DÜNYAYI YÖNETEN ELİTLERİN 3 NCÜ DÜNYA SAVAŞI PLANI

Yazdır Yazdır 

(1991 de yayınlanan Sensei 4 kitabından. Sensei: İgor Mihayloviç Danilov)

[Archon’lar dünyayı yöneten, kendilerini göstermeyen, geri planda kalan, planları için kendilerine bağlı insanları kullanan, Atlantis’li yöneticilerin soyundan gelen insanlar]

“Peki 3. Dünya Savaşı hakkında ne diyordunuz?” Volodya Sensei’e sordu. “Archonlar bunu gerçekten planlıyorlar mı?”

“Ne yazık ki,” diye başını salladı Sensei.

“Önde gelen ülkelerin mevcut nükleer silahlarıyla mı?!” diye sordu Nikolay Andreyeviç. “Ama bu çok aptalca!”

“Mantıklı insanların anlayışına göre elbette aptalca. Ancak Archon’ların sapkın anlayışına göre normal… Sanırım şimdi size yakında milyonlarca insan tarafından bilinecek bir şey söyleyeceğim. Size Archon’ların gizli planlarından bahsedeceğim, böylece daha sonra çalışmak onlar için ‘sıkıcı’ olmayacak… Archon’lar nesiller boyu sürecek küresel savaşlar planlıyorlar. Ve onların hesaplarına göre, bu nesil 3. Dünya Savaşı’na tanıklık edecek. Archon’lar, jeopolitik duruma ve nüfusun hazırlık seviyesine bağlı olarak küresel savaşın başlaması için üç tarih planladılar. İlk tarih 23 Aralık 2012’dir ve dolaylı reklamlar yoluyla tüm dünyada olası bir kıyamet günü olarak lanse edilmiştir. İkinci tarih 2017’dir. Üçüncüsü ise 2025 yılı. Bunlar kendilerini yönlendirdikleri ve hesaplamalarını dayandırdıkları ana tarihler. Elbette prensip olarak bu olaylar için yaptıkları hazırlıklar kolayca görülebilir ve izlenebilir. Archon’ların niyetlerine ciddi bir şekilde karşı duracak tek güçlü rakip …”

“Sovyetler Birliği mi?” diye sordu Victor sabırsızlıkla.

“Ben biraz daha açık konuşmak istiyorum – Rusya… Şimdi, Archon’ların yeni bir küresel savaşa hazırlığı olaylarla oldukça kolay bir şekilde takip edilebilir. Archon’ların nasıl hareket ettikleri hakkında size zaten çok şey anlattım ve daha fazlasını da anlatacağım. Yöntemleri pratikte değişmiyor ve bunlar birden fazla kez vurgulandı ve tekrarlandı. Her şey eski bir temel şemaya göre yapılacaktır.

“Yapacakları ilk şey, planlarının gerçekleşmesini engelleyebilecek ciddi rakiplerini mümkün olduğunca zayıflatmaya çalışmak olacaktır. Bunu yapmak için ya bu devlet içinde kendi halklarını düşünerek kışkırtıcı yıkıcı politikalara başvuracaklar ya da bunun etkisiz kalması halinde bu devleti kendi kontrolleri altındaki ülkelerle kuşatmaya çalışacaklardır. Doğal olarak, gerektiğinde kukla hükümetlerini iktidara getirmek için bu ülkelerde devlet ele geçirmeleri ve devrimler gerçekleştireceklerdir.

“İkinci olarak, dünya sermayesinin en büyük payı onların elinde olduğu için yapay olarak bir ‘dünya krizi’ yaratacaklar. Dünya borsalarında ‘uygun’ durumlar yaratmak da onlar için olağan bir durumdur. En azından daha önce yapay olarak tetiklenen dünya krizlerini ve ardından gelen İkinci Dünya Savaşı’nı hatırlayın… Bunun yanı sıra, 3. dünya savaşından önce uygun kamuoyu duyarlılığı yaratmak için, Archon’lar yapay olarak bir ‘dünya gıda krizi’ yaratacak ve bu da en yoksul alt sınıflar arasında sıkıntıya neden olacaktır. Görünürde herhangi bir neden olmaksızın, Üçüncü Dünya ülkelerinde açlığa ve gelişmiş ülkelerde gıda fiyatlarında önemli artışlara yol açacak gıda kıtlığı yaşanacaktır. Bahane olarak da tüm bunların küresel ısınma ve gezegenin aşırı nüfuslanması sorunuyla bağlantılı olabileceğine dair ‘varsayımlar’ öne sürülecektir. Bu tür ‘iddialar’, aç insanların kendi çıkarları için insan nüfusunu azaltma arzusunu da beraberinde getirecektir.”

Volodya kaşlarını çatarak telaffuz etti: “Bu gerçekten de kasvetli bir durum… Ama Sensei, küresel bir iklim değişikliğinin gerçekleşmekte olduğundan bahsetmiştiniz. Dolayısıyla bu sadece geleceğe dair bir öngörü olabilir.”

“Geleceği tahmin etmek mi?!” Sensei suçlayıcı bir şekilde konuştu. “Neden, mevcut teknolojilerle Sahra Çölü’nü çiçek açan bir bahçeye dönüştürmek ve meyveleriyle insanlığın önemli bir bölümünü beslemek gerçek. Dünya üzerindeki verimli toprakların bolluğundan bahsetmiyorum bile, kıtlık gibi bir kavramın bu gezegende artık var olmaması için fazlasıyla yeterli. Üçüncüsü ve en önemlisi, bazı Üçüncü Dünya ülkeleriyle, ABD’nin ‘tüm dünyada demokrasi için savaşan dünya polisi’ olarak dahil olduğu, kimseye gerek olmayan birkaç savaşı finanse edecekler ve yapacaklar. Bu savaşlar sırasında, doğal olarak, bu savaşların altında yatan tüm nedenleri bilmeden, hayatları pahasına yabancı bir toprakta demokrasiyi ve ülkelerinin çıkarlarını savunduklarını düşünerek ölen Amerikalılar da dahil olmak üzere insanlar hayatlarını kaybedecek. İnsanlar ölecek; dolayısıyla Amerikan halkı arasında hoşnutsuzluk artacaktır. Bu sivil huzursuzluğu kullanarak, doğru zamanda Archon’lar tüm sorunlardan kendi kukla başkanlarını sorumlu tutacak ve her şeyi onun ‘başarısız politikasına’ bağlayacaklar. Aynı zamanda, müttefiklerini ve ülkelerinin insanlarını düzenli savaşların etkili olmadığı fikrine yönlendirmeye çalışacaklardır: savaş paraya mal olur ve bu savaşlar planlanandan daha uzun sürer (her ne kadar Archon’lar karşı tarafı da finanse etse de), insanlar bu savaşlarda hayatlarını kaybeder ve bunun bir anlamı yoktur. Başka bir deyişle, para ve insan kaynakları boşa harcanır ve bunun hiçbir faydası yoktur. Sonuç olarak, ABD’nin Archon’ların politikasına hiçbir şekilde uymayan bu tür ‘adil olmayan, demokratik olmayan’ ülkelere ilk nükleer saldırıyı yapma hakkına sahip olması gerektiğine dair bir kamuoyu oluşacaktır. Bu görüş insanların kafasına ‘özgür bir ulus’ ve ‘dünya gücü’ olarak Amerikalıların ilk nükleer saldırıyı yapma hakkına sahip olması gerektiği şeklinde yerleşecektir. Bu daha az maliyetlidir ve en önemlisi Amerikalılar ‘tüm dünyada demokrasi’ mücadelesinde ölmezler.

“İnsanları nükleer savaşın gerekli olduğuna ikna etmek için, ‘en güçlü ulusun’ ekonomisini manipüle edecekler. Archon’ların her zaman yaptığı gibi. İlk başta ülkenin ekonomisi yapay olarak canlandırılır; insanlar iyi yaşamaya alışır. Sonra ülkenin ‘yabancı bir düşmanı’ olur. Bu sırada Archon’lar akut ekonomik durgunluğu kışkırtır; ciddi bir ekonomik çöküş başlar. Sonuç olarak birçok insan işini kaybeder. Kamuoyu oldukça düşmanca bir hal alır. Dahası, basında ana ‘düşmanlarının’ aynı zamanda zenginleştiği konusu aktif bir şekilde tartışılacak ve muhtemelen bunun sebebinin ‘halkımızın her geçen gün daha da fakirleşmesi’ olduğu ‘varsayımları’ ortaya atılacaktır. Bu provokasyon, Hayvan doğasının hakimiyetinde yetişen insanlar arasında, ‘kendi pahasına zenginleşen’ ülkeye karşı ister istemez kıskançlık, öfke ve oldukça olumsuz ilişkiler uyandıracaktır. Nihayetinde basının bu varsayımları, tüm bu ekonomik sıkıntıların o ‘zalim ulus’ yüzünden olduğunu ima eden, bizzat hükümetten gelen bir suçlama kategorisine dönüşecektir. Böylece, zor durumda olan bir kişi – ancak ‘özgür ve varlıklı ülkesinde’ iyi ve rahat yaşadığı zamanları hatırlayarak – ve başka bir ülkenin zenginleştiğini görerek – sözde fakirleştiği için – bu kişi bilinçaltında, bu krizlerin aslında neden ortaya çıktığını ve kimin yarattığını düşünmeden, iç düşmandan dış düşmana yönelir. Başka bir deyişle, vatandaşlar, Archon’ların uşaklarının kendilerine işaret ettiği ülkeden ‘varsayılan olarak’ nefret etmeye başlarlar.

“İnsanları psikolojik olarak nükleer silahı ilk kullanan olma gerekliliğine hazırlamaya başlayacaklar, bu hızlıdır ve ‘herkesin fakirleşmesine’ neden olan ‘demokratik olmayan ülkeyi’ etkili bir şekilde cezalandıracaktır. Böylece Archon’lar küresel bir savaş başlatmaya çalışacak ve bu savaşta, böyle bir ‘intikama’ susamış olanlar da dahil olmak üzere çok sayıda insan ölecektir.”

“Susamışlar mı? İnsanlar bu kadar kandırılabilir mi?” diye hayretle şüphe etti Victor. “Mantıklı bir şekilde düşünün, eğer güçlü uluslar nükleer bir savaş başlatırsa, o zaman kim hayatta kalır? Archonlar neye güveniyor?”

“Evet, eğer bu gerçekleşirse, insanlığın büyük bir kısmı yok olacak… Yine de insan nüfusunun hızlı bir şekilde toparlanması için en az yüz bin insan örneği bırakmak yeterlidir. Ve Archon’lar bunu çok iyi biliyor. Nükleer bombanın yakın geleceğin belirgin bir gerçeği haline geldiği İkinci Dünya Savaşı sırasında geliştirilen Agarta planını aktif olarak uygulamalarına şaşmamak gerek. Bu plana göre yerin derinliklerinde (üremeleri de hesaba katılarak 144 bin kişinin yaşayabileceği şekilde tasarlanmış) tamamen özerk bir şehir inşa edilecek ve bu şehir her türlü felakete karşı yeterince güvenli olacak ve nükleer saldırılardan korunacaktır.

“Archon’lar, dünyaya ideolojik olarak hakim olma ve ‘dünya hükümeti’ biçiminde tek diktatör olma konusunda başarısız olmaları durumunda, bu küresel savaştan sonra dünyayı tamamen yöneteceklerini umuyorlar. Ve onların ‘Tek Dünya Hükümeti’ nihayet tüm dünyada kurulacak ve Dünya’da geri kalan tüm insanların basit bir ücreti olacak. Yeni nesillerin, Hayvan doğasına ve tamamen Ariman ilkelerine dayanan, tamamen köle psikolojisini geliştirmelerini bekliyorlar.

Ama burada başka bir soru ortaya çıkıyor. Hayvanlar üzerinde mutlak hakimiyeti olan böyle bir insan uygarlığına kimin ihtiyacı olabilir ki?”

“Bütün bunları size neden anlatıyorum; görmeniz, bilmeniz, anlamanız ve daha da önemlisi hayatlarınızda doğru kararlar almanız ve bunları uygulamaya koymanız için… Savaşlar bir avuç insan tarafından yönetilir. Onların sayısız köle takımının geri kalanı, Archon’ların anlık doyumuyla yaşayan ve sağlanan güçle onların megalomanisini memnun eden, Archon’lar için sadece ölmeye giden askerler olduklarını tahmin bile edemeyen astlardır. Bu alttakiler ‘sonsuza dek mutlu’ olacaklarına güveniyorlar, bu yüzden Efendilerinin emirlerini özenle yerine getirerek dünyayı Üçüncü Dünya Savaşı’na sürüklüyorlar. Ve çocuklarının da bu savaştan zarar göreceğini ve hayatlarının nükleer bir mantar bulutunun karesinde bir video kaset olarak sona ereceğini fark etmiyorlar bile.”