EGREGOR

Yazdır Yazdır 

EGREGOR

 Egregor (dosyayı açmak için yazının üzerine tıklayın)

[*Egregor: Egregor, farklı bir grup insanın kolektif düşüncelerinden kaynaklanan, fiziksel olmayan bir varlığı temsil eden okült bir kavramdır. Daha çağdaş olarak, kavram, herhangi bir grup ortak bir motivasyonu paylaştığında ortaya çıkan psişik bir tezahüre veya düşünce formuna değinir – grubun düşüncelerinden oluşur ve etkilenir.”]

Tek bir egregor nedir? Bir egregor nasıl oluşur? İnsanları birleştiren nedir? Hayvanlar, böcekler ve protozoa (tek hücreli hayvan) arasında egregor var mıdır? Bir hayvan sürüsünü kim kontrol eder? Hayvanların egregoru ile insanların egregoru arasındaki fark nedir? İnsanlar neden iki tür egregor’a sahiptir? Tek bir egregoru bölmenin tehlikesi nedir? Seçimler yapıldığı zaman insanlar ne yaratır? Piramit deneyi. Kolektif beyin fırtınası. Tek bir egregor yaratmak. Yaratıcı Toplumun tek bir birleşik egregoru. İnsanlar birleşik bir insanlık haline gelebilir ve Hayatı kazanabilir mi? Bu ve daha birçok soru İgor Mihayloviç Danilov’un katılımıyla Egregor videosunda tartışılıyor.