İKİ GÜNEŞ YÜKSELDİĞİ ZAMAN: SİRİUS VE GEZEGENSEL YENİ YIL

Yazdır Yazdır 

CELİA FENN

Temmuz’un sonu Gezegensel Yeni Yıl olarak kutlanır, çünkü Dünyadaki kadim Zaman Tutucu ırkların bir çoğu bunu Evrimsel Zamanın önemli Yeni Döngüsünün başladığı an olarak tanıdılar. Bu periyot ayrıca “Aslan Kapısı” olarak bilinen şey ile de ilişkiliydi, Aslan takım yıldızının Giza’daki Piramit kompleksi ile hizalandığı tarihi an. Ama, 2015 yılında bu benim içi neden önemli diye sorabilirsiniz.

Bunun nedeni, Gezegensel Yeni Yılın, Mavi Yıldız Sirius’un aynı zamanda sabah gökyüzünde ve Güneşimize yakın bir bölgede yükseldiği anı kutlamasıdır. Bu, Dünyanın gökyüzünde İki görünür “güneşe” sahip olduğu zamandır. Güneşin biri Altın frekansta ve diğeri Mavi frekanstadır. Yıldızların bu kavuşumu Dünya ve güneşi ile Sirius Yıldız Sistemi arasındaki uzun bağlantıyı kutlar.

Kadim Mısır’da, Nil’in kıyılarında türeyen Atlantis sonrası uygarlıkta, bilindiği gibi, ayrıca Orta Afrika’daki yağmurlar nedeniyle Nil Nehrinin yükseldiği ve ekinlerin büyüyebilmesi için Mısır’ın ovalarına taştığı zamanı işaret etti. Suların yükselmesi Bolluk ve Kutsamaların geri dönüşünü belirtti ve bu da Sirius ve onun Doğudaki sarmal yükselişi ile ilişkiliydi.

Sirius uzun zamandır Dünyanın Evriminde rehber bir ışık ve kuvvet oldu. İnsanlığa yardım etmek için Dünyaya gelen bir çok güçlü Yıldız Öğretmenler vardı ve onların “tanrılar” olduğuna inanıldı. Bu öğretmenler Atlantis felaketinin travmasından sonra dünyalarını yeniden inşa etmeye yardımcı olmak için Kadim Mısır’ın insanlarına ziraat ve öğrenimi getiren Isis ve Osiris olarak bilinen Varlıkları kapsıyordu. Ve şimdi, bu zamanda Gezegenimizin ve İnsanlığın frekansını yükselten gelmekte olan Elmas Işık ile frekanslarımızı uyumlamakta bize yardımcı olmak için Siriuslu Üstat Öğretmenlerin dünyamıza geri dömekte oldukları anlatılıyor.

Altın Güneş ve Mavi Güneş

Üstat öğretmenler olarak, Siriuslular Kadim Mısırlılara, kim olduklarını ve nereye gittiklerini hatırlamalarına yardımcı olan bilgileri getirdiler. Onlara Yükselişin prensiplerini öğrettiler ve bunlar papirüs metinlerine, piramit ve tapınak duvarlarına kaydedildi. Onlar bize bedenlerimizin Dünyadan, ama Ruhlarımızın Yıldızlardan olduğunu hatırlattılar.

Son yıllarda, ayrıca bizlere her şeyin enerji ve frekans olduğunu ve bilincimizi yükseltmenin, kendimizi Kozmik Kalpten ve Galaktik Merkezden gelen ve Işık Bedenlerimizin ve Fiziksel bedenlerimizin ve DNA’mızın frekansını yükselten frekanslara uyumlanabildiğimiz anlamına geldiğini hatırlattılar. 

Bize Güneşin Altın Işığında bedenlenmiş olan “Mesih Bilincini” ilk kez öğreten Siriuslular idi. Altın Frekans İlahi Işık idi ve İlahi Sevgi ve Şefkat enerjisini taşıyordu. İnsanlık bilinci yükselten İlahi Işık aktarımlarının daha fazlasını ve Işık Kodlarının daha fazlasını almak için kendini açtıkça, Altın Işığı kucakladı ve Işık Bedeni ve Çok boyutlu bilinci aktive etti. Mesih Bilincinin ilk Siriuslu Avatarları Altın Işığı Mısır’a getiren İsis ve onun partneri Osiris idi. İkinci Sirius Avatarları İsa olarak bilinen Yeshua ve onun partneri Mary Magdalene idi. Birlikte Altın Frekansın ve Mesih Bilincinin İlahi Eril ve Dişil frekanslarını bedenlediler.

Mavi güneş Sirius’un kendisiydi ve ayrıca “Mavi Yıldız” olarak bilinen o Yıldız Sisteminin Mavi Frekansını taşıyordu. Bu derin Mavi Işık İlahi Planın ve Galaksinin ve Dünyanın Evriminin hizmetinde olan Işık Varlıklarının ileri ırkının Kodlarını taşıyordu. Mavi Güneşin yükselmesi Evrim Yolunda Siriuslu Üstat Öğretmenlerden gelen Işık, Sevgi ve Desteğin başka bir döngüsünü belirtiyordu. Bu olayı takiben, Dünyadakiler yaşamlarında büyük kutsamalar ve bolluk bekleyebiliyorlardı.

Ne olduğunu merak ediyor olabilirsiniz. Neden bu öğreti kayboldu ve neden bizler Yükseliş sürecine girerken sadece şimdi yeniden keşfediliyor? Kadim Mısır dünyasında Üstat Öğretmenlerin Kutsal görevleri çoğunlukla cinsel enerjilerin manipülasyonu ile kontrol gündemine sahip olan yozlaşmış rahiplik tarafından bozuldu. Bu dünya özgür irade bölgesi olduğundan, İnsanlık kendi yoluna devam etmesi için bırakıldı ve Siriuslu Üstat Öğretmenler Mısır’dan çekildiler. Yeshua ve Mary Magdalene’nin gelişi Altın Frekansı demirlemek ve topraklamak için bir başka fırsatı temsil etti. Başlangıçta Yeshua’nın ölümünden sonra öğretileri Fransa ve Avrupa’ya taşıyan Mary Magdalene tarafından buna ulaşıldı. Ama tekrar, yozlaşmış ruhbanlık ortaya çıktı ve 12 nci Yüzyılda Albigensian Haçlı Seferi ile Mary Magdalene’nin soyunu sona erdirdi.

Şimdi, 2015’te bize Yükseliş sürecinde Altın Frekansı bütünleştirme sürecini yaşama şansı veriliyor. Ve, Mavi Güneş sabah gökyüzünde yükselirken, Sevgi ve Kutsamaların dalgalarının Güneşten, Sirius’tan, Galaksinin Merkezindeki Büyük Merkezi Güneşten ve Kozmik Güneş veya Kalpten döküldüğü bize hatırlatılıyor. Mavi Güneş, Dünya Işık Beden ve Çokboyutlu Mavi ve Altın Yıldız olmaya hazır olduğu bu derin değişim anına ulaşmak için Dünyada enkarne olan veya bilince başka şekillerde rehberlik eden ileri Işık varlıklarının Sevgisini ve Desteğini temsil ediyor.

Aslan Kapısı

26 Temmuzda Gezegensel Yeni Yıldan sonra, bu yeni Işık Kodlarının Dünya ızgaralarına akmasını sağlayan güçlü bir Portal veya Vorteks var. Aslan takım yıldızı zaman geçtikçe artık yükselen Güneş ile hizalanmıyor. Ama, bu vortekste önemli olan şey Aslanın enerjisidir.

Aslan Afrika’nın Frekans Koruyucusudur ve elbette Mısır Afrika’nın parçasıdır. Portalın Ruhsal Koruyucusu Afrika kıtasının bütünlüğünü koruyan Ruh Hayvanıdır. Aslan ayrıca Spiritüel Gücü temsil eder ve Yeshua/İsa Dünyadaki Sirius avatar soyunun temsilcisi olarak “Yahuda’nın Aslanı” olarak biliniyordu.

“Aslan Kapısı”, önümüzdeki yıl için kalıp olacak olan yeni Kodlara ve yeni Bilgilere izin vermek için bu portalın açıldığı andır. Kraliyet Aslanı Yeni Zaman Çizgisi üzerinde nöbet tutuyor. Kadim Mısır hiyerogliflerinde, Kapı birbirine yüzü dönük iki Aslan tarafından temsil edilirdi. Onlar Dünün ve Bugünün Aslanları olarak bilinirdi ve elbette kapıdan dökülüp gelen “bugün” idi. Akış, yaratıcılık ve kutsamalar şeklinde deneyimlenebilen şimdiki zamanın Sonsuz “şimdisi”. Aslan Kapısı 26 Temmuzda açılıyor, 8 Ağustosta zirveye ulaşıyor ve 12 Ağustosta kapanıyor.

Bu nedenle bu zamanda Aslan Kapısı vasıtasıyla gelen Işık sağanakları ile birçok bitişler ve yeni başlangıçlar var. Bunlar yoğun zamanlar ise üzülmeyin veya sinirlenmeyin. Yeni kutsamaların gücü, yeninin köklenmesi ve kutsamaların gelmesi için artık gerekli olmayan şeyleri yıkayıp uzaklaştırıyor. Kadim Mısır dünyasında, nehir geçen yılın ekinlerinin geri kalanını yıkayıp uzaklaştırırken ve insanları ve toprakları besleyecek yeni mevsimin ekinleri için yatak olacak zengin kırmızı alüvyonları çöktürürken, bu net olarak görülüyordu. Bizim zamanımızda, tezahür bu kadar açık olmayabilir, ama önümüzdeki daha zengin ve daha bolluk olan döngü için bitişlerin ve yeni başlangıçların aynı yoğun sürecinden geçiyoruz.

Yükseliş ve Üstat Öğretmenler

Bizler bilincimizin yüksek frekanslara Yükselişinin muhteşem sürecinde iken, bir kez daha Siriuslu Üstat Öğretmenler bize yardım ediyorlar. Ama bu kez, “tanrılar” ve “kullar” ilişkisinde değiliz. Kendi gücümüze yükseliyoruz ve Üstat Öğretmenler “tanrılar” yerine rehberler ve yardımcılar olarak görülüyor. 

İçimizdeki İlahi Alevi tanıdıkça ve Altın, Mavi ve Elmas Frekansları kapsayan Yüksek Frekansları bedenledikçe, Dünyanın, Siriuslu Üstat Öğretmenlerin “Yıldız Ailesi” ve “Yıldız Büyükleri” olarak danışılabildiği yeni bir seviyeye “mezun olduğunu” anlıyoruz, ama Niyetlerimiz ve Seçimlerimiz ile kendi Evrimimizi kendimiz yürütmeliyiz.

Üstat Öğretmenler bize kim olduğumuzu hatırlatmak ve gücümüze adım atmamıza yardımcı olmak için “Üstat Sınıfları” düzenliyor, ama Yeni Dünyanın Kristalin Gökkuşağı Frekanslarını bedenleyenler biz olmalıyız.

Gezegensel Yeni Yılın ve Aslan Kapısının bu zamanı bu gerçeği kucaklamak ve Yükselmiş İnsanlar olarak, Dünyada Spiritüel ve Fiziksel Evrimimizi ilerletmek için Yıldız Öğretmenler ve Avatarlar tarafından bize armağan edilen Işığın tüm Yüksek Frekanslarını bedenleyen Yeni Dünya Ruhları olarak Çokboyutlu Işığımıza ve Gücümüze adım atmak için ideal zamandır.

(Çeviri: Saffet Güler)

http://www.starchildglobal.com/store/global-webinar-room/the-new-earth-soul/