HATHORLAR: AETHOS VE BİLİNCİN İKİLİ OLMAYAN HALLERİ

Yazdır Yazdır 

Hathor Gezegensel Mesajı

Tom Kenyon kanalıyla

Aethos ve Bilincin İkili Olmayan Halleri
Hathor Gezegensel Mesajı ~ Tom Kenyon kanalıyla

Bu mesajda tezahür etmiş realite ile bilincin ikili olmayan halleri arasındaki önemli ilişkilerin bazılarını tartışmayı diliyoruz.

Zihin ve Bilinç

Ancak ilerlemeden önce, sözcükler olarak kullandığımız bilinç ve zihin terimleri arasındaki farkı belirtmek istiyoruz.

Bizim için bilinç tüm fenomenlere aşkındır ve sinir sisteminizdeki nörolojik aktivite ile sınırlı değildir. Bundan başka, bilinç hem zamanı hem de mekanı aşar. Ve bilinç vasıtanız ile bedenlenmiş varoluşun kısıtlamalarının dışına götüren enerji vortekslerinde yolculuk yapabilirsiniz.

Zihin, sinir sisteminizdeki belirgin değişimlerin sonucu olarak sahip olduğunuz duyusal, zihinsel ve duygusal deneyimleri işaret eder. Aslında, siz bu sözcükleri okurken, fiziksel beyin ve sinir sisteminiz vasıtasıyla bunların anlamını yaratıyorsunuz. Zihninizin penceresi vasıtasıyla sözcüklerimizin anlamını yaratıyorsunuz, ama bu pencere sinir sisteminizin sınırlamaları tarafından hem yaratılır hem de kısıtlanır.

Mesajlarımız dilsel olarak kodludur ve iletişimlerimizin sözdiziminde çeşitli yerlerde vorteksler – kurt yenikleri/solucan delikleri – vardır, bunun vasıtasıyla geçici olarak zihninizi aşabilir ve bilincin sonsuz gizemine girebilirsiniz.

Yüksek Boyutları Nasıl Görüyoruz

Kendi deneyimlerimizde, bilincin çoklu boyutlarında var oluyoruz ve kişisel evrim seviyemize bağlı olarak dördüncü – on ikinci boyutlarda tezahür ediyoruz. Dokuzuncu boyutta insan benzeri görünümde olan antropomorfik (insan biçimindeki) formumuz ve ışık bedenimiz arasında değişim yapabiliyoruz.

10 uncu boyuta geçiş yaparken, antromorfik formumuza tüm bağlantılar çözünür. Esas olarak geometrik ışık formları oluruz. Kişisel evrimimizde ilerlerken, kendimizi 10 uncu, 11 nci ve 12 nci boyutlarda çoklu şekillerde ifade edebiliriz.

Bilinçte her yukarı doğru ilerleme kendisiyle birlikte tüm varlıkların ve kozmosun tüm veçhelerinin birbirine bağlı olmasının daha büyük anlayışını getirir. Biz 10 ncu boyuta girerken varoluşun garip paradoksu net olarak görünür hale gelir.

Birbirine Bağlılık ve Dualitesizlik

Bu bilgiyi paylaşıyoruz, çünkü sizler kendi varlığınızın yüksek boyutlarına geçiş yaparken benzer şeyler sizin için gerçekleşiyor. 10 ncu – 12 nci Boyutlarda, birbirine bağlı olmanın farkındalığı genişler, dualitesizliğin – Her Şeyin Annesi – farkındalığı da genişler. Gerçekte bu daha önce sözünü ettiğimiz bilinç paradoksudur ve uzun ömürlü felsefelerinizin bazıları tarafından değinilmiş olan bir paradokstur.

Bizim açımızdan, dualitesizliğin elde edilmesi son varış yeri değildir, daha büyük üstatlığa ve nasıl hayırlı sonuçlar yaratılacağının anlayışına yükselten maniveladır.

Dualitesizliği Nasıl Görüyoruz

Bilincin ikili olmayan halinde, sizin gibi bizler zıtlıkların yok oluşunu deneyimliyoruz. Bilincin ikili olmayan hallerinde, – göreli varoluşta deneyimlendiği şekliyle – dualite yok olur ve biz merkezlenmiş farkındalık ve dinginliğin daha büyük hissine gireriz.

Dualitesizliğin en derin hallerinde, yalnızca kendisini deneyimleyen saf bilinç vardır.

Bilincin ikili olmayan hallerinin algılayana göreli olduğunu kavramak önemlidir. Bu yüzden, eğer kalp çakranızda dualitesizlik deneyimliyorsanız, kişisel olmayan sevgiyi – kozmik bağlantının derin duygusunu – deneyimliyor olabilirsiniz.

Aslında, dualitesizlik ve kalp arasındaki bu birlik halinde, kara sevdaya tutulursunuz ve esas olarak kozmosa aşık olursunuz. Ve kalbin bu paradoksunda, Sevgili (Canan) olursunuz ve gördüğünüz ve tanık olduğunuz her şey de Sevgilidir.

Bu, bilincin güzel bir haliyken, saf dualitesizlik değildir. Siz yüksek çakra deneyimlerine doğru yukarı ilerlerken, dualitesizlik deneyimleri değişir. Siz taç çakrasında otururken, dualitesizlik saf formunda deneyimlenir – kendisinin farkında olan saf bilinç. Dualitesizliğin bu yüksek boyutlarında kişisel benlik duygusu yoktur.

Yaradılışın paradoksu, onun dualitesizliğin en saf hallerinden var oluşun en kutuplu hallerine ortaya çıkmasıdır. Bu yüzden, bilincinizde görünüşe göre göreli var oluşun iki çatışan hali var (örneğin, zaman ve mekanda bedenlenmiş hayatınız) ve tüm kutuplulukların ve çatışmaların yok olduğu bilincin ikili olmayan halleri.

Daha önce söz edildiği gibi bizim perspektifimiz bilincin ikili olmayan hallerinin yaradılışın daha büyük üstatlığına manivelalar olduğu ve son nokta ya da evrimin amacı olmadığıdır.

Birbirine Bağlılık – Birlik

Burada birbirine bağlı olmak ile “birlik” kavramı arasındaki önemli farkı tartışmanın gerekli olduğunu hissediyoruz. Bu iki terimin birbirlerinin yerine kullanılmasını düşünmüyoruz. Dünyada “birliğin” bir çok farklı tanımları var ve bu nedenle tüm ince farklara ve ayrımlara değinmek mümkün değil.

Bunun yerine dikkatimizi temel ayrım olarak düşündüğümüz şeye çevireceğiz. Bazı insanlar birbirine bağlılığın “birlik” ile aynı olduğuna ve sizler bilincin yüksek hallerine ve varolmanın yüksek boyutlarına girerken, içinde tüm ayrımların yok olduğu bir ışık damlasına kaynaştığınıza inanır. Bizim görüşümüz bu değildir.

Birbirine bağlantı veya birbirine bağlılık tüm varlıkların ve kozmosun tüm veçhelerinin birbirleriyle ilişkili olduklarını ve aynı zamanda eşsiz farklılıklara sahip olduklarını tanımaktır. Bu farklılıklar büyüleyici ve eşsizdir. Bazen can sıkıcı ve bazen zenginleştiricidir. Ama bu farklılıklar tezahür etmiş realitenin gobleninin parçasıdır ve bunlar gereksiz değildir.

Şu sıralarda Yeni Çağ ve Kişisel Gelişim topluluklarındaki bazı insanlar tarafından yayılmakta olan “birlik” kavramında gördüğümüz zorluklardan biri, insanlar arasındaki eşsiz farklılıkların aşağılanması ve her nedense her şey “bir” olduğu için bireyler arasındaki uygun enerjisel sınırların göz ardı edilebilmesi ve çoğu zaman gözardı edilmesidir. Bundan başka, bazı bireyler kişisel sorumluluktan kaçınmak için bahane olarak bu inanç sistemini (birlik) kullanıyorlar. Tüm boyutlardaki kendi deneyimimizde eşsiz bireyler olarak kalırız ve varlığımızın yüksek boyutları eşsizliğimizi geçersiz kılmaz, aksine yaratım için daha büyük fırsatlar sunar.

Aethos

Şimdi sizinle Aethos (AH-EE-THOS olarak telaffuz edilir) adını verdiğimiz en büyük kültürel hazinelerimizden birine erişmek için bir vasıta paylaşmayı diliyoruz. Aethos saf dualitesizlikte demirlenmiş bilincin bant genişliğidir.

Bir Hathor 10 ncu Boyuta girdiği zaman, bir çok fırsatlar ve tezahür şekilleri vardır. Bazılarımız geçici olarak bir titreşim topluluğuna katılmayı seçeriz. Bu topluluk 10 ncu, 11 nci ve 12 nci Boyutlardaki bireysel Hathorlardan oluşur. Bu bireyler kendi istemleriyle dualitesizliğe girer ve başka varlıkların yararı için bilincin bu titreşiminde bir zaman periyodu süresince kalırlar.

Çoğu bireyler Aethos’ta geçici olarak kalırken, bir kaçı ayrılma işareti göstermez. Bir varlık Aethos’a girdiği zaman, tüm kişisel farklılıklar bir tarafa bırakılır. Aethos’ta olan bir varlığın ismi yoktur. Tüm kişisel kimliğin yerini dualitesizliğe tam dalış alır. Bu varlıklar başkalarının hayrına dualitesizliğin bu titreşimini “tutarlar”, çünkü dualitesizlik Her Şeyin Anasıdır ve tüm var oluşun temelindeki yapıdır.

Bir Aethos’un huzurunda olmak, dualitesizliğe yükseltilmektir.

Bir Aethos ile birlikte olma deneyiminiz, kendi evrim seviyenize ve dualitede yüzleştiğiniz sorunlara dayalı olarak başkalarının deneyiminden farklı olacaktır.

Ama kişisel sorunlarınızın ne kadar karmaşık veya zor olduğuna bakmaksızın, bir Aethos’un huzurunda bulunmak sizi yükseltecektir ve bu zamanda bu bilgiyi paylaşmamızın nedeni budur.

Oldukça ileri olan bazılarınız için, sadece Aethos ismini işitmek ve onun ikili olmayan doğasını anlamak bu vasıta ile dualitesizlik ile birliğe ilerlemeniz için yeterli olacaktır.

Ancak bir çok insan doğası gereği zor olan bir yol veya yöntem bulacaktır. Ve size yardımcı olması için bir ses hazinesi sunuyoruz. Bu Ses Meditasyonu Aethos’un oturduğu ışık alemlerinin analoğudur (benzeri).

Aethos ışık titreşimleri yayar ve bu titreşimler insanın işitebileceği ses aralığına düşürülebilir. Aethos Ses Meditasyonunu dinlediğiniz zaman işiteceğiniz şey ışığın sese tercümesidir. Bu 10 uncu Boyutta tezahür ettiği haliyle Aethos’un armonik özüdür.

Bu eşsiz ses hazinesini çeşitli şekillerde dinleyerek deney yapmanızı öneriyoruz. İlk şekil onu tam dikkatinizi sese vererek dinlemek olacaktır. Sesin dikkatinizin başlıca odağı olmasına izin verin ve zihniniz başka şeylere dolandığı zaman onu sese geri getirin.

Dinlemenin ikinci yolu dikkat odağınızın göğsünüzün merkezindeki kalp çakranızda olmasıdır.

Sonra onu dikkatiniz boğaz çakranızda iken dinleyin.

Sonra, dikkatiniz gözlerinizin arasındaki, burun köprünüzdeki Üçüncü Göz (Ajna) çakrasında iken dinleyin.

Ve sonra son olarak Aethos Ses Meditasyonunu dikkatiniz başınızın üzerindeki taç çakrasında iken dinleyin.

Aethos Ses Meditasyonunu bu farklı çakralardan dinlediğiniz zaman ortaya çıkan farklılıkları hissedin ve duyumsayın. Bir çoğunuz  Aethos Ses Meditasyonunu dikkat odağınız çakralarınızın birinde iken dinlemenin daha doğal hissettirdiğini göreceksiniz. Bu çakra Dünya Meditasyonu sırasında gerçekleşecek olan ses meditasyonuna hazırlanmada dinlediğiniz zaman tavsiye ettiğimiz odaktır.

Evrimsel Zeka Testi

Bizim perspektifimizden evrimleşmiş bir bilincin işaretlerinden biri, birbirine bağlılığın tanınmasıdır. Bu tanıma evrimsel zeka testidir ve türleriniz bunun ortasındadır. İnsanlık kollektif olarak, kendisinin Dünya’ya, onun sayısız yaşam formlarına veya insanlığın kendisine hiç bir sonucu olmadan Dünyayı yağmalayabileceği yanılgısı içinde yaşamaya devam edemez.

Dünya Meditasyonu

Dünya Meditasyonunun amacı gezegeninizin duygusal atmosferine titreşimsel bir nitelik eklemektir.

Bunu yapma hakkı sizin doğanızda var, çünkü sizler zaman ve uzayda bedenlendiniz ve bu Dünya’da geçici olarak yaşıyorsunuz. Bu gezegenin bir sakini olarak, yararlı sonuçları teşvik etme hakkınız var.

Bu Dünya Meditasyonunun spesifik amacı kollektif insanlığın birbirine bağlılığı tanımasını ve insanlığın kollektif tarihinin miazmalarından ve yanılgılarından insanlığın yüksek kaderinin ortaya çıkmasına hizmet edecek olan kültürel inançların yeni kümelenmesine geçişi hızlandırmaktır. Bu, bilincin ikili olmayan hallerinde oturan yaratıcı potansiyellere katılan hayal gücünüzün – iradenizin ve niyetinizin gücünün – aracılığı ile yapılır.

Bu Dünya Meditasyonunun tarihi 4 Kasım 3:00 ve 4:00 PM PST arasındadır (PST: Pasifik Standart Zamanı). Meditasyon küresel olarak yapılırken, enerjinin bağlantı noktası Seattle’da, “Yeni Realiteleri Tohumlama Sanatı” adını verdiğimiz Hathor Intensive’in son saati sırasında olacak.

Bu meditasyonun süresi içinde Aethos, Intensive’e katılanlar tarafından yaratılacak olan yere girecek. Ve bu bağlantı noktasından, Aethos enerjisini dünyaya, bu meditasyona katılmayı seçmiş olan herkese yayacak.

Dünyada fiziksel olarak nerede bulunduğunuz önemli değil. Bundan başka, Seattle’daki resmi meditasyon 3:00 PM de başlayıp 4:00 PM de biterken, Aethos tarafından üretilen enerjiler yirmi dört saat devam edecek. Başka deyişle, Aethos 10 ncu boyuttan enerjilerini Dünya Meditasyonuna katılmayı seçmiş olan bireylere 4 Kasım 2012 saat 3:00 pm den 5 Kasım 2012 saat 4:00 pm’e kadar yaymaya devam edecek. [Türkiye saati ile, Başlangıç: 5 Kasım pazartesi saat 01:00 am  Bitiş: 6 Kasım 01:00 am. Salı].

Bu yirmi dört saat periyot sırasında istediğiniz zamanda Dünya Meditasyonuna katılabilirsiniz.

Aslında, insanlığa birbirine bağlılığın düşünce formunu “yayınlamak” için dilediğiniz zaman bu spesifik meditasyona girebilirsiniz. Gezegensel dönüşümün daha yoğun aşamalarına kollektif olarak girerken, birbirine bağlılığın realitesine uyumlanmış olanlarınız, bu özel meditasyon aracılığı ile insanlara bu düşünce formunu göndermenin ne zaman uygun olduğunu “bileceksiniz.”

Bu meditasyonu yaparken, olayların sonucunu direkt olarak etkilemediğinizi, bunun yerine insan kollektifine faydalı bir düşünce formu “yayınladığınızı” anlamak önemlidir. Ancak birbirine bağlılığın kavranması ile ilişkili olarak bireysel insanların yapmayı ya da yapmamayı seçtiği şey her bireyin bağımsız takdirindedir.

Bundan başka, Aethos aslında insan bilincine müdahale edemez. Kişi Aethos ile titreşimsel uyumlanmaya girmeyi seçmelidir. Başka deyişle, Aethos eylemde bulunmaz. Sadece ikili olmayan bilinç olan kendi doğasını yayar.

Asıl Meditasyon

Meditasyon sırasında, 30 dakika Aethos Ses Meditasyonunu dinleyerek başlamanızı tavsiye ediyoruz. Bu aşama sırasında, dikkat odağınız kalp çakranızdır, sezgisel olarak dikkatinizi başka bir çakraya odaklamanızın daha iyi olacağını hissetmediğiniz sürece.

Aethos Ses Meditasyonunu dinledikten sonra, farkındalığınız kalp çakranızda (veya çalışmayı seçtiğiniz başka çakrada) iken sadece sessizlik içinde olun. Bir iki dakika seçtiğiniz çakraya odaklandıktan sonra, bir bölümünüzün (örneğin KA‘nız veya ‘eterik çiftiniz’) Dünyada fiziksel olarak bulunduğunuz yerin üzerine yükseldiğini imgeleyin. Tam olarak fiziksel size benzeyen bu ikinci sizin gezegenin 96 kilometre yukarısındaki bir pozisyona süzüldüğünü imgeleyin ve duyumsayın, burada meditasyona katılan tüm Dünyadaki diğerleriyle el ele tutuşuyorsunuz.

Bu el ele tutuşma “birbirine bağlılık” adını verdiğimiz düşünce formunun sembolik temsilidir. Bu, tüm insanlığın birbirine bağlı olduğunu ve bu birbirine bağlılığın tüm bireylerin eşsiz farklılıklarının yanı sıra aynı anda var olduğunu tanımak ve kabullenmektir.

El ele tutuşuyor olabileceğiniz kişi Dünyanın çok uzak bir yerinde yaşıyor olabilir. Belki onun farklı bir realite görüşü vardır. Belki sizin izlediğiniz dinden farklı bir dini izliyordur veya dini yoktur. Elini tuttuğunuz insan Dünyada bulunduğu konum ve uyum sağlamak zorunda olduğu kültür nedeniyle, belki sizin karşılaştığınız zorluklardan çok farklı zorluklar ile karşılaşıyordur. Ve yine de tüm bu farklılıklara rağmen siz birbirinize bağlısınız.

Birbirine bağlılığın bu denizinde Deva krallıkları, Dünyanın ruhları, elementaller ve Dünyadaki sayısız yaşam formu ve Dünyanın kendisi sizlere katılıyorlar. Çoklu boyutların farkında olanlarınız, galaksiler arası zekaların, Güneş ve Merkezi Güneş – galaksinizin merkezini oluşturan kara delik – dahil kozmik gövdelerin de katıldıklarını deneyimleyebilirsiniz.

Bunu okuyan bazılarınız insanlığın niteliği ve haliyle ümidinizi o kadar kaybetmiş olabilirsiniz ki, insan kardeşleriniz ile el ele tutuşmak size zor gelebilir. Eğer siz bu kişilerden biriyseniz, doğa ruhları ile el ele tutuşmanızı tavsiye ederiz, bu eylemle dönüşümün gücüne katkıda bulunuyor olursunuz.

Dünya Meditasyonuna Hazırlık

Dünya Meditasyonuna katılmayı seçiyorsanız, Aethos Ses Meditasyonu ile düzenli olarak çalışmaya başlamanızı istiyoruz. Bu hazırlık çalışmasının amacı, Aethos tarafından üretilen bilinç hallerine aşina olmanızdır.

Yaşamınızda zor sorunlarla uğraşıyorsanız, Aethos Ses Meditasyonunu en az günde bir kez dinlemenizi öneririz. Bu, farklı bir bilinç haline girmenize yardımcı olmak içindir ve bu perspektiften sorunlarınız azalacaktır ve/veya onlarla başa çıkma yeteneğiniz artacaktır.

Bunun net sonucu yükseltiliyor olmanızdır ve Dünya meditasyonuna katılacak mümkün olduğu kadar çok yükseltilmiş bireylere gereksinimimiz var. Bunu başka bir şekilde söyleyelim… eğer kişisel toksisite (zehirlilik) ile doluysanız, her gün Aethos Ses Meditasyonu ile çalışın, önce kendi yararınıza, ikinci olarak dünya sangha‘sı (toplumu) için.

Bu arada, Dünya Meditasyonuna katılmayı planlamıyorsanız bile kişisel dönüşüm aleti olarak Aethos Ses Meditasyonunu dinlemeye hoşgeldiniz.

Aethos Ses Meditasyonu: Son Düşünceler

Aethos Ses Meditasyonunu size keyif ve büyük beklentiyle sunuyoruz. Meditasyonun size dinginlik duygusu ve dünyanızın kaotik olayları ile daha büyük baş etme kapasitesi getireceğine güveniyoruz.

Aethos’un kendi dualitesizliğinize bir yol açması ve tezahür etmiş bir yaratıcı – varlık olarak ikisini bir araya getirmeniz – yaşamınızın eşsizliği ve dualitesizliğin gücü – beklentimizdir.

Bu birlik size ve tüm yakınlarınıza bir lütuf olsun.
Hathorlar
20 Eylül 2012

Tom’un Düşünceleri ve Gözlemleri  

Bu özel Hathor mesajının onların daha yoğun şekilde paketlenmiş bilgi yığınlarından biri olduğunu görüyorum ve hatta bunu birçok kez okuduktan sonra hala yeni içgörü seviyeleri buluyorum.

Tartışılacak bir çok alan var, ama yorumlarımı Aethos ve 4 Kasım’da yapılacak olan Dünya Meditasyonunun ilk kısmını oluşturan Ses Meditasyonu ile sınırlayacağım.

Aethos
Aethos ile ilk karşılaşmam, yaklaşık bir yıl önce Işık Aktarımları adı verilen Hathor Intensive’e hazırlanırken gerçekleşti. Olaydan bir kaç ay önce, rehberimlerimden biri Aethos ile “oturma” talimatını verdiği 10 ncu boyut alemlerinde bana eşlik ederken, periyodik varoluşsal korkularımdan birindeydim.

Anında sakinleştim ve kısa süre sonra bir Samadhi (Yoga transı) olduğunu farkettiğim bir hale girdim, bilincin ikili olmayan haline daha da derin gömülmeye başladım. Saatlerce zihnimi çok net şekilde haczeden ajitasyon (çalkantı) aniden çabucak yok oldu. Ve bu sadece Aethos’un huzurunda “otururarak” meydana geldi.

Hathorların bu mesajda bahsettiği gibi, dualitesizlik fikri çeşitli Uzun Ömürlü Felsefelerde ortaya çıkar, bunların bazıları kadim Hindistan’ın Upanishad’larına ve Bhagavad Gita’ya kadar, çeşitli mistiklere ve bilgelere, Budizmin özlü öğretilerine kadar takip edilebilir.

Daha önce söylediğim gibi birlikte oturduğum Aethos, 10 ncu boyuttaki bir Hathor idi ve bu varlığı durugörüyle her duyumsadığımda, “onu” birbiri içine gömülmüş on üç adet ters yönde dönen küreden oluşan bir ışık topu şeklinde görüyorum. Hissim şu ki, bu ters yönde dönen küreler tarafından oluşturulan oranlar, ikili olmayan enerji yaratmak için birleşiyor, bu beni çok güçlü etkiledi.

Bu varlığa “o” (ingilizce ‘it’) diyorum, çünkü cinsiyet belirtisi yok. Oysa ki  4 ncü – 9 ncu boyutlarda karşılaştığım Hathorlar’ın ışık bedenleri ve cinsiyeti olan antropomorfik formları var. 10 ncu, 11 nci ve 12 nci boyutlarda karşılaştığım Hathorlar kendilerini yalnızca geometrik ışık formları şeklinde sergiliyorlar.

Aethos Ses Meditasyonu

Aethos Ses Meditasyonunu kaydettiğim zaman, beni yönlendiren bu 10 ncu boyuttaki Hathor idi. Mühendislik bakış açısından, bu büyüleyici bir deneyim idi. Kaydı oluşturan sekiz parçanın her birini kaydederken, bu varlık sesimi önceki kaydedilmiş seslere göre farklı şekillerde ve farklı oranlarda değiştiriyordu. Temel parçaları belirledikten sonra, “onun” varlığını içeren ışık dalgalanmalarına yakınlaştırmak için, bunları “onun” rehberliğine göre katmanlandırdım ve baştan sona devamlı arka arkaya çaldım. Sesin elektronik manipülasyonu olmadı – yani EQ’yu herhangi bir şekilde değiştirmedim, sesime herhangi bir yankı veya diğer etkiyi uygulamadım.  Aethos Ses Meditasyonunda işittiğiniz sesler tamamıyla doğaldır ve herhangi bir etkiden yoksundur, onu dinledikten sonra idrak etmek zor olabilir.

Bu mesajın sonunda, bu ses meditasyonunun iki farklı versiyonu için iki link göreceksiniz. Birincisi 5 dakika ve 4 saniye uzunluktadır. Bu deyim yerindeyse nabız yoklama yoludur ve bununla başlamanızı tavsiye ederim. Beş dakika dinlemede sizin için neleri açığa çıkardığına bakın.

Bu beş dakikalık ses dosyası ile Hathorların tavsiye ettiği şekilde çalışın. Önce sadece tüm dikkatiniz seslerde olarak dinleyin. Sonra dikkat odağınız Kalp Çakranızda iken dinleyin. Sonra dikkatiniz Boğaz çakranızda iken dinleyin. Sonra odağınız Üçüncü Gözde iken dinleyin ve son olarak dikkatiniz Taç Çakranızda iken dinleyin. “Enerji yüklenmesinden” kaçınmak için bunları ayrı dinleme seanslarında yapmak isteyebilirsiniz.

İkinci versiyon 4 Kasım’da Dünya Meditasyonuna katılmayı seçenler ve daha uzun zaman periyotlarında Aethos’un huzuruna girmeyi dileyenler içindir. Bu ikinci ses dosyası 30 dakika uzunluktadır, Dünya Meditasyonunun son aşamasındaki sembolik el ele tutuşmadan önce Hathorların Aethos ile zaman geçirecekleri süre.

Eğer Dünya Meditasyonunda bize katılmayı planlıyorsanız, 4 Kasımdan önce bu uzatılmış versiyonu dinlemeye başlamanızı kuvvetle teşvik ederim. Bu, ses meditasyonunun sizde ürettiği çeşitli zihin halleri ile deneyiminiz olması içindir.

Dünya Meditasyonu İçin Yönergeler

Hathorların sözünü ettikleri gibi, Dünya Meditasyonuna katılacak olan herkes için Aethos’un enerjisi 24 saatlik periyot boyunca yayılacak, 4 Kasım saat 3:00 PM de (Pasifik Standart Saati) başlayacak ve 5 Kasımda 4:00 PM de bitecek. Bu, sizin bu yirmi dört saatlik periyot sırasında herhangi bir zamanda meditasyona girebileceğiniz ve dünya sangha’sına (toplumuna) katılabileceğiniz anlamına geliyor. [Türkiye saati ile, Başlangıç: 5 Kasım saat 01:00 am pazartesi; Bitiş: 6 Kasım 01:00 am]

Aethos Ses Meditasyonunu 30 dakika dinleyerek Meditasyona başlayın. Bu bilinç halinizi yükseltmek ve yaradılış pompasını çalıştırmadan önce pompanın içine su akıtmak içindir, çünkü Hathorlar bilincin ikili olmayan hallerinin yaratıcı hallere manivelalar olduğunu ileri sürüyorlar.

Sonra KA’nızın (eterik çiftinizin) veya bir versiyonunuzun gezegende bulunduğunuz yerin 96 kilometre yukarısındaki bir pozisyona süzüldüğünü imgeleyin. Sonra meditasyona katılan dünyadaki diğer insanlarla el ele tutuştuğunuzu imgeleyin. Bu el ele tutuşma birbirine bağlılığın kabullenilmesini belirten bir imgeleme eylemidir. Hathorların açıkladığı gibi, bu tür birbirine bağlılık farklılıklarımızı hükümsüz kılmaz. Bu farklılıkları içine alır. Dünyanın üzerinde el ele tutuşma eylemi, diğer yaşam formları ve hatta enerjisel zekaları da kapsayan hepimizin birbirimize bağlı olduğumuzu kabullenmektir.

Bu hayali durumda ne kadar süre kalacağınız size bağlıdır. En az 5 – 10 dakika durmanızı tavsiye ediyorum. Zihniniz başka şeylere kaymaya başladığı zaman, muhtemelen böyle olur, sadece dikkat odağınızı Dünyanın 96 kilometre üzerinde süzülen “size” geri getirin.

Dünya Meditasyonunu tamamladıktan sonra, tezahür ettirmeyi dilediğiniz kişisel sonuçları enerjilendirmek için, Tüm Olasılıklar Küresi ile çalışmak için ideal zaman olacaktır. Eğer bu Hathor mesajını okumadıysanız, Dünya Meditasyonundan önce okumanız iyi olacaktır.

Eğer bu, geçmişteki Hathor Dünya Meditasyonları gibiyse, enerjisel olarak yüklenilen bir deneyim olabilir. Eğer meditasyon sırasında çok fazla yoğunluk ile karşılaşırsanız, meditasyondan sonra dinlenmek iyi olacaktır, hatta mümkünse uzanın.

Eğer çok istekliyseniz, yirmi dört saatlik periyot boyunca Meditasyona tekrar tekrar ve dilediğiniz kadar girebilirsiniz. Burada rahatlık bölgeniz rehber olacaktır.

Not: Eğer 30 dakikalık Aethos Ses Meditasyonu ile çalışmayı seçerseniz, lütfen onu bilgisayarınıza indirin ve server’ımızdan dinlemekten kaçının. Eğer çok fazla insan Aethos Ses Meditasyonunu server’ımızdan dinlerse, server çökebilir – başkaları onu dinleyemez ve indiremez. Lütfen meditasyon gününde bu ses meditasyonunu websitemizde dinlemeye güvenmeyin. Server herkese “hizmet edemeyecektir”. Meditasyon gününden önce indirin.

Önemli Not: Araba kullanmak veya makine kullanmak gibi uyanıklık gerektiren durumlarda Aethos Ses Meditasyonunu dinlemeyin.

Meditasyon gününde bu meditasyonu sitemizden dinlemeyi planlamayın. Daha önce onu indirmeli ve hazır etmelisiniz.

Meditasyonları aşağıdaki Click here ile başlayan linklerden indirebilirsiniz

Click here for The Aethos Sound Meditation (5 mins 4 secs)

Aethos30min.

©2012 Tom Kenyon Tüm Hakları Saklıdır www.tomkenyon.com

Karşılığında para almadığınız, herhangi bir şekilde içeriğini değiştirmediğiniz, yazarın ismini ve tüm bu telif hakkı uyarısını eklediğiniz sürece dilediğiniz herhangi bir medyada bu mesajı kopyalayabilir ve dağıtabilirsiniz. Aethos Ses Meditasyonu ses dosyaları bu mesajın parçası değildir ve başka sitelere gönderilemez. Bu dosyalar sadece kişisel dinleme amaçları içindir.

(Çeviri: Saffet Güler)