ORİJİNAL NEDENİ İYİLEŞTİRMEK

Yazdır Yazdır 

Sal Rachele

Sevgi ve Bolluğun Akışına Açılmak

Sevgili Işıkişçileri,

Aşağıdaki, orijinal nedeni iyileştirmenize ve ruh olarak doğuştan hakkınız olan sevgi ve bolluğun doğal akışına açılmanıza yardım etmek için dizayn edilmiş bir programdır.

Orijinal Nedeni İyileştirmenin 1 nci Bölümünde, “lütuftan/inayetten düşüşten kaynaklanan başlıca blokajlara bakacağız. Sonra deneyimlenmiş olan yaraları iyileştirmeye yardım için dizayn edilen olumlama dualarının bir serisini vereceğiz.

Orijinal neden Dünya üzerindeki büyük uygarlıkların hepsinde tekrar oynandı/icra edildi. Çoğunuz Pan (Pangaea), Lemurya, Atlantis ve benzer dramaların oynandığı Mısır, Maya ve Kuzey Amerika gibi diğer dünyalarda yaşadınız.

Yenilecek ve bütünleştirilecek merkez drama inayetten düşüşün yeniden oynanmasıdır veya orijinal günah ya da orijinal nedendir, bu, kendinizi üçüncü yoğunluk enerjisine daldırma ve yüksek veçhelerinizi unutma deneyimi olarak daha doğru tanımlanır. Bunun, Tanrı’dan ayrılık inancı ile sonuçlanan bir sayıda sonuçları vardı. Bu, duygusal bedenin derinden yaralanmasına neden olan ve bir çok ikincil inancı ortaya çıkaran, yol boyunca bir çok psikolojik düğümler/bükülmeler getirdi ; çekirdek negatif inançlar ve kutsal inekler (mutlak gerçek olarak düşünülen bugüne dek hüküm süren inançlar).

Bu çekirdek negatif inançların ve kutsal ineklerin kısa bir listesi aşağıdadır. Bunların tümünün negatif inanç sistemleri olduğunu ve mutlak gerçek OLMADIĞINI aklınızda tutun :

(1) Bende yanlış bir şey var

(2) Ben değersizim

(3) Yeterince iyi değilim

(4) Yaşam bir mücadeledir.

(5) Yeteri kadar yok

(6) Yaşam bir hayal kırıklığıdır

(7) Güvende değilim – Düşman bir evrende yapayalnızım.

(8) Yaşlanmalı ve ölmeliyim.

(9) Acı olmadan kazanç olmaz. Yaşamlar boyu karmaları yenmeliyim.

(10) Her zaman mutlu olamam.

Başkaları da var, ama şimdilik bunlar yeterlidir.

Orijinal nedenin yeniden oynanmasının başlıca negatif tezahürü, ruhların, inayetten düşüşü tekrar oynayan bir çok enkarnasyonlarda sürekli tekrarlanan deneyimlere çekilme eğilimini kapsar. Bunun en genel örneği, insanlık, sadece işgalci kuvvetler tarafından veya içerdeki yozlaşmış liderlik tarafından ya da her ikisinin birleşimi ile yıkılan büyük zirvelere ulaşan bir topluma erişmeye başladığındadır. Dünya üzerindeki her büyük uygarlık yükselen refah, zenginlik, teknolojik kazanımlar, yaşam tarzlarının ve değerlerin zarifliği ve bunu takip eden yozlaşma, gücün yanlış kullanımı ve yıkım döngüsünden geçti.

Bu materyalin amacı bunun nasılını ve nedenini incelemek ve gelecekte bunun gerçekleşmesini önlemektir. Ayrıca bunun amacı, orijinal nedeni bütünleştirmenize ve yaşamınıza bolluk, refah, güç, sevgi ve aydınlanmanın akışına izin vermeye yardım edecek olan özel şifa egzersizleri vermektir.

Bu materyalin 1 nci bölümünde, bir çok ayrıntılı dua, salıverme ve onaylama paragrafları vasıtası ile, ruhların, sevgi ve bolluk bilincine açılmalarına ve Dünya üzerinde en yüksek potansiyellerini yaratmalarına ve kalplerinin arzularını gerçekleştirmelerine yardımcı olacağız.

Aşağıda, sevgi ve bolluğun doğal akışına açılınca, hesaba alınması gereken bazı temel bildirimler vardır :

Sevgiyi ve bolluğu tezahür ettirme direkt olarak kendimiz ve Tanrı ve sevgi ile ilişkimiz ile ilgili çekirdek inançlarımız ile ilişkilidir. Evreni, enerjiyi, maddeyi ve gücü algılayışımız da önemli bir faktördür.

(2) Sevgi ve bolluk deneyiminizi yaratan, Tanrı’nın Sevgisine açılmak ve Tanrı’nın enerjisini şüphe etmeden serbestçe alıp vermektir.

(3) Tekamül ve şifa yolumuzda artık bize hizmet etmeyen, diğer ruhlar ile ruh anlaşmalarını ve kontratları iptal etmeliyiz (feshetmeliyiz).

(4) Bize evren tarafından sürekli olarak verilen sevgi ve bolluğa açılmayı bloke eden bilinçaltı zihindeki inançlara dayanan kendini sabote etmeyi çözmeliyiz. Bu inançlar sevilmeyi, refah içinde ve mutlu olmayı hak etmediğimiz fikrini kapsar veya Dünyada ıstırap çeken bir kişi kalmayana dek özgür olamayacağımız fikrini, ya da eğer insanların hayatta kalabilmek için mücadele ettiği bir dünyada çok başarılı olursak, gücümüzü yanlış kullanabileceğimiz veya başkalarından uzaklaşacağımız fikrini kapsar.

(5) Pozitif, yaşamı onaylayan inançları ve fikirleri kabul etmek için bilinçaltı zihin yeniden programlanmalıdır. Bu, tekrarlama, zaman, sabır, bağışlama ve kendini – kabulü gerektirir ; korku, üzüntü ve öfke hislerini kabul etmeyi ve kendinize ve başkalarına yararlı yollarda bu hisleri tam olarak deneyimleme ve ifade etme istekliliğini gerektirir. Bunu yapmanın bazı yöntemleri daha sonra verilecek.

(6) Karma dördüncü boyutun yasasıdır. Sevginin, şefkatin ve minnettarlığın beşinci boyuta ait prensipleri karma ile yer değiştirir. Orijinal neden dahil size acı getirmiş olan her şeyi bağışlamayı uygulayarak ve yaşamınızdaki her şey için (özellikle dersler) şükran duyarak, karma ve neden ve etki dünyalarının devresinden çıkarsınız.

(7) Sınırsız bolluk denizinde yaşıyorsunuz. Bir nükleer fizikçi yıllar önce, boş uzayın bir santimetre kübünde (yaklaşık bir kesme şeker boyutunda) var olan enerji miktarının 10^108 Joule veya yaklaşık 3^106 Watt olduğunu keşfetti. Bilim tarafından kıtlık dünyasının illüzyon olduğu kanıtlandı, bir çok bilim adamının her şeye nüfuz eden sınırsız enerji içeren eterik maddenin varolduğunu kabul etmeleri çok zor olmasına rağmen. Onlar buna “karanlık enerji” veya “kara madde” diyor, çünkü onu anlamıyorlar. Görürler ve mistikler, çağlar boyunca Ruhun somut niteliği olan bu eterik maddeyi bildiler ve deneyimlediler.

(8) Sevginin ve bolluğun doğal akışına açılmak, enerjinin sonsuz denizine erişmenizi bloke eden tüm inançları, negatif enerji modellerini/kalıplarını, düşünce formlarını, varlıkları ve enerjileri salıverme anlamına gelir. SİZ bu sonsuz denizsiniz ve zaten illüzyondan özgür olan kendinizin bir çok yüksek boyutlarınız var. Göreviniz kendinizin bu veçhelerinin farkına varmak ve daha alt bedenlerinizi yüksek bedenlerinizle hizalamaktır.

(9) Zihinsel radyo alıcınızı Tanrı Kanalı 24/7 ye ayarlamayı seçebilirsiniz. Bunun yerine çoğu insan KORKU veya YOKSUNLUK veya SUÇLULUK kanalını dinliyor. Tanrı Kanalı çoklu frekanslarda sınırsız güç ile yayın yapıyor, ancak, eski karma reklamları ve ilanları ile ayarınız bozulabilir. Birinin yoksunluğun ve sınırlılığın erdemlerini övdüğü veya mutlak gerçekmiş gibi negatif bir inancı belirttiği bir sonraki sefer, ONA KATILMAYI REDDEDİN.

(10) Bilinçli nefes alma, meditasyon, dua, vizüalizasyon, hipnoterapi, yoga, holistik şifa türleri, spiritüel topluluklar, workshoplar ve seminerler hepsi spiritüel büyümenizin çeşitli aşamalarında önemlidir. Yoksunluğa ve sınırlamalara inancı reddeden şifacılarla ve benzer düşüncelere sahip olanlarla bir araya gelin. Refah ve başarı için fikirlerinizi sadece vizyonunuzu destekleyebilenlerle paylaşın. Vizyonlarınızın pratik olmadığını ve asla işlemeyeceğini sürekli olarak size söyleyenlerden uzak durun.

Aşağıdaki egzersiz onaylama/olumlama duaları içerir. Her birini kendinize üç kez söyleyin, yavaşça ve açık olarak, bedeninizdeki hislere ve duyumlara dikkat ederek. Acele etmeyin. Bunu yapmak için sınırlı zamanınız varsa, her seansta bir veya ikisine odaklanın :

1) Doğru Öğretileri Alma

Şimdi, Tanrı’ya direkt olarak temas edemeyeceğimi söyleyen tüm inançları salıveriyorum. Tanrının sınırsız sevgisi, bilgeliği ve gücü için direkt bir kanal olamayacağımı söyleyen tüm yetersizlik veya değersizlik hislerini salıveriyorum.

Tanrının sevgisinin, bolluğunun, refahının, zenginliğinin, maddi başarısının, sınırsız enerjisinin, canlılığının, mükemmel sağlığının, sevgi dolu ilişkilerinin, mutluluğunun ve iyiliğinin sınırsız akışına tam olarak ilerlememi herhangi bir şekilde engelleyen, herhangi bir zaman veya mekan seviyesinde veya boyutundaki tüm varlıklar ile tüm psişik, zihinsel, astral, eterik ve nedensel bağlantılarımı şimdi koparıyorum.

Bana, kurtuluşa erişmek için özel bir gurunun veya otoritenin öğretilerini takip etmem gerektiğini söyleyen, herhangi bir seviyede, boyutta, zamanda veya mekanda yapmış olduğum tüm anlaşmaları veya kontratları şimdi iptal ediyorum, salıveriyorum, bırakıyorum ve dönüştürüyorum.

2) Geçmiş Yaşamları Salıverme

Beni eski programlara, inançlara veya şartlara yapışık tutan, ruhumda bir kalıp bırakmış olan, Pangaea’dan, Lemurya’dan, Atlantis’ten, Mısır’dan, Maya’dan, diğer dünyalardan veya geçmiş veya şu andaki herhangi diğer zaman mekan veya uygarlıktan gelen tüm negatif deneyimleri, duyguları, düşünce formlarını, inançları, tutumları, etkileri, izleri, damgaları, aşılamaları, DNA düzenlenişlerini veya herhangi diğer enerji modellerini salıveriyorum.

Atlantis veya Lemurya’nın yıkılışından sorumluluk hislerini salıveriyorum.

Bu uygarlıkların veya Dünyadaki veya başka dünyalardaki herhangi diğer uygarlıkların yıkımındaki rolüm ile ilgili tüm suçlulukları salıveriyorum.

Geçmiş yaşamlarımda veya bu yaşamımda kendimi idare etme şeklim ile ilgili herhangi suçluluğu veya utancı salıveriyorum.

Başkalarında neden olmuş olabileceğim acı ve ıstıraplar için kendimi bağışlıyorum. Bende acı ve ıstıraba neden olan başkalarını bağışlıyorum.

Geçmiş yaşam deneyimleri ile herhangi bir şekilde ilgili, herhangi bir seviyede, boyutta, zamanda veya mekanda yapmış olduğum tüm anlaşmaları veya kontratları şimdi iptal ediyorum, salıveriyorum, bırakıyorum ve dönüştürüyorum.

3) Negatif Varlıkları, Enerjileri ve Düşünce Formlarını Salıverme

Şimdi, herhangi bir şekilde Tanrı’nın sınırsız sevgi ve bolluk akışına açılmaktan beni uzak tutan tüm negatif varlıkların, ETlerin, lordların, üstatların, kralların, kraliçelerin, başkanların (cumhurbaşkanı, başbakan), bakanların, bankacılık kartellerinin, İlluminati üyelerinin, Reptilianların, Orionluların, Siriusluların, Andromedalıların, öğretmenlerin, şifacıların, papazların, rabbilerin, rahiplerin, guruların, bilgelerin, geçmiş sevgililerin, aile üyelerinin (vefat etmiş veya başka şekilde), veya herhangi bir seviyede ya da boyuttaki herhangi birilerinin auramı, çakralarımı ve kişisel mekanımı hemen ve daimi olarak terk etmesini istiyorum.

Şimdi, tüm bu varlıkları kutsuyorum ve salıveriyorum ve onları ebediyen tek gerçek Tanrı’nın sevgi dolu ışığında tutuyorum. Tüm bu varlıkları, benim üzerimde yapmış olabilecekleri herhangi etkiler için bağışlıyorum. Bu varlıkların her birinin ruhsal büyüme, mutluluk ve iyiliğin en yüksek seviyelerini sağlayacak doğru ve mükemmel adımları attıklarını görüyorum. Özgür iradeye saygı gösterirken, onların her birini Tanrı’nın kalbinden gelen saf, sevgi dolu, şefkatli ışığa gönderiyorum. Öyle olsun ve öyledir.

Şimdi, en yüksek hayrıma ve iyiliğime uygun olmayan, ruhsal büyümeme, mutluluğuma ve iyiliğime uygun olmayan, beni herhangi bir şekilde herhangi varlıklara, enerjilere, düşünce formlarına, kurallara, düzenlemelere, damgalara, implantlara (aşılara), modellemelere, DNA düzenlenişlerine veya diğer sınırlamalara bağlayan tüm fiziksel, psişik, duygusal, zihinsel, astral, eterik veya nedensel bağları, kordonları, düğümleri, anlaşmaları, kontratları veya şartları/şart koşmaları iptal ediyorum, salıveriyorum, bırakıyorum ve dönüştürüyorum.

Şimdi Tanrı’nın sınırsız ışığının, sevgisinin ve bolluğunun tam ve doğal akışına giriyorum.

4 ) Korkuyu Salıverme

Tüm ayrılık, terk edilme, kayıp, reddedilme veya sürgün korkusunu salıveriyorum. Beni reddeden veya sevgilerini benden esirgeyen herkesi bağışlıyorum ve salıveriyorum.

Bende neden olmuş olabilecekleri herhangi acılar için geçmişteki tüm sevdiklerimi bağışlıyorum. Şimdi, tüm incitilme, bilmezlikten gelinme, alay edilme, utanma, hor görülme, küçümsenme, aldatılma, ihanet edilme, mahçup edilme, eğlenilme, aşağılanma, bastırılma, susturulma, sessizleştirilme, baskı altına alınma, baskılanma, eziyet edilme, cezalandırılma, işkence edilme, dövülme, sakatlanma, taşlanma, yakılma, asılma, boğulma, bıçaklanma, kesilme, vurulma, tecavüz edilme, saldırıya uğrama, ağır işe mahkum edilmenin, veya bana karşı yapılan diğer suistimal, mahkumiyet ya da hüküm şekillerinin deneyimlerini salıveriyorum, bırakıyorum. Tüm bunların, herhangi bir seviyede veya boyutta yaşamımda artık herhangi bir etkisi yok. Bu deneyimler ile ilgili tüm hisleri tamamen deneyimliyorum, ifade ediyorum ve salıveriyorum. Şimdi bu deneyimleri tamamen bütünleştiriyorum, iyileştiriyorum ve salıveriyorum. Ben özgürüm.

Herhangi bir seviyedeki korku ile ilgili olan herhangi bir seviyede, boyutta, zamanda veya mekanda yapmış olduğum tüm anlaşmaları veya kontratları şimdi iptal ediyorum, salıveriyorum, bırakıyorum ve dönüştürüyorum.

5) Yargılamayı Salıverme

Tüm kendini – yargılamayı, başkalarının yargılarını veya Tanrı’nın yargılarını salıveriyorum.

Başkalarını kontrol ve manipüle etmek için güçlerini yanlış kullananların tüm yargılarını (onları yargılamayı) salıveriyorum.

Bencilce kazanım için insan varlıklarını, hayvanları, Dünya Anayı, veya başka birilerini istismar edenlerin yargılarını salıveriyorum.

Tüm zengin insanları şimdi tamamen bağışlıyorum. En varlıklı bireyleri ve şirketleri bağışlıyorum. İllüminatiyi bağışlıyorum. Bankacılık sistemini bağışlıyorum. Dünyanın hükümetlerini ve liderlerini bağışlıyorum. Orduyu bağışlıyorum. Bu gruplara dahil olan herkesi bağışlıyorum.

Şimdi, yargılama ile ilgili olan, herhangi bir seviyede, boyutta, zamanda veya mekanda yapmış olduğum tüm anlaşmaları veya kontratları şimdi iptal ediyorum, salıveriyorum, bırakıyorum ve dönüştürüyorum.

Herhangi birilerine ve her şeye karşı olan tüm yargıları şimdi salıveriyorum.

6) Gücün Yanlış Kullanılmasını İyileştirme

Herhangi bir yaşamda veya boyutta, kişisel veya spiritüel gücün tüm yanlış kullanımları veya gücün diğer şekillerinin yanlış kullanımları için şimdi kendimi tamamen ve bütünüyle bağışlıyorum.

Güçlerini yanlış kullanan herkesi bağışlıyorum. Orijinal amacı deneyimlemeyi tam ve bütün olarak bütünleştirmekten beni herhangi bir şekilde alıkoyan, tüm negatif deneyimleri, hisleri, düşünce formlarını, enerjisel modelleri/kalıpları, mavikopyaları, damgaları, aşıları, DNA modellerini, veya lütuftan düşüş ile ilgili her şeyi salıveriyorum.

Şimdi, kişisel veya spiritüel gücün yanlış kullanımı ile ilgili tüm anlaşmaları veya kontratları iptal ediyorum, salıveriyorum, bırakıyorum ve dönüştürüyorum.

Gücümün, spiritüel armağanlarımın, psişik güçlerin, fiziksel güçlerin veya gücün veya yeteneğin herhangi diğer formlarının elde edilebilmesini sınırlayan tüm anlaşmaları veya kontratları tamamen salıveriyorum.

Yapmış olduğum, yapmakta olduğum veya yapacağım her şeyin beni Kaynağımdan ayıramayacağını şimdi kavrıyorum. Kaynağım herkesi sever, herkese şefkatlidir ve herkesi kuşatır, kucaklar ve varlığımın her seviyesine gelebilecek tüm zararlardan daima beni korudu, şimdi koruyor ve gelecekte her zaman beni koruyacak. Tanrı’nın kollarında güvenli bir şekilde dinleniyorum. Amin.

7) Sorumluluk Konularını iyileştirmek

Tüm ruhların özgür iradeye sahip sınırsız, özerk varlıklar olduklarını ve kendi yaşam deneyimlerinden tamamen ve bütünüyle sorumlu olduklarını kabul ediyorum.

Başkalarının iyi olmasından (iyiliğinden) ben sorumlu değilim.

Başkalarının talihsizliğinin suçlusu ben değilim.

Kendim veya başkaları için hoş olmayan sonuçlara neden olan kendimin veya başkalarının başlatıcı, yardım edici veya teşvik edici eylemlerinin tüm olayları için kendimi bağışlıyorum.

Şimdi, başkaları için uygun olmayan sorumluluk ile ilgili olan tüm anlaşmaları veya kontratları iptal ediyorum, salıveriyorum, bırakıyorum ve dönüştürüyorum.

Her şey için kendimi suçlamayı şimdi bırakıyorum.

Yaşam deneyimim için ful sorumluluğu alıyorum ve kendi özgür irademe ve içimdeki Tanrı Varlığının İradesine uygun olarak, olağanüstü, tatmin edici, sihirli, çok mutlu, ekstatik, sevinçli, keyifli, canlı ve samimi bir yaşam deneyimine sahip olmayı seçiyorum. Başkalarını kutsuyorum ve onların kendi özgür iradelerine ve onların Tanrı Varlıklarının İradelerine uygun olarak aynı şeyleri onlar için de arzu ediyorum.

8) Fiziksel Sağlık

Şimdi, fiziksel bedende olmanın sağlığını, canlılığını, sevincini ve memnuniyetini sağlayacak seçimler yapıyorum. Bilgece seçimler yapıyorum.

Şimdi, fiziksel bedenimin sağlığı ile ilgili tüm anlaşmaları veya kontratları iptal ediyorum, salıveriyorum, bırakıyorum ve dönüştürüyorum.

Bedenimin çeşitli sistemlerini onurlandırıyorum ve saygı duyuyorum.

Bedenim ile ilgili her şeyi seviyorum.

Bedenim yaşayan Tanrı’nın mükemmel ve kutsal bir tapınağıdır.

Bedenim Tanrı’nın Dünya üzerindeki ifadesidir.

Bedenim Tanrı’nın parçasıdır.

Bedenim, bedene sahip olmayı seçtiğim sürece sağlıklı, genç ve hastalıktan özgür kalacak. Bedende ne kadar kalmak istediğimi seçebilirim. Eğer bedenimi terk etmeyi seçersem, bunu sevinçle, hoş şekilde, ve acısız bir şekilde yapabilirim.

Bedenim ile ilgili veya bedenimin çeşitli parçaları ile ilgili tüm yargıları tamamen ve ebediyen salıveriyorum.

Bedenim sadık bir hizmetkardır.

Bedenimden zevk almak hoşuma gidiyor. Bedenim bana bir çok zevkler getirir.

Bedende olmayı seviyorum.

Bedende olmak güvenlidir.

Maddi plana bağımlı olmayacağım ve ruh olduğumu unutmayacağım.

Bedenim spiritüel doğamın bir ifadesidir. Işıldayan fiziksel bedenim vasıtası ile spiritüel doğamı ifade ediyorum.

Şimdi kendimdeki veya başkalarındaki tüm hastalıkları iyileştirme gücüne sahibim. Şimdi ışıldayan sağlığı seçiyorum.

Hastalığa veya rahatsızlıklara yatırım yapmayı (yetki vermeyi) salıveriyorum. Hastalık ve rahatsızlık istediğim hiçbir şeyi sunmaz. Gereksinim duyduğum tüm dikkati, sevgiyi ve dersleri, sağlıklı kalırken alıyorum.

Bedenim herhangi bir şekilde beni sınırlamaz. Ben, bedenim olup olmamasına bakmaksızın sınırsız ve özgürüm.

Ölümsüz, ebedi bir bedende yaşama yeteneğim var. Bedenimi materyalize ve demateryalize etme yeteneğine sahibim. Bedenimi ışınlama yeteneğine sahibim.

Bedenim saf, temiz ve günahlardan ve suçluluktan arınmıştır. Fiziksel bedenim dahil, varlığımın her seviyesinde tamamen ve bütünüyle masumum.

9) İş ve Maddi Sorunları İyileştirmek

Yasal konuları adil bir şekilde ve çözüyorum.

İş ve maddi konularda, kendime sadece dürüstlüğü, adaleti, refahı, sevinci ve kalkınmayı (yücelmeyi) teşvik eden insanları ve durumları çekiyorum.

Kendim ve başkaları için kazançlı ve güçlendirici yatırımlar yapıyorum.

Kendimin ve ruhsal büyümemin yararına ve başkalarının ve onların ruhsal büyümelerinin yararına maddi kararlar alıyorum. İş partnerlerim ile ve iş ortakları, arkadaşları ile kazan – kazan durumlarına giriyorum. Kendim için olduğu kadar rakiplerimin başarısı için de dua ediyorum ve onaylıyorum.

Herkes için yeteri kadar var. Herkes başarılı olabilir. Ben başarılıyım ve herkes için başarı diliyorum.

Şimdi, maddi işlerle, iş tutanakları ile, alıp satma ile, ticaret veya değiş tokuş ile, hizmet veya ürünler sağlamak veya almak ile, para almak ve vermek ile veya herhangi diğer iş veya maddi düzenlemeler ile ilgili uygun olmayan tüm anlaşmaları veya kontratları, bu anlaşmalar veya kontratlar kendimin ve dahil olan şahısların en yüksek hayrına ve iyiliğine olmadığında, iptal ediyorum, salıveriyorum, bırakıyorum ve dönüştürüyorum.

Tüm ruhların, kendi özgür irade kararlarına uygun olarak, tam olarak gerçekten arzu ettikleri şeyleri almakta olduklarını biliyorum. En yüksek hayrıma olan, ruhsal büyümem, mutluluğum ve iyiliğim için hayrıma olan ve başkalarının ruhsal büyümesi, mutluluğu ve iyiliğini destekleyen kararlar alıyorum.

10) Para İle İlgili İnançları İyileştirmek

Şimdi, para ile ilgili artık bana hizmet etmeyen tüm inançları salıveriyorum. Paranın Tanrı’nın bir parçası olmadığı inancını salıveriyorum ve dönüştürüyorum.

Paranın mükemmel ve ilahi olandan daha az olduğu inancını salıveriyorum ve dönüştürüyorum.

Zengin, varlıklı ve maddi olarak refah içinde olmayı hak etmediğim inancını salıveriyorum ve dönüştürüyorum.

Para kazanmanın ve parayı yönetmenin (kullanmanın) Tanrı ile bağlantımı unutmama neden olabileceği inancını salıveriyorum ve dönüştürüyorum.

İş dünyasında başarılı olmakla, Tanrı ile birliğimin kavranmasını derinleştirmek için yeteri kadar zaman ayıramayacağım inancını salıveriyorum ve dönüştürüyorum.

İş dünyasında başarılı olmakla, işimin tüketici, zamanımı alıcı ve yaşamımın diğer önemli alanlarında olmamama neden olacağı inancını salıveriyorum ve dönüştürüyorum.

Eğer başarılı olursam paraya ve maddi şeylere bağımlı olacağım inancını salıveriyorum ve dönüştürüyorum.

Yoksulluğun bir erdem olduğu ve spiritüel bir insan olabilmem için, modern yaşamın aşırılıkları (israf) ve lüksleri olmadan yaşamam gerektiği inancını salıveriyorum ve dönüştürüyorum.

Zengin, varlıklı, refah içinde ve başarılı insanların bencil, ilgisiz ve başkalarının kötü durumlarını umursamaz oldukları inancını salıveriyorum ve dönüştürüyorum.

Zengin, varlıklı, bolluk içinde, refah içinde, servet sahibi ve maddi açıdan başarılı olarak, başkalarına şefkatimin azalacağı veya başkalarının ıstırabına ilgisiz, ya da ben güç ve zenginlik elde ederken kibirli ve egoistik olacağım bir yolda olmayacağımı onaylıyorum ve biliyorum.

Daima yaşamımda Tanrı’yı ilk sıraya koyarım ve önce içimde Cennetin Krallığını aradıktan sonra, parayı “ilave edilen her şeyin” bir parçası olarak görürüm.

Şimdi, parayı kullanma ve algılamam ile ilgili tüm anlaşmaları ve kontratları iptal ediyorum, salıveriyorum, bırakıyorum ve dönüştürüyorum.

11) Para ve Partnerler ile İlişkiler

Şimdi, parayı kazanmak, harcamak ve yönetmek ile ilgili uyumlu ve sevecen insanları yaşamıma çekiyorum.

Aynı veya benzer değerlere sahip olan insanları çekiyorum.

Şimdi, bu tür anlaşmalar ve kontratlar en yüksek hayrım, ruhsal büyümem, mutluluğum ve iyiliğim için uygun olmadığında ve başkalarının ruhsal büyümesi, mutluluğu ve iyiliği için hayırlı olmadığında, para ve sevgi ile ilgili tüm anlaşmaları ve kontratları iptal ediyorum, bırakıyorum, salıveriyorum ve dönüştürüyorum.

Samimi partnerim veya partnerlerim maddi kararlarıma saygı duyar ve onurlandırır. Partnerimin veya partnerlerimin maddi kararlarına saygı duyarım ve onurlandırırım.

Partnerim veya partnerlerim ile parayı yönetmek neşeli ve tatmin edicidir.

Ben ve samimi partnerim veya partnerlerim paramızı yaşamlarımızda güzel, tatmin edici şeyler için kullanırız. Para hakkında açıkça ve dürüstçe iletişim kurarız. Para ile ilgili birbirimizin arzularına ve dileklerine saygı duyarız. Daha çok refah içinde olmak ve parayı daha çok sevinçle kullanmak için birbirimize yardım ederiz. Birbirimizde öğrenmeyi ve tezahür ettirmeyi hızlandırırız. Birbirimiz ile ve para ile sağlıklı bir ilişkimiz var. Paramızı nasıl kullandığımız ile ilgili yaratıcıyız ve esneğiz. Varlığımızın tüm seviyelerinde vermeyi ve almayı seviyoruz.

12) Para Biriktirme, Harcama, Yönetme ve Yatırım Yapma

Para biriktirme ile ilgili sağlıklı bir tutuma sahibim.

En iyi strateji olduğunda, para harcamaktan korkmam.

Para biriktirmek eğlenceli, kolay ve neşelidir.

Biriktirme ve harcama arasında denge yaratırım.

Kendime bir şeyler satın aldığım zaman suçlu hissetmem.

Kendimden hiçbir şeyi esirgemem.

Şimdi, bu tür anlaşmalar ve kontratlar en yüksek iyiliğime ve başkalarının hayrına olmadığında, para biriktirme, harcama ve para ve maddi kaynakların yatırımı ile ilgili tüm anlaşmaları ve kontratları iptal ediyorum, bırakıyorum, salıveriyorum ve dönüştürüyorum.

Paramdan haz alıyorum. Daha çok para kazandıkça, daha çok zevk alıyorum.

En çok sevdiğim işi yaparak para kazanıyorum.

Para kazanmak kolay ve eğlencelidir.

Para kazandığım zaman insanlar beni sever.

Zengin olduğum zaman insanlar beni sever.

Başarılı olduğum zaman insanlar beni sever.

Ne kadar paraya sahip olduğuma bakmaksızın insanlar beni şimdi seviyor. Para benim arkadaşımdır.

Sevdiğim işi yapmak beni zenginleştiriyor.

Zengin ve başarılı olmayı hak ediyorum.

Kendimin ve başkalarının canlılığına katkıda bulunan sağlıklı şekillerde para biriktiriyorum ve harcıyorum.

Paramı bilgece yönetiyorum.

Param ile bilgece yatırım yapıyorum.

Bilge yatırımlar yapmak için gereksinim duyduğum tüm bilgiler bana veriliyor. Zamanına uygun yatırımlar yapıyorum. Ne zaman satın alacağımı, ne zaman satacağımı biliyorum.

Sağlam maddi kararlar almamda beni daima yönlendiren içsel bilgeliğime güveniyorum. Sadece para kazanma, biriktirme, harcama, yatırım yapma ve yönetmede bana yardımcı olan dürüst, güvenilir insanları çekiyorum.

Para ile ilgili tüm suçluluğu salıverdim.

Para ile ilgili tüm utancı salıverdim.

Para ile ilgili tüm değersizliği salıverdim.

Para ile mükemmel, sağlıklı bir ilişkim var.