EMF DENGELEME TEKNİĞİ

Yazdır Yazdır 

EMF ELEKTROMANYETİK ALAN DENGELEME TEKNİĞİ

Peggy Phoenix Dubro insan enerji anatomimizde bulunan bir sistem olan, her birimizi Kozmik Kafes’e (Evrensel Enerji Kaynağı) bağlayan Evrensel Uyum Kafesi’nin bilgisine kanallık yaptı. Peggy ayrıca, EMF Dengeleme Tekniğini ortaya çıkardı ve geliştirdi. Bu Ruh’un ve biyolojinin bütünleşmesini hızlandıran, böylece sağlığınızı ve olduğunuz mucizeyi birlikte – yaratmayı geliştirebileceğiniz yeni bir enerji sistemidir. EMF Dengeleme Tekniği ayrıca, bu tekamül sürecini hızlandırmak ve güçlendirmek için Evrensel Uyum Kafesi ile çalışmak için dizayn edilmiştir. Teknik elektromanyetik alan üzerinde insandan – insana etkiyi kullanır.

Peggy on yıldan beri kafes bilgisi ile çalıştı ve Ruh’un bu armağanının doğası ve yararları üzerine kendini önde gelen bir otorite olarak kabul ettirdi. Kendi kafesiniz vasıtası ile Kozmik Kafes’in (Evrensel Enerji Kaynağının) enerjisine bağlanın ve yeni yetenekler kazandıran hücresel farkındalık durumuna girin. Aktive edilen en son yetenekler berraklık, çok derin huzur, daha iyi sağlık ve gençleşme. Tüm dünya üzerindeki insanlar İlahi Doğalarına uyanıyorlar ve diğerlerine hatırlamaları için yardım etmek istiyorlar.

EMF Dengeleme Tekniği, Evrensel Uyum Kafesine nazik, güçlü, besleyici bir yolla kapı açar. Teknik elektromanyetik doğamızın yeni bir farkındalığına çağdaş bir inisiyasyondur. Teknik, Kozmik Kafese (Evrensel Enerjiye) sürekli olarak güçlü bir bağlantı tesis eden enerji anatomimizle ilgili bilgi sağlar ve yeni enerjiyi hemen kullanmamıza izin verir. Sonuçta, EMF Tekniği varlığımızın daha büyük bir enerji yükünü kabul edebilmemiz için yeni enerjiye bizim hatlarımızı yeniden döşer. Peggy insan enerji alanını ışığın ve enerjinin iplikleri olarak gören eşsiz bir anlayış geliştirmiştir.

EMF Dengeleme Tekniği ® kişinin kendi elektromanyetik alanını ve bu alana bağlı modelleri deneyimlemesidir. Alıcı masaj masasında yatarken, uygulayıcı bu tekniği uygular. Her seans Evrensel Uyum Kafesinin güçlenmesine ve kafesin daha fazla enerji taşımasına yardımcı olur.

“EMF Dengeleme Tekniği ® Ruh’un ve biyolojinin bütünleşmesini hızlandırmak için dizayn edilmiş yeni bir enerji sistemidir, böylece sağlığınızı geliştirebilirsiniz ve olduğunuz mucizeyi birlikte – yaratabilirsiniz.”

İnsanların EMF Dengeleme Tekniği ® Seanslarına gelmelerinin bir çok nedeni vardır. Gevşeme isteği, dengelenmiş ve topraklanmış hissetmek, etraflarındaki sınırsız enerji ile bağlantılarını hissetmek veya kim olduklarının daha fazlasını veya kendi enerjilerinin daha fazlasını deneyimlemek.

Bir EMF Dengeleme Tekniği® seansının temel niyeti insan elektromanyetik alanını dengelemektir, bu bireyin enerjisinin Kozmik Kafes’e mümkün olduğu kadar çok devre açmasına izin verir.

EMF Dengeleme Tekniği yapabildiğiniz en aydınlanmış hayatı birlikte – yaratabilmeniz için enerji devrelerini açmaya yardım eder, ancak birlikte – yaratma ile gelenin sorumluluğunu almayı seçmek zorunda olan bireydir. Bu sorumluluk evren ile bir partnerliktir ve büyük bir ayrıcalıktır. Birlikte – yaratma yeteneklerimizi kusursuzlaştırmaya devam ederken, üstatlığımızı her gün uyguluyoruz.

EMF Dengeleme Tekniğinin asıl amacı bireyin toplam iyi olmasına katkıda bulunan, Evrensel Uyum Kafesini dengelemek ve güçlendirmektir. Kişi, dengenin daha ileri seviyelerini dahil etmeye devam ederken, kişinin spiritüel iyi olma anlayışı büyür ve güçlenmenin yeni seviyelerine ulaşılır. Bu iyi olma kişinin başkalarını “iyileştirme” veya kendini “iyileştirme” yeteneğine katkıda bulunabilir. EMF Dengeleme Tekniği uygulayıcısı Evrensel Uyum Kafesi ile çalışarak şifaya yardımcı olur.

Evrensel Uyum Kafesi’nin iplikleri uyumlama ile aktive edildikçe, tellerin yeniden döşenmesi gerçekleşir ve bireyin enerji alanı içinde yeni bir elektromanyetik düzen yaratılır. Bu yeni düzen Kozmik Kafes’ten (Evrensel Enerji Kaynağından) enerji almak için daha güçlü bir yapı üretir. Bağlantılar güçlendirildikten sonra, birlikte – yaratma işleminde dramatik bir artış olur.

Herkes kendi kutsal ışık ve enerji kalıplarına sahiptir. Kendimizi bilmeyi ararken, bu kalıpları aktive etmeye veya onlara hayat vermeye başlarız, onların eşsiz bir şekilde titreşmesine neden oluruz. Bu kalıplar bizim yaşamdaki biricik amacımıza ulaşmamız için olan arayışımızda boyutlar – arası iletişimin anahtarını taşır. Onlar ayrıca, kozmik bulmacanın parçasını tutmamızın ve kendimizle ve başkaları ile iletişim kurmamızın yoludur. Bunların hepsi rezonans fenomeni vasıtası ile gerçekleşir. Her EMF seansının farklı bir kalıbı vardır, her seansta bu kalıplar aktive edilir.

EMF Dengeleme Tekniği® tümüyle Evrensel Uyum Kafesinin parametreleri içinde uygulanır, Evrensel Uyum Kafesi fiziksel bedenden her yönde yaklaşık altmış santim uzaklıktadır. Uygulayıcı Tai Chi’ye benzer bir seri hareketle Evrensel Uyum Kafesi içinde kesin (kusursuz) modeller izler. Seansın büyük çoğunluğunda, uygulayıcı bedenin yukarısında ve etrafında çalışır; ve dengeleme çalışmasının bir bölümü için, eller nazikçe ve saygılı bir şekilde direkt olarak alıcının bedenine yerleştirilir.

Sıra ile alabileceğiniz sekiz seans vardır. Bunları aldıktan sonra, kendi kişisel seçiminize göre onları istediğiniz gibi almayı seçebilirsiniz.

Seans esnasında enerjiyi hissetmeseniz bile ayarlama yine de gerçekleşir ve seans tamamlandıktan sonra bile devam eder. Bir öneri – yaşamınızdaki değişikliklere dikkat edin veya bir günlük tutun !

Enerjinin yeniden ayarlanması çok derin işleyebilir. Bir seanstaki duyumlar genelde çok hoştur. Bu duyumlar, ılıklık, sıcaklık veya serinlik gibi ısı değişimleri olabilir. Nazikçe çekilen ve aktive edilen ışık ipliklerini hissetmek de genel bir durumdur. Eski enerji bloklarının derin bir şekilde salıverildiği her seferinde, enerji seansını alan kişi orijinal olayları yeniden yasamaz. Her zaman bir berraklık deneyimi vardır.

EMF DENGELEME TEKNİĞİ AŞAMA I – BİLGELİK VE DUYGU

1 nci Aşama seansının niyeti başı ve kalbi dengelemektir. Bu seans stresi giderir ve özgürlüğün ve iyi – olmanın yeni bir modelini güçlendirir. Baş ve kalp arasındaki enerji uyumu deneyimlenir.

Hissetme yeteneği olmadan çok fazla düşünen bir kişi dengenin dışındadır. Ve bunun tersine olarak, bilgelik olmadan başlıca duyguları ile reaksiyon gösteren biri de dengenin dışındadır. Geleneksel düşünme çoğu zaman kişiliğimizin zihinsel kapasitelerine, duygusal yönlerimizden daha çok değer verir. Şimdi, duygunun zekanın daha geniş, daha dengeli bir tanımının önemli bir parçası olduğunu anlamaya başlıyoruz. EMF Aşama I seansı zihnin zekası ve kalbin zekası arasında bir denge yaratmaya yardımcı olur. Bu denge vasıtası ile, spiritüel zekamızın daha büyük seviyelerini ifade ederiz. Yaşam kararlarımızı bu daha bütünleşmiş Ben’in perspektifinden vermemiz arzu edilir.

AŞAMA II – KENDİNİ YÖNETME VE KENDİNİ – DESTEKLEME

Aşama II seansının niyeti Kendini – yönetmeyi ve kendini desteklemeyi geliştirmektir. Bu seans eski duygusal konuların enerji bloklarını nazikçe salıverir ve kendi Kişisel Güçlendirme Prizmanızın farkındalığını geliştirir. Bu seans geçmişinizin gelişiminizde destekleyici olduğunu ve artık sizi geride tutan bir çapa olmadığını görmeniz için sizi cesaretlendirir. Aşama II, geçmişimize yatırmış olduğumuz aşırı enerjiyi geri istememize izin vererek Aşama I’in üzerine inşa edilir. Bu, öncelikle Kişisel Güçlendirme Prizması ile çalışarak başarılır. Uzun bilgi iplikleri kişisel tarihimizi taşır — kalıtsal veya atalara ait modelleri ve şimdiki yaşamımızda gerçekleşmiş olan tüm olayları. Bu prizma ile çalışırken, bizi geride tutmuş olan enerjiyi ayarlarız ve bu enerji desteğe dönüşür. Aşama II de hedef geçmişimizdeki olayların ve deneyimlerin bilgeliğine sahip olmak, öğrenmiş olduğumuz her şey için bir şükran durumuna ilerlemektir. Bu, geçmişimizin enerjisini bilgeliğin altın bir sütununa ve Kendini – desteklemeye dönüştürür.

AŞAMA III – ÇEKİRDEK ENERJİYİ YAYMA

Aşama III seansı çekirdek enerjimizi yoğunlaştırır, tüm varlığımızın merkezi boyunca uzanan ışık ve enerjinin dikey sütununu. Bu seans tuttuğumuz ışığı yayma yeteneğimizi güçlendirir ve çakra sisteminin birleşimini teşvik eder. Aşama III te niyetimizi önce bedendeki daha küçük enerji merkezlerini temizlemeye odaklarız. Bu daha az bilinen merkezlerin büyük çakralar üzerinde çok derin etkisi vardır ve kişinin tüm enerji akışının hayati bir bileşenidir. Aşama III, sizi yıpratanın/tüketenin dağ olmadığı, ayakkabınızdaki kum olduğu fikri ile karakterize edilebilir.

Bu aşamada, artan denge için platin enerji altın enerjiye katılır ; enerji anatomimizdeki bu birlik çakra sistemimizin çekirdek enerji ile hizalanmasını yaratır, bu da başka bir titreşimsel değişiklik üretir. Bu hizalanma şeylerin evrensel şemasında biz daha büyük bir rol alırken, spiritüel zekamızın daha çoğunu ifade etmemizi teşvik eder.

Çekirdek enerjiyi yayma, içsel bilgeliğinizin günlük yaşamınızda daha sık olarak tezahür etmesine izin verir. Çekirdek enerjinizin farkında olmak kendi gerçeğinizde durmanız için sizi cesaretlendirir.

AŞAMA IV – ENERJİSEL BAŞARI & GELECEK POTANSİYEL

Bu “son” dengelemede, Gelecek Potansiyel prizması vasıtası ile, gelecek ben’iniz ile bağlantı ve iletişim tesis edilir, bu gelecek potansiyel enerjinin şimdiki realitede tezahürüne izin verir.

Aşama 4 te, niyetimizi enerjisel başarıya odaklıyoruz. Burada, uygulayıcı Evrensel Uyum Kafesinin ön tarafındaki uzun bilgi ipliklerini, potansiyelimizi sevinçle birlikte – yaratabilmemiz için ayarlar.

Aşama 4, Evrensel Uyum kafeslerindeki sekiz – şeklindeki döngüleri tamamlayarak ve güçlendirerek potansiyellerini tezahür ettirmek için bireyi teşvik eder. Yaşamınızdaki bu aşamada kendinizi nasıl gerçekleştirdiğinizi düşünmeden, daha etkili tezahür ettirme yeteneklerine sahip olmanın neye benzeyeceğini düşünün.

AŞAMA V – SONSUZ SEVGİ KALIBI

V nci aşamanın kalıbı kalp merkezini, yüksek kalp merkezini, boğaz bölgesini, ağzın etrafındaki tüm küçük enerji girdaplarını ve burunun ucundaki merkezi içeren alanı kaplar.

AŞAMA VI – SONSUZ ŞEFKAT KALIBI

VI ncı aşamada her el için iki ayrı kalıp vardır. Her bir kalıbın kapsadığı alan elin ortasındaki enerji merkezini ve parmaklardaki tüm küçük enerji girdaplarını içerir.

AŞAMA VII – SONSUZ VAR OLMA KALIBI

VII nci aşamada her iki ayak için iki ayrı kalıp vardır. Her bir kalıbın kapsadığı alan ayağın üzerindeki ve altındaki büyük enerji merkezlerini ve ayak tabanında ve ayak parmaklarının çevresindeki tüm küçük enerji girdaplarını içerir.

AŞAMA VIII – SONSUZ BİLGELİK KALIBI

VIII nci aşamanın kalıbı beyni kapsayan tüm ışık noktalarını ve Taç Merkezine bağlı olan tüm enerji girdaplarını kuşatır.

Aşama V – VIII deki tüm kalıpların enerjisi ve renkleri platindir. Platin enerji Taç Merkezinin hızlandırılmış titreşimine katkıda bulunan katalizör bir elementi ifade eder.

http://emfworldwidestore.com/media_files/video/ucl_animation/index.html

www.emfbalancingtechnique.com

Uygulayıcı : SAFFET GÜLER

E – mail: saffet_guler@yahoo.com