GAİA ve ARKTURUSLULAR

Yazdır Yazdır 

Suzan Caroll kanalıyla

26 Aralık 2012

Dünyamın Sevgili Varlıkları, Ben Gaia’yım.

Bugün sizlerle konuşmayı diliyorum. Bildiğiniz gibi, tüm yükseliş öykülerinde, yükselmekte olanlar yeni ifade hallerini tam olarak kabul edebilmeden önce, üç gün ve üç gece altdünyaya girmek zorundadırlar. Ben ve sakinlerimden çoğu 12-21-12 enerjileriyle birleşmemizden bu yana altdünyada idik.

Çoğunuzun bildiği gibi, ışık arttığı zaman gerçekleşen ilk şey, saklı karanlığın ortaya çıkmasıdır. İçinde yaşamakta olduğumuz alacakaranlık ve şafağın doğuşu gününde, korkunun bir çok veçheleri gölgelerde saklanabilir. Güneş zirveye yükseldikçe, gölgeler gider ve saklı olan şey ortaya serilir. Altdünyaya yolculuğumuzun gereksinimini yaratan saklı karanlığın açığa çıkmasıdır.

Salıverilmesini dilediğimiz şeyler ortaya çıktığında, artık deneyimlemek istemediğimiz şeylere bağlanmamızın nedenini ve çekirdeğini bulmak için kendi BENLİĞİMİZİN derinlerine girmeliyiz. Ben, Gaia Anneniz altdünyadaki üç gün ve üç geceden henüz ortaya çıkıyorum.

Altdünyaya yolculuğumuzdan sonraki dördüncü gün, yeniden doğuş günümüzdür. Ancak, sürekli sevilmeye ve bakılmaya ihtiyacı olan bebekler olarak doğuyoruz. Bu nedenle insanlarım da dahil tüm sakinlerim ve ben, genişlemiş bilinç halimizde yeni doğanlarız. Bizler karanlık hasımlarımızın kötü eylemleriyle uykuya yatırılan Pamuk Prenses ve Uyuyan Güzelliğe benziyoruz.

Ben, Gaia yeni yaşamıma başlarken, yaşamı onu her zaman deneyimlediğim şekle çok benzer deneyimliyorum. Ama, algılarımın çoğunun üçüncü boyut alışkanlığımdan dolayı olduğunu biliyorum. Asral bedenimin koyu örtüsü temizlenmiş olmasına ve Işık Prensinin koşulsuz sevgi öpücüğüyle beni uzun süren uykumdan uyandırmış olmasına rağmen, her zaman göründüğüm gibi görünüyorum.

Bedenimdeki açgözlülük ve bencillik tarafından yaratılan derin yaralar hala orada. Göklerim hala duman ve chemtrails ile dolu ve sularım kirlilik ile lekeli. Hayvanlarımın ve insanlarımın çoğu hala ıstırap çekiyor ve karanlık hala derin gölgelerde saklanıyor. Ancak, o gölgeler sadece bilincimiz hala üçüncü/dördüncü boyuta ayarlı olduğu için mevcutlar.

Ben, Gaia tüm bu karanlık ifadelerin hepsini anında sallayıp atma gücümü kullanabilirdim. Ancak, böyle yapsaydım, sevgili yaşam formlarımın çoğu benim üzerimde var olmaya son verirdi. Dünya Analarına yardımcı olmak için bedenlerinde daha fazla ışığı kabul etmiş olan sayısız bitki, hayvan ve insanlara çok bağlılık geliştirdim.

Hala karanlık ve açgözlülük içinde yaşarken bu yüksek ışığa ayarlanmanın yaratıklarım için ne kadar zor olduğunu görmekteyim. Bu nedenle, onları nasıl terk edebilirdim? Benim için çarpışan insanları ve böyle zor zamanlarla cesurca yüzleşen hayvanları nasıl arkamda bırakabilirdim? Onların bana gönderdikleri koşulsuz sevgiyi hissettim ve bunu onlara sevgiyle geri gönderiyorum.

Bir gezegenin sakinleri için güvenli bir ortamı sürdürürken yükselmesi bu Galakside daha önce yapılmadı. Çok zor bir göreve giriştiğimi biliyorum. Çocuklarımdan, ışıktan korkan ve ışığı savmayı dileyenlerden gelen daha fazla saldırılara dayanmalarını istediğimin farkındayım. Ama, aynı zamanda hepinizin altdünyanıza girmeye ve ışığa doğmaya istekli olduğunuzu biliyorum.

Bu nedenle, hala üçüncü boyutun sınırlamalarının alışkanlık kalıplarından işlev yapıyor olabilirsiniz. Yaşamınızın çoğu boyunca kör olsaydınız ve aniden görüşünüzü yeniden kazansaydınız, gördüğünüz şeyi anlamayacağınızı size hatırlatırım. Başka deyişle, sizin/bizim BENLİĞİMİZİN yüksek versiyonu online oldu, ama ona nasıl erişileceğini henüz hatırlamayabiliriz.

Sakinlerim Atlantis’in çöküşünden bu yana üçüncü boyut paradigmasında işlev yaptı. Bundan dolayı, algılarınız fiziksel plana ayarlı. Dahası, bilincinizde barındırdığınız korkular ve/veya hayal kırıklıkları bilinmeyene yeniden ayarlanmak için bilineni salıverme yeteneğinizi sınırlıyor.

Ben, Gaia sevgili çocuklarıma zarar vermeden geçişimi ayarlayabileceğim noktayı hala arıyorum. Bu, çocuklarıma zarar vermeden gezegensel yükselişi sağlayacak olan yükselme hızını bulma süreci zaman adını verdiğimiz şeyi gerektirecek. Ne şans ki, zamanın düzensiz/ dengesiz ilerleyişi bu aktif bekleme periyodu sırasında size yardımcı olacak.

Yardımınızı çağırmam gerekirken, buna aktif bekleme diyorum. Birlik Bilinciniz, rezonansın yüksek frekansına güvenli geçişimizin hayati bir bileşenidir. Eğer sizler, insanlarım gezegenimin yüksek frekanslarını kapsamak için algısal alanınızı yavaşça ve sabi bir şekilde genişletebilirseniz, özünüzü Yüksek Kalbiniz ile realitenin o yüksek frekansına bağlayabilirsiniz.

Derin bir kuyudan yukarı tırmandığınızın vizyonunu algılamanızı istiyorum. Kuyunun içinden yukarı yükselen merdiveni görün ve kuyunun arkanızda çöktüğünün farkında olun. Kuyu derinliklerinden çöküyor, çünkü benim, Gaia’nın alt boyutsal frekansların unutuluşa çökmesine ihtiyacım var. Ancak, ben bu matriks frekansını kapatmadan önce herkesin bu rezonansın ötesine geçmesini istiyorum.

Bu nedenle, sizler merdivenin her bir basamağını çıkarken, arkanızda çöküşü hissediyorsunuz. Ama, matriksin düşük frekansının çökmesini yapabildiğim sürece bekleyeceğim. Bu şekilde, yeni frekansımıza katılmayı dileyenler benim Dünyasal bedenime/realiteme hala tutunabilirler. Birçoğunuzun yıllardır “bu merdiveni tırmanmakta olduğunuzu” ve kendinizle birlikte yapabildiğiniz kadar çok insanı götürdüğünüzü kavrıyorum. Hepinize Teşekkür Ediyorum!

Ayrıca birçoklarının, çoğu insanı ölmekte olan bir realiteye bağlı tutmakta olan yalanları ifşa etme girişimlerinde öldüklerinin de farkındayım. Ama, yoğun kutupluluk eski ifadem en düşük frekanstan yukarı doğru kapanıyor. Bu nedenle, algılarını yüksek basamaklara genişletmeyi seçmeyenler çöken matriksin içinde kalmış olacaklar.

Düşük frekansları kapatmadan yüksek frekansa dönüşmek son derece zordur. Birlik ve koşulsuz sevgi içinde yaşamak için kutupluluk savaşlarını salıvermekte olan sakinlerimin yardımı olmadan, bu imkansız bir görev olurdu. Yine, yükselmekte olan insanlarıma ve dönüşmekte olan hayvanlarıma teşekkür etmeliyim.

Birlik ve koşulsuz sevginin zorluğu hayvanlarım için daha basit oldu, çünkü onlar Dünyam ile birlik içinde kaldılar. Diğer taraftan, insanlık daha zor bir zaman geçirdi. Üçüncü boyutsal düşünce onları yanılsamada kapana kıstırdı ve korku ayrılık ve sınırlama yarattı. Ancak, yine, bilinçlerini korkunun pençesinin ötesine genişletmeleri için başkalarına yardımcı olan bir çok insana teşekkür etmeliyim.

Sabır bir gezegen için normaldir, ama bir insan için zordur. Birçok insan bu değişim için bir ömür beklediklerini hissediyor. Ama, lütfen benim de beklemekte olduğumu hatırlayın. Ben sizleri bekliyorum! Eğer aniden beşinci boyuta dönüşseydim, üçüncü boyutum artık yaşanmaz hale gelirdi. Bundan dolayı, sabırlı olacağım.

Birçok insanın kendi karanlıkları ile direkt olarak yüzleştikleri ettikleri ve bunun yaşamlarını yönetmesine izin vermedikleri için yavaşça ilerleme seçeneğim var. Bu nedenle onlar, hala kuyunun dibinden yukarı doğru yollarını bulmalarına rehberlik yapmak için ışıklarını taşıyabiliyorlar. Ayrıca, sakinlerim için güvenli bir hızda dönüşebilirim, çünkü Galaktik Ailem daha fazla şeylere sahip olabilmeleri ve başkaları üzerinde daha fazla güce sahip olabilmeleri için formuma zarar verenleri kapsıyordu.

Böylece, Yeni Dünya’nın Yeni Çağına yavaşça ve sabırla ilerleyeceğiz. Bu şekilde, bazıları başkaları için yolu temizlemek üzere ileri doğru atılabilirler. Bazıları kaybolanlara yardımcı olmak için arkada kalabilirler, bazıları insanlığı özgür kılacak olan gerçeği paylaşma işlerine devam edebilirler ve bazıları da dünya çapında sosyal ve yönetimsel değişimleri başlatabilirler.

Ben, Dünya Ananız henüz kendi Çokboyutlu BENLİKLERİNİ hatırlamayanların işini yapmak zorunda olan az sayıda kişiyi takdir ediyorum. Ne şans ki, karanlık olanlar sürekli – yükselen frekansa tutunmanın gittikçe zor olduğunu görecekler. Böylece, hakimiyet kurma üzerine harcadıkları enerjileri, hayatta kalmak için harcayacaklar. Onların başkaları üzerindeki karanlık güçleri azalacak, uyanmakta olanların kendi BENLİKLERİNİ daha kolayca hatırlamalarını özgür kılacak.

Ayrıca, gezegenime ve sizin bilincinize bütünleşen ışığın genişleyen frekansları herkesin çokboyutlu bilincini aktive edecek. O zaman sizler bir zamanlar sizi boğan şeylere kolayca çözümler bulacaksınız ve hakikat yalanların ötesinde ışıldayacak. İnsanlarımın dediği gibi, “Roma bir günde kurulmadı.” Yeni Dünya da bir günde ortaya çıkmayacak. Ama, sizler Yeni Dünyayı kurmayacaksınız; her zaman yalnızca algılarınızın ötesinde tınlayan Yeni Dünyayı algılacayak ve onunla birleşeceksiniz.

Şimdi sizlerden sevgili Arkturus Ailemin kapanış mesajıyla ayrılıyorum:

Sevgili Yükselmekte Olanlar,

Karanlığın içindeki uzun yolculuğunuzda tebrikler. Gözleriniz Işığa tam olarak ayarlanmadı, kulaklarınız da Gerçeğe tam olarak ayarlanmadı. Çokboyutlu Düşünceyi tam olarak kucaklamış olmayabilirsiniz ve koşulsuz sevgi hala anlayışınızın ötesinde olabilir.
Ancak, sizi üçüncü boyut Dünyasında kapana kıstırdığı için kötülediğiniz dünya bedeni, realitenizdeki değişimleri ilk hissedendir. Dönüşümünüzün yoğunluğunun sizi tükenme seviyesinde tuttuğunu, yiyeceğin yeni bir anlam üstlendiğini, canınızın daha fazla su istediğini ve toprak, deniz ve gökyüzü ile BİR OLMAYI özlediğinizi görüyorsunuz. Büyük bir geçişi hissediyorsunuz ve içgüdülerinizi ve genişlemiş algılarınızı izliyorsunuz.

Bu genişlemiş duyular çoğu zaman kafanızı karıştırıyor, çünkü aynı anda çoklu realiteler gerçekleşiyor gibi görünüyor. Sizi çağıran BENLİĞİNİZİ işitiyorsunuz ve fiziksel görüşünüzün ötesinde tınlayan dünyayı görüyorsunuz. Kış uykusuna yatmaya gereksinim duyan bir hayvan gibi hissediyorsunuz, ki bu doğru. Bundan dolayı, yaşamınızı yeniden yapılandırmaya başlamanızı tavsiye ediyoruz. Sayısız fiziksel enkarnasyonlarınızın küllerinden yavaşça yükselen BENLİĞİN yeni İfadesini anlamak ve bunda ustalaşmak üzere içinize gitmek için “zaman” yaratmanız önemlidir.

Sizler, Yükselmekte Olanlarınız Anka Kuşusunuz. Birlik Bilinciniz direkt olarak dönüşümün alevine uçtu. Ancak, çarpmadınız ve yanmadınız. Ama, sayısız fiziksel enakrnasyonlarınızın altdünyasına girdiniz. Şimdi, küllerinizden yükseliyorsunuz. Sizler kanatlanırken, barış ve sevginin Yeni Çağını başlatıyorsunuz.

Ama önce, korkunun ve açgözlülüğün külleri temizlenmelidir. Ayrılık çağı sona ererken, yeni yaşamınıza yolunuzu oluşturmak için birleşmelisiniz. 3B bilincini sürdürmeyi seçenler geçmişin ayrılık bilincinde kalacaklar ve topuklarında çökmekte olan matriks ile merdivenin alt basamaklarında kaybolacaklar. Bu nedenle, BENLİĞİNİZİN yüksek ifadelerine genişlemeyi sürdürün.

Günü yakalayabilenler, en sonunda değişmeyi seçmiş olanlara rehberlik etmek için daha sonra geri dönebilirler. Hatırlayın, en karanlık olarak görünenlerin bazıları, kutupluluğu sürdürmek için karanlık roller oynamaya gönüllü oldular. Bu ışık varlıkları, başkalarına uyanma şansı vermek için 3B Matriksini açık tutuyorlar. 3B Matriksi artık hayatta kalamadığı zaman, onlar gerilmiş yaydan fırlatılan oklar gibi yüksek boyutlara uçacaklar.

Tüm yargıları bırakmayı hatırlayın, çünkü yargı ayrılık ve kutupluluğun doğurulmasıdır. Sizlerin kendi karanlığınızı temizlemek için içinizden çalışmak zorunda olduğunuz gibi, kendi içlerinden çalışmakta olan karanlık güçler arasında bir çok “çifte ajanlar” vardır. Üçüncü boyutun yalanlar ve yanılsamalar ile dolu olduğunu hatırlayın, dikkatinizi o frekansa vermeyin.

Bunun yerine, üçüncü boyut realitesinin kalıntılarını koşulsuz sevginizin gücüyle iyileştirin. Koşulsuz sevginiz karanlıkta kapana kısılmış olan şeyleri dönüştürür ve BENLİK yayınımlarınızı Yeni Dünyanın en yüksek frekansına bağlar.

Hatırlayın, yüksek bir dağa tırmanan bir araba sürüyorsanız, seyahat ettiğiniz dağın ne kadar tepesinde olursanız olun arabanın içi aynı kalır. Aynı şekilde, kendinizi Gaia’nın Birliğinin içinde olarak algıladığınız sürece, gezegen ile birlikte sürüklenirsiniz ve değişimleriniz Dünya ile eşzamanlılık içinde gerçekleşir. Bu nedenle, Gaia yüksek frekanslara ilerlerken, Dünya deneyiminiz aynı görünebilir, çünkü sizler gezegenin değiştiği aynı hızda değişiyorsunuz.

Sizler ve Gaia frekanslarınızı aynı şekilde artırdığınız zaman, aynı hızda değişiyor olursunuz ve siz ve gezegen arasında ani fark olmaz. Dahası, algı noktanız Gaia’nın frekansı ile aynı hızda yükseldiğinden, sürekli olarak Onun dönüşüm hızına ayarlı kalırsınız.
Kendi Dünyasal bedenine büyük bir fedakarlıkla, Gaia Yükselmekte Olanların daha fazlasının Onun bedeni üzerinde hayatta kalabilmesi için kendi değişim hızını dramatik şekilde yavaşlatmayı sevgiyle seçti. Bu nedenle, Gaia’nın hızının arkasında kalmak yerine onunla aynı hızı sürdürmenizi söylüyoruz. Bilincinizi Gaia’nın geçişinin yükselen hızına uydurabilenleriniz Yeni Dünya’nın temeli olarak hizmet ediyorsunuz.

Fiziksel formunuzun sürekli yükselen frekansının sizde biraz rahatsızlığa neden olduğunu biliyoruz. Ancak, Yeni Dünyanın yaratımı için ne kadar önemli olduğunuzu bildiğiniz için ve Çokboyutlu BENLİKLERİNİZ ile birleşmiş olduğunuz için, you can sebat edebilirsiniz ve en sonunda gelişebilirsiniz.

Sevgililer, en büyük maceranızın zirvesindesiniz. Bu nedenle, yaşam tarzı seçiminiz değişecek. 12-21-12’den önce bir bitiş tarihine sahip olan dönüşüm hızını aradınız. Bu yüzden, birçoğunuz dünyasal bedenlerinizi aşırı derecede yordunuz. Fedakarlığınız için teşekkür ediyoruz. Ancak, yolculuğunuzun bundan sonraki ayağı için gevşemeniz ve enerjilerinizi yenilemeniz için ŞİMDİ anınızı kullanmanızı öneriyoruz.

O zaman, her bir artarak ilerleyen geçişe adapte olabileceğiniz daha yavaş bir hız oluşturursunuz. Bu yolculuğun bitiş tarihi ve bitiş çizgisi yok. Ama, dönüşüm hızınızı Gaia’nın hızına sürekli olarak hizalamak ve yeniden hizalamak için çağırılıyor olacaksınız. Bu şekilde, algılarınızı, düşüncelerinizi, duygularınızı ve yaratıcı gücünüzü gezegensel rezonansınkine ayarlamak ve yeniden ayarlamak için, Onun dönüşümü ile birlikte ilerleyebilirsiniz.

Her şansınız olduğunda dinlenin, çünkü meşgul olacaksınız. Ancak, göreviniz sürekli genişleyen bilincinizin içinde gerçekleşen bir görevdir ve yolculuğunuzu paylaşmayanlara görünmez olacaktır. Ödül veya tanınma için herhangi kalan üçüncü boyutsal gereksinimler belirginleşecek, size egonun kalıntılarını salıverme fırsatı verecektir.

Zaman ve fiziksel realiteye bağlılığı hala taşırken, misyonunuz daha zor olacak. Ama, egonuzun sizi tamamen terketmesiyle Birlik Bilincinin ihtişamını hissedeceksiniz. Sonuç olarak, üçüncü boyuta ait kavramlar ve alışkanlıklar sonbahar yaprakları gibi uçup gidecek.

Bir bitiş tarihiniz ve bitiş çizginiz vardı, şimdi zamansız ŞİMDİNİN sonsuzluğuna ilerliyorsunuz. Bu ŞİMDİ algınıza akarken, BİR sizleri koşulsuz sevgiyle kucaklayacak.

BİZİM ve SİZİN için hazır olduğunuzu BİLİYORUZ! Bunun yanısıra, her zaman sizinleyiz.

Arkturuslular.

(Çeviri: Saffet Güler)