ZAMAN YOLCULUĞU 102 : ZAMAN ÇİZGİLERİNDE SEYİR ETMEK

Yazdır Yazdır 

Celia Fenn

Zaman Gemisi Dünya’da yaşam son bir kaç haftadır önemli biçimde gergin ve yoğun oldu. Şaşırtıcı şekilde, Güneş aktivitesi göreli olarak az idi, bu nedenle bu yoğunluğun başka bir kaynaktan geldiğini söyleyebiliriz. Bu kaynak bizim Zaman ile ve Zaman Gemisi Dünyadaki “mürettebat” olarak işimiz ile yeni ilişkimizdir. Son bir kaç haftada Zaman çatışmanın ana kaynağı oldu, çünkü Dünyanın Kollektif Bilinci bunun Zaman Çizgisi manipülasyonu ile zamanda geriye gitme “tersine tasarlanmış” mı olacağına, yoksa bizi İlahi Plana ve İlahi Yaratıcı zekaya uyumlayan Bilinç Evriminin Yüksek Spiraline mi ilerleyeceğimize karar verir.

Beşinci Boyut Bilincine yükselirken, Zamanın Beşinci Boyutunu ve Yeni Dünya Izgaralarında tezahür ettirme ve yaratma şeklini anlamamız da önemli hale geldi. Bu yeteneğin üstatları olanlar Zaman Çizgisi Mühendisleri olarak bilinir. Onlar zamanın lineer ve tek yönlü olmadığının farkındalar. Zamanın akışkan olduğunu ve ileri geri dahil birçok yönlerde hareket ettiğini bilirler. Gerçekliğin Kuantum doğasını anlayan bir insan eğer arzu ederse kendi amaçlarına hizmet etmesi için Zamanı ve Yaratımı manipüle edebilir. Işığa hizmet eden Bilinçli bir Yaratıcı İlahi Zekanın akışıyla ve Bilinç ve Tezahürün yukarı doğru akışlarıyla çalışır. Bu, Neşe ve Hafiflik getiren kolay bir süreçtir, sadece İlahi Işığın veya Elmas Işığın Akışını bulursunuz ve bu akışın bir parçası olmanıza izin verirsiniz.

Ama, şu andaki gerçekliğimizde bu noktada, İlahi Akışa karşı ve kendi çıkarları için çalışmayı isteyen bir çok insan var ve onlar Zaman Gemisi Dünyanın ilerlemesine engel olmaya girişmek için kendi yeteneklerini kullanıyorlar ve gerçekte Geleceğin Geçmiş olması için ve geçmişi tekrar tekrar yaşamayı sürdürmek zorunda olduğumuz bir yörüngede tutulmamız için geriye doğru tersine mühendisliği arıyorlar. Bu Zaman Makinesi gerektirmez, biz zaten Zaman Makinesiyiz. Tek gerekli olan bilinç üzerinde kontrol ve kitle bilincindeki Zaman Çizgisini veya hikayeyi döndürme yeteneğidir.

Son zamanlarda kitlesel medyada birçoklarının Rusya, ABD ve Avrupa arasında “Soğuk Savaşın” yeniden ortaya çıktığına değindiklerini fark etmiş olabilirsiniz, medya bilincimizi 1970’lere geri yönlendirmeye ve geçmişin parçası olan hikayeleri ve duyguları toplamaya zorlamaya çalışıyor. Bizler 2 nci Dünya Savaşına ve o periyodun hislerine ve duygularına geri yönlendirilirken “faşizmin” yeniden ortaya çıkışı da var. Tersine mühendisliğe bu şekilde ulaşılıyor. “Tamamlanmamış” Zaman Çizgisi yeni duygular ve hisler ile yeniden aktive edilebilir ve Kollektif Bilinç zamanın ileriye ve yukarıya akışından uzaklaştırılıp, zamanın geriye doğru ve döngüsel akışına yeniden yönlendirilebilir.

Zamanın bu tür tersine mühendisliği, ileriye doğru gitmek istemeyenlerin ve kendileri için gerçek gelecek ve korku, çatışma ve yoksunluk ile hükmedilmeyen bir dünyadaki yaşam şeklini görmeyenlerin amaçlarına hizmet eder. Bu nedenle onlar dikkati zamanda geriye, bu tür korku, çatışma ve yoksunluğun en görünür olduğu yerlere yeniden yönlendirirler. Aslında, medya bizleri geçmişin korkusuna, endişesine ve çatışmasına geri yönlendiriyor, bu çoğunlukla illüzyon olsa bile.

Bu, Kollektifte, aslında manipüle edilmekte olduklarının farkında olmayanlarda yoğun içsel endişe ve stresin yükselmesiyle sonuçlanır. Uyanmamış olanlar Zamanın lineer olduğunu düşünürler ve kitlesel bilinçte kontrol yaratmak için ve olayları “Mühendislerin” yönlenmesini istedikleri yöne yönlendirmek için Zaman Çizgilerinin veya Zaman Spirallerinin nasıl manipüle edilebileceğinin gerçek algısına sahip değiller.

Bu nedenle, bu zamanda, bir çok insan geçmişle ilişkili ve geçmişe ait olan korkular ile ilişkili yükselen hislerle uğraşıyor. Aynı zamanda bunun kişisel geçmiş hikayeden duyguların ve hislerin tekrar ortaya çıkması etkisi var, çünkü Zaman Çizgisi tersine mühendisliğinin ayrıca korku ve yoksunluk ile ilişkili geçmiş korkularınıza, endişelerinize ve travmalarınıza yeniden bağlanmanız için kişisel yaşamınızı geçmişe yeniden yönlendirme etkisi vardır.

Sanki döngüler içinde dolanıyor gibi hissediyor olabilirsiniz, çünkü belki de döngüler içindesiniz!

Zaman Çizgisi Kırılmaları ve Fiziksel, Duygusal ve Zihinsel Etkileri

Son zamanlarda Başmelek Mikail ile Zamanın nasıl Yaratımın önemli bir parçası olduğu ve Bilinçli bir Yaratıcı olmak ile ilgili bilgiler üzerine çalışmaktayım. Daha yakın zamanlarda, Siriuslu Üstatlar kendilerini bilinir kıldılar, Dünyada Zaman ve Yaratım arasındaki ilişkiyi daha net anlamaları için insanlara yardımcı olmamı istediler. Bilincin Beşinci Boyutunda, Zamanın yarattığımız her şeyin bütünleyici bir parçası olduğunu anlamamızı teşvik ediyorlar. Bu konuda artık tecrübesiz olmayı göze alamayız, eğer bizi ilerlemekten alıkoyacak olan ve geçmişe ve geçmiş deneyimlerin yeniden yaratılmasına geri yönlendirecek olan tersine mühendisliğin hikayesinin parçası olmaya izin verirsek, bilincimizin ve yaratıcılığımızın başkaları tarafından nasıl yönlendirilebileceğinin farkında olmalıyız.

Şu anda, Zaman Çizgimizin kırılma ve parçalara bölünme sürecinde olduğu bir durumdayız. Bir çoğumuz hala evrimin ve yaratımın yükselen spiraline odaklanırken, diğerleri şimdi manipüle edilmiş zaman çizgisine doğru geriye odaklanmaya başlıyor. Bu, zaman yaratımı açısından, ileri giden ve geri giden iki hikaye birbirini çekerken çatışma, stres ve gerilim olduğu anlamına geliyor.

Kuantum Gerçeklikte bu, aynı uzay için “yarışan” iki tane ışık enerjisi spirali şekilde görünür. Bu iki spiralin çatışırken ve çarpışırken karışıklık ve kaosu hayal edin. Bu tüm seviyelerde karmaşa ve kaos yaratır. Ama bu spiraller de Elemental enerjileri içerir, çünkü Dünya’da yalnız başımıza yaratmayız, Elementaller de sürecin parçasıdır.

Bu nedenle, ileriye yukarıya mı yoksa geriye mi ilerleyeceğimize karar verirken, Elemental enerjilerin bile Zaman Spirallerinin bu kaotik çatışmasına yakalandıkları bir karmaşa periyoduna girdik. Bu nedenle bu zamanda Doğada, aynı zamanda kendi yaşamlarımızda çok fazla kaos ve dengesizlik görüyoruz.

Zaman Çizgisi kırılmasının fiziksel bedenimizdeki en görünür etkisi tükenmedir, çünkü siz zaman yaratımının iki “yönü” arasında çekiliyorsunuz. Bu enerjinizi çekiyor ve aynı zamanda endişe ve depresyon yaratıyor. Uyuma zorlukları deneyimleyebilirsiniz, bedeniniz gerilim ve stres hissediyor olabilir. Elbette bloke olmuş ve sanki ilerleyemiyormuş gibi hissedebilirsiniz, çünkü aslında olan şey budur. Kişisel seviyede, geri geldiği görünen eski korkular ve endişeler ile uğraşıyor olabilirsiniz.

Ve elbette, daha genç olanlar ve Soğuk Savaşı ve 2 nci Dünya Savaşını ve bunun kötü sonucunu hatırlamayanlar için, kafa karışıklığı olacak, çünkü onlar “oradaki” enerjilerle neler olduğunu gerçekten anlamayacaklar.

Elbette, Zaman Çizgisi Mühendisliğinin neyi kapsadığının ve nasıl hissettirdiğinin farkında olmak gücünüzü geri almada ve İlahi Yaratıcı Zekanın Akışına uygun olarak bilinçli şekilde yaratmada ilk adımdır.

Yukarıya Doğru Işığa Spirallenme: Yeni Dünyaya Doğru Yaratmak

Zamanın “doğal” akışı yukarı doğrudur, ışık ve enerjiyle İlahi Işığa doğru yukarı spirallenir. İlahi Olan ile Birlikte – Yaratıcılar olarak bizi online tutan itkileri ve bilgileri içeren Işık Kodları, İlahi Kozmik Kalpten ve Güneşimize Galaktik Merkez vasıtasıyla sürekli olarak gönderiliyor. Bu Işık Kodları sonra bize aktarılıyor ve Yüksek Bilincimizin İlahi Işık ve Evrimin yukarı doğru sabit Akışıyla Bedenimize ve Işık Bedenimize uyumlanmasını sağlar.

Bu yukarı doğru hareket bizi ters yöne götüren ve İlahi Işık ve Evrimden uzaklaştıran “aşağıya doğru” hareket ile bozulabilir. Ve bu durumda, belirli bir seviyede tutulabiliriz; bu, tekrar tekrar aynı seviyede spiralleneceğimiz, ne ileri ne geri ilerleyeceğimiz, sadece bunu tekrar tekrar yaratacağımız anlamına gelir.  

Bunun hiç birimizin Dünyamız veya yaşamlarımız için istediğimiz şey olmadığına eminim. İlahi Yaratıcı Zeka ile akmaya ve Şefkat ve İlahi Sevginin Işığına doğru yukarı ilerlemeye devam etmek istiyoruz. Bunu yapmak için, o İlahi Akış ile uyumlanmış olmayı ve aynı rezonansta olmayı sürdürmeyi sağlamak zorundayız. Niyetimizi ve Yaratımımızı Yeni Dünyaya ve Yeni Dünyanın Yaratımına odaklamaya devam etmeliyiz.

Yeni Dünya, Dünya için İlahi İradenin ifadesidir. O, tüm Varlıkların Sevgi ve Uyum içinde bir arada yaşadıkları Işık ve Şefkatin Yaratımıdır. İnsanlığın ve Doğanın Uyum ve Sevgi içinde birlikte yaşadığı bir Yaratımdır. O Gelecekte var olur ve Işık Savaşçıları ve Işık İşçisi Ekipleri olarak bizler tarafından Şimdiki Anda yaratılmaktadır.

O Geleceği Tezahür ettirmek için Niyetimizi ve odağımızı yaratımın bu yönünde sürdürmeliyiz. Aynı zamanda düşüncelerimizi, duygularımızı ve eylemlerimizi izlemeliyiz. Şimdiki anda yaşamayı ve bizi savaş ve çatışmaya manipüle edebilecek geçmiş enerjilere tersine döndürülmememizi sağlamalıyız.

Başmelek Mikail sık sık “Yeni Şamanizm” veya 21 nci Yüzyıl Şamanizminden bahseder. Bu, Işık İşçilerinin Dünya ile, Doğa ile ve Elementler ile daha yakın bağlantı ihtiyacının farkında oldukları yerdir. Doğa ile uyum içinde tezahür ettirdiğiniz ve yarattığınız zaman, doğaı sadece kendi maddi çıkarları için kullanmak ve kontrol etmek isteyenler tarafından yaratılan ve hükmedilen Zaman Çizgilerine çekilmezsiniz. Elementaller ve Doğa Ruhları hazır duruyorlar ve Bolluk ve Refah dünyasını yaratmamıza yardımcı olmayı bekliyorlar. İlahi İrade ile uyum içinde Zamanı yaratırken, zamanda bu anda nerede olursak olalım, onları dinlemeye ve onlarla çalışmaya başlamak bize bağlı.

İnsanlarla ve hatta Işıkişçileri ile konuştuğumda, en büyük problemin sıklıkla çaresizlik ve kayıtsızlık olduğu görünüyor. “Gerçekten nasıl bir fark yaratabilirim?”. Doğa ile daha yakın bir ilişki ve doğayı denkleme ilave ettiğimiz zaman yaşamlarımızın nasıl gelişip büyüyeceğinin daha derin farkındalığını tezahür ettiren kendi Zaman Spirallerimizi başlatmalıyız.

Başmelek Mikail bu konu üzerine meditasyon yapmanızı ve nerede yaşarsanız yaşayın kendi yaşamınızı nasıl İlahi Işığın yukarı Spiralinin bir parçası yapabileceğinizi hissetmeye ve görmeye başlamanızı teşvik ediyor. Bilinçli bir Yaratıcı olarak sizi aynı yerde tutmak isteyen “Mühendisler” tarafından yaratılan zaman çizgisine çekilmek ve ona dolanmak zorunda olmadığınızı hatırlayın. Çok farklı bir yaratıma ilerleyebilir ve Yeni Dünyayı deneyimlemeye başlayabilirsiniz.

İndigo ve Kristal Çocukların ve Yeni Elmas Kristal Çocukların Zaman Yolculuğu Üstatları olduklarını ve tersine mühendisliği bozmamıza ve Işığın İlahi Akışına yeniden uyumlanmamıza yardımcı olmak için burada olduklarını hatırlayın.

Yeni Dünyanın ortaya çıktığını görmenize yardımcı olacak bazı Dönüşüm resimleri….

Elmas Kodlar: Yeni Gerçeklik İçin Işık Bilgisi: Bilgiler ve Başmelek Mikail ile Aktivasyonlar

E – Kitap formatında aktarılan bu bilgiler Yaşamınızda Yeni Dünya Gerçekliğini tezahür ettirmek için İlahi Yaratıcı Zekanın Akışı ile nasıl çalışabileceğinizi anlamanıza yardımcı olacak.

Zaman ve Zaman Spiralleri ile Yaratmaya odaklanan ikinci kitap “Elmas Kodlar 2: Bilinçli Yaratım Sanatı” Haziran 2014’te yayınlanacak.

http://www.starchildglobal.com/Timetravel102.html

(Çeviri: Saffet Güler)