KADİM İNSANLARIN GÜNÜMÜZ HAKKINDAKİ KEHANETLERİ

Yazdır Yazdır 

KADİM İNSANLARIN GÜNÜMÜZ HAKKINDAKİ KEHANETLERİ

Tatiana: Dünyanın çeşitli halklarının sayısız öngörü ve efsanelerine bakılırsa, dünyanın yenilenme çağında yaşıyoruz. Bu konuda pek çok kehanet var: Batı’da Vanga, Nostradamus, Amerikalı Edgar Cayce, İtalyan Ragno Nero ve daha pek çokları gibi kâhinler vardı.

Yine de ilginç olan şu ki, Kadim Doğu’da bile bu zamanın olaylarını, yenilenme çağının gelişini ve onun işaretlerini, ayrıca bu dünyaya Hakikati ve adaleti getirecek Olan’ın gelişini biliyorlardı. Böylece, Asya’da, eski zamanlardan beri, Shambala Hükümdarı – Rigden Djappo – zamanının efsaneleri korunmuştur. Budistler kadim bir stupa üzerinde Maitreya’nın zamanının işaretlerini hatırlarlar… bu arada, bu AllatRa işaretidir.

İgor Мihayloviç: Doğru.

T: Ve Satya Yuga çağının yeni zamanının Buddha’sı olan Bodhisattva’nın gelişini bekliyorlar – Maitreya, Sanskritçe’den “Sevgi Olan”, “Seven Kişi” olarak çevrilir. Aynı zamanda Hinduizm’de, Bhagavata Purana’da, Satya Yuga çağı geldiğinde Güneş Tanrısı ve Ay Tanrısı hanedanlığının yeniden kurulacağı kabul edilir.

IМ: Yine AllatRa.

T: Doğru. Müslümanlar Mehdi’yi, Yahudiler Mesih’i, Hıristiyanlar Teselli Edici’yi, Zerdüştler Saoshyant’ı, Hindular Kalki Avatar’ı beklemektedir. Ancak, farklı sıfatlara rağmen, herkes tek ve aynı zamandan ve aynı olaylardan bahsediyor – insanlık için çok önemli olan, insanlığın kaderinin belirleneceği olaylardan.

IМ: Çok önemli… Evet, elbette. Tüm insanlık için çok önemli olan olaylar, birileri gelip sizin yerinize her şeyi yapacağı zaman. Değil mi dostlarım? Bakın, bütün dünya birinin gelip kolları sıvamasını ve çalışmaya başlamasını bekliyor. Öyle değil mi?

T: Evet, aynen öyle. Ancak ilginçtir ki bu son dönemde, iyi ve kötü güçler arasındaki bu savaş çağında, tam olarak insanların kendi seçimlerinin, tam olarak aktif konumlarının ve buna aktif katılımlarının önemi hakkında bilgilerle karşılaşılıyor. Ve ilginçtir ki bu geleceğin nasıl olacağına dair her zaman iki senaryo anlatılır, diyelim ki iyi bir senaryo ve kötü bir senaryo: ya bir altın çağ olacak ya da ne yazık ki…

IМ: Hiç bir şey olmayacak.

T: Hiçbir şey olmayacak ve insanlar yok olacak.

IМ: Hayk ve Bel arasındaki ebedi savaş, değil mi?

T: Ama örneğin altın çağla ilgili olarak şunu paylaşmak isterim. Hinduizm’in kutsal kitaplarında, gelecekteki Maitreya tarafından verilecek olan Hakikat sayesinde insanların “şüphelerini kaybedeceklerinden ve arzularının sellerinin kesileceğinden bahsedilir: Tüm ıstıraplardan arınmış olarak, oluş okyanusunu geçmeyi başaracaklar ve Maitreya’nın öğretilerinin bir sonucu olarak Kutsal bir yaşam sürecekler… Tutkuların ağını yırtmış olacaklar ve Maitreya’nın rehberliğinde kutsal bir yaşam sürecekleri için sevinç ve mutluluk bolluğu yaşayacaklar. ” Gerçek dharma insanlara açılacak ve onların yeni bir dünya – bir Sevgi toplumu – yaratmalarını sağlayacaktır. Maitreya çağı aynı zamanda Dünyanın Anası çağı olarak da adlandırılır.

Vishnu Purana’da Maitreya’nın, Kalki Avatar’ın geliş zamanı tanımlanır: “Kali çağının kapanışı yaklaştığında, Brahma karakterinde kendi ruhsal doğasıyla var olan o ilahi varlığın bir kısmı yeryüzüne inecektir… Kali çağının sonunda yaşayanların zihinleri uyanacak ve kristal kadar berrak olacaktır. Bu özel zaman sayesinde bu şekilde değişen insanlar, insanoğlunun tohumları gibi olacak ve Krita çağının, Saflık Çağının yasalarını takip edecek bir ırk doğuracaklardır.”

Burada dikkatleri şu noktaya çekmek isterim ki, her zaman tam olarak insanların seçiminin ve tam olarak insanların aktif bir pozisyonunun aslında belirleyici bir rol oynadığı söylenmektedir. Bugün özel bir zamanda yaşıyoruz. Dünyadaki tüm insanların birliğe ve gerçek dostluğa ihtiyacı var, çünkü tüm dinler tek ve aynı Gerçeği, Tanrı’nın Bir olduğunu beyan ediyor. Tüm dinler, diyelim ki, bu evrensel Sevgi, Tanrı Sevgisi ve insan Sevgisi için çağrıda bulunur. Ve bir insanın diğerinden üstün olduğu ya da kendi dininin daha kutsal olduğu yönündeki her türlü yanılsama, bu insanların Öğretilerinin özünü hala anlamadıklarını gösterir ve kanıtlar.