SHAMBALA, ARHATLAR, ARCHONLAR, GİZLİ TOPLULUKLAR

Yazdır Yazdır 

SHAMBALA, ARHATLAR, ARCHONLAR, GİZLİ TOPLULUKLAR

 (Sensei: İgor Mihayloviç Danilov)

Volodya, “Sensei, bize gizli topluluklardan bahsedeceğine söz vermiştin” diye hatırlattı.

“Söz verdiysem, o halde beni dikkatle dinleyin…” dedi Sensei dostça ve bir süre düşündükten sonra hikâyesine başladı. “Gizli toplulukların amacını, hangi bilgi ve yöntemleri kullandıklarını anlamak için İyi ve Kötü arasındaki çatışmanın kaynaklarına inmeliyiz. Eski çağlardan beri Doğu’da insanlar, Dünya’daki Kötü ve karanlık güçlere karşı ana muhalefet merkezinin, bilginin ve büyük ruhsal gücün ilk kaynağı olan Shambala olduğuna inanırlar. Ama, Shambala’nın tüm bu özelliklere sahip olmasına rağmen, genel olarak insan toplumuna göre tarafsız olduğunu, insanlara saf bilgi ve İyi ve Kötü güçler arasında kendi seçimlerini yapma hakkı verdiğini belirtmek isterim. Bu nedenle Shambala’nın ruhsal bilgisi insan toplumunda yayılır ve Kötülüğe ruhsal yolda olan insanların kendileri tarafından karşı çıkılır.

“Elbette, insan toplumu zaman zaman Shambala’dan gelen Bodhisatvalar tarafından ziyaret edilir ve bunlar çoğunlukla öncelikle kaybolan ruhsal bilginin, insan uygarlıklarının gerçek gelişim tarihinin ya zaman içinde insanlar tarafından kaybedilmiş ya da insanların çoğundan gizlenmiş ya da diğer insanlar tarafından açgözlü ve güç arayışındaki hedefleri doğrultusunda değiştirilmiş olanlarının restorasyonu ile meşgul olurlar. Bodhisatvalar ayrıca uygarlığın bilimsel başarılarının seviyesine bağlı olarak dünya hakkında ek bilgiler de verirler. Yani, insan toplumuna göre tarafsız bir konum alırlar ve mümkün olduğunca insanlara, çağların kirinin fantezisi ve çeşitli insan hırsları olmadan saf bilgi verirler. Bu bilgiyi kabul edip etmemek, insan toplumunda bu dünyanın birçok yüksek ve kudretli kişisi tarafından hayal edilen Shambala bilgisine sahip olma şansına sahip olan her insanın kişisel seçimidir. Ve buna bağlı olarak, eğer bu bilgiye sahipseniz, Kötülüğe direnmek ve bu dünyada gerçek İyilik yapmak ya da bu bilgiyle kendi kibrinizi tatmin etmek de her insanın ve genel olarak insanların kişisel meselesidir. Ama bir kez daha vurguluyorum ki, insan toplumu içinde sadece ruhsal yolu izleyen insanlar Kötülüğe ve Archonlara karşı direnirler. Bu arada, bu insanlara kadim zamanlardan beri Arhatlar denir.”

“Arhatlar mı?” diye sordu Victor.

“Evet. Sanskritçe’den çevirecek olursak, “Arhat” değerli anlamına gelir. Günümüzde bu kelime Budistler tarafından kendi terminolojilerinde kullanılıyor, Nirvana durumuna yaklaşan insanları böyle adlandırıyorlar. Ama aslında eski zamanlardan beri insanlar Shambala’nın ruhsal bilgisini dünyaya getirmeye layık olanları Arhat olarak adlandırmışlardır. Eski Slavlar tarafından Vezha, Sokrovennik, Mezhanin olarak adlandırılanlar da bu insanlara aittir.”

“Görüyorsunuz, Arhatlar ve Archonlar! Aralarındaki fark çok küçük, sadece birkaç harf, ama amaçları o kadar zıt ki!” Stas şaşırmıştı.

Sensei, “Doğru, ama bu “küçük” fark işaretleri tamamen zıt hale değiştiriyor,” diye vurguladı. “Ve gerçek şu ki isimler arasında küçük bir fark olması, tamamen insanların söylentilerinden kaynaklanıyor. İlk olarak ruhsal bilgiyi yayan Arhatlar vardı. Daha sonra eski Yunan bilgeleri tarafından Archonlar olarak adlandırılanlar ortaya çıktı ve Archonların Arhatlar sayesinde insanlar arasında popüler hale gelen şeyleri değiştirmek ve çarpıtmak için kullandıkları popüler yöntemi vurguladı. Bu karşıtlık, insanlar bu iki tarafı nasıl adlandırırsa adlandırsın, tüm insan uygarlıklarının doğasında vardır.

“Archonlar sadece Ariman’ın prensiplerine göre çalışırlar. Ve dün Ariman’ın prensipleri üzerinde düşünme şansınız oldu. Görünüşe göre Shambala’nın Bodhisattvaları ile aynı ruhsal şeyleri anlatıyor ama gerçeği madde lehine o kadar ustaca çarpıtıyor ki, insan ayrıntıların altındaki küresel değiştirmeyi, karşı tarafa giden yoldaki yön değişikliğini fark etmiyor. Ama içinde daha fazla maneviyat taşıyan bir insan bu değişimi anlayacak ve ortaya çıkaracaktır. Ariman sadece insanın zayıflıklarıyla, Hayvan’ın istekleriyle oynar, hangi güzel kelimeyi kullanırsa kullansın. İnsanın kafasını tamamen karıştırır. Aynı prensipler, Efendilerinin prensipleri Archonlar tarafından da takip edilir.”

“‘Archonlar’ kelimesi ne anlama geliyor?” diye sordu Yura.

“Archon kelimesi Yunanca “archontes” kelimesinden gelir ve “büyükler”, “atalar”, “şefler”, “yöneticiler” anlamına gelir. Çok sonraları Ortodoks Hıristiyanlar onları “şeytanın hizmetkârları” olarak görmeye başlamışlardır. Kadim bilgiler tarafından yönlendirilen gnostikler, Archon’ları ruhlar-dünya yöneticileri, maddi evrenin yaratıcıları olarak yorumladılar ve güçlerinin üstesinden ancak ruhsal bir insan gelebilirdi. Ama genel olarak Tanrı’nın planına göre Archonların gücünün sınırsız olmadığını düşündüler. Arhatlar ve Archonların binlerce yıldır süren muhalefeti göz önüne alındığında, elbette bir dereceye kadar haklıdırlar.

Büyük Archon, ya da “bu dünyanın kralı” ile aynı anlama gelen “bu dünyanın Archon’u” olarak da adlandırılır, o Arimandır… Ama daha eski zamanlarda Büyük Archon’un adı Abraxas’tı, günümüzde yorumlandığı gibi, “mutlak kötü olmayan, ama cahil olduğu için kendini mutlak Tanrı sanan evrensel bütünün ruhu”. Bu efsane ancak bilgiden ve dünyanın düzeninden tamamen habersiz olanlar tarafından bir peri masalı olarak kabul edilebilir. Bilge insanlar için bu bir ipucudur”

Nikolay Andreyeviç o anda şöyle dedi: “İkincisi muhtemelen insanlar çok az şey bildiği ya da hiç bilmediği için oluyor. Ve bilginin olmadığı yerde yanlış anlama ve korku vardır.”

“Haklısın. İnsanlar Ariman hakkında ne biliyor? Çoğunlukla, Archonların faaliyetleri nedeniyle, onlara altı yaşındaki bir çocuğun seviyesine uygun bilgiler veriliyor, “Şeytan boynuzları ve toynakları olan kötü ve korkunç bir canavardır, eğer bize itaat etmez ve size söylediğimiz her şeyi yapmazsanız sizi karanlık krallığına sürükleyecek ve ziftle dolu bir tencerede kaynatacak” gibi şeyler. Bu arada, Archonlar sadece din alanında değil, siyaset alanında da dünyanın dört bir yanındaki insanların çoğunluğu için aynı bilgi sağlama tekniğini kullanmaktadır. Ve bu böyle oluyor, çünkü ciddi bilgiler, özellikle de siyasi olanlar, insanların çoğunluğu tarafından anlaşılmıyor. Bu da bir paradoksa yol açıyor: her birey kendini akıllı ve zeki olarak görüyor, ama onların çoğu ciddi bilgileri sadece küçük bir çocuğa özgü ilkel açıklama seviyesinde anlıyor. Bu hem eski zamanlarda hem de şimdi böyledir. Bu yüzden Archonlar bunu kullandılar ve şimdiye kadar da kullanıyorlar, insanlarını yorumcular olarak atadılar.”

Ve Stas, Sensei’e hitaben mizahla yakındı: “Nasıl oluyor da böyle oluyor? Dinlerle ilgili olarak Archonlar, insanları “korkunç canavar” ile korkuttuklarında utanmadan kendi Üstatlarına iftira mı atıyorlar?!”

“Amaçlarına ulaşmak için her türlü aracı kullanıyorlar. Ve amaçları basittir – dışsal maddi şeylerle insanın dikkatini içsel manevi gelişiminden uzaklaştırmak. İnsanın içinde, Hayvani doğasında saklı olan Kötülüğün gerçek nedenini gizlemek. Ve elbette onlar için asıl önemli olan, insanlar üzerinde sınırsız bir güç elde etmektir. Bunun için çabalarlar ve topluma kendi yaşam kurallarını dikte ederler, gardiyanlar dayatırlar ve insanların içindeki canavar içgüdülerini uyandırmaktan çekinmezler. İnsanların korkularından ve cehaletlerinden yararlanırlar. Çünkü insan gerçeği bilirse onlardan korkmayı bırakacak, ışığı görecektir. Artık onların yalanlarını umursamayacak, arkasını dönecek ve ruhsal tarafa geçecektir. İşte bu yüzden Archonlar buna izin vermemek için her şeyi yaparlar. Bu yüzden, çocuklar, her ne olursa olsun, bu dünyada dikkatli olun. Burada geçici olarak bulunduğumuzu, Ariman’ın misafirleri olduğumuzu unutmayın. Hepsi onun Satrapi’si (yetki bölgesi).”

“Bu, gizli toplulukların Archonların bir işi olduğu anlamına mı geliyor?”

Sensei, “Neden? Gizli topluluklar hem Arhatlar hem de Archonlar tarafından organize edildi,” diye belirtti.

Nikolay Andreyeviç, “Archonlar ile bu çok açık,” diye onayladı. “Her güç, bencil amaçlar doğrultusunda manipüle edilen gizli bilgilere sahip olmaya dayanır. Peki Arhatlar ruhsal yolu takip ediyorlarsa neden gizli topluluklara ihtiyaç duyuyorlar?”

Sensei cevap olarak, “Dediğim gibi bu dünya Ariman’a aittir. Bu yüzden Arhatlar eski zamanlardan beri insanlara azami derecede faydalı olmaya çalışan gizli topluluklar organize etmek zorunda kaldılar. Bunu istedikleri için değil, alınan bilgiyi saf tutmak için, böylece insanlar onun yardımıyla Archonlara karşı koyabileceklerdi. Ama Arhatlar için, Archonların aksine, bu gizlilik iki ucu keskin bir silahtı. Sadece bazen Arhatların yardımı pek çok insan için ruhsal açıdan o kadar önemli hale geliyordu ki, sıradan insanlar bu gizli örgüte duydukları saygı ve ihtişamı hafızalarında tutuyorlardı. Ama bu insanların bilmeden yaptıkları bu ayartmalar Arhatlar için zararlıydı. Gizli organizasyonları insanlar arasında popüler ve bilinir hale gelir gelmez, basitçe söylemek gerekirse, çok fazla insan bunu biliyordu, Archonlar derhal güçlerini sadece bu organizasyonu yok etmek için değil, daha da kötüsü, bu organizasyonun iç ideolojisini kendi adamlarının içine sızarak ve önde gelen Arhatları ortadan kaldırarak değiştirmek için yoğunlaştırdılar. Yani, bu gizli cemiyetin iç meselelerinden habersiz olan sıradan insanlar için organizasyon dışarıdan aktif görünüyordu ama ruhsal olarak boştu. Onun popülaritesiyle oynayan ve bazen öldürdükleri Arhatların isimlerini kullanan Archonlar, insanların bilincini kendi yöntemleriyle manipüle etmeye başlamışlardı bile.”

****

“Archonlar elbette sonsuza dek yaşamayacaklar. Onlar sadece alçakça bir hayat yaşayan ve herkes gibi ölen sefil on iki adam. Ama en acınası olanı, yerlerinin boş olmamasıdır.

“Bu, Archonların günümüzdeki hiyerarşi piramidine ait örgütlerden biridir. Bunu daha iyi anlayabilmeniz için, size Archonların mevcut piramidinin yapısını ayrıntılı olarak anlatacağım. Yani,  (çok dar çevrelerde ‘Her şeyi gören göz’ olarak adlandırılan ve daha geniş çevrelerde daha soyut bir şekilde ‘lider ruh’, ‘Lucifer’in gözü’ olarak algılanan) Ariman’ın kontrolü altında on iki Archon vardır. Bu kapalı ‘rahipler çemberi’ hep birlikte ’13’ler Konseyi’ni oluşturur ve altı üyesi de Ariman’ın önderliğinde rahip ‘Yargıçlar’ olarak yetkilendirilmiştir. Bu, aslında, Archonların ana çekirdeğidir. Daha sonra, Archonların kontrolü altında, dünya siyasetinde, ekonomisinde ve kilisesinde geniş bir etki alanına sahip olan ‘Hürmasonların’ en yüksek rütbelerinin temsil edildiği ’33 Konseyi’ vardır. Bu ‘Masonlar’ da ‘300’ler Komitesi’nin seçkinlerini oluştururlar.

“Öncelikle şunu vurgulamak isterim ki, 1729 yılında ‘İngiliz Doğu Hindistan Ticaret Şirketi’ adlı kuruluş tarafından kurulan bu komite, afyon ticaretini desteklemek ve uluslararası bankalarla işlem yapılmasını sağlamak amacıyla farklı tüccar delalara yönelikti. İngiliz Kraliyeti aracılığıyla yönlendiriliyordu. Ancak ‘Hürmasonlar’ tarafından baskı altına alındığında durum önemli ölçüde değişti. Bugün ‘300’ler Komitesi’, Batılı ülkelerin en etkili temsilcileri de dahil olmak üzere üç yüzden fazla üyeden oluşmaktadır. Dünya bankacılık sisteminin ana bölümünü kapsamaktadır.

“Bir de birbirini soğan yaprağı gibi oluşturan birçok başka gizli organizasyon var. Aslında bu ‘yapraklar’ belli bir grup insandan çıkıyor ve bir anda kendi aralarında birleşerek birkaç farklı kol oluşturuyorlar. Archonlar, bazı büyük uluslararası şirketlere ya da kurumlara sahip olması ya da uluslararası düzeyde etkili bir görev üstlenmesinin yanı sıra, aynı nüfuzlu adamlarının, üyelerini gizlice kontrol ettiği ve aynı zamanda bu birleşik sistemin diğer kollarına bağlantı sağladığı birkaç gizli derneğin üyesi olmasını rahat buluyorlar.

“Örneğin, Archonların temsilcileri tarafından kontrol edilen organizasyonlardan biri olan ‘Yuvarlak Masa’, şimdi ABD’deki en etkili organizasyonlardan biri olan yarı gizli bir organizasyon olan ‘Dış İlişkiler Konseyi’ni (CFR) yarattı. Neredeyse tüm Amerikan başkanları bu göreve seçilmeden önce CFR üyesiydi. Bu arada CFR, Dünya Bankası’nı da kontrol etmektedir. CFR’nin iç çevresi ‘Skull and Bones’ tarikatıdır ve bu tarikat da ‘Order of the Quest’in bir kolu olan ‘Jason Society’nin iç çevresini içerir. Bu arada, bu kişiler ‘Dış İlişkiler Konseyi’nin yanı sıra ‘Üçlü Komisyon’un da yönetici üyeleri olarak seçilmektedir. Bu tarikatların üyeleri, kendilerini herhangi birine ya da herhangi bir şeye, yani ulusa, hükümete, herhangi bir ülkenin yasalarına vs. karşı herhangi bir yükümlülükten kurtaran belirli bir yemin ederler. Ettikleri yeminin bir tarikat üyesinin faaliyetleri sırasında edebileceği diğer yeminleri etkisiz hale getirdiğini düşünürler. Bu da sadece tarikatlarına karşı sadık ve güvenilir oldukları anlamına gelir.

“Bilderbergerler” (‘I.G.Farben’de görev yapmış eski bir SS mensubu, ‘300’ler Komitesi’ üyesi tarafından kurulan ve bugün tarihte Hollanda Prensi Bernhard adıyla bilinen) gibi, üyeleri en etkili finansörler, sanayiciler, devlet adamları ve bilim adamlarından oluşan Amerikan ve Avrupa örgütlerinden bahsetmiyorum bile. Merkezleri İsviçre’de bulunan Bilderberger komiteleri, ‘Vatikan’, ‘Kara Soyluluk’ gibi farklı gizli ‘Hürmason’ cemiyetlerinin üyelerinden oluşmaktadır.”

“NATO da bu Arimanik yapıların altında mı?” diye sordu Andrew.

“Tabii ki, bu onların ilk kırbacı”.

“Peki ya BM?” Tatyana güvensizlikle yan gözle baktı.

“Evet,” diye başını salladı Sensei.

“NATO’nun askeri bir örgüt olduğu açık. Ama BM?” Kız omuzlarını silkti.

“BM hakkındaki bu bilginin bu şekilde verilmesine şaşmamalı. Bizler Archonlar için sadece ‘halkız’ ve çocukluğumuzdan beri onlar tarafından bir ‘fikir’ oluşturmuş olmalıyız. Archonlardan kaç tane tarihçi var? Ve hepsi de ‘tarih’ yazıyor. Yine de iyice bakarsanız ihtiyacınız olanı bulursunuz. Ve Birleşmiş Milletler Örgütü ile ilgili olarak, size kuruluşundan bahsedeceğim, ama biraz sonra, böylece Archonların neden bu tür yapılara ihtiyaç duyduklarını diğer bilgilerle birlikte anlayacaksınız.