SOLAR HOLON: HATHOR GEZEGEN MEDİTASYONU

Yazdır Yazdır 

SOLAR HOLON
Hathor Gezegen Meditasyonu
Tom Kenyon kanalı ile

Bu zamanda Solar Holon hakkında bilgi veriyoruz, çünkü kollektif olarak gezegensel bilincin etkili ve belirsiz bir geçişe giriyorsunuz.

Tüm algılarda olduğu gibi, elde edilen bilgi bir durumun görüldüğü perspektife göre değişir.

Bizler bu bakımdan sizden farklı değiliz. Sadece sizin zor durumunuzu ve potansiyellerinizi bilincin diğer boyutlarından görüyoruz.

Durumunuz üzerine çeşitli perspektiflerimiz var. Ses Meditasyona geçmek için bunu mümkün olduğunca kısa ve öz yapacağız.

Öyleyse… başlayalım, çünkü evrendeki her şey ışığın, enerjinin ve maddenin dansıdır.

Aethos dediğimiz elde ettiğimiz en yüksek boyutların perspektifinden, çatışma yoktur. Tüm kutupluluklar sükunetin sonsuz genişlemesinde çözünür. Bu nedenle, bu perspektiften Dünyadaki deneyimizde ortaya çıkan her şey ışık ve enerjinin geçici bir görüntüsüdür ve doğası rüya benzeridir. O maddeye sahip değildir. O Kozmik Zihnin sihirli bir gösterisidir. 

Ama, bilinç bu yüksek boyuttan atomaltı parçacıkların çarpışmasına inerken, işler “biraz yapışkan” hale geliyor – duyusal dünyanızdan sorumlu Atomik Dönen Dervişler olan ışık, enerji ve maddenin çarpışmaları. Aslında, Dünyanızda bedenlenmenin perspektifinden, zihnin sükunetini bulmak bazen zordur.

Dünyaya daha fazla inerek, deyim yerindeyse, muazzam Kaotik Düğümlerin ortasındasınız. Bunların bazıları ikliminizi, okyanuslarınızı, ekosisteminizi, politikanızı, sosyal kargaşayı ve bildiğiniz şekliyle uygarlığınızın varoluşunu etkiliyor. Değişimin bu heyelanı cesaretinizi kırmasın, çünkü bu gerçekten ve kesinlikle artan bir hızda evrimleşme fırsatıdır.

Evrimleşmeyi reddedenler kötüleşecekler. Ruhsal avantajınız için değişim rüzgarlarına binmek, tüm perspektifimizden yapılacak sağduyulu şeydir.

Bu gezegensel geçişte en büyük zorluklardan biri, zihinsel, duygusal , fiziksel ve ruhsal canlılıklarınızın büyük ölçüde tükenebilmesidir. Burada KA’nızın (süptil enerji bedeniniz) ve KHAT’ınızın (fiziksel bedeniniz) canlılığına değiniyoruz. Bu canlılık kaybı sizi çoklu seviyelerde ve karmaşık şekillerde etkileyebilir.

Tüm fenomenleri bir rüya olarak gören Aethos’un istisnası ile, tüm perspektiflerimizden, daha zor ve meydan okuyucu zamanlar içindesiniz.

Ve buna rağmen, bu tür baskıların ortasında, elmaslar çıkarabilirsiniz. Bu elmaslar bu Dünyadan değildir, dünyasal hayatınızın karmaşıklıkları ile başa çıkarken kendi bilincinizden doğurulur. Hayatınız ile bilinçte hafifçe yükseltilmiş konumda meşgul olmak, hızlanmış evrimin çağlayanına başlamak için tek gerekli olan şeydir.

Burası, Solar Holon’un size yardımcı olabileceği yerdir … çoklu ve çok karmaşık Kaotik Düğümler ile başa çıkmanın moral bozucu ve tüketici etkileri üzerinde size bir avantaj vermek. Bu zamanda sunabileceğimiz bir çok şey var, ama Solar Holon’u seçtik, çünkü bu eterik ateş formudur. Ve bilincinizi aynı anda arıtma ve dönüştürme yeteneğine sahiptir. Kendi evriminizi hızlandırmak için çok etkili bir alettir.

Bu yöntemi kadim Mısır’da Dendera Tapınağındaki rahiplere ve rahibelere verdik. Bu onlarda bizimle direkt olarak iletişim kurabildikleri, bilincin derin şekilde yükseltilmiş hallerini üretti. Ve bilincin yükselmesi için kendilerini canlandırmalarını sağladı.

Meditasyon bir davul sesi ve ses kodlarını aktaran üç seslendirme kullanıyor.

Bunlar açıklamayı dilediğimiz Solar Holon ile çalışmanın üç formudur.

İlk Form (Hareket Etme)

Dendara’daki inisiyelere meditasyon ile bu şekilde çalışmaları için talimat verdik. Ama bu form sadece eğer iyi bir denge duyusuna sahipseniz uygulanmalıdır.

Ayaklarınız omuz genişliğinde açık ayakta durarak, farkındalığınızı solar pleksusunuza getirin. Bu bölgeden güneş gibi bir ışık topu olduğunu imgeleyin. Güneşin içinde parlak beyaz bir ankh var. Bu ankh sizi korur, çünkü çok yüksek ruhsal boyutun enerji imzasıdır. Ve ayrıca KA’nıza ve KHAT’ınıza kudreti yaşamı-güçlendiren enerjileri aktarır. Davulun her vuruşunun solar pleksusunuzdaki bu eterik topa çarpmasına izin verin. Solar Holon’un davuldan gelen her vuruş ile titremesine izin verin ve bedeninizin, kendi içsel bilgeliğine göre ritim ile hareket etmesine izin verin. Böyle yapmaya çağrıldığını hissediyorsanız, hareket ederken ses çıkarmanıza izin verin.

İkinci Form (Oturarak)

Bununla çalışmanın ikinci formu, ayaklarınız zemin ile temas halinde oturmaktır. Meditasyon ile ilgili başka her şey birincisi ile aynıdır. Solar pleksusunuzun ortasında olan parlak beyaz ankh’ı duyumsayın. Davulun her vuruşunun ateş topuna (Solar Holon) çarpmasına izin verin. Holon her ritmik vuruş ile titresin ve bedeniniz, kendi içsel bilgeliğine göre kendiliğinden hareket etsin.

Birinci Formda olduğu gibi – eğer bunu yapmaya çağırıldığınızı hissederseniz – hissettiğiniz şey ile bedeninizin nasıl hareket ettiği ile rezonansa giren sesler çıkarın.

Üçüncü Form (Dinginlik)

Üçüncü yöntem dinginlik içinde yapmaktır. Bu oturarak veya uzanarak yapılabilir. Diğer iki yöntemde olduğu gibi, odağınız solar pleksusunuzda. Ateş topunun ortasında parlak beyaz ankh’ı duyumsayın. Davulun vuruşunun ateş topuna (Solar Holon) çarpmasına izin verin. Holon her vuruş ile titresin. Bu yöntemde ses çıkarmıyorsunuz veya fiziksel bedeninizi hareket ettirmiyorsunuz. Ama eğer ses ve hareket kendiliğinden ortaya çıkarsa, bunların olmasına izin verin. 

Özet

Yukarıda tanımladığımız birincil yöntem Solar Holon’un sizi kuvvetlendirmesine ve arıtmasına izin verme amacı içindir. Bu holonun tüm kullanımları için temeldir ve bununla sık sık bu şekilde çalışmanızı tavsiye ediyoruz. Şimdi dikkatimizi Solar Holon’un ilginç bir uygulamasına  çevireceğiz.

Psiko – Navigasyon

Solar Holon’un uzayda ve bilincin diğer boyutlarında psiko – navigasyon için kullanılması bir çok insanın ilgisini çekecek.

Solar Holon’u kullanan diğer tüm psiko-navigasyonların temelini oluşturduğu için tartışmak istediğimiz bir yöntem var. Bunun amacı, güneşten, kendi güneş sisteminizin merkezindeki yıldızdan yayılan yaşam – güçlendirici enerjileri kendinize direkt olarak çekmektir.

Solar Holon eterik bir formdur ve fiziksel bedeniniz gibi zaman ve uzay ile sınırlı değildir. Solar Holon başka boyuta veya uzayda başka bir bölgeye kendisini anında aktarabilir.

Güneşten yaşam – güçlendirici enerjileri çekmek için, sadece aşağıdakini yapın: Ses meditasyonu ile birkaç dakika çalıştıktan sonra, solar pleksusunuzda Solar Holon’un net bir duyumsamasına sahip olduğunuzdan emin olun. Ayrıca, ankh’ın enerji yaydığından emin olun. Eğer ankh’tan gelen ışık ve/veya enerjinin yayınımlarını duyumsamıyorsanız, duyumsayıncaya kadar holon ile çalışın.

Sonra, uzayda güneşin önünde süzüldüğünüzü imgeleyin. KA bedeninizde olacaksınız, bu nedenle yakılamazsınız. Güneş solar rüzgarlar vasıtası ile – ayrıca solar akım da denir –  sürekli olarak enerji aktarır ve çekeceğiniz güçlü enerjilerin bu akışıdır.  

Solar Holon güneşin kendi süptil bedeninin (solar KA) enerji imzası ile uyuşur ve Solar Holonunuz kendisine oldukça güçlü enerjileri çeker ve KA bedeniniz bu solar enerjilerin frekansını kendiliğinden azaltır, böylece fiziksel bedeniniz (KHAT) tarafından kullanılabilirler.

Bu artan enerjiler ile yaptığınız şey sizin sorumluluğunuz olacaktır. Bundan dolayı artan enerjilerinizi pozitif şekillerde kullanmanızı kuvvetle öneririz. Kozmostaki tüm hayat birbiri ile bağlantılıdır ve siz yüksek enerji halleri elde ederken, kendi payınıza daha büyük sorumluluk gereksinimini keşfedersiniz.

İleri psikonot olanlarınız diğer yıldız sistemlerini, ayrıca bilincin diğer boyutlarını keşfedebilirsiniz. [Psikonot: Keşif için bilincin değişmiş hallerini kullanan kişi]. Her zaman bilincin diğer boyutlarını veya diğer yıldız sistemlerini keşfederken, ankh’ın duyumsamasına sahip olun. Bu önemli noktayı belirtiyoruz, çünkü ankh, yanlılıkla eğer en iyi ilginizde olmayan yerleri keşfederseniz sizi korur. Başka bir deyişle, tüm yıldız sistemleri veya bilinç boyutları  iyiliksever değildir. Bazıları kötüdür ve eğer, saflığınızla, olmamanız gereken bir yıldız sistemine veya boyuta rastlarsanız, ankh’ınız sizi korur.

Solar Holon ve potansiyelleri hakkında söyleyebileceğimiz çok şey var, ama o zaman bu mesaj çok daha uzun olurdu. Solar Holon’dan tam olarak yararlanmak için gereksindiğiniz tüm bilgi parlak beyaz ankh’ın içine kodlanmıştır. Ruhsal bilginin yüksek boyutlarının bu anahtarı üzerine meditasyon yapın ve size gerekli olan her şeyi ifşa edecektir.

Solar Holon ve güneş rüzgarlarının ve solar akımın muhteşem gizemi sizi bilinçte yukarılara taşısın.

Dünyanızdaki zamanınızda bir çok elmas bulasınız. Ve zamanınız bittiğinde, güvenirlilik ile, hayatınızın ödüllendirici bir hayat olduğunu söyleyebilesiniz. Tüm pişmanlıklarınız, öfkeniz, korkularınız ve üzüntüleriniz Elmas Işıkların bu dönüştürücü inayetinde çözündürülürken, kalbiniz tüyden daha hafif bulunabilsin (tartılsın).

Hathorlar
21 Ocak 2021

Tom’un Düşünceleri ve Gözlemleri

Solar Holon Ses Meditasyonunun uzunluğu 11 dakika ve 13 saniyedir ve bunun linki bu yazının altında bulunabilir.

Araba kullanmak veya makine çalıştırmak gibi uyanıklık gerektiren durumlarda bu ses meditasyonunu dinlemeyin.

Tam stereo alan etkisini elde etmeniz için yüksek kalitede stereo hoparlörlere sahip olmadıkça, stereo kulaklıklar size daha iyi ses deneyimi verir. Hathorların Solar Holon ile ilgili talimatlarının oldukça açık olduğunu düşünüyorum, bu nedenle daha fazla üzerinde durma ihtiyacı görmüyorum. Ama, ankh ile ilgili bazı gözlemlerim var. Bu yöntemin önemli anahtarlarından biri, Hathorların bir çok kez sözünü ettikleri ankh’ta bulunuyor.  Solar Holon’daki merkezi konumu ankh’ın önemini anlatıyor. Gerçekte, kendi deneyimimden, Hathorların önerdiği gibi ankh üzerine meditasyon yapmak ruhsal bilginin geniş bolluğunu getirebilir.

Ankh kadim Mısır’da çok önemli bir sembol idi. Çoğu zaman çeşitli şekillerde enerji ışınları gönderdiği tasvir ediliyordu, örneğin kuvvet çizgileri ve bazen bir çok daha küçük ankh’ların akımı şeklinde. Süptil enerjilerin bu yayınımları çoğu zaman tanrı, tanrıça veya diğer figürler ve başka bir ilah tarafından yönlendiriliyordu. Gizemli güçlerini aktaran Ankh’ın tasvirlerinin firavunlar ve diğer önemli şahıslar gibi önemli sosyal figürler ile kısıtlı olduğu görülüyor. Ama Mısır’dan çıkan ezoterik bilgiler ankh’ı kullanan bir çok türde meditasyonları kapsıyordu. Kıpti Hıristiyanlar (arapların Mısırlı hristiyanlara verdiği ad)

Mısır Gizem Okullarından gelen ezoterik bilgileri Hristiyanlıkla birleştiren ankh’ı başlıca sembol olarak benimsediler.

Ankh üç kısımdan oluşur: Maddeyi temsil eden haç (*Ç.N; gerçekte insanı temsil ediyor), ruhsal bölgeyi temsil eden Shen Loop (yuvarlak kısım) ve ruhsal doğamızı madde ile (bedenlerimiz) birleştiren Shen Knot (düğüm). Shen Knot nefes alışımızı temsil eder. Nefes aldığımız sürece, canlarımız bedenlerimize bağlıdır. Ama ölüm anında, nefes almaya son veririz ve canımız bedenden ayrılır. Sembolik olarak konuşursak, Shen Loop vasıtası ile ruh dünyalarına kayar.

** İlginçtir ki, benzer, ama kısa süreli bir süreç çoğu zaman derin meditatif hallerde gerçekleşir. Yogada buna kumbhaka veya nefesin kendiliğinden tutulması denir, bu zihin algının çok süptil alemlerine girdiği zaman gerçekleşir (Samadhi). Meditasyonu araştıran nöropsikooloji alanındaki araştırmacılar, derin meditasyona giren süjeler için nefesin çoğu zaman çok sığ hale geldiğini veya tamamen durduğunu bildirdiler. İnsanın nefesi askıda iken, o ünlü Shen Loop’a kayar ve kendi bilincinin ruhsal boyutlarını keşfetmek için özgürleşir.  Beden daha fazla oksijen gereksindiği zaman, insan kendiliğinden nefes alır. Çok benzer bir şey Hathor ses meditasyonları sırasında gerçekleşebilir.

 Meditasyon odağı olarak ankh ile çalışanlar tarafından, onun yüksek boyutlu enerjiler için bir iletken olduğuna ve ayrıca ruhsal bilginin bölgelerinin kilidini açan bir anahtar olduğuna inanılır. Bu esrarengiz sembol ile deneyimlerime verilen durumun bu olduğuna inanıyorum. Hathorların tavsiyesi üzerine ankh üzerine meditasyon yaptıktan sonra, gerçekte, onun hem evrensel hem de kişisel ezoterik bilgilere erişim veren boyutlar arası olağanüstü bir portal olduğunu gördüm. Hathorlar ankh üzerine meditasyon yaparken Çoklu Ses Meditasyonu ile çalışmamı önerdiler. Ve bu uğraşta sonik bir müttefik olarak çok faydalı olduğunu gördüm.

 Bunu daha ileri devam ettirmek ile ilgilenenler için uzunluğu 11 dakika 26 saniye olan Çoklu Ses Meditasyonunun linkini verdim. Ayrıca Çokluevren hakkında bilgi sundukları orijinal Hathor mesajının linkini de bulacaksınız.

Ses Meditasyonuna Ulaşmak

Aşağıda Dinleme Bölümünün linki var.

Linke tıkladıktan sonra sayfanın altında gidin ve Dinleme Anlaşmasına tıklayın. O zaman ses meditasyonlarının, konferansların, görüşmelerin ve wokshoplardan alıntıların geniş seçimine götürülürsünüz, ki bunlar kişisel kullanımız için ücretsiz olarak anında elde edilebilirdir. 

İlgilendiğiniz parçayı görünceye kadar listenin aşağısına inin.

Uygunluk için hem Solar Holon ve hem de Çoklu Ses Meditasyonlarını sıranın üstüne koyduk.

Dinleme Bölümüne gitmek için buraya tıklayın. 

The Solar Holon.mp3 | Box Destekli

Çoklu Evren Ses Meditasyonu Mesajı;

HATHORLAR: Çoklu Evren Ses Meditasyonu | Koşulsuz Sevgi (kosulsuz-sevgi.com)

www.tomkenyon.com

(Çeviri: Saffet Güler)