VİDEO: Dua Nasıl Büyüye Dönüşür? Gerçek Dua Nedir?

Yazdır Yazdır 

Dua Nasıl Büyüye Dönüşür? Gerçek Dua Nedir?

Dua ruhsal kurtuluşa giden yolda ilk adım olabilir mi? Bu yoldaki ilk itici güç aslında nedir? Duanın amacı nedir? Modern dünyada neden çok sayıda büyülü dua vardır? Dualarda değiştirmeler ne zaman ortaya çıktı? Dua ve efsun (büyülü sözler): aralarındaki fark nedir? Peygamberler gerçek dua hakkında ne demişlerdir? Peygamberler büyü yapmayı neden yasakladılar: tehlikesi nedir? Dua ve dileklerin yerine getirilmesi: değiştirme nedir? Günlük yaşamda neden diğer insanlara karşı kızgınlık ve öfke ortaya çıkar ve ruhsal yolda bu engelleri nasıl aşabiliriz?

Neden Allah’tan ruhsal kurtuluş dışında bir şey istememelisiniz? Allah neden sadece Sevgi’yi görür? Allah’ın dünyasını hissetmek ne anlama gelir? Gerçek Hayat ve gerçek Sevgi nedir?

Gerçek dua her insanın içindeki ilahi bileşenin uyanışıdır! Allah’a gerçekten gittiğinizde, O size doğru koşar!