VİDEO: EBEVEYNLER VE ÇOCUKLAR

Yazdır Yazdır 

EBEVEYNLER VE ÇOCUKLAR

Ebeveynler ve Çocuklar (Dosyayı açmak için yazının üzerine tıklayın)

Bugün iklimle ilgili çok ciddi değişiklikler yaşanıyor ve biz buna hazır değiliz. Ebeveynler olarak çocuğumuzun bir geleceği olmadığını kabul etmeye hazır değiliz. Basit şeyleri etkileyebiliriz: çocuğun eğitimini, nasıl giyindiğini, ne yediğini ve bunu yapıyoruz. Ancak, en azından şu ana kadar, bir geleceği olup olmayacağını da etkileyebiliriz. İşte o zaman ebeveyn olarak tüm sorumluluğumuz ortadan kalkıyor. Anne ve baba olmaktan çıkarız ve sadece kayıtsız insanlar haline geliriz, çünkü iklim değişikliklerinin gerçek bir tehdit oluşturduğunu reddeder ve kabul etmek istemeyiz.

İyi bir ebeveyn, çocuğunun geleceğini gerçekten önemseyen kişidir. Çocuğun büyüyünce kim olacağı anlamında değil, böyle bir fırsata sahip olacağı anlamında. Eğer gerçekten ilgili ebeveynler olsaydık, korkmaz ve bu sorumluluğu üstlenirdik. Ve çocuğumuzun hayatını kurtarmak için her şeyi yapardık.

Nasıl oluyor da biz toplum olarak bir bütün olarak, her insanın bireysel olarak çok ilgili, iyi ve olumlu göründüğü bir noktaya gelmişken, genel olarak toplum olarak başkalarına karşı kayıtsız kalıyor ve bu gerçekliğe sırt çeviriyoruz?