VİDEO: İNSANDA PARANORMAL FENOMENLER (Türkçe altyazı)

Yazdır Yazdır 

Neden bu maddi dünyanın sahteliği, yapaylığı ve gerçek dışılığı ortaya çıkıyor? Sistem neden son zamanlarda başarısız oluyor (nesnelerin ve kuşların havada asılı kalması, arabaların görünmez engellerle çarpışması)? Beynimiz neden bir duruma sürekli olarak fazladan detaylar çiziyor? Mikroçip: Teolog John’un bundan bahsettiği doğru mu? Önsezi, kehanetler. Bunların özü nedir? Rüya görme halleri, kontrollü rüya: gerçekte ne oluyor? Rüya görürken neden her şey tamamen mantıksal ve gerçekçi olarak algılanır ve neden bir insan rüyasında gerçek dışı eylemlerine karşı eleştirel bir düşünceye sahip değildir? Hipnoz hali: üçüncü güçler Benliği nasıl etkiler ve Benlik nasıl algılar? Yaratıkların materyalizasyon, spiritüel seanslar, enerji fantomlarının yaratılması: bu fenomenlerle ilgili gerçek ve kurgu, bu eylemlerin sonuçları ve uygulayıcı için nihai sonuç. İnsanın hayatındaki metafizikle ilgili zor gerçek.

Benlik perspektifinden insan: Benliğin kendisi bedenin ve enerji yapısının varlığı sırasında dünyayı nasıl algılar. Benlik birincil bilinç aracılığıyla dünyayı nasıl algılar? Alt benlik perspektifinden insan: Bir insan bedeninin ölümünden, enerji yapısının yok olmasından ve bilgi durumuna geçtikten sonra kendini nasıl algılar? Neden hayata döndürüldükten ve klinik ölüm deneyiminden sonra insanlar deneyimledikleri çeşitli durumlardan bahsederler. Bir insan fiziksel bedeninden ayrılırken hangi aşamalardan geçer?

İnsanın içinde kim Tanrı’nın varlığına dair kanıt ister? Bu ifadeler tüketim toplumunda neden nesilden nesile klişeleşmiştir? Toplum son altı bin yıldır neye alıştırıldı? Neden bir kişi sadece ruhsal yola girecek ve bilinci ruhsallığını test etmeye başlıyor?

Benliğin ruhsal yönü ve gelişimindeki hareket nedir? Kişinin bilinci nasıl disipline edilir? Kutsal Ruh’la dolmak ve Tanrı’nın Sevgisinde Yaşamak ne anlama gelir? En derin his ile bilincin “duygu” olarak adlandırdığı şey arasındaki fark nedir? İnsanın bir bedende yaşadığı süre boyunca sonsuz Hayatı, Ruhsal Dünyadaki Hayatı kazanması ne anlama gelir? Kutsal Ruh – Tanrı’nın harekete geçirici gücü. Kutsal Ruh’un koruyucu mührü nedir? Sevgi – Tanrı ile diyaloğun bir aracı.

“Benlik Ruhsal Dünyaya ne kadar yakınsa, o kadar çok Sevgi alır, o kadar çok Kutsal Ruh’la dolar, o kadar çok sevinç ve sevgi algılar, o kadar çok şefkatle kuşatılır ve o kadar çok korunur. Ancak bunlar kendi çabalarıdır, bunlar kişinin kendi çabalarıdır. Kaçınılmaz olarak ölü olana, kaçınılmaz olarak yanlış olana, yanında götüremeyeceği şeylere yatırım yapmaz, ama her zaman kendisiyle birlikte olacak olana yatırım yapar.”