VİDEO: Apeksianlar İnsanlardan Ne İstiyor?

Yazdır Yazdır 

APEKSİANLAR İNSANLARDAN NE İSTİYOR?

Her insan evrendeki en değerli güce sahiptir. Bu gücü çalmak ve insanların elinden almak için 25.000 yıl önce Dünya, saldırgan ve ruhsuz bir ırk olan Apexianlar tarafından istila edildi ve köleleştirildi.

➡ Herkes için bu kadar değerli olan bu güç nedir?

➡ Apexianlar kimdir ve insanlardan nasıl farklıdırlar?

➡ Dinin insan toplumuna sokulmasının amacı neydi?

➡ Tanrı’nın kendisine dua ile yapılan tüm maddi istekleri yerine getirmekle yükümlü olduğuna dair güçlü bir inanca nasıl sahip olduk?

➡ İnsanoğlunu Apexianların köleliğinden kim kurtardı?

➡ Dikkatin gücü avı neden bugüne kadar devam etti?

➡ Ruhsal Dünya’nın habercileri olan Peygamberler neden bu dünyaya geldi?

 “Tanrıların Şifresi. Dünya Dışı Uygarlıklar ve Etkileri” | Gerçeklerin Kaleydoskopu 26