ALLATRA KİTABI – TÜRKÇE

Yazdır Yazdır 

ALLATRA KİTABI

ALLATRA TÜRKÇE    Kitabı indirmek için yazının üzerine tıklayın..

Bu her bakımdan olağanüstü bir kitap! Dünya, insanlık ve insan varlığı hakkında başlangıçta var olan ruhsal Bilginin canlı ansiklopedisi. Bu kitap herkes ile yalnızca en içlerindeki hakkında sohbet etmez. İnsanın gizli tuttuğu ve en yakın dostlarına bile ifşa etmediği en gizli, yalnızca kişisel, heyecan verici soruları yanıtlar. AllatRa kitabı insanı çok yönlü Hakikati bilişin şaşırtıcı haline daldırır, ebedi olan, hayat veren Kaynaktan yaşamın anlamının arayışının susuzluğunu giderir. Kitap hem görünür hem de görünmez dünyadaki süreçlerin anlayışının ana anahtarlarını verir. Bu, hem İnsan varlığının hem de bir bütün olarak insanlığın ruhsal uyanışı ve dönüşümü için ilksel Bilginin temelidir; insanın Ruhu; alt-şahsiyetler ve ilişkili fenomenler hakkında; insanın ikili doğası hakkında; insanın Ruhsal ve Hayvan orijinlerinin süreçleri hakkında; baskın ideolojinin önemi ve (bedenin) ölümden sonraki kaderini belirleyen Şahsiyetin seçimine etkisi.

Tarihte ilk kez, “AllatRa” kitabında fiziksel bedenin ölümünden sonra geçiş halinde insanın Ruhunun eşsiz resimlerini görebiliyoruz; kitap görünmez dünyada çok boyutlu insan yapısının eşsiz ilksel bilgisini, insanın başka boyutlar ile bağlantısını, üçüncü boyuta ek olarak istisnai yeteneklerini içeriyor. İnsanın neden çok seviyeli bilincin varlığı olduğunu, bilincin değişmiş halinin ne olduğunu, buna kademeli dalmanın nasıl gerçekleştiğini yanıtlıyor. Kitap kendi üzerinizde çalışmak ve ruhunuz ile birleşmeye ulaşmak için, altıncı duyunun ve ruhsal dünya ile temasın gelişimi için kadim ruhsal uygulamaları tanımlıyor. Doğaüstü güçlerin (durugörü, duruişiti, başka insanların düşüncelerini okuma, önsezi) doğasını ve insan için bunun tezahürünün dualitesini anlatıyor; görünmez dünyanın süreçlerinin bilinmesinde kendi üzerinde çalışmanın önemi. Ve ayrıca Şahsiyetin ikili konumu ve bir Gözlemci olarak dünyadaki etkisi. 

– Evrenin yapısı ve oluşumu

– Madde ve özellikleri

– Paralel dünyalar, boyutlar

– 1 nci, 2 nci, 3 ncü ve 4 ncü boyutların karakteristikleri

– İnsan beyni, beynin yapısı

– İnsanın Dünyadaki yaşamı ve gerçek özü

– Reenkarnasyonun gerçek gizemi

– İnsan ruhunun doğası

– Aydınlanma ve gerçek mekanizması

– Çeşitli boyutlarda insan enerji yapısı

– İnsan varlığının dört veçhesi, tam tanımı, meditasyonlar

– Hayvan zihni, hayvan zihni sistemi

– İnsan varlığının ruhsal ve hayvansal doğaları

– Hayvan doğasının aldatmacaları ve bunları yenme araçları

– İnsan seçiminin önemi ve esası

– İnsanın ruhsal gelişiminin anlamı

– İnsan hayatının anlamı

– Tüm dinleri birleştiren nedir?

– Kadim ruhsal uygulamalar ve meditasyonlar

– Geleceğin toplumu – politikacılardan ve rahiplerden özgür

– Fiziksel bedenin ölümünden sonra ne oluyor?

– Aktif işaretler

– Kadim kültürlerde ve uygarlıklarda semboller

– Çocukların tipik olmayan davranışları

– İkonların kutsal sembolizmi

– Doğaüstü güçlerin arkasında gizli olan nedir

– Tanrı ile diyalog

– Kutsal Kasenin gizemi

– Kadim meseller

– Dönüm Noktası zamanı hakkında kehanetler ve öngörüler

https://allatra.org/

https://allatraunites.com/tr

https://books.allatra.org/