VİDEO: SONUNCUNUN SORUMLULUĞU

Yazdır Yazdır 

SONUNCUNUN SORUMLULUĞU (Türkçe altyazı)

Ahir zaman ve son insanların tüm insanlığın geleceği için sorumluluğu hakkında. Allah’a (Ruhsal Dünyaya) hizmet nedir? Allah’a Hizmet ile kişisel Kurtuluş arasındaki fark nedir? Kişi kendini nasıl değiştirir? Şeytan nasıl yenilir? İnsan kendi içinde Allah’a giden yolu nasıl bulur?

Dünya nasıl değiştirilir? Tek Ümmet nedir? Muhammed Peygamber ashabına neden biz ümmetlerin sonuncusuyuz ve kıyamet günü hesaba çekilecek ilk ümmetiz demiştir? Kıyamet saatinin alametleri nelerdir? Peygamberimizin bahsettiği ve günümüzde de kaydedilen ani ölüm sendromu nedir? Bu fenomenin doğası nedir?

Öğretinin bir devlet dinine dönüşmesi sırasında Hıristiyanlıkta ve İslam’da Hakikat nasıl tahrif edilmiştir? İslam Tarihi: Ömer ibn El-Hattab’ın iktidara yükselişi. Muhammed Peygamber tarafından getirilen Hakikat, onun ayrılışından sonra nasıl çarpıtıldı? Kur’an ve Hadisleri kim ve nasıl derledi? Peygamber’in vefatından sonra ümmetin manevi yaşamına ne gibi değişiklikler getirildi? Günümüzde Müslümanlar tavaf sırasında neden saat yönünün tersine dönüyorlar? Tarihsel örnekler: Örneğin Ortodoks Hıristiyanlıkta Patrik Nikon döneminde Hıristiyan kiliselerinin tavaf yönü nasıl ve neden değiştirildi? Salgın hastalıklar, savaş, kıtlık: insanlığı köleleştirmenin yapay bir planı.

Ahir zaman kehanetleri. Mehdi zamanının alametleri. İmam Mehdi’nin gelişi. Cennete girenler neden kabirde kalmazlar? Mehdi zamanındaki insanlar Gerçeğin Çağrısını duymak ve ölümden sonraki kaderlerini belirleyen önemli cevabı kendileri için bilmek için ne bilmeli ve ne yapabilmelidir?