- Koşulsuz Sevgi - https://www.kosulsuz-sevgi.com -

HATHORLAR: İSTİKRARSIZLAŞMA

HATHOR GEZEGEN MESAJI

TOM KENYON VASITASIYLA

İstikrarsızlaşma/Dengesizleşme 

Dünyanız yoğun istikrarsızlaşma periyoduna giriyor.

Geçmiş mesajlarda, beklenmedik katalizör ve kaotik değişiklikler olarak Kaotik Düğümlere değindik. Ayrıca geçmiş iletişimlerde, çoklu Kaotik Düğümlerin ortaya çıktığını ve onların etkileşimlerinin istikrarsızlaşma olarak bu mesajda değindiğimiz şey olduğunu dikkate aldık. (Kaotik Düğümlerin Yükselmesi ve 3B Gerçekliğinin Parçalanması başlıklı önceki Hathor mesajına bakınız).

Dünyanızın bu dengesizleşmesi var oluşun ekolojik, sosyal ve bireysel seviyelerinde gerçekleşiyor.

Ekolojik sorunlarla başlayalım.

Gezegensel ortamınız esasen zehirlenmekte. Okyanusların asitlenmesi, böcek ilaçlarının aşırı kullanılması, kimyasal ajanlar ve fosil yakıtların hepsi yoğun oranlarda ekolojik Kaotik Düğüm yaratmak için etkileşiyor. Aslında, artan sayıda bilim insanı, Dünyanın “6 ncı kitlesel yok oluşun başlangıç aşamalarına girdiğini söylüyor.

Dikkatimizi biraz sonra bu sorunların dallanmalarına getireceğiz, ama önce diğer iki seviyeye değinelim.

Sosyal seviyede dünyanız son derece değişken, istikrarsız ve denge bozucu bir hale giriyor. Bu karmaşık bir durum, ama en gelişmemiş seviyelere değiniyor, kültürel değerlerin çarpışmasına, iklim değişiminin etkisine, insan nüfuslarının göçleri üzere savaşa tanık oluyorsunuz, bunların bazılarına durumlar neden oluyor, bazıları sahnelerin arkasındaki güç simsarları tarafından manipüle ediliyor.

Üçüncü seviye bireysel – siz – bu mesajı okuyan.

Bu da karmaşık bir durum ve dahil olan bir çok seviye var. Bu seviyelerden birinin daha önce sözünü ettiğimiz gezegeninizin ortamının zehirlenmesi ile ilgisi var. Ve iklim değişikliğinin ve ormanların yok edilmesinin sonucu olarak, yeni bakteri ve virüs türleri küresel olarak yayılıyor.

Yaşamın bu mikroformları inert (eylemsiz) değil. Bunlar evrimleşen canlı zekalar ve sizin şu andaki tıp yöntemlerinizin onlarla etkili bir şekilde baş edemeyeceği şekillerde çok hızla evrimleşiyorlar.

Bireysel istikrarsızlığınıza ikinci meydan okumanın, manyetik değişimler ve gezegeninizde ortaya çıkan boyutsal değişiklikler ile ilgisi vardır. Çünkü sinir sisteminiz biyo – elektromanyetizm prensiplerine göre işlev yapıyor, sinir sisteminizdeki nöral ağ bu geçişler ve değişiklikler ile zorlanıyor. Bazılarınız, özellikle enerjisel olarak hassas olanlarınız buna diğerlerinden daha fazla eğilimli olacaksınız. Ama artan bir şekilde, hiç kimse buna bağışık olmayacak.

İnsan varlıklar arasındaki iletişimler daha da zorlayıcı olacak.

Sizi şaşırtabilecek olan şey, bu zorlukların bazılarının yakın dostluklarda ve yakın ilişkilerde ortaya çıkması olacak. Görünürde önemsiz dışsal olayların duygusal tepkilerin tsunamilerini başlatabileceğini görebilirsiniz.

Bunlar bu fenomenin iki başlıca nedenidir.

Birincisinin sinir sisteminizin dengesinin bozulması ile ilgisi var, bu sinir sisteminizin merkezini kaybetmesine eğilimli olmasına neden oluyor. Ve ikinci seviyenin zamanda bu noktada bir insan varlığı olarak geçmekte olduğunuz katalizör evrim süreciyle ilgisi vardır. Bununla kastettiğimiz şey, saklı olan şeylerin ortaya çıkmasıdır. Bilinçaltınızın en derin yeraltı mezarları, bir tarlayı sabanla sürmeye benzer şekilde alt üst oluyor. Bu esasen, özellikle kendilerini spiritüel varlıklar olarak düşünenleriniz tarafından baş edilmesi çok rahatsız edici bir durumdur.

Eğer spiritüel bir varlık olmanın her zaman vecd ve mutluluk halinde olmanızı gerektirdiği fikrine sahipseniz, o zaman bu arınma sürecinin derin bir şekilde rahatsız edici olduğunu göreceksiniz, ama bu – açıkça – bireysel evrimi ve dinleriniz ve kısıtlayıcı tarihleriniz tarafından empoze edilen kısıtlamalardan özgürleşmeyi gerektirir. Ayrıca kendi gölge malzemesi ile (çözülemiş duygusal sorunlar ve yıkıcı inanç kalıpları) yüzleşmek ve onu dönüştürmek bir bütün olarak insanlık için de gereklidir, eğer insanlık hayatta kalacaksa.

Geçmiş mesajlarda, eylem rotasının 11 nci saatte değiştirilebileceğini söyledik. Bununla, geri çevirilemez bir değişim gerçekleşmeden önceki saatte, sonucu değiştirmenin olası olduğu anlamına gelen bir metafora değiniyoruz.

Hala bu fikirdeyiz, ama siz 11 nci saati bir hayli geçtiniz. Gece yarısından bir dakika öncesindesiniz, elbette metaforik olarak konuşursak.

Bu, eğer kollektif olarak 6 ncı kitlesel yok oluştan kaçınacaksanız, çok büyük değişikliklerin zamanın çok kısa periyodu içinde gerçekleşmesi gerektiği anlamına geliyor.

Bu istikrarsızlaşmanın ekolojik ve sosyal yönleri çok kadar karmaşık olduğundan, size pratik öneriler sunmak için yorumlarımızı sınırlamak istiyoruz.

Evrimsel olarak konuşursak, insan varlıklar olarak boyutlar arasındaki geçiş halleri için bir işaret, hayatın bir rüya olduğunun büyüyen algısıdır. Eğer bu sizin için gerçekleşiyorsa, yaşamınızı ve yaşamınızın olaylarını rüyaya benzer hayali niteliğe sahipmiş gibi deneyimlersiniz. Hala fiziksel varoluşunuzun gerçeklikleri ile başa çıkmak zorunda olacaksınız, ama fiziksel varoluşunuzun onunla ilgili gerçek olmayan bir niteliğe sahip olduğunun artan duyumsaması olacak.

Mesajlarımızın çoğunda kırık bir plak gibi kendimizi tekrarladığımızı kavrıyoruz, özellikle mutluluk, neşe ve/veya minnettarlık gibi duygunun eşfazlı hallerine değinirken. Bunun fizik ve nöropsikoloji ile ilgisi var. Duygunun eşfazlı halleri, daha önce sözünü ettiğimiz çeşitli faktörlerin neden olduğu sinir sisteminizin dengesinin bozulmasının panzehiridir.

Sinir sisteminize eşfazlılık getirme görevini başarmanın çeşitli  yolları vardır. Biri için, bu tür eşfazlı duyguyu sinir sisteminize sokmanın bir aracı olarak Dünyalar Arasındaki Köprü ses meditasyonu ile düzenli bir şekilde çalışmanızı öneriyoruz.

Daha fazla eşfazlılık yaratmanın başka bir yolu, hayatınıza daha fazla neşe sokmaktır, ki bu aslında bir çoğunuz için çelişkilidir. Çok az kültür bir değer olarak neşe gerekliliğini sağlama alır. Fedakarlık, işkence ve kendini düşünmemenin bir çok toplumlarda en çok değer verilen şeyler olduğu görülüyor, ama bizim perspektifimizden bunlar en büyük hatalar, en azından spiritüel evrim perspektifinden.

Bu mesajı okuyan birçoğunuzun çok direkt ve zorlayıcı şekillerde bu çelişki ile başa çıkıyor olabileceğiz gerçeğine çok hassasız (örneğin, yaşamınızda nasıl daha fazla neşe yaratırsınız).

Tüm tavsiyeler gibi, tavsiyemize “ihtiyatla yaklaşılmalıdır.” Bu sadece bu belirli zorluk için bizim perspektifimizdir. Bu uyarıyı belirterek, önerimiz yaşamınızdan kendini kurban etme ve kendine işkence etme düşünce formlarını çıkarmaktır. En küçük şeylerde bile neşeyi keşfetmenin daha fazla yollarını bulun. Ne kadar küçük oldukları önemli değil.

Ve son olarak, en size en yakın olanlara gerçeğinizi konuşma cesaretini bulun. Bizim fikrimize göre bu türde gerçeği konuşma ve kendini – ifşa etme şu andaki ve süregiden küresel dengesizleşme periyodunda başarılı geçişiniz için kritiktir.

Hathorlar 7 Şubat 2016

Tom’un Düşünceleri ve Gözlemleri

Her şeyden önce, bu mesajın ilk kısmının kitlesel medyamızın hipnotik büyüsüyle aldanmaktan kaçınmayı başarabilen ve son dünya olaylarının gidişatına yakından bakan herkese sürpriz olmadığını sanıyorum.

Bu gezegendeki 6 ncı kitlesel yok oluş kavramına aşina olmayan okuyucular için, aşağıda geçmişte Biyofotonik İnsan isimli workshopta katılımcılara broşür olarak verdiğim link var. Bu, 6 ncı kitlesel yok oluşa girdiğimizin veya zirvesinde olduğumuzun artan kanıtları ile ilgili hem bilimsel hem de herkesin anlayabileceği kaynakları içeriyor.

http://tomkenyon.com/the-spiral-of-ascension-class-handouts [1]

Bu bilgiyi paylaşma nedenim, bilimsel inanılırlıkta dengeli ve açıksözlü ve topraklanmış olan bir şekilde çok önemli bir kavram olduğunu düşündüğüm şeyi takdim etmektir. Bu bilgiyle ne yapıp yapmayacağınıza karar vermek sizin seçim alanınızdır.

Bu göreli olarak kısa bir mesaj iken, içinde kodlu bilgi seviyeleri vardır.

Merak uyandırıcı bulduğum seviyelerden biri, hayatın bir rüya olduğu algısı ile ilgili ifadeydi. Bu çok karmaşık bir konu, ama en basit şekliyle, Hathorlar bizler bilinçte yukarı doğru yükselirken, çoğu zaman hayatın rüyaya benzer olduğu büyüyen algısı olduğunu söylüyorlar. Kendi eşsiz “gerçeklik” algımızı yaratmakta olduğumuzun altta yatan gerçekliğini duyumsamak için, bu dünyanın “illüzyonlarını” görmeye başlıyoruz. Dahası, bedenlenmiş var oluşumuzun bilincin engin boyutlararası aleminde sadece tek bir boyut olduğunu daha net duyumsamaya başlıyoruz.

Hathorların değindiği hayatın bir rüya benzeri serap olduğu algısının rahatlatıcı ve birbirine bağlı niteliği var. Başka deyişle, bu algı hali yükseldiği zaman, normalde deneyimlenenden daha derin seviyede kendinize esrarengiz şekilde derin bağlı olduğunuzu hissedersiniz. Aynı zamanda, var oluşunuzun fiziksel gerçeklikleri ile baş edersiniz ve onlardan kaçınmaya çalışmazsınız. Bu, bir parçanızın (çok boyutlu gerçekliğinizin) zaman ve uzayı ve de hayatınızı içeren tüm fenomenleri (durumları, insanları ve yerleri) aştığını fark ederken, zaman ve uzayda lokalize olmada eğlenceye yol açar.

Burada, Hathorların bilincin yüksek boyutlarının perspektifinden yaşamın rüyaya benzemesine değinmesi ile zihinsel bir sapma olan yaşamdan kopma arasında bir ayrım yapmanın gerektiğini düşünüyorum.

Eğer kendinize daha az bağlantılı hissetmenize neden olan, yaşamdan kopma veya bağlantısızlık duyumsuyorsanız ve eğer rahatlatıcı olmak yerine rahatsız edici duygusal haller hissediyorsanız, o zaman Hathorların bu mesajda sözünü ettikleri yukarıya doğru hareket türünü deneyimlemediğinizi söylerim. Bunun yerine, duygusal esenliğinizi olumsuz olarak etkileyen stresin etkilerini deneyimliyor olabilirsiniz. Hathorların ya meditasyon vasıtasıyla ve/veya Dünyalar Arasındaki Köprü gibi destekleyici ve sakinleştirici ses parçaları dinleyerek, ayrıca neşe, mutluluk ve/veya minnettarlık – bunlarla sınırlı değil- gibi eşfazlı duyguların geliştirilmesiyle elde edilen eşfazlı duyguları tartışıp durmalarının nedeni budur.

Bu mesajın son paragrafında şöyle diyorlar:

Ve son olarak, en size en yakın olanlara gerçeğinizi konuşma cesaretini bulun. Bizim fikrimize göre bu türde gerçeği konuşma ve kendini – ifşa etme şu andaki ve süregiden küresel dengesizleşme periyodunda başarılı geçişiniz için kritiktir.”

Onlara bununla ne demek istediklerini sordum ve otantik spiritüel evrimin ve özgürlüğün, gerçeğinizi başkalarına anlatmanın ve kendinizi ifşa etmenin iki sütununa bağlı olduğunu söylediler; değişimin gerçekleşmesi için bunu içsel yollarınızı (içinizde) ve dışsal yolları (etrafınızdakilerde) açacak şekillerde yaparsınız. Eğer ışığınızı kendinizden ve başkalarından saklı tutarsanız, dünya sizin özünüzden gelen aydınlatma gücüyle özgürleşmeyecektir. Aynı zamanda, eğer etrafınızda olan şeylere olumsuz tepkilerinizi ve stresinizi baskılar ve stresinizi devam ettirirseniz, varlığınızdan yayılabilecek gerçek spiritüel ışığa engel olan ve bu ışığı tutan gölge bir alem yaratırsınız.

Tom Kenyon

Dünyalar Arasındaki Köprüyü dinlemek için tıklayın;

https://tomkenyon.app.box.com/s/vvxo2gpr8vasl087q0sodttjwljo1czr [2]

Bu Mesaj İle İlgili Olmayan Bilgiler

2016 Takvimim websitemize gönderildi. www.tomkenyon.com da ziyaret edebilirsiniz.

Dinleme bölümüne Kuan Yin’in Aydınlanma Ses meditasyonu başlıklı yeni ses meditasyonu eklendi. Bu epeyce olağandışı ses meditasyonu, Kuan Yin’in Aydınlamaya ulaşma yolunu ifade ediyor. Dinleme bölümünde bu meditasyonu dinleyebilirsiniz. Dinleyebilir veya sadece kişisel kullanımınız için indirebilirsiniz.

Sahte Hathor Mesajları

Son zamanlarda görünüşe göre Hollanda’da bana atfedilen bir Hathor mesajının yazıldığı ve dolaştırıldığı dikkatimi çekti. Bu tür tuhaf davranışı irrite edici ve etik dışı buluyorum – ayrıca yasal değil.

İnsanların kendi yaratımlarını benim ismimle kullanmalarına hakları yok. Eğer benden olduğu varsayılan bir Hathor mesajı size iletilirse, websitemize gidip Hathor arşivinde bulunup bulunmadığına bakmanızı öneririm. Orada görmezseniz, onunla bir ilgim yoktur.

(Çeviri: Saffet Güler)

©2016  Tom Kenyon   Tüm Hakları Saklıdır  www.tomkenyon.com [3]