YENİLENME YETENEĞİ İNSAN BEDENİNİN KÖKENİNE DAİR BİR İPUCUDUR. PHAETON GEZEGENİ

Yazdır Yazdır 

YENİLENME YETENEĞİ İNSAN BEDENİNİN KÖKENİNE DAİR BİR İPUCUDUR. PHAETON GEZEGENİ

 Son yıllarda, yerçekimi koşullarının canlı sistemlerin işleyişi üzerindeki etkisinin incelenmesi, bilimin en umut verici alanlarından biridir. Bilim insanları yerçekimi ile insan bedeninin yaşam destek sistemleri arasında yakın bir ilişki olduğunu ortaya çıkarabilmişlerdir. Bu sorular uzay çağının başlamasıyla birlikte önem kazanmış ve Dünya’nın yörüngesindeki insan varlığı sorunlarıyla bağlantılı olarak ortaya çıkmıştır. Yerçekimsel biyoloji o anda gelişmeye başlamıştır. Bilim insanları, hücrelerden iskelete kadar bedenin tüm işlevsel sistemlerinde yerçekiminin nasıl olup da açıklanamaz bir şekilde dikkate alındığını hala merak etmektedir. Canlı organizmaların yerçekimi koşulları altındaki yapısını inanılmaz bir hassasiyetle bu kadar ayrıntılı olarak kim düşündü? Gelecekte insanlığı pek çok çığır açıcı keşif bekliyor ve bugün yerçekimi biyolojisi ve fizyolojisi alanında (ve diğer bilimsel alanlarda) modern bilimin ön saflarında ALLATRA BİLİMİ uluslararası topluluğunun akademisyenleri yer alıyor.

“Bilim insanları arasında, canlı bir organizmanın işleyişinin yerçekimi kuvvetlerine ne kadar bağlı olduğu, bedenin yerçekimi kuvvetindeki azalmaya, aynı hücre dışı sıvının hacmini azaltarak nasıl hızlı bir şekilde yanıt verdiği konusunda bir anlayış zaten var. Asıl mesele bu bile değil. Sonuçta, bilginiz ve araştırma sonuçlarınız, yerçekimi koşullarına sahip Dünya’nın insanoğlunun evi olmadığının gerçek kanıtıdır! Araştırma sonuçlarınız, insan bedeninin kendi kendini yenilediği yerçekimi koşullarının teorik hesaplamalarının temelini oluşturuyor ve sonuç olarak bu, yaşam süresini şimdikinin on katına çıkarıyor… Bu, insanların dünya algısında muazzam bir atılıma yol açacaktır!” (“AllatRa” kitabından).

Bu satırlar ve ALLATRA Science’ın bir grup bilim insanı tarafından hazırlanan “İlksel ALLATRA FİZİĞİ” başlıklı Rapor, insanın kökeni sorusuna cevap aramaya sevk etmiştir. İnsan ikili bir doğaya sahiptir – bir yandan maddi yapıdadır (kendi hayvani doğasının bir parçası), diğer yandan ölümsüz bir ruha sahiptir (Ruhsal doğa). İnsanın manevi bileşeni ve bunun insan yaşamındaki önemi konusu “AllatRa” kitabında ayrıntılı olarak anlatılmaktadır. Bu makalede, üçüncü boyuttan bir gözlemci için alışkın olduğumuz insan bedeni şeklini alan maddi yapının kökeni hakkında cevap bulmaya çalışacağız. Sonuçta, eğer Dünya gezegeni maddi bedenimize ev sahipliği yapmıyorsa, o zaman bir tür olarak kökenini nereden alıyor, nerede oluştu, hangi yerleşim koşulları için? İpuçlarını kullanarak cevabı bulmanın o kadar da zor olmadığı ortaya çıkıyor. Ve bu sorunun cevabını bulmanın yolunu gösteren kilit nokta, insan bedeni dokularının yenilenmesi, daha doğrusu kendini yenilemenin hangi koşullar altında gerçekleştiğidir.

Dünya gezegeninde kendini yenileyebilen birçok hayvan türü vardır. Bu süreç genellikle omurgasızlarda gözlemlenebilir. Örneğin, toprak solucanının iki yarısının iki bütün solucan oluşturması ya da denizyıldızının yırtılan kirişinin yerine yenisinin çıkması veya kerevit ve yengeçlerin kaybolan pençelerinin yerine yenilerinin çıkması gibi… Ancak omurgalı hayvan türlerinde bu kadar belirgin bir yenilenme yeteneği yoktur. Peki neden? Bu konu birçok önde gelen bilim insanı tarafından incelenmiştir . Örneğin, Profesör, Biyolojik Bilimler Doktoru L.D. Liozner şöyle yazmaktadır:

Bedenin herhangi bir dokusu, istisnasız, şu ya da bu şekilde onarıcı rejenerasyon kapasitesiyle karakterize edilir. Ve süreci çok ileri olmayan aşamalarında ele alırsak, koşulları optimize ederken, belirli bir seviyede, her doku için tam onarıcı rejenerasyon – onarma mümkündür“.

 Anahtar burada yatıyor – belirli (optimal) koşullar altında, onarıcı rejenerasyon mümkündür! Kısa bir özet olarak şu sonuca varmak mümkündür: omurgasız türler rejenerasyon için karasal koşulların değiştirilmesini gerektirmezken, insan bedeni de dahil olmak üzere diğer türler koşulların bir miktar optimize edilmesini gerektirir.

Ama neden böyle bir eğilim var ve ne tür koşullar olmalı? “AllatRa” kitabından yapılan yukarıdaki alıntı bu sorunun cevabını bulmak için bir ipucu veriyor – yerçekimi koşullarının optimizasyonu insan beden dokularının yenilenmesine yol açıyor! Daha ileri araştırmalar daha da çarpıcı keşiflere yol açtı.

Vertebrorevitoloji yönteminin yazarı akademisyen Profesör İgor Mihayloviç Danilov, “Profesyonel bir hasta için Osteokondroz” adlı harika kitaplarından birinde şöyle yazmaktadır:

“Bu arada, mütevazı hizmetkarınızın dejenere olan intervertebral disklerin onarıcı tepkisinin yeniden canlandırılması çalışması sırasında gerçekleştirebildiği fiziksel ve matematiksel hesaplamalardan bahsetmek istiyorum. Teorik hesaplamalar, dejenere olan intervertebral diskin kendini toparlaması (aktif onarıcı yanıt) için, optimum koşullar korunurken (örneğin aynı ozmoz) disk üzerindeki sabit yükün uzun bir süre boyunca azaltılması (ideal olarak %37) gerektiğini göstermiştir. Bununla birlikte, intervertebral diskin doğal onarımının aktivasyonu için ideal bir seçeneğin bu tamamen teorik hesaplaması, pratikte, gezegenimiz Dünya’nın yerçekimi alanı koşullarında biraz uygunsuz veya daha doğrusu pratik olarak imkansızdı. Bu nedenle, dejeneratif süreçten etkilenen intervertebral diskin onarımı için en uygun koşulları yeniden yaratmanın başka, mecazi anlamda “yapay” bir yolunu yaratmak zorunda kaldık ve bu da vertebrorevitoloji yönteminin temeli oldu. Pratik sonuçlar, vertebrorevitoloji yöntemine dayalı tedavinin uygulanmasıyla dejenere olan diskin onarımının 9 ila 18 ay arasında sürdüğünü göstermiştir.

Bu nedenle, vertebrorevitoloji yönteminin geliştirilmesi uzun yıllar aldı. Yine de bu soruna bir çözüm bulmayı başardım. Şimdi teori, tedavinin pratik sonuçlarıyla tamamen doğrulandığına göre, biyomekanik bozuklukları değiştirerek (restore ederek) ve gerekli koşulları optimize ederek (yaratarak), dejenere olan intervertebral diskin onarıcı rejenerasyonunu başarabileceğimizi güvenle söyleyebilirim!”.

Kitaptan alınan bu pasajda %37 rakamı dikkat çekmektedir. Hasarlı intervertebral diskin kendini yenileme sürecini başlatmanın yollarından birinin yerçekimi etkilerinin kuvvetini %37 oranında azaltmak olduğu sonucuna varılabilir! Ama sürekli olarak bu tür yerçekimi koşullarında yaşıyor olsaydık, o zaman insan bedeninin organlarının ve sistemlerinin yenilenme süreci tamamen doğal olurdu ve örneğin osteokondroz gibi yaygın hastalıklar ve intervertebral disk herniasyonu, genel olarak intervertebral disk çıkıntıları gibi ilgili komplikasyonlar insanlık için var olmazdı!

İnsan bedenini Yaratan, tüm ayrıntıları düşünmüş ve bu bulmacada yerçekimi koşullarını göz önünde bulundurarak kilit bir rol oynamıştır. Ama bedenimiz neden Dünya’nın yerçekimi koşullarına adapte olmamıştır? Belki de başka koşullar için, örneğin başka bir gezegenin koşulları için yaratılmıştır? Ama hangisi için?

Ve bu sorunun cevabı kesinlikle çok yakın. Hesaplamalar, Dünya’nınkinden %37 daha az olan yerçekimi alanının büyüklüğünün, güneş sisteminin kayıp beşinci gezegeni için tipik olduğunu göstermiştir – uzun zaman önce Mars ve Jüpiter’in yörüngeleri arasında yer alan Phaeton gezegeni. Şimdi, “asteroit kuşağı” bu yerde bulunmaktadır. Bu tam yerçekimi koşulları bu gezegenin karakteristik özelliğiydi ve üzerinde insansı yaşam da vardı. Bu dünyadaki varlığımızın bir ziyaret olarak kabul edildiğinin söylenmesine şaşmamalı, bu nedenle kim olursa olsun herhangi bir insan için bu yapay koşullarda var olmasının ana nedenini hatırlamak önemlidir – ruhsal olarak kendini geliştirme ve iyiliğin güçlerine hizmet.

[Phaeton gezegeni için bakınız: PHAETON GEZEGENİ | Koşulsuz Sevgi (kosulsuz-sevgi.com)

https://allatra-science.org/en/publication/sposobnost-k-regeneracii