LOVEJOY KUYRUKLU YILDIZI VE SİRİUS/PLEİADES YÖRÜNGE SAPMASI

Yazdır Yazdır 

Celia Fenn

 19 Ocak 2015

Bu 2015 Yıldız Tohumu Aktarımları serimizde ikinci aktarımdır. Şu anda Galaksinin Orion, Sirius ve Pleiades bölgesindeki bizim bölümümüzden geçen Lovejoy kuyruklu yıldızının etkisini çok güçlü bir şekilde hissediyoruz. Galaksinin bu bölümünün Dünya ile güçlü bir bağlantısı vardır, bir çok Yıldız Tohumu Sirius ve Pleiades’ten geldi, ayrıca Güneş Sistemi ve Galaksi ile ilişkili olarak Dünyanın evrimi ile ilgili bilgi paylaşmak için Dünya ile bağlantılı olan bir çok Kozmik Öğretmen Sirius ve Pleiades’ten geliyor.

Kuyruklu Yıldızın ismi ilginç, çünkü “love (sevgi)” ve “joy (neşe)”nin birleşimi bu özel kuyruklu yıldızın kozmosun bizim bölgemizden geçişinde özel bir role sahip olduğunu öne sürüyor. Göksel “olayların” doğasını metafiziksel anlayışımızda, kuyruklu yıldızlar her zaman Dünyada önemli değişim fırsatını ve yeni enerjilerin gelişini temsil eder.

Ama, bu olay hakkında ne öğrenebileceğimi görmek için Yıldız Tohumu Aktarımı kanalına uyumlanırken, “perturbation” sözcüğünü çok net bir şekilde duydum. Bir kaç kez. Bunun ne anlama geldiği hakkında bir fikrim yoktu, sözlüğe baktım. Çok seviyede anlamları var. Bir anlamı Kuantum Fiziğinde matematik teorileri setinin bir parçası, benim için çok fazla matematiksel, ama bir sistemin içindeki geçişler ve değişiklikler ile ilgisinin olduğu açık. 

Benim için anlamı netleştirmeye yardımcı olan bazı daha uygulanabilir tanımlar buldum.

İlk tanım “endişe ve zihinsel huzursuzluk” idi. İkinci tanım “bir sistemin, hareket eden bir nesnenin ya da bir prosesin kendi düzenli veya normal halinden veya yolundan, dışsal bir etki nedeniyle sapması, yön değiştirmesi” idi.

Endişe zihinsel halleri ile bir sistemde dengesizlik ve değişim yaratan dışsal etkiin sonuçları arasındaki bağıntı benim için ilginç idi. 

İşte başka bir tanımlama: “Bir gezegenin tasarlanmış yörüngesinde bir veya daha fazla dışsal gövdenin etkisinden kaynaklanan değişiklik.” Bir kuyruklu yıldız geçici bir “yörünge değiştirmeye” neden olan veya Dünya gibi bir gezegenin yörüngesini etkileyen dışsal bir gövde olabilir. Bu anlamlı hissettiriyor!

Kadim insanlar bir kuyruklu yıldızın geçişinin Dünyada büyük etkileri olduğunu ve Kuyruklu Yıldız ne kadar yakınsa ve ne kadar görünürse, değişikliklerin o kadar büyük olacağını çok iyi biliyorlardı.

Sirius, Pleaides ve Orion Bağlantısı

Kuyruklu yıldız şu anda galaksimizin onu kendi yolculuğunda Orion, Sirius ve Pleiades’e yakınlaştıran bölümünden geçiyor. Enerji alanında bir bozunumyaratan geçici dışsal bir nesne olarak davranıyor. Bu bozunumun göksel gövdelerin yerçekimini ve yörüngesini, aynı zamanda Zaman Çizgilerini etkileme yeteneği var.

Evet, Zaman Çizgileri elektromanyetik enerjilerde demirlenir ve alandaki bozunumlar da Zaman Çizgilerinde bozunumlar ve geçişler yaratabilir.

Bu durumda, alandaki bozunumlar Sirius, Orion ve Pleaides ile yeni bir ilişki ve yeni bir zaman çizgisi potansiyeli yaratıyor, bu durum Dünyanın yükselmekte olan Çok Boyutlu Bir Gezegen olarak Galaksideki yeni statüsünü yansıtıyor.

Aktarımlarda bana anlatıldığı gibi, bu, Dünyanın Solar Konseyde onursal bir statü üstleneceği ve bu diğer üyelerin Dünya Konseyleri ile uyum ve işbirliği içinde çalışacakları anlamına geliyor. Bu artık Yıldız Ulusu dostlarımızın evrim danışmanları ve rehberleri olarak davranmayacakları, bunun yerine bizimle eşitler olarak çalışacakları konusudur; onlara neye gereksinimimiz olduğunu ve çalışmamızda yardımlarını nasıl isteyeceğimizi söyleyeceğiz.

Sirius binlerce yıldır danışman ve öğretmen enerji olarak işlev yaptı ve insanlar hala Giza’daki “Sirius Yıldız Kapısı”na bağlanmak için Mısır’a yolculuk yapıyorlar. Pleiadesliler de Terra/Dünya programına çok fazla enerji yatırdılar ve Orion’daki varlıklar Dünya evrimi konularına sabit ilgileri var. Ama şimdi danışmanlık ilişkinden çok partnerliğin zamanıdır.

Yeni Dünya ayağa kalkmaya ve Gezegensel uygarlıktan sorumlu olmaya hazır. Bu, bizler “eski” 3 ncü boyut sisteminin parçalanmasının son aşamalarından geçerken böyle hissettirmiyor olabilir, ama Yıldız Ulusu dostlarımız, Dünyadaki Yıldız Tohumları ve Yıldız Çocukları tarafından desteklenecek olan ortaya çıkan yeni bir yaşam şekli var.

Ama bu, ayağa kalkıp Dünyamızdan ve Dünyada yarattığımız şeylerden sorumlu olmak zorunda olduğumuz anlamına geliyor. Veya en azından, Gezegenin Yükselişine ve Güneş sisteminde Çok Boyutlu bir Gövde olarak ortaya çıkışına yardımcı olmak için burada olduğumuzu hissedenler. Bu yeni enerjiyi demirlemeye yeni sorumluluklarımıza adım atmamıza yardımcı olacak Elmas Kristal Çocuklar olarak enkarne olan, gelmekte olan Elmas Işık Ruhların dalgaları var.

Fiziksel Etkiler

Tam şu anda, birçoğumuz Kuyruklu Yıldız Lovejoy’un bu geçişinin fiziksel etkilerini hissediyoruz.

Başlangıç olarak, Zaman Çizgilerindeki enerji dalgacıkları insanların enerji alanında yerçekimsel bozunum yaratırken, bir çok insanda endişe seviyelerinde artış oldu.

Bir çok insan sindirim sisteminde sorunlar ve Solar Pleksus ve Kalp Çakralarında ağrı ve huzursuzluk bildirdi.

Bunun nedeni dışsal rehberlere ve öğretmenlere zihinsel ve ruhsal bağlılığın çok eski sorunlarının sona eriyor olmasıdır. Ruhsal “çocukluk ve bağımlılığın rahatlık bölgelerinden” çıkıyoruz ve Galaksi ve Kozmos ile kendi ilişkisine sahip olan “yetişkinler” olarak ortaya çıkıyoruz.

Bu yeni enerjiyi bütünleştirirken, aynı zamanda Yıldız Uluslarının bazılarıyla ve Orta Doğudaki daha karanlık ve daha az stabil Yıldız Kapıları ile bazı temaslarımızın olumsuz yan etkisi olmuş olan “dini” ve “ruhsal” suistimal ve hükmetmenin yıllarını ve hayatlarını salıveriyoruz. Eski zihinsel acı ve endişenin bu salıverilmesi fiziksel bedende ağrı, endişe ve rahatsızlık olarak hissediliyor. Ama bu salıverilmek ve Ruhsal olgunluk için ve İnsan İlahi Kalıbına uygun olan evrim için DNA’daki Orijinal İlahi Kalıbın aktivasyonuna izin vermek üzere ortaya çıkıyor.

Baskı ve kontrol korkusunu, suistimal korkusunu ve yoksunluk ve ıstırap korkusunu salıveriyoruz. Hepimiz Atlantis’in çöküşünden önce Yıldız Ulusları ile etkileşimlerimizle Dünyada “tohumlandık.” Sonunda o korkuyu ve endişeyi salıverme ve Sevgi Ve Neşenin Bahçesine girme zamanıdır. Çünkü bu Lovejoy Kuyruklu Yıldızının amacıdır, Bahçeyi hatırlamamıza ve bir kez daha Gezegensel Yuvamızı Sevgi Ve Neşenin Bahçesi yapmaya yardım etmek!

Bahçeye Geri Dönüş

Lovejoy Kuyruklu Yıldızı ve gelen enerjiler ile çalışmak isterseniz, bu basit meditasyonu yapabilirsiniz. Bu aynı zamanda bedeninizin Solar Pleksus ve Kalp bölgelerinde tutuyor olabileceğiniz huzursuzlukları salıvermeye yardımcı olur.

Bedeninizi gevşeterek ve derin nefesler alarak başlayın. Bedeniniz gevşemiş hissedinceye kadar nefes alış verişinizi izleyin.

Kalp Merkezinize odaklanın ve kalbinizdeki İlahi Aleve bağlanmanıza izin verin. Bu Işığı Işık Bedeninize genişletin ve Sevgi, Işık ve Farkındalığın genişlemesini hissedin.  

Şimdi bir dakika için bu Kuyruklu Yıldız resmine odaklanın.

Bir süre sonra enerjinin Kalp Merkezinizi aktive ettiğini hissedeceksiniz ve Varlığınızda Sevginin ve Neşenin yükseldiğini hissedeceksiniz.

Bu yükselen enerjiyi hissederken, aynı zamanda dini kontrol ve Dünyada suistimalin eski şekilleri vasıtasıyla korku ve suistimal ile ilişkili tüm eski enerjileri ve kalıpları salıvermek için kendinize izin verin. Sadece bu eski kalıpların Işığın içine eriyip gittiğini hissedin.

Şimdi… Dünyanın olmasına niyet edilen Bahçeye odaklanın. Dünyanın bir kez daha Bolluk, Sevgi ve Neşe ile dolu Güzel bir Bahçe olduğunu gözünüzde canlandırın.

Gezegenin Sularını elemental enerji ile dans eden, berrak, taze ve canlı olarak görebilirsiniz. Ağaçları ve ormanları, bitkileri, otları ve çiçekleri, hayvanları, böcekleri, kuşları ve insanları, hepsi orijinal olarak olmalarına niyet edildiği gibi Dünyanın Bahçesinde uyum içinde yaşadıklarını görebilirsiniz. Berrak Gökler, gökkuşakları, yağmur fırtınaları ve parlak yıldızlar. Ve tek boynuzlu atlar, periler, dragonlar ve diğer sihirli varlıklar ile dolu ormanlar!

Ve SEVGİYİ ve NEŞEYİ HİSSEDİN!

(Çeviri: Saffet Güler)