Tom Kenyon’un ‘Kozmik Pencere’ Mesajı İle İlgili Yorumları

Yazdır Yazdır 

Tom’un Düşünceleri ve Gözlemleri

Pratiklik açısından, kendi zaman çizgileri üzerinde süzülmeye aşina olmayanlar için bu mesajın bir kısmını açıklığa kavuşturmak istiyorum.

Basit yöntem farkındalığınız kalp çakrasında iken Aethos Ses Meditasyonunu dinlemektir. (Eğer bu ses parçasını önceden deneyimlediyseniz ve zihinsel odağınızı başka bir çakraya getirdiğiniz zaman daha canlı deneyimlere sahip olduğunuzu gördüyseniz, o zaman oraya odaklanmayı seçebilirsiniz.)

Ses meditasyonunun beş dakikalık versiyonunu dinledikten sonra, Hathorlar “bir parçanızın zaman çizginizin üzerinde süzüldüğünü imgelemenizi, bu parçanızın tüm geçmişinizi ve belki de önceki yaşamların anılarını duyumsayabildiğinizi imgelemenizi” öneriyorlar.

Eğer deneyimli bir Zihin Argonotu iseniz, muhtemelen genişlemiş doğanızı deneyimlemek için algılanan zaman ve mekanın düğümünde süzülmenin kendi şeklinize sahipsinizdir. (Argonot: Tehlikeli ama ödüllendirici bir arayıştaki maceracı) Ve kendinizin bu veçhesinden yaşamınızı, hayatın kısıtlamalarının dışındaki bir pozisyondan “görebilirsiniz”. Ve Hathorlar bazılarınızın kendinizi başka yaşamları da tefekkür ettiğinizi görebileceğinizi söylediler.

Eğer bu tür beyin yeteneğinde yeniyseniz ve tefekkürün bu aşamasında nasıl ilerleyeceğinizi bilmiyorsanız, bir çift önerim var.

Birinci Öneri:

Önünüzde bir çizgi imgeleyin. Bu çizgiyi sizin için hangi şekilde rahat hissettiriyorsa, öyle duyumsayın. Bu meditasyon gözünde canlandırma şeklinde değil ve herhangi bir şey görüp görmemeniz önemli değil.

Bu imgesel zaman çizgisini kendi esas duyusal şeklinizde duyumsamaya doğal olarak eğilimli olursunuz (yani geçmişteki olayları hatırladığınız zaman veya gelecekteki olayları imgelediğiniz zaman çoğunlukla kullandığınız duyu). Bazılarınız için bu, özellikle kinestetik bilgi işleyici iseniz bir şekilde zaman çizgisini “hissettiğiniz” anlamına gelir. (İşitsel işlemciler adı verilen) Diğerleri zaman çizgisini tanımlayan içsel bir ses duyabilir, görsel işlemciler zaman çizgisini “görmenin” zihinsel izlenimini almaya eğilimli olurlar. Sadece zaman çizgisini imgelediğiniz zaman onu nasıl duyumsadığınız ile ilerleyin.

Sonra, bu çizginin bir ucunu doğumunuz olarak ve direkt olarak önünüzde bulunan kısmını hayatınızın şu andaki anı olarak imgeleyin. Henüz tanımlı olmayan çizginin diğer ucu ölümünüzdür. Bazı insanlar için doğumları solda iken, başkaları bunu sağ tarafta duyumsayabilir. Hayatınızın doğum noktasının nerede olduğu önemli değildir.

Sonra hayatınızdaki çeşitli olayları tefekkür ederken, bunları hayal gücünüzde çizgi üzerine yerleştirin. Beş yaşındayken önemli bir şey olduysa bu, siz kırk yaşınızdayken gerçekleşen bir şeye göre doğum noktanıza daha yakındır.

Bu tefekkürün amacı hayatınızı ve yapmış olduğunuz seçimleri genişlemiş doğanızın görüş açısından duyumsamaktır. Perspektifteki (veya görüş noktası) bu değişimi başarmak için, bir parçanızın direkt olarak fiziksel bedeninizin önündeki zaman çizgisinin üzerinde süzüldüğünü imgeleyin. Bu “süzülen parçanızın” hemen üzerinizde olduğunu veya sizden çok uzak olduğunu görebilirsiniz. Bırakın “o parçanız” dilediği pozisyonda süzülsün, sonra zaman çizginizi ve kişisel geçmişinizin fiziksel bedeninizin kısıtlamalarının dışındaki bu yerden gözleyin.

Bu mesajda, Hahtorlar (farkındalığınız kalp çakrasında iken) beş dakikalık Aethos Ses Meditasyonunu dinlemeyi ve sonra hayatınızdaki durumları imgelediğiniz zaman çizginizin üzerindeki görüş noktasından tefekkür etmenizi öneriyorlar.

Bu perspektifin (dışınız ve zaman çizginizin üzeri) bir sonucu, hayatınızın belirli olayları ile daha az özdeşleşmeniz ve doğanızın genişlemiş veçheleriyle daha fazla özdeşleşmenizdir. Kendinizin bu genişlemiş duyumsaması hayatınızın hikayelerini – kişisel geçmişinizin – aşar ve sizi geçmişinizin olaylarıyla kısıtlanmamış olan bilincinizin veçhelerine bağlar. Zaman çizginizde deneyimlendiği gibi, kimliğinizin değişmesiyle, kişisel geçmişinizi bir insan olarak hayatınızı yaşayan “sizden” oldukça farklı gören daha büyük Benliğiniz ile temas kurabilirsiniz.

Perspektifin değişimi daha büyük bir kendine – şefkat (veya kendini sevme) duygusu getirir, aynı zamanda hayatlarımızı bedenlenmiş varlıklar olarak yaşayan bizlerden kaçınan bir tür inayet getirir.

Hathorların tanımladığı basit yöntem ile çalıştım, ama hayatımı düşünüp taşınmadan önce Aethos Ses Meditasyonunu beş dakika dinlemenin ve sonra imgelediğim zaman çizgisinin üzerinde hayatıma bakarken ses meditasyonunun uzun versiyonunu dinlemeye devam etmenin çok daha güçlü olduğunu görüyorum.

Dinlerken ve zaman çizgimin üzerinde süzülürken odağımı kalp çakramda devam ettirmenin çok fazla enerji yarattığını ve geçmişimde önemli bir olayla karşılaştığım zaman derin içgörüleri açığa vurduğunu ve çok ilginç holografik türde görsel imgeler ürettiğini görüyorum.

Bu gözlemimi danışmanlarımdan birine sordum, bu şekilde çalışmanın oldukça etkili olduğunu, ama ses meditasyonuna yeni olanlar için çok güçlü olabileceğini söyledi.

Bunun nedeni Aethos Ses Meditasyonunun çok yüksek titreşimli bir enerji olması ve dinleyicide spiritüel bir arınma başlatabilmesidir. Pratik olarak konuşursak, daha uzun otuz dakikalık versiyona geçmeden önce, beş dakikalık versiyon ile çalışmanın en iyisi olduğunu düşünüyorum. Ama ses meditasyonuna alıştığınızda, henüz anlattığım yöntemin sizin için çalışıp çalışmadığına bakın.

İkinci Öneri:

Bazı insanlar geometrik şekilleri, hatta çizgileri imgelemede iyi değildirler, bunlarla çok az çalışırlar. Eğer siz bu tür bir insan iseniz, bu sonraki öneri oldukça iyi çalışır.

Zaman çizgilerini tamamen unutun ve bunun yerine farkındalığınız kalp çakrasında iken Aethos Ses Meditasyonunu dinleyin. Dinledikten hemen sonra, hayatınızı ve geçmişinizdeki önemli olayları düşünün. Bunu yaparken dikkat odağınızı kalp çakranızda tutmaya devam edin. Sonra bir “düğüme” veya duygusal yüke rastladığınız zaman, olayları düşünürken odağınızı kalp çakranızda tutmaya devam edin. Eğer duygusal yük çok fazla oluşursa, hatırladığınız olayların duygusal yükü zihninizden kayboluncaya kadar odağınızı kalp çakranızda tutarak ses meditasyonunun beş dakikalık versiyonuna geri dönün. Tekrar kendinizin genişlemiş duygusunu elde ettiğinizde, ses meditasyonunu durdurun ve geçmiş olayları düşünmenize geri dönün. Hafızanızın/anılarınızın etkisini nötrleştirinceye kadar, bu şekilde geçmişinizle çalışmaya devam edin.

Meditasyonun amacı hayatınızı kendinizin genişlemiş duygusundan görmektir. Ve kişisel kimliğinizin bu genişlemiş duygusundan (algılanan zaman ve mekanın dışında) kendinizi ve geçmişinizi görmeniz değişir.

Gizemli Armağan

Bu mesajda benim için özellikle önemli olan bir cümle buldum, bu cümle Hathorların bu özel tefekkürün amacına değindikleri mesaj bölümünde geçti.

Zihnin bu aşkın halinde kalarak, bedenlenmiş hayatınızın gizemli armağanı ve yükü üzerinde düşünün.”

Dördüncü – on ikinci boyutlarda bulunan Hathorların, bedenlenmiş hayatı hem bir armağan hem de bir yük olarak görmeleri ilginç. Bununla ne demek istiyorlar? Konuyla ilgili kendi düşüncelerim vardı, ama danışmanlarıma gittim ve onlardan açıklığa kavuşturmalarını istedim.

İnsan hayatının boyutsal üstatlığı öğrenmek için nadir ve değerli bir fırsat olduğunu söylediler, yani zaman ve mekana aşkın olmanın kavrayışından işlev yaparken, zaman ve mekanda yolculuk yapma yeteneği. Bu onların gördüğü şekliyle bedenlenmenin armağanıdır, çünkü sonsuz doğalarımız ve bedenlerimizin sonlu sınırlamaları arasındaki gerilim, daha büyük spiritüel üstatlığın ortaya çıktığı şeydir.

Onların perspektifinden, insan bedenlenmiş yaşamının yükü biz insanların zaman, mekan ve olayların kısıtlamaları arasında sıkışıp kalmış olduğu gerçeğinden gelir.

Buna amansız entropi kuvvetini ve Dünyanın yerçekimi kuyusundan gelen sürekli çekimi ekleyin, gerçekten başa çıkmak zorunda olduğunuz bir şeyler var.

Aslında, fiziksel realite ve kültürel kısıtlamaların içinde işleyen sonsuz sınırsız doğalarımız ile temas kurma görevi üstün bir gayrettir. Ve bu nedenle, Joseph Campbell’in cümlesini ödünç alırsak, hayat kahramanın (veya kadın kahramanın) yolculuğudur.

Not: Parantez bana aittir. Campbell’e atfedilen asıl cümle kahramanın yolculuğudur. Kişisel duygum, onun hem erkekleri hem de kadınları referans alan eril formu kullandığıdır. Bazıları bunun hem erkek kahramanı hem de kadın kahramanı tasvir etmek için ince eleyip sık dokumak olduğunu düşünebilirken, mitsel kahramanlık kalıbına dişinin dahil edilmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Sosyal gerçeklikler hem fiziksel gereklilik hem de mitsel/dini sembolizm tarafından şekillenir. Aslında, benim hislerimden, mitsel sembolizm kültürün gobleninde işleyen etkili bir kuvvettir ve bizleri farkında olmadığımız şekillerde etkiler. Dünyasal yaşamın gerçekliğinde, erkeklerde sıkça olduğu gibi kadınlar çoğunlukla kahraman olma rollerini (ve/veya gerekliliğini) alırlar. Erkeklere ve kadınlara bu konuda eşit muamele edilmesinin zamanı olduğunu düşünüyorum.

Hayatın Düşünüp Taşınılması

Bu mesajı aldıktan sonra, Kozmik Pencere sırasında hayatlarımızı düşünüp taşınmamız için Hathorların verdiği yöntemin her zaman – özellikle yaşam geçişleri sırasında – güçlü bir dönüşüm aracı olacağını fark ettim.

Bunu danışmanlarıma sordum, evet dediler, yöntem her zaman büyük faydaları için kullanılabilir. Bu özel Kozmik Pencere özellikle katalizör enerjiler ile yüklü, bu nedenle bu tekniği bu zamanda getirdiler.

Buna daha önce değinmiş olsam da, bu tekniği bu özel hizalanmadan geçtikten sonra kullanmak isteyenleriniz için, yöntemin odak noktasına geri dönmenin yardımcı olacağını düşünüyorum.

Yöntemin arkasındaki önemli kavram kendimizi özdeşleştirme alışkanlık davranışımızdır. Normal olarak, kendimizi bedensel varoluşumuz ile özdeşleştiririz. Hayatımızı zaman ve mekanda lineer bir hareket olarak deneyimleriz.

Bu bizim biyolojik realitemizdir ve insan memeliler olarak sinir sistemlerimiz vasıtasıyla buna mahkumuz ve hayatta kalmak için fiziksel dünyanın gerçekliklerine kendimizi yönlendirme gerekliliğine mahkumuz.

Ancak, kendimizin zaman ve mekana aşkın olan veya en azından bir şekilde zaman ve mekandan bağını koparan bir veçhesi vardır.

Kendinizin bu genişlemiş duygusunu nasıl elde ettiğiniz önemli değildir. Önemli olan, kendinizi özdeşletirme kutusunun dışına adım atma eylemidir.

Aethos Ses Meditasyonu “kutunun” dışına çıkmanın bir  yoludur. Bunu yapmanın başka bir çok yolu vardır. Ancak, kendinizin genişlemiş duygusuna adım atmak çok önemlidir. Kendinizin bu genişlemiş duygusundan, hayatınızı hikayeler ve hayatınızın çatışmalarıyla sınırlı olmayan bir perspektifen tefekkür edebilirsiniz.

Bunu yapmakta güç vardır.

Son Düşünceler

Hathorlar Kozmik Pencerenin üçüncü ve son gününün (23 Aralık) kişisel tezahür için güçlü bir pencere olduğunu söylüyor. Ve onların yaratım yöntemini kullanma fırsatını keşfetmek istiyorsanız, Tüm Olasılıkların Küresi mesajını okumanızı öneririm.

Kozmik Pencerenin bu son aşaması sırasında, Hathorlar bir istek yapıyorlar. Belirli gezegensel bir sonuç için niyetimizin güçlerini eklememizi istiyorlar – yaşamın birbirine bağlı olduğunun kollektif anlayışı ve dünyanın insanları arasında gezegensel işbirliğinin gerekliliğinin anlayışı (çatışmaya karşıt olarak).

Bu görevin nasıl başarılacağı ile ilgili önerileri önceki mesajlarından birindedir, Aethos ve Bilincin İkili Olmayan Halleri. Bu mesajın sonunda Aethos Ses Meditasyonunun linkini bulabilirsiniz ve ayrıca websitesinin Listening (Dinleme) bölümündeki ses meditasyonunu bulabilirsiniz.

Ana Sayfadaki (Home Page) Hathors yazısına tıklayarak, websitesinin Arşivlerindeki tüm geçmiş Hathor mesajlarını bulabilirsiniz.

Bu Mesaj İle İlgili Olmayan Bilgi
Websitesinin Listening (Dinleme) bölümüne bir çok yeni ses dosyası koyduk, bunlara Işık Aktarımları adı verilen Hathor Seminerinden bir alıntı da dahildir.

Seminer sırasında gerçekleştirilen güçlü ses meditasyonları tek bir CD’de toplandı, bu CD yedi endokrin bezini ruhsal ışık ile doldurma amacını taşıyor.

Işık Aktarımları ile ilgili daha fazla bilgi için Burayı tıklayın.

©2012 Tom Kenyon Tüm Hakları Saklıdır  www.tomkenyon.com

Bu mesajı kopyalayabilir ve hiçbir şeyi değiştirmeden, yazarın ismini, website ismini ve telif uyarısını ekleyerek herhangi bir ortamda dağıtabilirsiniz. Dinleme Bölümündeki meditasyonlar sadece kişisel kullanımınız içindir ve Tom Kenyon’un izni olmadan dağıtılamaz veya kopyalanamaz. Başka bir websitesine veya herhangi bir sosyal medyaya gönderilemez.

(Çeviri: Saffet Güler)