HATHORLAR: Kaotik Düğümlerin Yükselmesi ve 3-B Gerçekliğinin Parçalanması

Yazdır Yazdır 

Hathor Gezegen Mesajı
Tom Kenyon kanalıyla

Kaotik Düğümlerin Yükselmesi ve 3-B Gerçekliğinin Parçalanması

Zamanın hızlanması ve kontrolünüzün ötesindeki kozmik güçler nedeniyle, birbiriyle kesişen Kaotik Düğümlerin gittikçe artmasının ortasındasınız.

Geçmiş mesajlarda kaotik olayların etkileşimine tekil Kaotik Düğüm olarak değindik, ama bu durumda daha karmaşık bir olguya değiniyoruz – buna Kaotik Düğümler diyoruz, çoğul.

Titreşim tınınıza bağlı olarak, kaotik olayların yükselmesinden eşsiz şekillerde etkilenirsiniz. Bu gezegenin ekosistemine hassas olanlarınız, ekosistemin bozunmasına ve bir çok yaşam türlerinin kaybına tanık olurken aşırı tehdit hissediyor olabilirsiniz. 

Ekosisteminizin Kaotik Düğümüne ek olarak bir diğer Kaotik Düğüm kişilerarası iletişimlerin stresidir. Bu çok karmaşık bir durumdur ve kısmen gezegeninizde manyetik alanlardaki değişimler nedeniyledir, enerjisel geçişler sırasında bu değişimler kısa vadeli hafıza ve bilişsel sıralama zorluğuna neden oluyor – ve bu enerji değişimleri hızlanıyor. Mantıksız davranış, çaresizlik ve mutlak umutsuzluk hisleri yükselişte. Hem ekosistemin hem de kişilerarası iletişimlerin bozulması artarken, daha fazla kültürel ve sosyal istikrarsızlık bekliyoruz.

Bir çok insan arasında son derece yanlış olan bir şey olduğu büyüyen duygusu ve bununla birlikte çözüm olmadığı hissi var. Bu durumda, bir zamanlar Albert Einstein’ın söylediği şeye katılıyoruz, ‘bir problem, o problemin seviyesinde çözülemez.’ 

Bizim perspektifimizden, Kaotik Düğümlerin yükselmesi bir çoğunuzun başa çıkmayı zor bulduğunuz yoğun kaotik enerjilerin gel git dalgalarını yaratıyor. Ayrıca, değişim ile başa çıkma otomatik reflekssel şekilleriniz gittikçe etkisiz oluyor.

Deyim yerindeyse, hem bireysel olarak hem de kollektif olarak girdiğiniz bir yol ayrımı var. Bu yol ayrımındaki bir yol sizi çılgınlık türüne ve pratik şekillerde işlev yapamamaya götürür. Bu yolu alanlar için, gerçeklerden kaçma yükselişte olacak. Hem bireysel hem de kollektif olarak kendini yok etme de bu periyotta artacak.

Üçüncü boyut gerçekliğinden çıkıp diğer boyutlara geçiş yapma fırsatına sahip olan bir çoğunuz bunu yapacak.

Cümlelerinizden birini kullanırsak, dobra dobra, gezegensel dönüşümün daha zor geçitlerinden birine giriyorsunuz. 

Bu yol ayrımında, bir yol kendini yok etmeye, çılgınlığa, çaresizlik ve umutsuzluğa götürürken, diğer yol boyutlararası veya ruhsal doğanız ile daha derin bağlantıya götürür. Keşfetmek istediğimiz bu yol ayrımıdır.

Bu bir ve/veya önermesi değildir. Kendinizin aşkın ve boyutlararası veya ruhsal algısına sahip olan bir çoğunuz, kendinizi bilmenize rağmen zaman zaman kendinizi çılgınlık ve kendini yok etme yolunda bulabilirsiniz.

Bunun nedeni 3-B gerçekliğinizin salınım yapıyor olmasıdır. Ve üçüncü boyut varoluşunuzdaki hızlı değişimler biyolojik organizmanızın başa çıkabileceğinden daha hızlı oranda hızlanıyor. Eğer çılgınlık ve kendini yok etme yolundan kaçınmayı diliyorsanız, biyolojik doğanızdaki aşırı gerilimler ile başa çıkılmalıdır.

En basitinden, Kaotik Düğümlerin yükselmesindeki bu geçişten başarıyla çıkma gerekliliği, boyutlararası veya ruhsal doğanız ile derin otantik temas kurmak ve bu temastan ortaya çıkan kendini yenilemedir.

Bu nedenle bu amaçla bir ses meditasyonu paylaşıyoruz. Buna dahil olan karmaşık geometriler yok. Bu ses meditasyonu ile uğraşırken, farkındalığınızı tüm fiziksel bedeninizde tutmaktan başka yapılması gereken bir şey yok.

Ses kalıpları ışık alemlerinden biyoloji dilinize direkt bir aktarımdır. Biyolojik doğanızda gerilim yaratan kaos ve karmaşaya karşı bir güçtür. Süresi kısadır, çünkü bir çoğunuzun zaman – stresiniz var. Çok kısa zaman içinde çok fazla şey yapmak zorundasınız, çünkü zaman hızlanırken eski dünyayı birarada tutmaya çalışıyorsunuz. Bizim perspektifimizden size tek söyleyebileceğimiz, eski dünyayı birarada tutmak “imkansız görevdir.” Eski dünyayı salıverme ve nasıl olması gerektiğini düşünmenize bağlılığınızı salıverme yüksek yola gitmek için gerekli olan şeyin parçasıdır.

Önerimiz, bu ses meditasyonunu dilediğiniz kadar sık dinlemeniz ve ses kalıplarını dinlediğiniz zaman, farkındalığınızı varlığınızın fiziksel gerçekliğine (fiziksel bedeninize) odaklamanızdır.

Bu ses meditasyonu ile başarılı şekilde uğraşmak için tek gerekli olan şey bunu farkındalığınızı fiziksel bedene getirerek dinlemektir, bedeninizin hücresel yapısı stresi ve algılamanın kuruntusal hallerini çözer ve salıverir, size yüksek yola girmenin daha büyük olasılığını sağlar.

Bu ses meditasyonuna Elevatron adını veriyoruz, çünkü sözcüğün kökü yükselmek anlamına geliyor ve ayrıca biyolojik gerçekliğinizin elektronik doğasına değiniyor. Bu ses meditasyonu bilinçte titreşim hızınızı yükseltme amacıyla, ışık alemlerinden bedeninizin biyoelektrik, biyokimyasal ve kuantum gerçekliklerine direkt enerji aktarımıdır.

Son analizde, Kaotik Düğümlerin kesişmesinin yükselişinin kişisel deneyimi, yalnızca elde ettiğiniz veya elde edemediğiniz titreşim tınısına bağlıdır. Zaman ve uzayda bedenlenmiş bireyselleşmiş bir varlık olarak bu geçişin sorumluluğu yalnızca ve tamamıyla sizin sorumluluğunuzdur.

Sizlere yüksek yolda iyi bir yolculuk diliyoruz.

Hathorlar
14 Ekim 2014


Tom’un Düşünceleri ve Gözlemleri

Benim fikrime göre bu, yakın geleceğimizde “gördükleri” değişimlerin doğası nedeniyle Hathorların şimdiye kadar bana verdikleri en acil mesajlardan biridir.

Bu mesajın başlığını neden bu şekilde seçtiklerini sorduğum zaman, yanıtları bizim gezegensel kaousun hızlanmış aşamasına girdiğimiz ve bildiğimiz şekliyle üçüncü boyut gerçekliğinin çözülmesine hem tanık olmamız hem de bu çözülmeyi yaşamamızdır.

Bu mesajı, orijinleri Batı Afrika’ya uzanan, ama şimdi siyasi sınırların ötesine yayılan ABD’deki Ebola krizinin başlangıç aşamalarında aldım. Hathorlar’a bunu sordum ve Ebola virüsünün sadece çevresel değişimlerin sonucu olarak gelecek olan şeylerin bir ucu olduğunu söylediler. Spesifik olarak, ormanların yok edilmesi ve bilim adamlarımızın henüz tanımlamadığı ekosistemdeki karmaşık değişikler nedeniyle, Batılı tıp tarafından şimdiye kadar bilinmeyen yeni virüslerin ve bakterilerin çevreye getirildiklerini söylediler. Dahası, Hathorlar bir çok virüsün ve bakterinin mutasyon geçirdiğini ve hızlanmış oranda bunu yapmaya devam edeceklerini söylüyor. Bu mutasyonların bazıları gelen yıllarda tıbbi tedavi problemlerine ve zorluklarına neden olacak.

Bu korkutucu bir ifade iken, Hathorlar bana en azından kendi perpspektiflerinden hayatın amacının fiziksel hayatta kalma olmadığını, tekamül ve boyutlarası farkındalığın yükselmesi olduğunu hatırlattılar – bazıları buna ruh, bazıları Atman veya Yok Edilemez Damla adını verebilir.

Bozulan ekosistemimizin ve (hem bireyler arasında hem de uluslar arasında) kişisel iletişimler etrafındaki zorlukların ayrıntılarına daha derin girebileceklerken, bireyler olarak karşılaştığımız zorluklara değinmeyi seçtiler.

3B gerçekliğinin radikal değişiminde yaşamanın stresinin onların uyumsuzluk çılgınlığı adını verdikleri şeyi yarattığından ve yaratmaya devam edeceğinden endişe duyuyorlar; uyumsuzluk çılgınlığı, değişen gerçekliklere berecikli şekillerde karşılık verme kapasitemizi düşüren zihinsel/duygusal istikrarsızlık anlamına geliyor. Daha yoğun formlarında, insanlar akıllarını kaybeder ve her türde garip kendini yok etme davranışlarıyla uğraşırlar. Hathorlara bunu daha fazla sorduğum zaman, bizlerin aslında kesişen Kaotik Düğümlerin sadece başlangıç aşamasında ve küresel serbest düşüşte olduğumuz bazı öngörülemeyen kuvvetlerin başlangıç aşamasında olduğumuzu söylediler.

Küresel serbest düşüş ile, dünyanın sonunu kastetmiyorlar, bildiğimiz şekliyle dünyanın sonunu kastediyorlar. Ve yeni gerçekliklere bu dönüşüm çoklu seviyelerde her tarafımızda ve akıl almaz hızla gerçekleşiyor.

Bireysel ve kollektif olarak yol ayrımında olduğumuzu, yani seçim noktasında olduğumuzu söyledikleri zaman değindikleri şey bu serbest düşüştür. Seçim noktası ya kaotik güçlere yenik düşmek ya da içimizde ve etrafımızda gerçekleştiği görülen şeye rağmen daha büyük eşfazlılığa yükselmektir.  

Elevatron

Elevatron ses meditasyonu şu andaki geçişte, yani Hathorların kendi tahminleriyle gezegensel dönüşümün daha zor aşamalarından birinden geçerken bize yardımcı olmak içindir.

Bu özel ses meditasyonunun etkilerini tartışırlarken şunu söylediler: “bedeninizin hücresel yapısı stresi ve algılamanın kuruntusal hallerini çözer ve salıverir.” Bu gizemli ifadeyle söylemek istedikleri şey Elevatron‘un bedende stres tepkilerini azalttığıdır ve onların görüşüyle stresli tepkiler zihnin kuruntulu hallerini yaratır. Başka deyişle, aşırı şekilde gerilimli olduğumuz zaman, zihinsel/duygusal perspektifimiz saptırılır ve hayatlarımızdaki durumlara, aşırı derecede stresli olmadığımız zamandan daha az becerikli şekilde tepki veririz.

Hathorların bu ses meditasyonu ile nasıl çalışılacağının tanımının kendini açıkladığını düşünüyorum, bunu daha fazla tartışmayacağım, sadece bu ses meditasyonunu stereo kulaklıklar ile dinlerseniz en iyisi olduğunu düşündüğümü söyleyeceğim. Ayrıca, işitmek inanmaktır. Ve meditasyon sizinle “konuşursa” bunu günlük stres yönetim programınıza dahil edin. Eğer sizinle rezonansa girmezse, o zaman bununla çalışmayın. Ama bu ses meditasyonu ile çalışmayı seçin yada seçmeyin, kendinizi her gün zihinsel/duygusal ve ruhsal olarak yeniden merkezlemek için bazı yöntemler kullanmanızın sağduyulu olacağını düşünüyorum.

Bu mesajı alırken, Hathorlardan gelen güçlü enerjisel hisleri duyumsarken, 9 ncu sınıf Matematik öğretmeninin, matematiğin daha karmaşık bir alanına girdiğimiz zaman sınıfımıza söylemeyi sevdiği bir şeyi hatırladım: “Bu daha iyiye gitmeden, daha kötüleşecek“.

Son olarak, 3B gerçekliğimizin radikal değişiminin ve kesişen Kaotik Düğümlerin zorluklarına sizin ve benim nasıl tepki vereceğimiz yalnızca ve tamamıyla kendi kişisel sorumluluğumuzdur – ve sorumluluğumuz olacaktır.

Bu mesajın üslubu aslında alarm verici iken, mizah duygumuzu sağlam tutmanın iyi olacağını düşünüyorum. Amerikan yazar Mark Twain’in dediği gibi – hayatta bazı şeyler o kadar ciddi ki, tek yapabileceğiniz gülmektir.

Benim deneyimimde, bu tür mizah dünyanın bir çok şekilde yanılsama olduğu kavrayışından geliyor. Ve kendimizin bedenlenmiş insan varlığı yanımız, 3B realitesinin değişmesinin gerçeklikleriyle başa çıkmak zorundayken, aşkın veya ruhsal parçamız mücadelenin dışındadır, çünkü zaman/uzayı ve Dünyanın yerçekimini aşan bir boyutta bulunuyor.

Bu iki kutup arasında bir yerde – insan bedenlenmesi ve aşkın özgürlük – bilinçte eğlenceli bir yer var. Benim fikrime göre, bu eğlenceli yeri bulmak yüksek yol arayışındaki hepimiz için zorunlu bir ittifaktir.

Umarım siz ve sevdikleriniz, aynı zamanda var oluşun tüm alemlerindeki tüm varlıklar yüksek yola götüren süratli bir yol bulursunuz.

Tom Kenyon

Elevatron Ses Meditasyonu Linki

Aşağıdaki linke tıkladığınız zaman, Dinleme Anlaşması sayfasına götürüleceksiniz. Şartları kabul ettikten sonra, Dinleme bölümündeki tüm ses dosyalarına erişeceksiniz, bunları dinleyebilirsiniz ve/veya kendi kişisel kullanımınız için indirebilirsiniz. Elevatron Ses meditasyonu sıralamadaki ilk ses dosyasıdır.

Elevatron’u dinlemek ve/veya indirmek için Click here  (Soldaki yazıyı tıklayın)

©2014 Tom Kenyon  Tüm Hakları Saklıdır   www.tomkenyon.com

Ücret almadığınız, herhangi bir şekilde değiştirmediğiniz, yazarın ismini ve tüm bu telif hakkı uyarısını belirttiğiniz sürece bu mesajı kopyalayabilir ve herhangi bir ortamda paylaşabilirsiniz. Ancak ses meditasyonları yazarın yazılı izni olmadan her hangi bir websitesine konulamaz, paylaşılamaz veya herhangi bir kayııta kullanılamaz.

(Çeviri: Saffet Güler)