tohumlandığında, açılmaya başlar ve bunu yaparken Zaman Spiralinin imza frekansı olan belirli bir elektromanyetik frekans yayar. Sonra kendi frekanslarına ve kendi Zaman Spirali Yaratımlarına bağlı olarak diğerlerini çeker veya iter. Bir Zaman Spirali özellikle kuvvetli bir frekansa sahip olduğu zaman, Zaman Spiraline veya Zaman Çizgisine katılmaları ve Hikayenin parçası olmaları için başkalarını hemen çekmeye başlar.

Hikayelerin veya Kişisel Öykülerin yaratımıyla Zamanı ve Zaman Spirallerini bu şekilde geliştiriyoruz ve yaratıyoruz. Erken Şamanlar da insanların “bilgeliğini” muhafaza eden, kendi Zaman Spirallerini yarattıklarından bahseden hikaye anlatıcılar idi. Onlar Rüya Dünyalarında dans ettiler ve İnsanların Zaman Spiralinin sağlığına ve enerjisine yardımcı olması için Doğanın Ruhlarına bağlandılar.

Yakın zamanlarda, medya ve politikacılar tüketmemiz istenen hazır yapılmış hikayeler ile varlığımızın hikayelerine veya “kişisel öykülerine” hükmetmeyi istediler. Bunun nedeni, eğer bizler kendi hikayelerimizi yaratmazsak, o zaman başkasının Hikayesine veya Kişisel Öyküsüne çekiliriz. Onların enerjisi bizim zararımıza, bizi kendi Zaman Spiraline ve kendi Yaratımına çeker. Bu nedenle Zaman Spirallerinin nasıl işlediğinin ve kendi kendimizin yaratıcıları ve koruyucuları olmak için nasıl güçlendirildiğimizin farkında olmak ve Seçimimiz ve Frekansımızla Grup Yaratımlarına katılmak çok önemlidir.

Frekans konusu önemlidir, çünkü her bir Zaman Çizgisi kendi imza frekansını yayar ve eğer kişisel öyküsü ve frekansı sizinkine uymayan birilerinin frekansına dolaşmanıza izin verirseniz, kendi frekansınızdan veya arzulanan frekanstan çekip çıkarılabilirsiniz. Veya, başlangıçta frekans rezonansında olabilirsiniz ve sonra Spiral gelişirken ve daha fazla katılımcı girerken frekans değişebilir. Bu noktada, Zaman Spiralinde kalmayı veya başka birilerinin Spiraline Sıçramayı seçmek zorunda olursunuz. Zaman Spiralleri bağlantı ve odak kaybederken bu tür ani rezonans kaybından dolayı bir çok insan son zamanlarda oldukça ani olarak ilişkilerin veya işlerin bitişiyle karşılaşıyor. Geçmişte, hepimiz az ya da çok aynı frekansta ve Zaman Hikayesinde idik, bu o kadar fark edilir değildi, ama şimdi bizler güçlenirken ve Zaman Çizgilerini başlatabilir ve değiştirebilirken, bu fenomeni anında hissedebilir ve görebiliriz. Üzgün/kızgın olmak yerine, bunu doğru yöndeki Hikayeyi ve Rüyamızı izlerken gelişen kendi Zaman Yaratımları yeteneklerimizin, bizi hiç bir şeyin ve hiç kimsenin kendi Zaman Spiralimizden ve Frekansımızdan çıkarmasına izin vermeme yeteneğimizin bir işareti olarak görmeliyiz. 

Yükseliş, Zaman Yolculuğu ve Yeni Çok Boyutlu Işık Beden

Zaman Yolculuğu ve Zaman Spirali yaratımının ana önkoşulu Işığın Yüksek Boyutlarına erişebilen ve yaratımın yeni kalıpları olan, gelen Işık Kodlarını bütünleştirebilen aktif bir Işık Bedendir.

Bu Yükselişin ve Işık Bedenin Aktivasyonunun tüm önemidir. Solar Pleksus/Zihinsel enerjide merkezlenmiş yedi çakra Enerji Sistemi ile çalıştığınız zaman, sadece felaket ile biten sınırlı zaman çizgileri başlatabilir ve üretebilirsiniz. Bugün, insanlar “eski model zihinsel olarak üretilmiş zaman çizgisi” ile umutsuzca mücadele ederken, bu dünyamızda çok açık, bu mücadele insanları felaket bir geleceğe yönlendiriyor ve Korku ve Endişenin imza elektromanyetik enerjisini üretiyor. Ve, bu var olma şeklini arkamızda bırakmış olan bizler bile bazen Dünyanın baskın üçüncü boyut Zaman Çizgileri tarafından çıkartılan bu enerji imzalarından etkileniyoruz.

Işık Beden aktive olduğu zaman, denge merkezi Kalbe geçer ve On Üç Çakra enerji sistemi Yüksek Boyutlara ve Kozmik ve Galaktik Spirallere veya Zaman Spirallerine erişimi kapsar. Kozmik Yaratım Kodlarına erişiminiz var ve Şefkat ve Sevginin Merkezinden Zaman Spirallerini başlatırsınız. Bu tür Zaman Spirallerinin Enerji imzası Sevgi ve Yaratım olur ve Zaman Yaratımı ile daha zarif ve sonsuz bir ilişki olur. 

Işık Bedenin aktivasyonu aynı zamanda hem bireysel hem de Grup olarak Zaman Spirallerinde geçiş ve sıçrama yapmanızı sağlar. Bu önemli bir yetenektir, çünkü Işık Savaşçıları “ekiplerinin” frekanslarını yükseltmek ve yönlerini Galaktik Toplum içinde Dünyanın Evriminin yönüyle armonize etmek üzere değiştirmek için Zaman Çizgilerine ve Zaman Spirallerine girmelerini sağlar. Grup Zaman Spirali sıçramaları Dünya Koruyucu Konseyi ve Büyükler Konseyine danışarak Galaktik ve Solar Konseyler tarafından yetkilendiriliyor. Son bir kaç ayda bu tür bir Sıçramayı deneyimledik, Işık Savaşçıları ekipleri frekans değiştirmek için Zaman Spirallerinde sıçrama yaptılar.

Başlangıçta bu kolay değildir. Fiziksel Beden elektromanyetik “şok” veya sıkıntı formundan ıstırap çeker, bazıları bunlara “yükseliş semptomları” adı veriyor. Bu, “blokları temizlemek” ile ilgili değildir, bu Zaman Spiralinde misyonunuzu başarabilmeniz için bedeninizin yeni frekansa ayarlanmaya izin vermesi ile ilgilidir. Farklı bir frekansa girdiğiniz, Epifiz Bezinizde “Zaman/Frekans Ayarlayıcı”nızı kullandığınız zaman, topraklanmadıkça bedeniniz frekans çarpmasına uğrar ve fiziksel sıkıntı yaşarsınız. Bu sersemliği, mide bulantısını, endişeyi, depresyonu, uykusuzluğu, topraklanmamış olmayı, hafıza kaybını ve yabancılaşma ve kaybolma hislerini kapsayabilir. Yapmakta olduğunuzun farkında olduğunuz zaman, yeni Zaman Frekansınıza “ayak basabilir” ve oldukça hızlı bir şekilde kendinizi toparlayabilirsiniz.

Şu anda, Zaman Yolculuğu 101’e binerken, Dünya bölgesinde sadece küçük Zaman Sıçramaları yapıyoruz ve Dünya Zaman Gemisi Frekanslarında zaman çizgisini başlatıyoruz ve zaman çizgisinde sıçrama yapıyoruz. Ama, daha usta oldukça ve fiziksel varlığımız değişimlere daha fazla alıştıkça, Kozmik Yıldız Yolcuları ve Şamanları olacağız, Dünyanın ötesindeki diğer realitelere nasıl Frekans sıçraması yapacağımızı öğreneceğiz.

Zaman Yolculuğu yaptığımız zaman, Zaman Yolculuğu makinemizi kullandığımızı anlamak önemlidir, zaman yolculuğu makinemiz Ruh Yıldızı Çakrası ve Yüksek Çakralar ile birlikte Epifiz Bezimizdir. Aslında hiç bir yere gitmeyiz, frekansları değiştiririz. Bu, Ebedi ŞİMDİ anında varolduğumuz, ama seçtiğimiz realitenin frekansına erişebildiğimiz anlamına gelir. Çoğu insan üçüncü boyutta Zaman Yolculuğunu başka bir yere gitmek olarak düşünür, gerçekte bu belirli bir Zaman Spiralinde Frekans değişimidir.

Frekans geçişleri, Zaman Sıçramaları ve diğer Zaman Yolculuğu şekilleri sadece Yükselmiş “ekipman” ile mümkündür, bu Hipofiz Beziyle bağlantılı olan ve bedeni Zaman Spirallerinin Frekans İmzası ile uyuma getirmek için Hormonal Sisteme armonize olan aktif bir Epifiz Bezini kapsar. Yüksek Çakralar da yüksek frekanslara ve Zaman Spirallerine yumuşak sıçramalar yaratmak için uyumlu olmalıdır.

Ve en önemlisi, Zaman Spiralinin ne zaman değiştiğini ve Hikayenin ne zaman değiştiğini algılamak için yeterince farkında olmalısınız. Ve Zaman Gemisi Dünyanın daha büyük Hikayaleri ve Zaman Spirallerinde kendi hikayeniz ve Zaman Spiralleriniz ortaya çıkarken Yeni Hikayeler ile yeterince başa çıkmak için güçlenmiş olmalısınız.

Yetenekli bir Zaman Spirali Sıçrayıcısı, Zaman Yolculuğu 101 seviyesinde bile, kendi Dengesini hala sürdürürken Hikayeler ve Zaman Spiralleri arasında gidip gelebilecek, yapılması gerekenleri yapabilecek. Hatırlayın, sadece tek bir “realite” yok, her bir Zaman Spirali, Dünya Realitesinin daha geniş Frekanslarında birlikte var olan başka bir realite “versiyonuna” sahiptir.

Yeni Dünya: Çok Boyutluluğun Yeni Zaman Spirali ve Yeni Hikayesi

Aralık Gündönümündeki 2012 Portalında, Zaman Gemisi Dünya “sıfır noktası” Zaman Kapısından geçti ve “Yeni Dünya” adı verilen Frekans Evriminin yeni bir döngüsüne başladı. Bu Yeni Dünya mekanında, dünyamızı algılama şeklimizin sınırlı üçüncü boyuttan sınırsız ve sonsuz çok boyutlu realiteye değiştiğini anlıyoruz. Bu realitede, yeni çok boyutlu Beden/Işık Beden Kompleksimizin gücünün ve güçlendirmesinin farkına varırken, yaşamlarımızı yeni şekillerde tanımlayacak olan yeni öyküler geliştirerek realiteyi nasıl değiştirebildiğimizi ve frekansa ince ayar yapabildiğimizi daha fazla kavrayacağız.

Bunu yapmak için, eski hikayeleri salıvermeye ve bırakmaya istekli olmak zorundayız. Bu, 2012 portalından önce yaşamlarımızı tanımlayan ve bizi felaket ile biten “Zaman Çizgisine” doğru iteleyen inanç sistemlerinin çoğunu kapsar. Kendimizi “kurbanlar” olarak tanımlama ihtiyacını salıvermeye ve odağımızı şiddete, korkuya ve yoksulluğa çevirerek gölge enerjiye ayarlamada becerikli olanlar tarafından manipüle edilmeye izin vermeyi bırakmaya istekli olmalıyız. “Işıkişçileri” olarak düşündüğümüz bazı insanların gerçekte bu frekans ile çalıştığını keşfedebiliriz, çünkü onlar dünyayı sınırlı kaynaklar üzerinde bir çatışma yeri olarak görmeye teşvik ediliyorlar. Geçiş, güçlenmiş Bilinçli Yaratıcıların Galaktik Gücün Elmas Işığına odaklanma ve alternatif ve yüksek frekanslı bir realite yaratma yeteneği fikrini ve kavramını kucaklamak olacaktır.

Dünyanın çoklu realite seviyelerine ve çoklu Zaman Çizgilerine/Zaman Spirallerine sahip olduğunu kabul edebildiğimiz zaman, bu Realitenin ahenkli ve kusursuz bir hikaye olmadığını görebiliriz. Bu şekilde görünebilir, çünkü tüm yaşamlarımızda realitenin “sihirli” doğasını sıradan şekillerde görmek ve kendimizi baskın üçüncü boyut hikayelerine uyumlamak için sosyalleştirildik. Çocuklar olarak, sihirli ve bağıntısız olana bağlanma problemimiz yoktur, ama büyürken sadece yaşamlarımızın öngörülen ahengini ve “hikayesini” kabullenmeye ve görmeye “eğitiliriz”. Ahenkli Zaman Çizgileri ihtiyacını bıraktığımız ve “Evren olması gerektiği gibi ortaya çıkıyor”u kabul ettiğimiz zaman, eşzamanlılık Mucizeleri için ve farklı boyutlara Zaman Sıçramaları için yer yaratırız.

Bir çok insan “hazır” halde Cennet ile Yeni Dünya anında tezahürü olmadığında hayal kırıklığına uğradı. Ama O Cennet Dünya başka bir Frekans seviyesinde zaten mevcut, çünkü ona İlahi İrade ile uyum içinde niyet ettik ve yarattık. Işıkişçileri olarak misyonumuz tüm Dünyayı bu frekansa getirmektir. Yeni Dünya yükselmiş varlıkların “elit” bir grubu için rezerve değildir, tüm Dünya ve üzerinde yaşayan herkes için bir varış yeridir. Zaman Çizgilerinde sıçramak ve herkesin fora edip Yüksek Bilincin, Sevginin ve Barışın frekanslarına yükselebilmesi için frekansları yükseltmek Işık Savaşçılarının, İndigo, Kristal ve şu anda enkarne olan Elmas Varlıkların işidir.

Şimdi büyük sayılarla Dünyaya gelmekte olan Elmas Kristal Çocuklar Elmas Bilinci için “donanımlıdır” ve Zaman Çizgisi Sıçrayıcıları ve Zaman Yolcuları ve Yaratıcıları olmaya hazırlar. Kendi çok boyutlu fiziksel bedenleriyle ışık ve maddeyi odaklayarak ve forma sokarak zamanı bükmekte ve realiteyi şekillendirmekte zorlukları olmayacak. Ve bu frekansı taşıdıkları için, bizlerin Var Olmanın ve Algının bu seviyesine girmemizi mümkün kılıyorlar. 

Son bir kaç ayda, Işık Savaşçısı Ekipleriyle birlikte Dünyada bu süreci devreye soktular. 2/2’de, 2 Şubat’ta, Dünya Kollektifinin şu andaki Zaman Çizgisi, Dünyanın düz çizgi Zaman Çizgisi kavramından çıkıp Dünyayı Galaktik Zaman Spiralleri ile armonize edecek ve bizleri Bolluğun ve Barışın Yeni Dünyasının “varış yerine” doğru götürecek olan Spirale girmesi için, 90 derece değişti. Bu değişim Kollektif Bilinçte yoğun baskı ve karmaşaya neden oldu, bir çok insan fiziksel ve duygusal sıkıntılar bildirdi. Bu hem Zaman Çizgisi ve onun frekansındaki radikal değişimden, hem de bedenin kendisini yeni yöne alıştırma ihtiyacından idi. Bundan kısa süre sonra, grup Zaman Çizgisi Sıçraması oldu, Işık Savaşçıları yeni enerjilere uyumlanmak üzere frekansı yükseltmek için gerekli olan Zaman Spiraline kollektif bir sıçrama yaptı.

Bu kollektif Zaman Spirali Sıçraması aslında bir çok insan tarafından hissedildi. Varış yeri Zaman Spiralinin frekansı, her bir grup tarafından bireysel olarak ulaşılmış olandan çok daha düşük idi ve bu nedenle Sıçrayıcılar kendilerini yeni frekansta yeniden ayarlama çalışmak zorunda oldukları için kayda değer miktarda sıkıntı oldu. Hisler aşağıya çekilme veya psişik seviyede saldırıya uğrama olmuş olabilir, ya da bu Zaman Spiralinde hüküm süren eski endişe, depresyon ve korku duyguları olmuş olabilir. Belki içsel holografik projektörünüz normal durum resimlerini işletmeye devam ettiği için yaşam normal olarak devam ediyor gibi görünebilirken, gerçekte başka bir realiteye dev bir sıçrama yapmış olduğunuzu anlamak daha kolaydır; sıçrama yaptığınız realitede değişimleri içsel gözleriniz veya sezginiz ile hissedebilirsiniz ve bu realitede Savaşçının Işık Kılıcını çekmeniz ve Işık Misyonunuzda ileri maceraya atılmanız istendi.

Eğer bunu okuyorsanız, muhtemelen siz ya bu Işık/Zaman Savaşçı ekibinin bir parçası idiniz veya bir şekilde onları destekliyordunuz. Zaman Sıçramasına pek ilgisi olmayan, sadece bu zamanda bulundukları yerde frekansı taşımaya daha fazla ilgili olan bir çok Işık İşçisi var. Hepsi Dünyada Frekans ve Zamanın yeniden ayarlanmasına ve “Zaman Kapıları” veya “Zaman Portalları” serileri ile Yeni Dünya realitesinin ortaya çıkmasına katkıda bulunuyor.

Zaman Yolcusu olmayı ve Sıçramalar yapmayı öğrenmek ile ilgili heyecan verici olan şey, zamanı gelince Yıldız Şamanları ve Rüya Yürüyücüleri olarak Galaktik ve Kozmik Frekanslara sıçramalar yapabilmeniz için, frekansı inceltebileceksiniz. Zaman Spirallerinde seyretmeyi ve Kim olduğumuzun Kalbinden kendi Zaman Spirallerimizi yaratmayı öğrenirken, bizi bekleyen şey budur.

Elmas Işık Beden ve Işığın Zamana Bilinçli Odağı

Elmas Işık Çocukların Dünyaya gelişi ve Elmas Işık Beden aktivasyonumuz bireysel “Zaman Gemileri” ve “Zaman Yolcuları” olmamızı sağladı veya farkındalığı ve becerileri öğrendiğimiz zaman olmamızı sağlayacak.

Başlangıçta bu, saflaşmış Işık Beden vasıtasıyla Işık ve Frekansı odaklamak ve frekansı yükseltmek ve Rezonans Yasaları ile etrafımızdaki ortamı etkilerken, etrafımızda oluşacak olan Zaman Spirallerini tezahür ettirmektir.

Tam şu anda bu zor bir karardır. Henüz başlıyoruz ve Bilincimiz vasıtasıyla Işığı odaklamaya ve “Dünyanın Işığı” olmaya çabalarken biraz yalpalama hissediyor olabiliriz.

Ama hatırlayın, “Yükseliş” sürecimiz Karbon bazlı bedenden Kristal Forma geçiş yapmaktır… ve karbon formun kristalin enerjisinin en yüksek yapısı Elmastır. Zaman Spirallerinde yolculuk yaparken, her birimiz Elmas Bilinci aktive edebiliriz ve Zaman Yolculuğu Yeteneklerinde Usta olabiliriz!

Elmas Kodlar: Başmelek Mikail ile Bilgi ve Aktivasyonlar

Elmas Işık Bedene geçiş yapmak ve geçmiş korku ve travmanın nasıl salınacağı ile ilgili daha fazla bilgi edinmek isterseniz, “Elmas Kodlar: Yeni Realite için Işık Bilgisi” kitabını okumaya davet ediyorum.

Bu kitap Elmas Kod Aktivasyonu sürecinde size rehberlik edecek.

(Çeviri: Saffet Güler)

http://www.starchildglobal.com