VİDEO: Yahudi Ulusunun Kökeni

Yazdır Yazdır 

Yahudiler yalnızca üstün zekâlarıyla değil, aynı zamanda genlerinin saflığı konusundaki gayretli tutumlarıyla da ayırt edilirler.

Aşkenazi Yahudileri tüm etnik gruplar arasında en yüksek IQ ortalamasına sahiptir… Yahudi genlerini diğer tüm etnik gruplardan ve halklardan ayıran başka ne var? Kendilerine özgü özellikleri nedir? Bilim insanları bu konuda çeşitli çalışmalar yürüttü.

1990’lardan bu yana, Kohanim olarak tanımlananlar üzerinde insan genetiği üzerine çeşitli hedefli çalışmalar yürütülmektedir. Kohenler (ya da Kohanim) Yahudi aristokrasisi, rahipler. Yahudiler için Kohanim bazı açılardan baron, marki veya konta benzer.

Bu nüfus grubunun analizi ile Y-kromozomal Aaron kavramı ortaya çıkmıştır. Aaron, Musa’nın kardeşi olan baş rahipti.

Nefrolog, tıp bilimleri doktoru ve nüfus genetiği araştırmacısı olan Dr. Karl Skoretsky, Kohanim olarak tanımlanan erkeklerin Y kromozomu üzerinde babadan oğula geçen belirli genetik özelliklere sahip olduğunu bulmuştur.

Kohanim grubuna mensup modern insanlar üzerinde yapılan analizler, DNA’larının birbirlerine olan yakınlığını koruduğunu göstermektedir. Bu da kaçınılmaz bir soruyu gündeme getiriyor: Bu gen neden sadece Yahudi ulusunda var? Bu gen nasıl ve ne zaman ortaya çıkmıştır?

Modern genetikçiler ve Sümer-Akkad mitolojisi araştırmacıları, Yahudi halkının Sümerlerin soyundan geldiği sonucuna varmışlardır. Sümerler zamanından beri “ilahi” genin taşıyıcıları siyasi ve rahiplik yapılarında yüksek mevkilerde bulunmuşlardır. Yahudi ulusunu kim yarattı? İzleyin..