Mayıs 2012: Kişisel Yaratıcı ışık Kaynağınıza Erişmek

Yazdır Yazdır 

Ronna Herman kanalıyla, LM-05-2012

Sevgili üstatlar, tüm dünyadaki kadim Kutsal Siteleri ziyaret etmek zahmete değer bir uğraş ve çoğu zaman harika bir maceradır; ancak, Yaratıcı Işığın Beyaz Ateş Özünün en güçlü kaynağı kendi Kutsal Kalp odanızın içindedir. Üçüncü/dördüncü boyut realitesinin çarpıklıklarının ötesine, bilincin yüksek planlarına ilerlerken, insan aura alanınız bir kez daha ışıltılı, saflaştırıcı Işık ile ışımaya başlayacak. Birçoğunuz aydınlanmış Kendinin – üstadının parlaklığına ulaşma yolunuzda iyi gidiyorsunuz. Kutsal Sevgi var olduğu zaman, her şey uyum içindedir.

Kutsal Kalp odanız veya Kutsal Kalp Tapınağı adını verdiğimiz şeyin yeri ile ilgili bazı karışıklıklar oldu. Kutsal Kalp, Ruhunuz ve Elmas Çekirdek Tanrı hücrenizin hepsi eterik Yaratıcı Öz’den oluşur. Bu içsel Işık tapınağının yeri kişinin fiziksel yapısına bağlı olarak hafifçe değişebilir. Bedende merkezi bir noktada, fiziksel kalbin biraz sağında bulunur ve bedenin arkasına doğru, omurgaya yakındır. Kök çakradan yukarıya taç çakraya kadar işleyen eterik Güç Çubuğuna yaslanır, taç çakrasında bazen Gümüş Kordon adı verilen Kaynak Işık sütunu ile birleşir. Hatırlayın, Mutlak Yaratıcının Kutsal Zihni ve Kutsal Ateşi şekillenen ve şekillenmeyen her şeyde bulunur.

Şu soru soruldu: “Koşulsuz sevgi ve Kutsal Sevgi arasındaki fark nedir?” Bilincin tüm seviyelerinde deneyimlediğiniz kabul edilir bir titreşim frekansları kalıpları yelpazesi vardır veya gelişimin o aşaması için tasarlanmış olan dualite yelpazesi vardır. Buna merkezde işleyen dengeli bir frekans aralığına sahip olan IŞIK VE GÖLGELERİN SPEKTRUMU adını veriyoruz. Ulaştığınız her bir alt boyutsal seviye ile titreşim frekansları artar. Özellikle zihinsel beden için yaratılan bir frekans yelpazesi vardır, duygusal beden için frekans yelpazesi vardır ve sonraki yüksek seviyeye ilerleyebilmenizden önce ulaşmanız gereken eterik beden için daha ince frekans yelpazesi vardır. Sizler daha ince bir titreşim frekans seviyesine ilerlerken, o seviyeye uyumlanan Yüksek Benliğinizin bir parçası Ruh Yıldızınızın içine yerleşir. Deneyiminizin son aşamasının Işıklandırıcı etkisi olan Yüksek Benliğiniz Kutsal Kalp odanıza girer ve Ruhsal Benliğiniz ile birleşir.

“Etrafınızdakilere koşulsuz sevgiyi ifade etmeyi aramalısınız” dediğimiz zaman, Benliğin – ifadesinin o seviyesi için elde edilebilir olan en yüksek sevgi frekanslarını kastediyoruz. Elde ettiğiniz Benlik – bilincinin her daha ince seviyesi ile sevgi frekanslarının gücü ve mükemmelliği artar. Hatırlayın, size sık sık “saf mükemmellik sadece Mutlak Yaratıcı’nın Özü içinde mümkündür” dedik. En büyüğünden en küçüğüne Kutsallığın her bir bireysel Kıvılcımı, tam saflık ve mükemmellikten daha azı olan titreşim kalıplarını bedenler ve yansıtır. Amacınız bilincin her seviyesinde ulaşılabilir en yüksek frekans kalıplarını bütünleştirmektir. Kutsal Kalp Çekirdeğinizin Tohum Atomu içindeki KUTSAL SEVGİnin pınarına eriştiğiniz zaman, Tanrı Ebeveyninizin Özünün içinizde oturduğunu şüphe olmadan bileceksiniz.

Baba Tanrımızın İlahi İradesinin ve tüm niteliklerinin, erdemlerinin ve vasıflarının sizin için elde edilebilir olması için Ruhunuzun derinliklerinde Yaratıcının Beyaz Ateş Özünü içeren Elmas Çekirdek Tanrı hücreniz varken, İlahi Annemizin Kutsal Sevgisinin her zaman içeride mevcut olması için Kutsal Kalbiniz Tanrıçadan gelen İlahi Sevginin değerli Tohum Atomunu içerir. Gerçek neşe ve aşırı sevgi BİRLİĞİN hüküm sürdüğü Kutsal Kalp ve Ruhtan fışkırır. İnsan perspektifinden, Kutsal Kalbinizin, Elmas Çekirdek Tanrı Hücrenizin ve Ruhunuzun hepsinin gerçek Özünüzün hakiki bir parçası olduğunu hayal etmek zor olabilir. Kutsal Kalbe odaklandığınız zaman, baskın bir pozisyon aldığı görülür; Elmas Çekirdek Tanrı Hücrenize odaklandığınız zaman, onun gücü ve ihtişamı öne çıkar; ve Ruhunuz ile bağlantıyı aradığınız zaman, o Solar Güç Merkezinizde Yaratıcı Sevginin ışıldayan Işığı haline gelir. Bu nedenle lütfen, sevgili kalpler, Özünüzün bileşenlerini bölmelere ayırmaya çalışmayın, çünkü onlar tek bir BİRLEŞİK BÜTÜNÜ oluşturur.

Yaradılışın Kutsal Ateşinin saf niyetinizle tutuşturulabilmesi için ve bu muhteşem armağanı dünyaya yayabilmeniz için, fiziksel bedeninize maksimum miktarda Yaratıcı Işığın Adamantine Parçacıklarını çekmeniz önemlidir. Ancak, şunu düşünün: içinize, Kutsal Kalbinizin kutsallığına dönerek Kutsal Sevginin enfes hissini deneyimlemeyi en son ne zaman aradınız? İçeriye doğru Anne/Baba Tanrınıza sevgi yayın ve Solar Güç Merkezinizin şimdiye kadar deneyimlemiş olduğunuz en derin sevgi hissiyle genişlediğini hissedin. İçinize gidin sevgililer, çünkü Tanrı Ebeveynleriniz sizi orada bekliyor. Aslında, Yaşam Nehrinden çektiğiniz Tanrı Işığının Adamantine Parçacıklarını aktive eden/tutuşturan Baba/Anne Tanrımızın Kutsal Sevgisidir.

Şimdi sizler dışsal boyut dünyanızın frekanslarına uyumlu olan beyin yapınızda içsel boyut seviyelerine sahip olduğunuzun farkındasınız. Ruhsal Şarkınız adı verilen frekans kalıplarınızı yükseltirken, beyin yapınız içindeki, Kutsal Zihninizdeki, ayrıca kozmosun dışsal boyut dünyalarındaki yüksek frekans seviyelerine kademeli olarak erişim kazanırsınız. Beyin yapınızın içindeki acı, ıstırabın anılarının ve olumsuz anıların hepsi giderek yüksek frekanslı Işık maddesine dönüştürülür. Bu nedenle yolculuğunuzun olumsuz yanlarının çoğunluğunu hatırlamayacaksınız, sadece bu Alt – Evrendeki maceralarınızda elde ettiğiniz başarıları, neşe ve tatmini hatırlayacaksınız. Yukarı doğru çıkan spiralde olduğunuz kavramınızı anlamanız önemlidir; ancak, sizler şimdi geleceğin yüksek alemlerine yolculuk yaparken, geçmişe geri dönüp olumsuz, dengesiz enerjileri ve anıları iyileştirme sürecindesiniz. Yükseliş yolculuğunuz, fiziksel dünyanın çoklu alemlerinde ileri ve yukarı ilerleme olduğu kadar, içsel bir yolculuktur.

Spiritüel/İnsan Varlığı olarak sizler sorumlu seçimler yapmayı öğreniyorsunuz, çünkü şimdi düşüncelerinizin, hislerinizin ve sözlerinizin gelecek realitenizin yapı taşları olduğunun farkındasınız. Andan ana, gelecekteki günlerde ve yıllarda deneyimleyeceğiniz kişisel realitenizi SİZ yaratıyorsunuz. Sorumlu bir insan her zaman eylemlerinin sonucunu göz önüne alır. Dengeli, huzurlu ve uyumlu bir dünya yaratmak için, amacı olan bir niyetle ve odaklanmış ayrıntı ile Kozmik enerji payınızı genişletmeyi öğrenmelisiniz, amaçlı niyet ve odaklanmış ayrıntı her zaman en yararlı sonuca yönlendirilir.

Ego arzu bedeni kontrolü elinde tuttuğu zaman, etrafınızdaki durumların ve insanların kolayca kurbanı olursunuz, çünkü her zaman dış dünyadan ve diğer insanlardan Kendinizin değerinin onaylanmasını arıyorsunuz. Başarı, zenginlik ve statü üçüncü/dördüncü boyut realitesinde değerlilik ölçüleridir; ancak, siz Kutsal Kalbinizi ve Kutsal Zihninizi Baba/Anne Tanrımız tarafından tüm Varlıklara bahşedilen İlahi Sevgiye/Bilgeliğe/İrade gücüne açtığınız zaman, Kendine değer vermenin gerçek duygusu içinizden gelir. Sevgi, uyum yaratan merkezkaç kuvvetidir. Nefret ve korku ayırır, etrafınızdaki armonik rezonansı dağıtır ve yok eder. Ruhsal bilgelik kazanmak ve Yaradılışın evrensel yasalarını anlamak sizi korkunun esiri olmaktan özgürleştirir ve boş inançların köleliğinden serbest bırakır. Kusurlarınızla yüzleşmeye istekli olmalısınız ve onları değiştirme cesaretine veya kabullenme bilgeliğine sahip olmalısınız. Sadece ego benliğin ve onun aşırı arzularının ve çarpıtılmış kavramların farkında olduğunuz zaman bütünlüğe geri dönme sürecine başlayabilirsiniz. Ruhunuzun güçlü yanlarını ve niteliklerini mi yoksa egonuzun arzularını ve zayıflıklarını mı geliştiriyorsunuz? Tutumunuz titreşim kalıplarınızın yüksekliğini ve saflığını belirler.

Bu yaşamın büyük bölümünde Yol üzerinde olan birçoğunuz, sizler direkt olarak dahil olmasanız bile bu dünyadaki drama, kaos ve ıstıraptan yoruldunuz. İlahi hoşnutsuzluğunuz şimdi sorumluluklarınızdan uzaklaşma, daha önce yaşamınızda çok önemli olan, ama şimdi oldukça anlamsız gelen ve artık başarı duygusu sağlamayan işi kenara atma güçlü arzusuna sahip olabilirsiniz. Zor kazandığınız, en değerli şeyleriniz keyif yerine bir külfet haline geldi. Bu da yükseliş sürecinin parçasıdır, sevgililer. “İki dünya arasında yürümek” şimdiki zamanda birçoğunuz için uygulanabilirdir. Birçok modası geçmiş kavramları bırakıyorsunuz ve hatta yaşam tarzınızı değiştiriyorsunuz; ancak bu, sorumluluklarınızdan kaçmayı kapsamamalı. Her durumda, her insanda veya her koşulda iyi, olumlu yönlere odaklanmaya çaba gösteriyorsunuz. Ayrıca ister koşulsuz sevgi ve neşe yayan bir grup spiritüel kardeş grubunda olun ya da ister korku, reddetme, kıskançlık veya güç mücadelelerinin bulunduğu bir durumda olun, sevgi ve uyum yaymayı öğreniyorsunuz. Doğanın dinginliğinde bir dağın tepesinde oturup bir üstadın özelliklerini sergilemek veya devam ettirmek kolaydır. Ama, yaşamın günlük olaylarında sükunet ve kontrol duygusunu sürdürmek çok daha zordur. Sizde rahatsızlığa neden olanlar ve içinizdeki rahatsızlık en iyi öğretmenlerinizdir. Onlar, iyileştirilebilmeleri için içinizin derinliklerinden salıverilmeye gereksinim duyan şeylere ayna olurlar. Algınızı değiştirdiğiniz ve tüm durumlarda Sevgi/Işık yaymaya başladığınız zaman, etrafınızdakiler yavaşça değişirler veya gittikçe hayatınızdan çekilirler. Onların sundukları dersleri öğrenmiş olacaksınız; bu nedenle, realitenizde artık bir etkileri olmayacak.

Ancak, şimdi etrafınızdaki dışsal dengesizliklerin çoğunu çözmüş olduğunuzdan, zorlukları iyileştirmek/uyum sağlamak çok daha kişisel bir doğadadır. Bu nedenle birçoğunuz bedensel gerilimler, garip semptomlar ve hafif rahatsızlıklardan ani kronik veya kritik durumlara kadar değişen hastalıklar deneyimliyorsunuz. ÜstRuhunuz dönüşümün her bir aşamasında hazır olduğunuz deneyim seviyesini ve biçimini hisseder. Bu durumlar bir cezalandırma olarak yaratılmadı/yaratılmıyor, Var olmanın sonraki seviyesine veya haline ilerlemenizi engelleyen derine yerleşmiş kusurları temizlemek ve salıvermeniz için gereksinim duyulan veya belirlenmiş olan şeylerdir. Küçük kazaların, iyileştirilmesi zor ani kronik durumların, ateşin, kan hücumunun ve benzerlerinin “dünyanın tomurcuklanan üstatları” arasında yayın olduğu görülüyor. Bundan dolayı, bu fiziksel gerilim ve dramatik değişim zamanlarında size yardımcı olmayı beklemekte olan muhteşem bir şifa hizmetini dikkatinize getiriyoruz.

Sevgili Işık Taşıyıcıları, gelmekte olan ihtişamlı dünyanın birlikte yaratıcıları olarak bir kez daha tayin edilme hakkını kazanmış olanlarınız, şu anda deneyimlediğiniz sınavların ve sınamaların diğer tarafında Yaşayan Işık Üstatları olmak için gereksinim duyduğunuz her şeyi sağlayacak olan armağanların, vasıfların ve niteliklerin olduğunun farkında olmalısınız. Yüksek alemdeki kardeşleriniz olan bizler sizi bekliyoruz. Çok fazla özlenmektesiniz. Baba/Anne Tanrımızın ışıltısı üzerinize parlıyor, şimdi ve ebediyen.

Derinden seviliyorsunuz.

Ben Başmelek Mikail’im.

GENÇLEŞMENİN AMETİST PİRAMİDİ

** ŞİFANIN IŞIK TAPINAĞI**

GENÇLEŞMENİN AMETİST PİRAMİDİ UYUMLU VAR OLMA HALİNE GERİ DÖNMEYİ AKTİF BİR ŞEKİLDE ARAYAN RUHLAR İÇİN HER ZAMAN ELDE EDİLEBİLİR OLDU. DÜNYANIN AMETİST IŞIK PİRAMİDİ BEŞİNCİ BOYUTUN ORTALARINDA YERLEŞİKTİR – O BİR ŞİFA MABEDİDİR. MERKEZİNDE MUAZZAM, ÜÇ KATLI MOR ALEV VARDIR, BU ALEV GÖSTERİŞLİ YAPIDA ŞİFA IŞIĞININ HUZUR VEREN DALGALARINI YAYAR. SEVGİLİ BAŞMELEK ZADKİEL VE LADY AMETİST SÜREKLİ OLARAK IŞIK/SEVGİ/YAŞAMIN BU ALEVİNE GENÇLEŞMENİN, DENGENİN VE UYUMUN DÖNÜŞTÜRÜCÜ TİTREŞİMLERİNİ SAÇARLAR.

MOR ALEVİN ETRAFINDA ŞİFA VE GENÇLEŞME ARAYANLAR İÇİN BİR ÇEMBER HALİNDE KRİSTAL, BAĞIMSIZ FORMDA SANDALYELER VARDIR. SANDALYELERDEN BİRİNE OTURDUĞUNUZ ZAMAN, AYAKLARINIZ MERKEZE DOĞRU UZATILSIN, MOR ALEVİN ETRAFINI KUŞATAN ALÇAK KRİSTAL BİR DUVARIN ÜZERİNDE DİNLENSİN.

BU ÇEMBER ŞEKLİNDE DİZİLMİŞ SANDALYELERİN ARKASINDA 60 SANTİM GENİŞLİĞİNDE, KRİSTAL TABANIN İÇİNE DERİN OYULMUŞ BİR BAŞKA ÇEMBER VAR. BU OYUK TÜM PİRAMİTTE BAŞMELEK RAFAEL VE LADY MARY’DEN GELEN YEŞİL ŞİFA ENERJİSİNİN SPİRALLENEN DALGALARINI YAYAN ZÜMRÜT KÜMELERİ İLE DOLU. BU İKİ SEVGİLİ VARLIK KALP MERKEZLERİNDEN ZÜMRÜT KÜMELERİNE SÜREKLİ OLARAK ŞİFA IŞIĞININ BEŞİNCİ IŞININI YAYARLAR.

ŞİFA İÇİN VEYA TANRI IŞIĞININ UYUMLU FREKANSLARININ IŞIK AKIŞINI ALMAK İÇİN BU KUTSAL TAPINAĞA GİDEBİLİRSİNİZ. EVRENSEL YASAYA SADIK KALMAK İÇİN HER ZAMAN ŞÖYLE İFADE ETMELİSİNİZ: “EN BÜYÜK HAYRIM İÇİN VE HERKES İÇİN EN FAYDALI SONUCU İSTİYORUM”. AYRICA GEREKSİNİM ZAMANLARINDA SEVDİKLERİNİZİN DE ORAYA GÖTÜRÜLMESİNİ İSTEYEBİLİRSİNİZ; ANCAK, BUNUN UYGUN OLUP OLMADIĞINA VE ONUN EN YÜKSEK HAYRINA OLUP OLMADIĞINA HER İNSANIN KORUYUCU MELEĞİ KARAR VERİR.

www.ronnastar.com

(Çeviri: Saffet Güler)

Kopyalayabilir ve paylaşabilirsiniz. BAŞMELEK MİKAİL’İN MESAJLARINI WEBSİTEMİZDE BİR ARMAĞAN OLARAK YAYINLAMAKTAYIZ; YİNE DE İŞLETME GİDERLERİNİ VE TÜM DÜNYAYA GÖNDERDİĞİMİZ ÜCRETSİZ SEVGİ PAKETLERİNİN POSTA ÜCRETLERİNİ KARŞILAMAK ÜZERE YAPACAĞINIZ BAĞIŞLARDAN MEMNUNİYET DUYACAĞIZ.