ÜSTAT KUTHUMİ – KONTRATLARI TEMİZLEMEK

Yazdır Yazdır 

Tüm Hakları Saklıdır & Telif Hakkı Michelle Manders

Johannesburg, Güney Afrika, 13 Haziran 2006

Bu yazı, berraklık, şifa ve huzur arayan insanları desteklemek için sahibi Michelle Manders ve The Palace of Peace tarafından ücretsiz olarak yayınlanmaktadır. Bu nedenle, Bütünlük Yasasının onurlandırılmasını takdirle karşılıyoruz ve hiç bir insanın, grubun, organizasyonun veya herhangi türde oluşumun herhangi bir durumda bu dökümanın herhangi bir kısmını değiştirmemesini ve kişisel maddi kazanç için kısmen veya tamamıyla yayınlamamasını istiyoruz. Websitemizdeki indirilebilir tam yazının linkini alıntı yapabilirsiniz. www.palaceofpeace.net

Lütfen bu bilgiyi okumanın üzerinizde bir etkisi olacağını not edin, çünkü bilgi zamansızdır. Enerjisel olarak Mesajı Veren Varlığa bağlanırsınız ve benzer bir işlem sizde de gerçekleşir, bu güçlüdür. Canlı kanallığın verildiği zaman çizgileri ile ilgili çok fazla kaygılanmayın. İlahi Planınıza, Zamanlamanıza & Amacınıza uygun olarak benzer bir işlemden geçersiniz.

Ben Kuthumi’yim ve bu zamanda sizi selamlamak için ve size özgürlük, huzur, inayet ve kahkaha kutsamalarını getirmek için Sevgi ve Bilgelik Işınlarında geliyorum. Selamlar Sevgililer.

Ve kalplerimizde büyük sevinç ve keyifle bugün sizlerle buluşabiliyoruz, her birinizi Yaradan’nın ellerinde güvenle ve Mesih’in kalbinde sağlamca tutuyoruz. Anne/Baba Tanrı’nın Varlığına ve Kutsallığına hoşgeldiniz, ruhunuzun geleceğe yolculuğuna artık hizmet etmeyen kontratlar ile ilgili karma damgalarını salıvermek için biz enerjinizi açarken, sizleri Anne/Baba Tanrı’nın İlahi Özünün çekirdeğinde tutuyoruz. Bugünün işlemi eşsizdir, çünkü ben, Kuthumi bedeninizin hücresel yapısının eterik ağındaki, bugün temizlemeyi seçtiğiniz kontrat veya kontratlara dahil olan olaylar ve insanlar ile ilişkili olumsuz damgaları çözecek olan ileri ve hızlandırılmış bir kontrat temizleme işlemini gerçekleştirmekte sizlere yardımcı olacağım.

1994 yılında Anne/Baba Tanrı insanlığın tüm negatif karmasını bağışladı. Bu, tüm karmik kontratların sona erdiği, çözündüğü, sıfırlandığı anlamına geliyor. Tek problem, insanlığın çoğunluğunun henüz pozitif titreşimin kritik kitle bilincini elde etmemiş olmasıydı. Bu nedenle, bu ilahi ve kutsanmış armağanı almak için, insanlığın bilinç uyanışını sağlamak için yetersiz enerji vardı. Görüyorsunuz, insanlık hala negatif doğada var olan karmaya inanıyordu, bu Anne/Baba Tanrı tarafından sıfırlanan kontratların çoğunun yeniden aktive edilmesiyle sonuçlanıyor. Şimdi, bu zamanda, sizleri 1994’e geri götürüyoruz; sizi o zamanlar Anne/Baba Tanrı tarafından yayılan enerjinin huzurunda tutuyoruz. Bu güçlü titreşimi bir kez daha bedeninize soluyacaksınız, ama bu kez kontratlarınızın temizlendiği gerçeğinin bilinçli farkındalığı ile donanımlısınız. Bu işleme başlayalım, bunun geri kalanını size anlatacağım.

Burnunuzdan derin bir nefes alın, ağzınızdan nefes verin. Bir diğer derin nefes alın, ağzınızdan nefes verirken, zihninizi sakinleştirin ve bedeninizi gevşetin.

Tüm olumsuz karmik kontratlarınızın tamamlandığını bilerek deneyimleyeceğiniz dinginliği imgeleyin. Olumsuz bir karmik kontrata sahip olma içsel korkusu olmadan yaşam deneyiminizi imgeleyin. Karşılaştığınız her insanın iyi karma yolunun bir parçası olduğunu, bu nedenle her insanın yaratmış olduğunuz tüm iyi karmayı paylaşan bir kutsama olduğunu imgeleyin.

Kalbinizi Anne/Baba Tanrının Varlığına açın. Kişisel Rehberlerinizi, Meleklerinizi ve Üstat Rehberlerinizi çağırın. Birlikte çalıştığınız ve güvende hissettiğiniz İlahi Işık Varlıklarını davet edin. Enerjinizi açın ve bilincinizin zamanda 1994 yılına geri götürüldüğünü imgeleyin – Anne/Baba Tanrı’nın yeni enerjinin önünü açtığı ve tüm olumsuz karma kontratlarını yok ettiği yıl.

Geçmişinizin tüm kontratlarını yıkayıp götüren bu ihtişamlı enerji dalgasının imgesini yaratmak için hayal gücünüze izin verin. 1994 yılında nerede olduğunuzu ve yaşamınızın o periyodunda deneyimlediklerinizi hatırlamaya çalışın. Bu enerji bedeninizin eterik ağına akarken, kontratlarınızın temizlendiği gerçeğini kabullenmenizi engelleyen tüm yanılsama perdeleri kaldırılıyor; ruhunuzun yaratmış olduğunuz tüm iyi karmayı kabullenme yönüne gittiği tüm yolları tezahür ettiriyor.

Bu enerjinin sizin için spesifik bir renkte tezahür ettiğini fark edin. Dışsal alemlerden gelen, derinize nüfuz eden, fiziksel bedeninize giren ve fiziksel bedeninizin her hücresine nüfuz eden bu rengi gözünüzde canlandırın; her organın içindeki her hücre bu renk ile tüketiliyor. Renk, paralel ve alternatif realitelerden biriktirilmiş tüm negatiflikleri bağışlamak için Anne/Baba Tanrı’nın yaydığı titreşimleri taşıyor. Anılarınızın sizi beslemesine izin verin; size olayları, insanları ve zamanları hatırlatıyor. Buna bağlanmayın, bırakın gözlerinizin önünde bir film gibi oynasın. Yapabilirseniz, bu rengin geçmişinizden hatırladığınız her imgeye süzüldüğünü imgeleyin.

Anılarınızın şimdiki zaman çizgisine ve tam bugüne kadar çok yakın geçmişte ortaya çıkan olaylara kadar geçişini izlemeye başlayın; bunların hepsine, insanlığın negatif karmasının bağışlandığı 1994’te sizin üzerinize Anne/Baba Tanrı’nın yaydığı renk tarafından dokunuluyor. Bu renk titreşimi geçmişinizin kontratlarının temizlenmesinin, ileri hızlandırılmış salıverilişini aktive ediyor, varoluştaki her paralel ve alternatif realitenin kontratlarını temizliyor. Size kendilerini geçmiş deneyimin anısı şeklinde sunan olumsuzluğun titreşimlerini temizlemek için, her zaman kullanabileceğiniz renk budur.

Bu deneyim içinizde hisler yaratabilir, gerçekte tamamladığınız eski enerjinin şahlanmasıyla sonuçlanan hisler. Bu renk, kişiliğinizin olumsuz yanlarını dönüştüren renktir. Bunların hepsi kötü, güçsüz ve bilgisiz olduğunuzu düşündüğünüz kendiniz ile ilgili algıladığınız veçhelerdir. Bu rengin kötü, güçsüz veya bilgisiz olduğunuzu düşündüğünüz tüm yanlarınıza nüfuz ettiğini tasavvur edin. Bu rengi, sevilemez olarak algıladığınız bedeninizin tüm bölgelerine yansıtın.

Şimdi bu rengin şimdiki anınıza ve kabul edilemez, sevgisiz, desteksiz, saygısız, bilgisiz, güçsüz olduğunu düşündüğünüz her gün yaşadığınız tüm deneyimlere süzülmesine izin verin, aslında kendinizle ilgili tamamen salıvermediğiniz şeyleri gösteren, sizi sinirlendirdiğini hissettiğiniz tüm insanlara, düğmenize basan alışkanlıklara süzülmesine izin verin; ve hoşgörülü olmadığınız kendinizin tüm yönlerinize süzülmesine izin verin, bunlar aslında gençlik yıllarında başkalarının reddettiği sizinle ilgili şeylerdir, bunlar o yönlerinizin kabul edilemez, hoşgörülemez, güçsüz, kötü ve sevilmez olduklarına inanmanıza yol açtı.

Tüm Karma Lordları şimdi etrafınıza toplanıyor ve Lady Quan Yin ileri adım atıyor, ellerinizi tutuyor. Gözlerine bakmanızı, kalbinizi açmanızı ve hala bağlı olduğunuza inandığınız tüm kontratlardan özgür olduğunuz gerçeğini kabul etmenizi istiyor. Size şöyle diyor: “Herhangi bir şekilde hala bağlı olduğuna veya onun tarafından bağlandığına inandığın tüm kontratlardan özgürsün”. Bunu size bir kez daha tekrarlıyor, ellerinizi sıkıca tutuyor ve gözlerinize yoğun bir şekilde bakıyor, size şöyle diyor, “Bağlandığına inandığın tüm kontratlardan özgürsün. Bunların hiç biri artık senin üzerinde güce sahip değil. Senin üzerinde tekrar güce sahip olabilmelerinin tek yolu, senin bunların gücü olduğuna inanmandır. Sen kontratlardan özgürsün. Tüm iyi karman realitende enerjisini tezahür ettirmeye devam edecek, ama tüm algıladığın olumsuz kontratlar tamamlandı. İhtiyacın olan her şeyi öğrendin. Şimdi bugünden itibaren ilerleme ve kendin için yeni bir deneyim yaratma fırsatına sahipsin. Eski şekilde davrandığını deneyimlediğin her seferinde, derin bir nefes al ve Anne/Baba Tanrı’nın sana yansıttığı rengi imgele”.

Lady Quan Yin’in gözlerini ve sıkı kavrayışını tasavvur edin ve hatırlayın; o bitti, tamamlandı ve geçmişte kaldı! Bugünün eşsiz bir süreç olmasının nedeni, Yükseliş Yolunun iki yeni Yükselmiş Üstadı olan Prens Damien ve Lady Suatra’nın geçmiş karmik kontratların kapılarını kapatmaları, zamanın kapılarını mühürlemeleridir. Bu, üzerinizde güce sahip olduklarını algıladığınız kontratların titreşimini taşımış olan paralel ve alternatif realitelerin sonu anlamına geliyor ve sonraki 22 haftada o kontratların dinamiklerini oynamakta olan benliğin paralel veya alternatif veçhelerinde tutulan gücü sahiplenecek olduğunuz anlamına geliyor.

Bu derin bir işlemdir, çünkü paralel veya alternatif realitede yaşayan veçhelerinizin bedenlerini terk edeceği ve enerjinin sizin tarafınızdan yeniden emileceği anlamına gelir. Bunlar sadece son vermeyi seçtiğiniz olumsuz karmik kontratlara bağlı olan paralel ve alternatif realitelerdir. Tüm diğer paralel ve alternatif benlikler normal şekilde devam edecekler. Fark, yaydığınız enerjinin onların deneyimini hızlandıracak olmasıdır; onların Yükseliş Yolunda yolcuklarını hızlandıracak. Bugün tamamlamış olduğumuz şeyi idrak etmek bu zamanda zordur, ama bunu isteyen ruhunuzdu ve bu çok eşsiz ve ileri karma temizleme işleminin sunulması ile sonuçlanan eski yolları sona erdirme bilinçli istekliliğiniz idi. Bu tür bir temizliği, arınmayı ve salıvermeyi çekmek için kişi kendi içinde merkezlenmiş olmalıdır. Eşiğinizdeki yeni maceraya karşılık vermeye istekli olun.

Şimdi derin bir nefes alın ve siz nefes verirken, Prens Damien ve Lady Suatra enerjileri temizlerken renkli titreşim dalgalarının boyutlarda ilerlediğini tasavvur edin; olumsuz kontratlarınızı, o kontratlar ile ilgili bağlarınızı ve inançlarınızı yansıtan zaman çizgilerinin kapılarını mühürleme işlemine başlıyorlar. Prens Damien ve Lady Suatra geçmiş karmanın kapılarını mühürleme işlemini sürdürecek olan bir enerji ızgarası yaratırken bunu gözleyin. Hayal gücünüzün bir vizyon yaratmasına izin verin, bugün gerçekleşmiş olan şeyi size hatırlatacak, ihtiyacınız olduğunda hatırlayabileceğiniz bir vizyon.

Anne/Baba Tanrı’nın size yaydığı renk ile gerçekleşen temizlik fiziksel bedeninizin hücresel damgalarını temizlemeye devam edecek, aynı zamanda fiziksel bedeninizin etrafındaki enerji bedenlerini yeniden ayarlayacak, gerekli olduğu kadar uzağa yüksek alemlere uzatacak. Uyku zamanınız, geçmişin bu karmik kontratlarına bağlı çok derin ruhsal salıvermeye neden olacak. Üstat Rehberleriniz enerji alanınıza girecek ve monadınızın, Tanrı/Tanrıça benliği ile Bir Olan Ben’im Varlığınızın ilahi planına bağlantınızı sağlayacak olan enerji kalıplarının bütünleştirilmesini kolaylaştıracak, bu şu andaki yaşamınızın en önemli yollarının aktivasyonu ile sonuçlanır. Bu enerji, şimdi fiziksel bedenlerini terkedip Kaynağa geri dönecek ve enerji alanınız ile birleşecek olan paralel ve alternatif benliklerinizin enerjisini bütünleştirmek için gerekli olan zaman uzunluğu için yerinde tutulacak. Bu korkulacak bir işlem değil! Bu, paralel ve alternatif benliklerinizin acı ve ıstırap yolunu sona erdirerek ve bilinçli benliklerinin, yani sizin onları Anne/Baba Tanrı ile “birliğe” geri götürmek için bilgi, güç ve aydınlanmış varlık hali ile donandığınız bir yere enerjisel olarak yeniden doğarak yükselişe erişme fırsatlarının bir parçasıdır.

Tam dolu bir nefes almak için bir an durun ve bu sözcükler zihninize süzülürken ve kalbinize yerleşirken tamamıyla nefesinizi verin.

Kişisel renk titreşiminizin etrafınızda spiral yarattığını, benliğinizin tüm veçhelerini ilahi ve uyumlu hizalanmaya getirdiğini, gelecek için, yeni yarın için yolunuzu zarafetle hazırladığını gözünüzde canlandırın. Ve böylece Anka inisiyasyonuna adım atıyorsunuz, geçmişten gelenlerin yok edilmesinin küllerinden doğan Anka; ve bu, Anka’nın bu geçmişin üzerine yükselmesini motive eden ateştir. Bu ateş yaşam tutkunuzdur ve Yaşamın Alevidir; kalbinizi ısıtan ve enerjinizi aydınlanmış halde tutan içsel rehber ışığınızdır. İlahi İradenizi besleyen ve Yüksek Benliğinizin cennette yarattığı gibi, dünyada yaratma İlahi Gücünüze uyumlanmış tutan Yaşamın bu Alevidir.

Bir başka derin nefes alın ve nefes verirken, bu zamanda sizde ve sizin etrafınızda yarattıkları şeyler için Prens Damien ve Lady Suatra’ya teşekkür edin. Kişisel Meleklerinize, Rehberlerinize ve Üstat Rehberlerinize bu güçlü ve ileri karmik kontrat temizleme işlemine tanık oldukları için teşekkür edin. Olumsuz olarak algıladığınız her şeyin orijinal bağışlanmasına yeniden bağlanma fırsatı için Anne/Baba Tanrı’ya teşekkür edin. Gücünüzü sahiplendiğiniz ve yeni bir yarın yaratmak için, şimdinin gücünde kalmayı seçtiğiniz için kendinize teşekkür edin.

Bugün gerçekleşmiş olan şeyleri tamamlamak için, sonraki 24 saatte gerçek olduğunu görebildiğiniz, hissedebildiğiniz ve bildiğiniz kendiniz ile ilgili tüm iyi şeyleri, pozitif, kuvvetli ve sevgi dolu şeyleri yazın. Kendinizle olmak için zaman ayırın.

Başarmış olduğunuz her şeyi, yaşamınızda yapmış olduğunuz tüm iyi ve şaşırtıcı şeyleri kabullenin. Cömertliğinize, nazik kalpliliğinize, esprili olmanıza, zekanıza ve bedenlediğiniz her diğer kuvvete bağlanın. Bu, sonraki 24 saatte sizin için demirlenecek olan pozitif bilginin morfogenetik alanlarını yerinde tutmaya yardımcı olacak. Bu, ondan çekeceğiniz ve üzerine inşa edeceğiniz bilgi haline gelir.

Eğer enerjiniz varsa, biraz daha ileri gidin ve geleceğinizi tasavvur edin. Mutlu, neşeli, tamamlanmış ve onun ne olduğunu bilmeseniz bile amacınızı yaşıyor olduğunuzu gözünüzde canlandırın. Yapmakta olduğunuz şeye odaklanmayın, yaşamınızı bir amaçla yaşadığınız zaman deneyimleyeceğiniz hislere odaklanın! Yaşamınızda mutlu, başarılı ve sevgiyle dolu olan zamanları hatırlayın ve bunları geleceğe yerleştirin. Bunu yarınınıza yerleştirin, çünkü eskinin yerini alacak olan bu anılar ve hislerdir. Evren boşluktan hoşlanmaz ve her zaman boşluğu bir şeyler ile doldurur, boşluğu doldurmayı seçtiğiniz şey bu nedenle önemlidir.

Tekrar derin bir nefes alın ve bilincinizi fiziksel bedeninize geri çekmeye başlayın. Nefes verdiğiniz her seferinde enerjinizi fiziksel bedeninize, aşağı bacaklarınıza, ayaklarınızdan dışarıya çekin ve dünyanın merkezine gönderin. İçindeki duyumsamalarla fiziksel bedeninizi hissedin. Bacaklarınızı uzatın ve ayak bileklerini döndürün. Kollarınızı uzatın ve el bileklerinizi döndürün. Omuzlarınızı ve boynunuzu döndürün. Dünyaya geri hoşgeldiniz. Nasıl hissediyorsunuz? Bedeninizde herhangi belirsiz bir his, korku veya rahatsızlık var mı?

S: Hafif bir başağrısı hissediyorum, Lord Kuthumi.

Kuthumi: Tasavvur ettiğin rengin başındaki rahatsızlık duyumsamasını emmesine izin ver. Bu zamanda başındaki bu rahatsızlığın aynı zamanda ‘genleşme’ başağrıları şeklinde anıldığının farkında ol; fiziksel beyindeki enerjinin ve bilincin genişlemesi. Fizyolojik olarak beyin, sistemlerinde daha fazla enerjinin ateşlenmesinin sonucu olarak değişimden geçmektedir. Beyinde ne kadar çok hayat olursa, o kadar çok bilinç var olur. Çoğu Işıkişçisi beyinlerinin kapasitesini, beynin orijinal ortalama %3.7 kullanımının ötesine aktive ediyor. Işıkişçileri bunu hızla aşıyor. Rengi içine nefesinle çek; eğer çok rahatsız edici olursa, sadece taç çakranda bir çatı kapısının açıldığını ve tüm enerjinin oradan dışarı dalgalanıp gittiğini, kendisini salıverdiğini ve baskıyı hafiflettiğini tasavvur et.

S: Gözlerimde bir şeyler ve omurgamda gerginlik hissediyorum.

Kuthumi: Boynunu yavaşça saat yönünde ve saatin tersi yönde döndür. Omurga, kişinin son 13 geçmiş yaşamının bilgisini taşıyan beden kısmıdır. Kuantumca konuşursak, geçmiş yaşam mevcut değildir, çünkü gerçekte, tüm geçmiş yaşamlar şu anda deneyimlenmekte olan paralel veya alternatif yaşamlardır. Bu, omurganızın şu andaki yaşamınızı en çok etkileyen 13 paralel ve alternatif yaşamdan gelen bilgiyi alan ve aktaran enerji sistemi olduğu anlamına geliyor ve bunun gibi ileri bir temizlik uygulandığı zaman, omurganın “yeniden başlatılması” gerekir, çünkü hissettiğiniz ve aktarılan bilgi tamamen güncellenmektedir.

Bu spesifik 13 paralel ve alternatif realiteye dayanan, erişmeye alışık olduğunuz enerji sistemleri değişiyor, bu da sizi farklı realitelere hizalayacak; daha pozitif yükseltici titreşim realitelerine, başka bir deyişle, iyi karma ile uyum sağlayan realitelere. Bu nedenle, boynunuzdaki omurlar kişinin yaşamının ilk 12 yılının bilgisini saklar. Aslında en yoğun olan yaşamınızın bu ilk yedi yılıdır ve bu bölgede büyük değişim gerçekleşir, çünkü yaşamınızın ilk yedi yılı yaşamınızın kalanının sahnesini belirler; başka deyişle, “gösteri sahnesi”, üzerinde durduğunuz ve yaşamınızın kalanını deneyimlediğiniz sahnedir.

Boynunuzu yavaşça döndürün, bu enerjinin daha hızlı hareket etmesine yardımcı olur ve renkli ışınınızın başınızda dolaştığını ve boyun bölgenizin bunu daha hızlı bir şekilde salıverdiğini imgeleyin.

Q: Omurgamın tabanında ağrı hissediyorum. Bu oldukça rahatsız edici.

Kuthumi: Kuyruk sokumu kişinin irade gücünü, bu duyguyu güçlendirmeyi ve eyleme geçmeyi taşır. Taç çakrada olan şey kök çakrasını etkiler. Bundan dolayı boyunda gerçekleşen şey kuyruk sokumunu etkiler. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 nci boyun omurlarında gerçekleşen şey tüm kuyruk sokumu kemiği bölgesini etkiler. Bu, yaşamının ilk 7 yılından 12 nci yılına kadar (özellikle ilk 7 yıl) olan yılları belirleyen şeyin kök çakranı ve iradeni kullanma – kendini güçlendirme – yeteneğini ciddi şekilde etkilediği anlamına gelir. Başka deyişle, gücünü kullanma iraden engellendi. Sen başkalarının iradesine boyun eğdin.

Kuyruk sokumu ve sağrı kemiği bölgesi omurgada depolanan bilgiyi salıveriyor, bunun bir bilgi depolama birimi, ayrıca enerji depolama birimi olduğunu hatırlıyor. Prens Damien ve Lady Suatra, dünyaya birlikte geldiğin ilahi irade ve gücü yeniden kucaklaman için ilahi uyum yerini yaratacaklar.  Spesifik olarak yaşamının ikinci  yılında, sen ve annen arasında yoğun irade savaşı vardı. O, dişil besleyici bir varlık idi. İradenin çoğunun boyun eğdirildiği zaman o sıralardaydı. Bu, geri kalan yaşamını şekillendirmeye devam etti. Bu nedenle, bugünkü ileri karmik temizlik işlemini deneyimlemeyi seçmiş olman, seni Tanrıça benliğinin kayıp gücünü sahiplenmeye hızlanmış bir yolculuğa götürecektir. Başlangıçta, bu garip ve olağandışı hissedilebilir. Başlangıçta bununla ne yapacağını bilmeyebilirsin. Ancak gücünü sahiplenmenin, çaresizce özlemini duyduğun yeni yarını garanti edecek olan şey olduğunu temin ederim. Huzur ve kutsamalar seninle olsun.

Bugün gerçekleşmiş olan şeyi sürdürmek için, bu noktada bir ekleme yapayım; olumsuzluğa bağlanan inanç sistemleriniz ile çalışmanız çok önemlidir. Bununla demek istiyorum ki, ‘yeterince iyi olmadığınız’ veya olumsuz durumları çektiğiniz etrafındaki tüm inançlarınızı; sizi herhangi bir şekilde sabote edebilen olumsuz doğadaki her şeyi ele alıp temizleyin.

Bunun hiç de kendi başınıza mücadele etmeniz gereken bir şey olmadığını temin ederim. Gerekli olduğu zaman yardım istemeniz çok önemlidir. Saygı duyduklarınız ile konuşun, çünkü onlar belli bir zamanda berraklık elde etmeye gereksinim duyduğunuz bilgiyi size verebilirler. Bu, ihtiyacınız olacak olan şeyin bu olduğu anlamına gelmez. Ancak, sizin için desteğin var olduğunu bilmek önemlidir ve herhangi bir durumda kendinizi izole edip yalnız ilerlemeniz gerekmez. Hiç bir insan kendisine bir ada değildir. Sizi desteklemesi için Işık Kardeşliğine güvenin.

Bu tüm kadınların çok önemli olduğunu kavrayacakları bir şeydir: güvenilir kızkardeşliğin gelişimi. Tanrıçalar daha fazla biraraya toplandıkça, her bir Tanrıçanın büyüyebileceği ve gelişebileceği destekleyici, yapıcı, sevgi dolu sistemler oluştururlar, Tanrıça durdurulamaz olan kollektif bir enerjidir. Bu, bir çok kadının korku ve güvensizlik halini deneyimlediği sinsilik ve kahpeliği kökünden yok etmeye başlar.

Bugün gerçekleşenleri özümsemek biraz zaman alacaktır, sonraki 24 saatte yapmanızı önerdiğimiz şeyi tamamlamak bu nedenle önemlidir.

Diğer önemli faktör, kişinin kalbini izleyerek ve kişinin gerçeğinin onun otantik kaderinin yönüne yönlendireceğine güvenerek Ruhun getirdiği şeye karşılık verme, onu kullanma yeteneğidir. Her gün ruhsal ışık planınızın harika ve mükemmel uyumlu ve mucizevi şekillerde tezahür etmesine niyet edin. Ve gün boyunca deneyimlediğiniz her şey, o ilahi ruhsal yaşam planı ile uyum içinde olsun. Bu bir güven ortamı yaratır; çünkü siz her gün deneyimlediğiniz her şeyin ruhsal yaşam planınız ile mükemmel uyumlu hizalanmada olduğunu bilişini geliştirirsiniz, çünkü bu şekilde olmasına niyet ettiniz. Bu, gücünüzü sahiplenmenin parçasıdır; ruhunuzla çalışma ve hak ettiğiniz yaşamı tezahür ettirme yeteneğiniz.

Q: Lord Kuthumi, lütfen temizlenen kontratların tüm yeminleri de temizleyip temizlemediğini açıklığa kavuştur.

Kuthumi: Evet temizler, çünkü sizi Anne/Baba Tanrı’nın insanlığın tüm olumsuz karmik kontratlarını bağışladığı 1994’e geri götürdük; bu, yeminleri de kapsıyordu.

S: Morfogenetik alan ve bununla her gün aktif şekilde nasıl çalışılacağı ile ilgili biraz daha netliğe gereksinimim var.

Kuthumi: Morfogenetik alanlar, oradan bilgi çıkardığınız etrafınızdaki mavikopyalardır. Bu alanlar bilinçaltı ve bilinçdışı ile bir olur.

Kişi pozitif, yapıcı güçlendirici bilgiyi bedenleyen morfogenetik alanları bilinçli olarak beslediği zaman, o otomatik olarak etrafınızdaki birçok farklı doğada olan alanların bir parçası olur, bu kendinize çektiğiniz manyetik kutupları belirler. Morfogenetik alanlar bunun gibi enerji taşımasalar, sadece bilgi taşısalar da, elektromanyetik alanların manyetiklerini yine de etkilerler ve gerçekte, kendinize çektiğiniz ve sizden geri dönen şeyleri büyük ölçüde etkilerler.

Bu ya sizi destekleyen ya da sizi yok eden bir bilgi bankasıdır, bu nedenle geçmişte, morfogenetik alanları olumsuz, güçsüzleştirici, yıkıcı bilgiyle programlayarak toplumu güçsüzleştirmeyi seçen fiziksel sistemler tarafından bilinçli olarak yaratılan morfogenetik alanlar hakkında o kadar uzun konuştuk. Bunlar kollektif bilinç ızgaralarına uyacak şekilde yaratıldı. Aslında, deneyimleri aynı anda yaşayan kitle bilincine yol açan şey morfogenetik alanlar  teorisidir veya gerçekleşen değişim dalgasıdır.

Şimdi sizlere veda ederken, hepinizi yaşamınızı olduğu armağan olarak kucaklamanız için gereken kuvvet, cesaret, içgörü ve öngörü ile kutsuyoruz. Sizi gerçek ruhsal özgürlük yönüne yönlendirmesi için ruhunuza güvenin. Bütün, pozitif otantik benliğiniz ile bir olma yönünde gittiğinizi bilin. Sizi saran, taşıyan ve rahatlatan birçok görünmez kola güvenin ve hatırlayın, asla yalnız değilsiniz, çünkü biz hepimiz biriz ve her zaman ve her şekilde sizinleyiz. Anne/Baba Tanrının ışığı önünüzdeki yolda parlak şekilde ışıldasın, size yuvaya giden yolu ifşa etsin ve hepiniz her zaman dünyanızda iyi olun.

Ben Sevgi ve Bilgeliğin Altın Işınının Chohan’ı Kuthumi’yim ve sizleri sevgiyle kutsuyorum, Adonai!

Telif Hakkı Uyarısı – Güven ve Bütünlük Yasalarını onurlandırmanızı ve bu bilginin hiç bir kısmının para kazanmak için kullanılamayacağını, değiştirilemeyeceğini, tercüme edilemeyeceğini, yeniden üretilemeyeceğini, dijital olarak kaydedilemeyeceğini, kısmen ya da bütün olarak silinemeyeceğini bilmenizi istiyoruz. The Palace of Peace mesajlar için tercümanlar atadı ve bu insanlardan başkası tarafından tercüme yapılamaz. Bu mesajı başka bir dilde okumak isterseniz veya bu materyali kendi dilinize tercüme etmek isterseniz, lütfen michelle.palaceofpeace@gmail.com adresine yazın. Bu bilgi her zaman Michelle Manders’in fikri mülkiyetinde kalır.

(Çeviri: Saffet Güler)