VORTEXHEALING® İLAHİ ENERJİ ŞİFASI

Yazdır Yazdır 

Linke tıklayın …

http://www.kosulsuz-sevgi.com/kategori/enerji-dengeleme-teknikleri/vortexhealing/

VORTEXHEALING® HAKKINDA

VortexHealing® soyağacı 5600 yıl önce yaşamış olan Mehindra isimli bir adam ile başladı. Mehindra tipik bir ‘karmik’ insan varlığı değildi – o bir ruh veya enkarnasyonal kişilik değildi. O bir avatar idi – ilahiliğin insan formuna direkt enkarnasyonu. Her avatar İlahi İfadenin eşsiz bir yönünü tezahüre getirir. Mehindra’nın tezahür ettirdiği veçhe Sihirli Dönüşümdür.

Ama VortexHealing® binlerce yıl sonrasında kadar varlığa gelmedi. MÖ 753’te, aydınlanmaya yakın olan ve şimdi İngiltere olan ülkede yaşayan bir adam, Mehindra’dan İlahi esin olarak VortexHealing® armağanını aldı. Mehindra kendisini ‘Merlin’ olarak tanıttı, çünkü bu isim titreşimsel olarak Sihirli Dönüşümün niteliğine en yakın sözcük idi (o bölgenin dilinde). Bu İlahi armağan ile çalışarak, adam aydınlandı ve direkt bilinç aktarımı mekanizması ile bu armağanı başkalarına aktarmaya başladı. Bu, dünyada Merlin soyağacının başlangıcı ve VortexHealing®’in başlangıcı oldu.

Yol boyunca, soyağacı bir kaç kez ‘kayboldu’ ve yeniden keşfedildi. Modern zamanlarda, Kasım 1994’te Ric Wienman aniden kendisini muazzam boyutlararası bir vortekste bulduğu bir deneyim yaşadı ve bunu yeniden ortaya çıkardı. Ayakları hala yerdeydi, ama geri kalanı ‘başka bir yerde’ idi. Kendisini Merlin isimli İlahi İfade olarak tanımlayan bir ses onunla konuşmaya başladı ve ona VortexHealing®’in öğretilerini yeniden başlatmasını sağlayacak aktarımı verdi. Merlin bununla şifalar yapmaya başlaması için onu yönlendirdi. (Ric o zamanlar tam zamanlı bir şifacı idi.) Bir kaç hafta sonra tek bir seansta 20 yıldır viral kronik yorgunluğu olan bir adamın tek bir seansta iyileştiğini keşfedince şok oldu. Sonraki aylar sırasında, Ric kendisini, daha önce önemli derecede etkilemediğini bildiği koşulları ve hastalıkları iyileştirirken buldu. Ric’in şifalarının etkisini gören diğer insanlar bunu öğrenmek istediler ve yaklaşık 9 ay sonra Tucson, Arizona’da ilk VortexHealing® eğitimini verdi.

VortexHealing®, kadim zamanlarda olduğundan çok daha fazla muazzam evrimden geçti. Bugün onun derinliği ve gücü dikkat çekicidir. VortexHealing®’in yapabildiklerini deneyimlediğiniz zaman, (aslında soyağacının 5 nci Merlin’i olan) Merlin efsanesinin neden sihrin adamı olarak düşünüldüğünü bilirsiniz.

VortexHealing®, Merlin’in Ric’in ruhsal uyanışını kolaylaştırdığı Ağustos 2002’de yeni bir aşamaya girdi. Bu uyanışı öğrenciler için de kolaylaştırmak için sınıflar kısa sürede geliştirildi. Ve bu sınıflar ilerlerken ve derinleşirken, Merlin’in ilahi niyetinin soyağacının tüm öğrencilerinin uyanması olduğu açık hale geldi. Şimdi VortexHealing®’in birbirine geçen iki tezahürü vardır: şifa sanatı ve uyanış yolu. Şimdi eğitimin belirli bir seviyesinde, öğrenciler insan kişiliğindeki ego – yapısının merkezi olan Çekirdek Perdeyi bırakmak için sınıflara katılabilirler. Buna ‘Temel Uyanış’ diyoruz. Ve saha sonraki uyanış sınıflarında diğer uyanış hareketleri yaratılır.

https://www.vortexhealing.org/aboutus.html

VORTEXHEALING® İLAHİ ENERJİ ŞİFASI

VortexHealing® Soyağacı Merlin Soyağacıdır

VortexHealing 1994’te yeniden keşfedildi, ama 2700 yıldan fazla bir zamandır Dünyada bulunan bir soyağacının parçasıdır. (Belirli bir öğreti nesillere aktarıldığı zaman, bir soyağacı gerçekleşir). VortexHealing soyağacının iyileştirici ve dönüştürücü öğretileri, onu varoluşa getiren ilahi avatarik ‘varlık’ tarafından güçlendirilmektedir. Kendisine Merlin adı veren İlahi İfadeden VortexHealing öğrenen eğitmenler ve öğrencilerin tarihi çizgisidir. Merlin’in ilahiliği VortexHealing’i var oluşa getirdi ve VortexHealing aletlerinin tüm aktarımlarının, eğitimlerde gerçekleşen tüm enerjisel hızlanmaların ve VortexHealing’i sihirli şifa sanatı ve yolu yapan tüm güç ve inayetin ilahi kaynağıdır. Bu, Kral Arthur ile ilişkili olan Merlin isimli insan varlığı değildir. O Merlin, bu soyağacının öğretmenlerinden biriydi. Tarihi olarak, eğer bir VortexHealing öğretmeni soyağacının ilahi Kaynağı ile birliğin belirli bir seviyesine eriştiyse, unvan olarak Merlin ismini alırdı. Ric Weinman bu soyağacında 13 ncü Merlin’dir.

Tüm İlahi İfadeler, İlahi Olanın eşsiz bir niteliğini tezahüre getirirler. Merlin isminin her zaman sihir ile ilişkili olması tesadüf değildir, çünkü o, bu soyağacının doğasıdır. Merlin sihirli dönüşümün niteliğini getirir. Merlin’in şifa sanatı VortexHealing o ilahi niteliğin gücünü taşır, duygusal şartlanmaları sihirli bir şekilde dönüştürmeyi, fizikselliği dönüştürmeyi, ego-kimliğini dönüştürmeyi ve insan varlıklar olarak taşıdığımız en derin karmik sorunları dönüştürmeyi sağlar. Ve kanal olunan şeyin gücü her zaman Merlin’in ilahi enerjisi ve bilincinden kaynaklandığı için, sonuç sadece şartlanmaların dönüşümü değildir, aynı zamanda bilincin kendi gerçek doğasına uyanmasıdır.

VortexHealing soyağacı 5600 yıl önce yaşamış olan Mehindra isimli bir adam ile başladı. Mehindra tipik bir ‘karmik’ insan varlığı değildi – o bir ruh veya enkarnasyonal kişilik değildi. O bir avatar idi – ilahiliğin insan formuna direkt enkarnasyonu. Her avatar İlahi İfadenin eşsiz bir yönünü tezahüre getirir. Mehindra’nın tezahür ettirdiği veçhe Sihirli Dönüşümdür.

Ama VortexHealing binlerce yıl sonrasında kadar varlığa gelmedi. MÖ 753’te, aydınlanmaya yakın olan ve şimdi İngiltere olan ülkede yaşayan bir adam, Mehindra’dan İlahi esin olarak VortexHealing armağanını aldı. Mehindra kendisini ‘Merlin’ olarak tanıttı, çünkü bu isim titreşimsel olarak Sihirli Dönüşümün niteliğine en yakın sözcük idi (o bölgenin dilinde). Bu İlahi armağan ile çalışarak, adam aydınlandı ve direkt bilinç aktarımı mekanizması ile bu armağanı başkalarına aktarmaya başladı. Bu, dünyada Merlin soyağacının başlangıcı ve VortexHealing’in başlangıcı oldu.

Yol boyunca, soyağacı bir kaç kez ‘kayboldu’ ve yeniden keşfedildi. Modern zamanlarda, Kasım 1994’te Ric Wienman aniden kendisini muazzam boyutlararası bir vortekste bulduğu bir deneyim yaşadı ve bunu yeniden ortaya çıkardı. Ayakları hala yerdeydi, ama geri kalanı ‘başka bir yerde’ idi. Kendisini Merlin isimli İlahi İfade olarak tanımlayan bir ses onunla konuşmaya başladı ve ona VortexHealing’in öğretilerini yeniden başlatmasını sağlayacak aktarımı verdi. Merlin bununla şifalar yapmaya başlaması için onu yönlendirdi. (Ric o zamanlar tam zamanlı bir şifacı idi.) Bir kaç hafta sonra tek bir seansta 20 yıldır viral kronik yorgunluğu olan bir adamın tek bir seansta iyileştiğini keşfedince şok oldu. Sonraki aylar sırasında, Ric kendisini, daha önce önemli derecede etkilemediğini bildiği koşulları ve hastalıkları iyileştirirken buldu. Ric’in şifalarının etkisini gören diğer insanlar bunu öğrenmek istediler ve yaklaşık 9 ay sonra Tucson, Arizona’da ilk VortexHealing eğitimini verdi.

VortexHealing, kadim zamanlarda olduğundan çok daha fazla muazzam evrimden geçti. Bugün onun derinliği ve gücü dikkat çekicidir. VortexHealing’in yapabildiklerini deneyimlediğiniz zaman, (aslında soyağacının 5 nci Merlin’i olan) Merlin efsanesinin neden sihrin adamı olarak düşünüldüğünü bilirsiniz.

https://www.vortexhealing.org

VORTEXHEALING® NE KADAR ETKİLİ

Hastalıkları Dönüştürmek

Genetiği Değiştirmek

Genetik sisteme şifa enerjisi ile erişmek son derece zordur. Maalesef, DNA kodunu değiştirdiklerine hatalı şekilde inanan şifa türleri var ve onların anlattıklarının bazıları, bilimin gerçekte genetik ile ilgili bildiği şeylerin anlayışına sahip değil. Bu alternatif şifaya bilimsel olmayan ve fanteziden işleyen bir şöhret veriyor. Genetikler değiştiği zaman, fizyoloji değişir ve bu laboratuar testlerinde ölçülebilir. VortexHealing DNA’nın yapısını değiştiremez, ama genetik ifadeyi etkileyebildiğimiz görülüyor.

Genetikleri etkileyebilmek belirli hastalık durumları için açık olarak önemli bir rol oynayabiliyor. DNA’da taşınan tüm atasal hafıza – duygusal hafıza – sadece bedeni etkilemez, aynı zamanda çeşitli duygusal sorunları üretir ve destekler. Bu seviyeye ulaşabilmek, özellikle mücadele ve hayatta kalma duygusal kalıpları ile başa çıkmak için önemlidir.

Zayıf Bünyesel Enerji: Bir çok insan hastalanır, çünkü zayıf bünyeye sahiptirler. Kronik hastalık kalıbına sahip bir çok yetişkin hayata zayıf bünye ile başlamıştır. Bu onların sistemlerinin belirli hastalıklara hassas olmasına neden olur. Bünyesel enerji bir tür enerjisel müdahale olmadan kendi kendine kuvvetlenmez. Çoğu şifa türlerinin sistemi daha kuvvetli yaptığı görünür, ama bünyesel seviyeye erişmez. Daha ileri VortexHealing aletleri ile, bünyesel enerjiyi kuvvetlendirebiliriz.

Duygusal Sorunları Dönüştürmek

Psişede tutulan sorunlar; VortexHealing’in güzelliği, kendi ilahi zekasının sorunu dönüştürmek için nereye ihtiyaç varsa onu oraya götürmesidir.

Ayrılıkta Köklenmiş Sorunlar

Bedende & Enerji Sisteminde Tutulan Sorunlar; VortexHealing her zaman erişebildiği tüm seviyelerde çalışır – beden ve zihin, enerji sistemi ve bilinç, inançlar ve kimlik.

VortexHealing’i Bu Kadar Eşsiz & Güçlü yapan şey nedir?

VortexHealing hem insan bilincini hem de insan bedenini etkiler ve fiziksel maddenin titreşim niteliğini dönüştürebilir. Bunu yapmak nasıl mümkündür? Bu sihirli dönüşümlere katkıda bulunan bir çok faktör oyundadır. Bunların hepsinin anahtarı VortexHealing soyağacının kaynağı olan, güçlendiren ve yönlendiren avatardır. VortexHealing bir insan varlığı tarafından yaratılmadı. İlahiliğin direkt bir ifadesi olan bir avatar tarafından yaratıldı ve şaşırtıcı iyileştirme ve dönüştürme güçlerine sahip olacak bir şifa sanatı tezahür ettirme niyeti ile yaratıldı. Kısaca, VortexHealing şaşırtıcı şekillerde iyileştirebilir ve dönüştürebilir, çünkü İlahilik bu şifa sanatının her yönüne nüfuz eden ilahi rehberliği aktif şekilde sağlayarak bunu yapabilmesine niyet etti.

Aşağıda VortexHealing’i olduğu sihirli şifa sanatı yapan anahtar unsurlar var. Bunların hepsi birlikte mükemmel bir şifa sanatı yaratır:

1 – İlahi Enerji ve Yaşamsal Enerjiye Kanal Olmak

Yaradılışın enerjisi belirli bir niteliğe ve titreşime sahiptir. Bu enerjiye yaşamsal enerji veya yaşam gücü enerjisi diyoruz. Canlılığın niteliğine sahiptir. VortexHealing bakışında, İlahilik ilahi enerji denilen enerji türünü yarattı ve bu yüksek titreşime sahiptir ve yaşamsal enerjiden tamamen farklı niteliğe sahiptir. Bu enerjiler arasındaki farkı anlamak önemlidir, çünkü bunlar şifada farklı fonksiyonlara sahiptir.

Çok daha yüksek frekansta olan İlahi enerji ne kadar derin olursa olsun her türde enerjisel blokaja nüfuz edebilir. Çok daha yoğun ve sıkıştırılmıştır, bu blokajlara nüfuz eder ve onları parçalayabilir.

VortexHealing ile hem ilahi enerji hem de yaşamsal enerji gereksinimleri karşılanır, her ikisi de kanallık yapılır, ilahi zeka tarafından ihtiyaç duyuldukları yere yönlendirilir.

2 – Enerjisel Özgünlük

VortexHealing’te, Temel sınıf seviyesinde ilahi Vortex enerjisinin 49 farklı ve eşsiz formu vardır, her biri belirli bir etki yaratmak için tasarlanmıştır. Vortex enerjisinin bu 49 formunun her biri enerji sisteminde veya bilinçte eşsiz bir şey gerçekleştirmek için tasarlanmıştır, ki bu, bunu tek bir, daha genel enerjiden çok daha iyi yapmasını sağlar. Ve her durumda VortexHealing uygulayıcısı bir seçime sahiptir: tek bir Vortex enerjisi seçilebilir ve belirli bir görevi gerçekleştirmesi için aktarılır veya Vortex’in 49 formuna aynı anda kanal olunabilir. Aynı anda kanal olduğunda, Vortex’in 49 formunun her biri ilahi zeka tarafından otomatik olarak tam olarak ihtiyaç duyuldukları yere gönderilir.

3 – İlahi Zeka

VortexHealing uygulayıcısının uzaktan kanal olsa bile, herhangi duygusal kalıba veya bedenin herhangi spesifik bölgesine ya da enerji sistemine bu kadar spesifik olarak odaklanabilmesinin nedeni, VortexHealing sisteminde içerilen ilahi zekadan dolayıdır. Uygulayıcının aynı anda Vortex enerjisinin 49 eşsiz formuna kanal olmasını ve her birinin alıcının sisteminde gereksinim duyulan yerlere gönderilmesini sağlayan bu aynı ilahi zekadır.

VortexHealing ile hem sorunun kendisine hem de nedenine yardımcı olmak için kanal olabiliyoruz. İlahi zeka enerjiyi ve ilahi bilinci her ikisine de yardımcı olması için gitmesi gereken yere yönlendirir.

4 – İlahi Bilince Kanal Olmak

Genellikle, enerji şifası türlerini düşündüğümüz zaman, üzerinde çalışılan sistemde belirli türde dönüşüm üretmek için enerjinin bazı türlerine kanallık yapma açısından düşünürüz. VortexHealing ile, kanallanan ilahi ve yaşamsal enerjilere ek olarak, ilahi bilince kanal olma yeteneği de vardır. İlahi enerji ve ilahi bilinç elbette birbirleriyle ilişkilidir. İlahi enerji geri planda ilahi bilince sahiptir ve ilahi bilinç ilahi enerjinin bir miktarını taşır. Her biri eşsiz özelliklere ve güçlere sahiptir.

Bunun nasıl çalıştığını anlamak için, bir enerji sistemine sahip olduğumuzu ve bilince sahip olduğumuzu düşünün. Eğer duygusal bir sorunumuz varsa, o bedenimizde, enerji sistemimizin her türlü farklı bölgelerinde ve bilincimizde tutulur. İlahi enerji, enerji sistemimizde çalışmak için en uygun iken, ilahi bilinç bilincimizde çalışmak için en uygundur. Bu nedenle, bir sorun üzerinde çalışırken, ilahi enerji o sorunu enerjilendirir ve dönüştürür, aynı anda ilahi bilinç o sorunun bilinci üzerinde çalışır, onu direkt olarak dönüştürür.

5 – İlahi Sihir & İlahi Sevgi

İlahi bilincin VortexHealing’de oynadığı role ek olarak, yukarıda tanımlandığı gibi, o bilinç aynı zamanda eşsiz içsel bir niteliğe sahiptir – ilahi, dönüştürücü sihir ve sevgi niteliği.

VortexHealing’e kanal olunduğu zaman, ilahi bilinç kendi ilahi ifadesi içinde dönüştürücü sihir olarak sevginin bu inanılmaz niteliğini taşır. Şifadan gelen ilahi sevgi oldukça somuttur ve insan duygusal bilinci buna çok güçlü şekilde tepki verir, şifada zaten gerçekleşmekte olan şeye daha fazla dönüştürücü güç ekler.

Sevginin bu derin niteliği, ilahi Vortex enerjilerinin 49 unda da vardır. İlahi sevgi kim olduğunuzu hatırlamanıza yardımcı olur.

6 – Köprü Kurma

Şifa enerjisine kanallık yapıldığı zaman, kanal şifa enerjisi ile alıcı arasında bir ‘köprü’ olarak davranır. Şifanın niteliğini belirleyen şey, kanal olunan şeyin niteliğine bağlı olduğu kadar, ‘köprünün’ niteliğine de bağlıdır.

VortexHealing’i bu kadar güçlü yapan şeyin büyük parçası, şifa sanatına inşa edilen köprü kurmanın derinliğidir. Farklı bireyler doğal yeteneğin farklı seviyelerine sahip olsalar da, köprü kurmaya gelince, VortexHealing sistemi köprü kurma derin yeteneğini doğal olarak üretir.

7 – Aktarım

VortexHealing soyağacının ilahi Kaynağından gelen direkt bilinç aktarımları ile öğretilir. Şifa aletleri öğrencilerin bilincine ve enerji sistemine VortexHealing soyağacının ilahi Kaynağı tarafından direkt olarak aktarılır ve bütünleştirilir.

8 – Niyet ile Şifa

Gücüne ek olarak VortexHealing’in sihri, şifa aletlerinin belirli bir bölgeyi veya duygusal sorunu temizlemesine niyet edilebilir ve Merlin’in ilahi enerjisi ve bilinci kişinin sisteminde tutulan yere gider ve orada dönüşüm yaratır.

9 – Sihirli Yapılar

İkinci VortexHealing sınıfı ile başlayarak,`ilahi enerji ve bilince kanal olmaya ve derin bir şekilde köprü kurmaya ek olarak öğrenciler ayrıca “sihirli yapılar” dediğimiz şeye kanal olabiliyorlar. Sihirli yapı, ilahi niyet ile dolu olan iplikler şeklinde çıkan yeterince yoğun hale getirilen ilahi enerjidir. Organları ve beden sistemlerini kuvvetlendirmek için, bir canlıda veya iş yerinde enerji ve bilinç akışını yeniden yapılandırmak için, mekana belirli türde nitelikleri getirmek üzere köprü kurmak için çeşitli şekillerde kullanılabilirler.

10 – “Karma Düğümlerini” Salıvermek

Karma düğümünün merkezinde saf ayrılık bilinci vardır. Bu ayrılık bilinci düğümün ifade ettiği sorunun gerçek köküdür, o olmadan, sorun olmazdı. VortexHealing’i bu kadar eşsiz ve güçlü kılan şeyin parçası, karma düğümlerini temizleyebilmemizdir.

“Karma düğümleri enkarnasyonal benlik tarafından yaşamdan yaşama taşınan, enkarnasyonal sorunların ve kimliklerin odak noktalarıdır. Bir varlık yeni bir bedene enkarne olduğu zaman, bu karma düğümleri omurganın merkezinde minik karanlık noktalar şekilde ortaya çıkar. Bunlar o sorun ile ilişkili olarak o bireyde karmayı temsil eder ve o minik noktaya bir düğüm gibi sarmalanmış çok fazla geçmiş yaşam anıları içerir.

11 – Tam Sorunu İyileştirmek

Duygusal sorunlarımız en fazla ıstıraba neden olan şeydir. Bir sorun gerçekte çok boyutlu seviyelerde bilincin ve enerjilerin karmaşık, birbiriyle etkileşen ağıdır. Bu nedenle eğer koşullanmanın veya kimliğin veya koşullanmanın yeterince küçük alanlarının anahtar parçası temizlenmezse, geride dokunulmamış olarak kalan şey ağdaki diğer alanları yeniden koşullandırmaya başlar, bilinçte sorunun duygusunu sürdürür. Bir sorunu tam olarak temizlemek için, kimlik dahil tüm bu farklı alanlarda onu yeterince temizlemeyebilmeli ve hitap edebilmelisiniz. VortexHealing’in yapmak için tasarlandığı şey budur: hem sorunu iyileştirmek hem de kökündeki ayrılık duygusunu dönüştürmek.

12 – Şifa ve Uyanış Arasındaki İlişki

VortexHealing’in yaptığı şey sadece şifa değildir, bizi ruhsal uyanışa doğru ilerleten olgunlaşma süreci üretir. Bu diğer yönde de çalışır. Ruhsal uyanış gerçekleştiğinde, şifa sorunları çok daha kolaylaşır.

Şifa türleri genellikle şifaya odaklanır ve spiritüel uygulamalar uyanmaya odaklanır. VortexHealing uyanışı kolaylaştırmak için şifayı kullanır ve şifayı kolaylaştırmak için uyanışı kullanır. Bize göre, şifa ve uyanış birbirleri ile yakından ilişkilidir.

http://www.vortexhealing.org

SEANSLAR İÇİN:

E posta: saffet_guler@yahoo.com

ŞİFA VE UYANIŞ

VortexHealing’in bakış açısı tüm yaşamın Kendisini şaşırtıcı bir yaradılış deneyimi olarak ifade eden Bir (Tek Kaynak, Tek Bilinç, Tek İlahilik) olduğudur. Bunun farkındalığını kaybettiğimiz için, temel yaşam deneyimimiz ayrılığın dar lensleri ile odaklandı. Kendimizi yaradılıştaki her şeyden ayrı ve yaradılışın Evrensel Kaynağından ayrı olan belirli bir varlık olarak deneyimliyoruz. Bu her türde sorun ve sahte kimlikler yaratır, ki bu zamanla insan sistemimizin her seviyesine damgalanır ve koşullanır – bedenlerimiz, zihinlerimiz, duygularımız ve hatta ruhsallık duygumuz. Bu koşullanmanın ağı inanılmaz, neredeyse hayal edilemez kadar derindir. Çokboyutlu seviyelerde var olur ve insan olma deneyimimizi tamamen çarpıtır. Sayısız duygusal sorunlar yaratmaya ek olarak, ayrıca insan enerji sistemimizde blokajlar yaratır, ki bunlar zayıflık ve fiziksel hastalık yaratır. Tüm bunlar bizi mücadele ve ıstırapta kapana kısılmış tutar. Öfkeleniriz, endişeleniriz, kurbanlaştırılmış hissederiz, yalnız hissederiz, güvensiz hissederiz ve/veya kayıpla, işimizle veya ailemizle bunalırız. Tüm bu deneyimler bizi bu yerlerde kimliğimizi kuvvetlendiren bir şekilde koşullandırır, bizi bunlarda daha derin kapana kıstırır ve ayrılık deneyimimizi derinleştirir. VortexHealing’in niyeti bulunduğu her seviyede bu koşullanmaları salıvermek, sağlığın hüküm sürmesi için kişiyi duygusal dengeye ve enerjisel kuvvete geri döndürmektir.

Ama, VortexHealing’in amacı ayrıca bundan çok daha geniştir, çünkü daha derin şifa bütünlüğe geri dönmeyi gerektirir. Bütünlük kim olduğumuzun farkındalığına geri dönmeyi gerektirir, ayrılık ve ıstırap kök deneyimimizden varlığımızın kalbinde olan içsel özgürlüğün deneyimine uyanış. Bu nedenle VortexHealing’in ilahi Kaynağı bu tür uyanışı kolaylaştırmak için bir şifa sistemi tasarladı. Sonuç olarak, katılımcıların kendi koşullanmış, çok boyutlu gerçeklik ve kimlik ağlarından uyanmaya başladıkları bir süreç – bir tür ruhsal hızlanma süreci – başlatılır. VortexHealing’in şifa aletleri fiziksel ve duygusal dönüşüm üretmek için tasarlanmış olsa da, daha derin bir seviyede İlahilik ile mümkün olan şifanın en derin hareketini kolaylaştıran bir süreci harekete geçirir; gerçek doğamız olan özgürlüğe ve birliğe içsel uyanış.

Spesifik Koşulları İyileştirmek

Duygusal sorunlarımızı iyileştirmek çok kolay bir şey değildir. Bir buzdağı gibi, sorunun yalnızca yüzeyi görünürdür. Sorunun geri kalanı psişenin daha derin bölümlerinde gizlenir, hem bilinçli hem de kimlikler tarafından desteklenir, geçmiş yaşam anıları ve DNA’da taşınan atasal geçmiş tarafından desteklenir. Tüm bunlar çok boyutlu seviyelerde tutulur ve sorunu yerinde tutmaya yardımcı olacak şekillerde değiştirmek için bedeni koşullandırır. Sorun bedenin enerji sisteminin her veçhesine damgalanır. Bu, onun bütünü dönüştürülmeden iyileştirilemez.

Bu süreç sorunun bilincinin tüm seviyelerinde çalışmayı, ayrıca bedenin enerji sisteminin karmaşık modelleri ile çalışmayı kapsar. Bunun için, psişenin ve bedenin enerji sisteminin çokboyutlu haritalarını geliştirdik. Haritalar kapsamlı şekilde çalışmamızı sağlar: sorunun en derin köklerinde, sorunu destekleyen psişenin tüm diğer bölgelerinde ve bedenin enerji sisteminde sorunun tüm seviyelerinde.

Yine de burada daha derin bir seviye vardır. Beden ve psişede tutulan şeye ek olarak, her duygusal sorunun özü temel ayrılık deneyimimizde köklenmiştir. En sonunda, bu ayrılığın dönüştürülmesi gereklidir – onu uyandırarak. Ancak, bir şifa türünün bunu başarması için, buzdağının köküne nüfuz etme gücü olan, zaten uyanmış ve ayrılıktan özgür olan enerji ve bilinç seviyesine ulaşmalıdır. Bu İlahiliğe gereksinim duyar. Başka hiçbir şey bunu yapma derinliğine ve gücüne sahip değildir.

VortexHealing’in yalnızca ilahi enerji ve bilinç ile çalışmasının nedeni budur.

VortexHealing’in sadece bir şifa sanatı değil, aynı zamanda bir uyanma yolu olmasının nedeni budur: kişinin sorunlarındaki ayrılığı iyileştirmek için mevcut olan aynı ilahi güç daha derin iyileşme için kullanılabilir – kişinin varlığının özündeki ayrılığın uyanması. İnsanlar çoğu zaman spesifik sorunlar üzerinde çalışmanın duygusal süreci ile ruhsal uyanış fikrine varır. Bir noktada, psişelerinde daha derin türde rahatsızlık olduğunu kavrarlar, tüm ıstıraplarının kökünde olan kalplerindeki belirli türde boşluk. Bu onları daha fazla bir şey aramaya yönlendirir. Gerçek ruhsal uyanışın arayıcıları olurlar ve onlardan bazıları bunun için, bu yaşamda uyanmak için VortexHealing’deki İlahiliğe yollarını bulurlar.

VortexHealing bir şifa sanatı olmaktan çok daha fazlasıdır. Bu dönüştürücü sihir ve onun sevgi şeklindeki ifadesi ile çalışmak için İlahilik tarafından güçlendirilen tam bir dönüştürücü süreçtir. Ona gereksinim duyan yaradılıştaki her şeye ilahi enerji ve bilinç getirir. Pratikte, bu VortexHealing’in bedende, zihinde, duygularda ve ruhsal bilinçte çok güçlü bir şekilde çalışmasını sağlar. Bedenin enerji sisteminin tüm yönlerini etkiler ve insan varlıklar olarak taşıdığımız en derin karmik sorunları dönüştürür. Kullanılmakta olan şey her zaman ilahi enerji ve bilinçten kaynaklandığı için, sonuç sadece rahatlama ve koşullanmanın salıverilmesi değildir, aynı zamanda kendi gerçek doğasına uyanan insan bilincinin dönüşümü ve evrimleşmesidir.

VortexHealing® Seanslarında Neler Yapılıyor

– Çeşitli amaçlarla sihirli yapılar konulur

– İlahi web ve yaşamsal web onarılır ve kuvvetlendirilir

– Enerji sistemi (enerji bedenleri, çakralar, meridyenler, Jin Shin enerji yolları) temizlenip enerjilendirilir

– Çalışılan konular ile ilgili salıverme yapılır. (Genel salıverme, genel karmik salıverme, spesifik konular ile ilgili salıvermeler,)

– Karmik düğümler, ego pozisyonları salıverilir

– Derin salıvermeler, (Karmik bedende, duygusal bedende, çeşitli boyutlarda, enerji bedenlerinde, çakra sisteminde, Karmik web’de, Karmik alanda, yaşam alanında, genetik/atasal sistemde, beyin/nörolojik veçhede, enerji kanallarında)

– DNA’dan karmik damgalar temizlenir. DNA ve RNA’ya genetik modifikasyonlar yapılır. DNA’da negatif etkilerin epigenetik katmanları temizlenir.

– Düşünce formlarını, varlıkları temizleme

– Farklı konular için çeşitli enerjiler ile çalışma.

http://www.vortexhealing.org

SEANSLAR İÇİN:

E posta: saffet_guler@yahoo.com