TEKRAR BAĞLANTI ŞİFASI & TEKRAR BAĞLANTI

Yazdır Yazdır 

TEKRAR BAĞLANTI ŞİFASI & TEKRAR BAĞLANTI

Reconnective Healing [Tekrar Bağlantı Şifası®]

Tekrar Bağlantı Şifası®, bedenin, zihnin ve ruhun şifalanmasını sağlayan yeni frekansları kullanan, çoğu zaman yaşam- değiştirici bir deneyimdir. Diğer tekniklerden farklı şekilde, Tekrar Bağlantı Şifası, karşılaştığınız herhangi bir tekniğin ötesindedir.

Bu oldukça hissedilebilir olan enerjiler, seansınızın başlangıcında Tekrar Bağlantı Şifası Uygulayıcınız™ tarafından başlatılır ve seansınız sona erdikten uzun süre sonra da sizinle çalışmaya devam eder. Bu seanslara katılımınız ile, öncesinden daha yüksek bir frekansa uyumlanır, ve bu frekansta olursunuz.

Uygulayıcılar, şifa sürecinin başlamasını aktive eden evrensel enerjinin yeni frekanslarına erişir ve kullanırlar. Şifa çok boyutlu seviyede gerçekleşir – fiziksel, duygusal, zihinsel ve ruhsal. Bu yöntem çok boyutlu frekansların kullanılması ile gerçekleştirilir.

Tekrar Bağlantı Şifası sizi, insan bedeninin yenilenme fonksiyonları için temel enerjiyi çeken beşinci – boyut dolaşım sistemine bağlar. Şifa ve tekamül için eşsiz titreşim seviyeleri ve frekanslarını standardize etmemizi sağlayan ‘yeni’ axiatonal hatları getirir.

Reconnective Healing’i Deneyimlemek

Herkesin Reconnective Healing ile deneyimi eşsizdir. Çoğu zaman tek seansta iyileşmeler bildirilmiştir, ve bazen şifanın ortaya çıkması biraz uzun zaman alır.

Bildirilen RH Deneyimleri

Aşırı vecit hali ve huzur

Bedende enerjinin hareket etmesi

Hastalık ve rahatsızlıkların daimi olarak ortadan kaybolması

Evren ile “birlik” hissi

Şifa seansları sırasında odada meleklerin varlığını hissetmek

Bilinçaltı duygusal travmadan tamamen iyileşme Tam bir gevşeme hissi

İçsel vizyonlar

Seans boyunca güzel renkli görsel imgeler

The Reconnection™ [Tekrar Bağlantı ™]

Bazen akupunktur hatları olarak adlandırılan, bedenlerimizdeki meridyen hatları gezegeni çevreleyen ızgara hatlarına bağlı idi. Bu ızgara hatları bizi tüm evrene bağlayan daha büyük ızgaraya bağlamak için dizayn edildi. Zamanla bu hatlar ile bağlantımız koptu.

Tekrar Bağlantı™, şifa ve en sonunda tekamülümüz için eşsiz titreşim seviyelerini ve frekansları standartlaştırmamızı sağlayan “yeni” axiatonal hatları getirir. Bu axiatonal hatlar, insan bedeninin yenilenme fonksiyonları için temel enerjiyi çeken paralel – boyuttaki dolaşım sisteminin bir parçasıdır. Tekrar Bağlantı, bu yeni hatları getirir ve aktive eder, böylece ışık ve bilgi değişimini, DNA ipliklerinin tekrar bağlanmasını ve “liflerin/tellerin” yeniden bütünleşmesini sağlar.

Reconnective Healing® ilk kez burada gezegen üzerinde olan bir şifa formudur. Bizi, varlığımızın bütünlüğüne ve kim olduğumuza yeniden bağlarken, evrenin bütünlüğüne de yeniden bağlar. Sadece şifa frekanslarının yeni bir seti vasıtası ile değil aynı zamanda tamamen yeni bir bant genişliği vasıtası ile bizi evrene ve özümüze yeniden bağlayabildiği düşünülüyor. Onun varlığının realitesi kendisini uygulamada olduğu kadar, bilim laboratuarlarında da kendisini açıkça gösterdi.

The Reconnection™ (Tekrar Bağlantı), Tekrar Bağlantı Şifasının gerçekleşmesini sağlayan, evrene yeniden bağlanma işlemidir. Bu şifalar ve tekamül frekansları, ışık ve bilgi spektrumu vasıtası ile getirilen yeni bant genişliğindendir. Reconnection™ vasıtası ile ışık ve bilginin bu yeni seviyeleri ile etkileşebiliyoruz ve ışık ve bilginin bu yeni seviyeleri vasıtası ile yeniden bağlantı kurabiliyoruz. Bu yeni bir şeydir. Bu farklıdır. Bu gerçektir.

Eric Pearl Reconnective Healing’i Nasıl Keşfetti ?
Bir hekim olarak Eric 12 yıldır oldukça başarılı bir kiropraktik uygulayıcısı idi, bir gün hastalar onun ellerini kendi üzerlerinde hissettiklerini bildirmeye başladılar – o fiziksel olarak hastalara dokunmasa bile. İlk bir iki ay avuçları kabardı ve kanadı. Hastalar melekleri gördüklerini ve kanser, AIDS ile ilgili hastalıklar, Kronik Yorgunluk Sendromu, doğuştan gelen bozukluklar, beyin felci, ve diğer ciddi hastalıklardan mucizevi iyileşmeler aldıklarını bildirdiler. Tüm bunlar Eric sadece ellerini onlara yakın tuttuğunda gerçekleşti, ve bu hala devam ediyor.

Bu, diğer frekanslar ile nasıl karşılaştırılır ? Şimdi kullanılmakta olan diğer enerji çalışması formlarından nasıl farklıdır ?

Çoğunuzun bir şekilde farkında olduğunuz bir şeyi deneyimlemekteyiz. Zamanın genişlediği gibi, hızlı ilerlediği de görünüyor. Bu geçiş, bir çok isimle anılıyor. “Geçiş”, “Değişim”, “Çağların Değişimi” Gregg Braden’in kullandığı terimler. Geçiş, Mayalar, İnkalar, Hopiler, Nostradamus, Edgar Cayce, ve Kabbalah (hem Musevi hemde Hristiyan) tarafından kehanet edildi. Dünyalar Arasında Yürümek’te, Braden bu geçişi şöyle ifade ediyor, “geçiş,hem Dünya tarihinde, hem de insan bilinçliliği deneyiminde. Azalan gezegensel manyetikler ve artan gezegensel frekans ile tanımlanan Çağların Değişimi veya sadece Değişim, insan bilinçliliğinin ifadesinin kollektif olarak yeniden modellenmesinin nadir bir fırsatını temsil ediyor.”

Reconnective Healing sadece fiziksel problemlerde mi işliyor ? Zihinsel problemlerde de işe yarıyor mu?

Şifa dengeye geri dönmektir. Her sağlık meydan okuması fiziksel, zihinsel, ruhsal, duygusalın birleşimidir. Biz onu sadece kendi baskın olan karakteristiğine göre sınıflandırıyoruz. Reconnective Healing özel olarak herhangi bir şeyi “tedavi etmez”. Kendinizin dengeye gelmenize izin verirsiniz. Sadece yaparsınız.

Reconnective Healing ve The Reconnection arasındaki fark nedir?

Reconnective Healing ve The Reconnection arasındaki fark temelde niyettir. Reconnective Healing’in niyeti ister fiziksel, zihinsel, duygusal, ruhsal veya herhangi bir seviye olsun, şifadır.

The Reconnection’un niyeti bizi evren ile doğamızda var olan bağlantının bütünlüğüne/tamlığına getirmektir. Bu, iki seanslık deneyim vasıtası ile yapılır, Kişisel Reconnection olarak adlandırılır. Ve şüphesiz, Reconnection ile getirilen yeniden bağlantı ile, işlemin bir parçası olarak şifayı da deneyimlersiniz.

Ve bu ikisi, tamamen ayrı iki işlem olmamasına rağmen, her birinin ful yararını elde etmek için, Reconnective Healing seanslarınız ve kişisel The Reconnection seanslarınız ayrı durumlarda deneyimlenir.

Reconnective Healing veya The Reconnection seansı sırasında ne bekleyebilirim ? Seansların daha etkili olması için ne yapabilirim?

Herkesin Reconnective Healing deneyimi eşsizdir. Çoğu zaman sadece tek bir seansta şifalar bildirilir, bazen şifanın ortaya çıkması biraz daha uzun sürebilir.

Şifa tüm şekillerde gelebilir. Şifaya izin vermenin en iyi yolu beklentisiz, sonuca bağlı olmadan bir umut hali içinde olmaktır. Rahatça şifa masasına uzanın, gözlerinizi kapatın ve sadece farkına varın. Gözleyin. Hem gözleyici hem de gözlenen olun. Sadece dikkatinize gelen şeyleri fark edin. Dikkatinizi bedeninizin içine yönlendirin ve bedeninizde yolculuk yapmasına izin verin.

NOT : Tekrar Bağlantı™ (The Reconnection)seansınızı almadan önce, 1 -3 adet Tekrar Bağlantı Şifası® seansı almanız önerilir.

www.thereconnection.com

AXİOTONAL HATLAR

(Kaynak: Tashira Tachi-ren)

Hepimiz eterik mavikopyaya sahibiz. Çoğumuz, eterik seviyede, bu bedeni derimizden yaklaşık 1,25 cm uzakta algılıyoruz. Bu ayrıca içimizde de mevcuttur. Bu beden 7 nci, 6 ncı, 5 nci ve 4 ncü boyuta ait yapıları taşır. Biz şimdi 3 ncü boyuttayız. Dördüncü boyut astral seviyedir. Burası karmik modellemenizin çoğunluğunun eterik beden içinde depolandığı yerdir. Bize karmik deneyimler getiren diğer enerji bedenlerinde devam eden hareketleri tesis eder. Ayrıca fiziksel bedeninizin absorblayabileceği Işık miktarını engelleyerek DNA nızın sınırlı, hayatta kalmaya dayalı seviyelerde fonksiyon yapmasını sürdürmek için çalışır.

Beşinci boyuta ait Işıkbeden yapısına sahibiz (bu uyur haldedir) ve bu yapıda eterik kristaller denilen bir şey vardır. Bu kristaller bazı akışları bloke eder ve bedenin çok erken aktive olmasını engeller.

Beşinci – boyuta ait eterik mavikopya, axiotonal meridyen sisteminden yapılmıştır, axial (eksenel) dolaşımla ilgili sistem, ve bu sistemdeki dönme noktaları ve yapılar birbirine bağlıdır.

Ayrılık oyununun parçası olarak, insan axiotonal meridyenlerinin Overself (Üst benlik) ile ve diğer yıldız halkları ile direkt bağlantısı kesildi. Bu, beynin körelmesi, yaşlanma ve ölüme neden oldu. Axiotonal hatlar Üst benlik ile ve rezonant yıldız sistemleri ile bağlanabilen akupunktur meridyenlerinin eşdeğeridir.

Axiotonal hatlar vasıtası ile, Üst benlik tarafından insan bedeni yeni bir Işık bedene direkt olarak yeniden programlanır. Axiotonal hatlar fiziksel beden veya biyolojik formdan bağımsız olarak var olur. Bunlar çeşitli yıldız sistemlerinden yayılır ve galaktik bedenin kendi yenilenme mekanizmalarını kontrol ettiği araçlardır. Samanyolunu canlı bilinçli bir varlığın bedeni olarak düşünün. Yıldızlar ve gezegenler bu bedendeki organlardır ; yıldızlardaki ve gezegenlerdeki tüm farklı türler, organların ve hücrelerin enerjilerini yenileyen galaktik bedenin organlarındaki hücreler gibidir. Dünya gezegeni ve onun sakinleri, ayrılık oyununu oynamak için galaktik bedenden ve Üst benlikten ayrıldı ve şimdi yeniden bağlanıyor.

Axiotonal hatlar Işık ve Sesten yapılmıştır. Tekrar bağlantı gerçekleştiğinde, Üst benlik fiziksel bedeni Işıkbedene yeniden kazandırmak için uygun renk/ton frekanslarını aktarır.

Axiotonal hatlar akupunktur meridyenleri boyunca uzanır ve “dönüş noktaları” vasıtası ile bu meridyenlerden bazılarına bağlanır. Dönüş noktaları elektromanyetik enerjinin küçük küresel vorteksleridir ve deri yüzeyindeymişler gibi hissettirirler. Ayrıca bedenin her hücresinde dönüş noktaları vardır. Bu hücresel noktalar hücredeki moleküllerin atomlarını daha hızlı döndüren Ses ve Işık frekansları yayar. Artan moleküler dönüş vasıtası ile, hücresel yenilenme için bir ızgara tesis eden Işık iplikleri yaratılır.

Axial (eksenel) dolaşım sistemi insan türlerinde tamamen eser (miktarda) idi, bunun nedeni, ayrılık oyununun oynanabilmesi için axiotonal hatların bağlantısının kopmasıdır. Deri yüzeyindeki dönüş noktalarını her hücredeki her dönüş noktasına bağlayan beşinci – boyut enerji sistemidir. Bu, fiziksel dönüşüm için bir modeldir ve, şimdi axiotonal hatlar yeniden bağlandığı için yenilenmektedir. Axial sistem, dolaşım sisteminin kanı dolaştırması gibi, enerjiyi nabız gibi titreştirir, ancak axial sistem temelde, sinir sistemi gibi doğasında elektrikseldir. Üst benlik axiotonal hatta enerji gönderir, sonra bu enerji derinin yüzeyindeki dönüş noktalarına gider, fiziksel akupunktur noktalarını ve sonra axial sistemi besler. Axial sistem Üst benlikten enerji alırken, kan, lenf, endokrin ve sinir sistemlerini İlahi Kalıba, Adam Kadmon bedenine yeniden hizalamak için renk ve sesi yeniden birleştirir. Ayrıca Üst benlikten hücrelerin içindeki dönüş noktalarına enerji taşır. Bu, insan türünün yenilenmiş tekamülü için bir ızgara yaratmak için Ses ve Işık yaymak için dönüş noktalarını canlandırır.

******************:

Fiziksel beden ile birbirlerine nüfuz eden eterik beden bir çok yüksek boyutlu kalıplardan oluşur. Daha engin benlikten ayrılık gerçekleştiğinde, Benliğin Oversoul veçhelerine Benliğin alt veçhelerini bağlayan axiatonal hatlar (veya axiatonal meridyenler) olarak bilinen hatlar koptu. Bu axiatonal hatlar, axial dolaşım sistemi, ayrıca 4 ncü boyuta ait akupunktur meridyenleri olarak bilinen 5 nci boyuta ait dolaşım sistemini beslerdi. Bu yüksek enerji akışı, fiziksel bedeni ve organlarını, ayrıca duygusal ve zihinsel bedenleri mükemmel uyumda tutardı. Axiatonal hatlar koptuğu zaman, axial dolaşım sistemi uykuya geçti. Sadece yaşamı devam ettirmek için yetecek kadar enerji çeken akupunktur meridyenleri kaldı.

Benliğin ayrılan veçheleri, sonra enerjinin daha düşük seviyelerine zayıfladı ve karmik bir varoluşa devam etti. Engin benliğin daha önceki tüm farkındalığı da perdelendi. Sonra Alt Benlik korku, benlikçi ve kibir ile karakterize edilen kendi yaşamını kabullendi.

Ruhun yönettiği çeşitli yaşam deneyimleri vasıtası ile, kişilik Benliğin daha engin veçhesinin bir parçası olduğunu ve benliğin bu engin veçhesinin daha büyük Bütünün bir parçası olduğunu kavramaya başlar. Benliğin kalanı ile yeniden birleşme arzusu büyüktür. Daha engin Benlik de yeniden birleşmeye isteklidir, çünkü ayrılık Ruh için doğal değildir. Daha büyük Benlik daha yüksek tekamülden geri kaldı, çünkü ayrılan Benlik “yapışıp kaldı”.

Bütünlüğe geri dönebilmemizden önce tamamlanması gereken üç çok önemli koşul vardır.

Öncelikle, daha büyük Benlik ile yeniden birleşmeli bilinçli olarak istemeliyiz. Daha büyük benlikten ayrılmak için özgür irademizi kullandık. Şimdi yeniden birleşmeyi istemek için özgür irademizi bir kez daha kullanmalıyız.

İkinci olarak, İlahiliğimize bilinçli olarak sahip çıkmalıyız. İlahiliğimizi kabul etmenin anahtarı koşulsuz kendini kabul etmektir. Daha büyük Benlik asla yargılamaz veya ayıplamaz. Daha büyük Benlik TÜM deneyimleri yararlı olarak görür. Tüm deneyimlerimiz bizi zenginleştirdi ve bizi aydınlanmamıza götürüyor.

Yargılayan ve kınayan alt Benlik oldu. Benliğin hiçbir veçhesi değersiz değildir. Hepsi de büyük şefkat ile kabul edilmeli ve yeniden – bütünleştirilmelidir. Benliğin TÜM veçhelerini koşulsuzca kucaklayarak, İlahiliğimizi kabul etmek kolaylaşır.

Daha büyük Benlikten gelen yardım mevcuttur. Tekrar bağlantı Ruh tarafından verilen böyle bir alettir. Tekrar bağlanmayı bilinçli olarak istediğimiz zaman, Üstbenlik daha önce kopan axiatonal hatları yeniden bağlamaya yardımcı olur. Üstbenlik sonra tekrar alt bedenleri yeniden yükler ve canlandırır ve uyum ve dengeyi restore eder. Yaşamdan yaşama taşımakta olduğumuz negatif duygusal ve zihinsel kalıplar formundaki tüm “yükler” Yüksek Benlik ve Benliğin Oversoul seviyelerinin yardımı ile çabasızca atılabilir. Bu, Ruhun fiziksel beden vasıtası ile ifade bulması için daha fazla yer sağlar.

Üçüncü olarak, Birliği kabul etmemiz isteniyor. Birlik ile tam olarak bütünleşene kadar, eski korkuya dayalı modeller hala oyundadır. Bu bir çok hayal kırıklıkları yaratabilir. Birçokları Karanlık ve Işık arasındaki kutupluluk ile meşgul. Korku, Karanlığın damgasıdır, Sevgi Işığın damgasıdır. Gerçekte, sadece Birlik vardır. İfadenin tüm uygulanışı ve Yaşamın deneyimlenmesi büyük bir oyun olarak oynanır. “Aktörler” rollerini çok iyi oynar, gerçek oldukları sanılır. Karanlık hatalı şekilde “düşman” olarak etiketlendi. “Kötü” kişiliğin yanlış yönlenmiş yansımasıdır.

Karanlık ve Işık arasında kutupluluk görmediğimiz zaman, korkunun üzerine çıkabilir ve Bütünlüğe ilerleyebiliriz ve tam Sevgideki o seviyeden ifade etmeye başlarız.

Bütünlüğe geri dönme arzumuz ve buna tam olarak odaklanmak süreci hızlandırmaya yardımcı olur.

Ruha tamamen teslim olma istekliliğimiz ve tam ruhla dolu olma halinde yaşamak Ruhun daha tam olarak ifade etmesine izin verir.

Sonra, Ruh fiziksel beden vasıtası ile kendi enginliğinin daha da fazlasını tezahür ettirmeye başlar, bu, daha fazla Işığın, Sevginin ve Bilgeliğin gelmesini sağlar. Bu “Ruhun İnişi” olarak adlandırılır ve bu gerçekleşirken, – KAYNAK olarak – kim olduğumuzun tamlığında ifade etmeye başlarız. Yaşam Sevgi, Sevinç, Huzur, Dinginlik, Uyum, Denge, Bolluk ve Yaratıcılık ile dolar.

Bu yeniden – uyanış ve Bütünlüğümüzden ifade ediş Kendini – Kavrayış olarak adlandırılır.

*****

Axiatonal hatlar insan türlerindeki Yüksek Boyutlu Meridyenler olarak düşünülebilir, bunlar geçmişte bir noktaya kadar mevcuttu. O zamanlar insan biyofiziksel meridyenlerinden koptu… ve Işığın Mesih Üstbenlik Bedeni ve Yüksek Tekamül ile direkt bağlantı koptu.

Dönüşüm sürecinde insan türlerindeki akupunktur/meridyen hatları yeni Axiatonal Hatlara uzatılıyor ve sonra direkt olarak Üstbenliğe bağlanıyor. Yeni Axiatonal Hatlar kesişim noktalarında biyofiziksel meridyenlere bağlanır, bu kesişim noktalarına “dönüş noktaları” adı verilir. Yüksek planların ve boyutların enerjisi ve Yüksek Tekamül Programlaması insan formunun içinde bu Axiatonal Hatlar vasıtası ile yeniden tesis edilir.

Bundan dolayı, eğer insan türleri tekamülde ilerleyecekse … kişinin Axiatonal Hatlarını Işığın Mesih Üstbenlik Bedenine bağlaması gerekir…. bu işlem, kişinin Ebedi Işığı almasını sağlar ve yaradılışın yeni dünyasına yükselişi sağlamak için Birleşik Ruhsal/Fiziksel Bedeni oluşturur.

Yeni Axiatonal Izgara fiziksel formun içinde ve etrafında şekillenirken … Dönüşüm Süreci hızlanır. Axiatonal Hatlar direkt olarak Yüksek Tekamül tarafından yönetilen Yüksek Frekanslı Işık ve Ses Modelleri ile direkt olarak teşvik edilir/uyarılır. Bu değişen sonik frekanslar çoğu zaman alıcı tarafından işitilebilirdir ve bunların bu şekilde kucaklanması gerekir. Bunlar bedende Işık üretimini teşvik eder, bu da DNA/RNA içinde ortaya çıkan Orijinal İlahi Mavikopyayı aktive eder. Bir çok insan bugünlerde kulaklarının çınlamasından şikayetçi ve tedavi arayışı içindeler. Bazı durumlarda, bu tedavi ile ilgili olabilir .. ancak, çoğu durumlarda onlar sadece Işığın Sesini işitiyorlar !

UYGULAYICI ;

SAFFET GÜLER

E – mail: saffet_guler@yahoo.com