VİDEO: Birincil ve İkincil Bilinç

Yazdır Yazdır 

BİRİNCİL BİLİNÇ VE İKİNCİL BİLİNÇ. İnsanda neden farklı arzular ortaya çıkar ve bu onun davranışlarını ve yaşamını nasıl etkiler? “Ben kimim?” Farklı insanlarla etkileşime girdiğinizde neden içinizde tamamen farklı bir kişi harekete geçiyor? İnsanlar başka insanlarla tanıştıklarında neden kendilerini satarlar? Duygu ve motivasyon psikolojisinin temeli neye dayanır? Birincil bilincin veya ikincil bilincin baskınlığı insan yaşamının alanlarını nasıl etkiler: aile, ev işleri, iş, kariyer, yaratıcılık ve entelektüel gelişim?

İNSAN KENDİ İÇİNDE BİRİNCİL VEYA İKİNCİL BİLİNCİN BASKINLIĞINI NASIL AYIRT EDEBİLİR? Birincil bilinç ve ikincil bilinç arasındaki mücadele insanda nasıl gerçekleşir ve insan davranışlarına nasıl yansır? Bilinçler hangi koşullar altında bir etki tandeminde birleşir ve buna nasıl direnilir? Birincil ve ikincil bilinçler arasındaki bağlantının özellikleri.

Benlik gelişirken, birincil ve ikincil bilinçleri keşfetme, düzenleme ve kontrol etme pratik becerilerinde nasıl ustalaşır?