ALLATRA İŞARETİ

Yazdır Yazdır 

ALLATRA İŞARETİ

Rigden: Bu bakımdan, modern insanlığın özel dikkatini AllatRa işaretine çekeceğim. Onun orijinal tasviri, altında boynuzları yukarıyı gösteren bir hilal olan boş bir dairedir. 18 orijinal en kadim çalışan işaretlerden biridir. Bu işaretin ismi, AllatRa, kendi gücünün niteliğini gösterir. Gerçek şu ki, insanlığın şafağında, ilksel Bilgi sayesinde, insanlar kendi tezahürlerini Ra sesi ile ifade eden Bir’i (her şeyi Yaratan) biliyorlardı. Ra’nın, ilahi dişil prensibin, herşeyin Annesinin yaratıcı gücüne başlangıçta Allat deniyordu. Bu nedenle, ruhsal Bilgiye inisiye olan insanlar bu orijinal işarete AllatRa demeye başladılar, her şeyi yaratan Bir’in yaratıcı gücünün sembolü. Bu arada, kadim zamanlarda, kutsal İlksel ses hakkındaki bu bilgi, bu dünyanın karmaşık bir nesnesi olan, ayrıca seçiminde istikrarsız olan insan varlığı hakkında bilgi bağlamında Evrenin dünya düzeni ile ilgili kutsal bilgiye atfedildi. Ama modern insanlar Ra sesini en fazla sadece tanrı Ra hakkında kadim Mısır mitleri ile ilişkilendiriyor.

Bununla birlikte, Tanrının yaratıcı gücünün iletkeni olarak AllatRa işareti kadim zamanlardan beri insanlar tarafından kullanılmaktadır. O sürekli olarak aktif kalır ve görünür ve görünmez dünya ile etkileşir ve insanın bunu anlayıp anlamamasına bakmaksızın insan enerji yapısını etkiler. Yine de, işaretin asıl etkisi insan seçiminde yatmaktadır. Eğer insanda Ruhsal doğa hakim ise, bu işaret onu ilave ruhsal bir güç olarak etkiler. Yani, işaret bir tür rezonansa girer ve insanın ruhsal gücünü kuvvetlendirir. Ve eğer insan Hayvan doğası ile hükmediliyorsa, bu işaret onunla ilgili olarak nötr kalır. Negatif bir insan genellikle maddi Hayvan doğasını aktive etmek için çalışan tamamıyla farklı işaretler tarafından ateşlenir. AllatRa işareti etkisini (yaratıcı ruhsal gücü) en çok her gün gerçekten kendi üzerlerinde çalışan ve kollektif ruhsal uygulamalarda (dualar, meditasyonlar vb) kuvvetlerini birleştiren insan grubunda tezahür ettirir.

Geliar’lar veya, örneğin Orta Çağlarda mecazi olarak “Işığın gerçek savaşçıları ve Tanrının ordusu” adı verilenler, her zaman bu işareti kitlelere tanıtmaya çalıştılar, böylece gerçekten ruhsal yolu izleyen yeni nesillerin insanlarına yüzlerce yıl yardım sağladılar. Kadim zamanlarda, din bu işareti teşvik etmenin en iyi yoluydu. Din insanlar tarafından icat edilen rahipsel gücün kurumu olsa da, gerçek ruhsal Bilginin tohumları üzerine (bir zamanlar herkese bütünlüğü ile verilmiş olan), ayrıca gerçekten ruhsal yolda yürüyen insanlar üzerine kuruldu. Ruhsal yolda yürüyen insanlar çok fazla değildi, ama ruhsal sembolleri ve aktif çalışan işaretleri farklı saygı duyulan tanrıların imgelerine ve özelliklerine dahil eden onlardı. Ama, Hayvan zihnine hizmet edenler gayretli bir şekilde din vasıtası ile kitlelere (maddi olanı aktive eden) negatif işaretleri telkin ettiler.

Dairenin Ruhun sembolü olduğunu ve ayrıca Tanrının dünyasından ruhsal bir Varlığın tezahürünün sembollerinden biri olduğunu önceden söyledim. Ve boynuzları yukarıyı gösteren hilalin sembolik işareti, yaşamı sırasında kendisini ruhsal olarak özgürleştiren insanın sembolüdür. AllatRa işareti ayrıca, ruhsal dünyadan (diğer, üstün dünya) bu maddi dünyaya gelen, kayıp ilksel Bilgiyi yenileyen birini tanımlamak için kullanılıyordu.

Dikkatinizi AllatRa işaretinin tam olarak bu formda, yani boynuzları yukarıyı gösteren boş bir hilalin üzerinde boş bir daire şeklinde çalışan (saf) bir işaret olduğu gerçeğine çekmek istiyorum. Eğer dairenin veya hilalin içine herhangi imgeler veya işaretler yerleştirilirse, işaret çalışmayı (saf) bırakır ve sadece genel bilgi okuyabileceğiniz herhangi bir kitap gibi bilgilendirici bir sembol haline gelir. Neden işaret bu durumda çalışmaya son verir? Burada, bu saf fiziktir. Boşluğu herhangi bir şey ile, herhangi bir imge ile doldurarak, diyelim, işaretin dünya ile kuantum etkileşimleri bozulur. Daha spesifik olarak, içi dolu bir daire ve bir hilal içeren bir işaret, kendi ikinci boyutunun dışında diğer boyutlar ile etkileşir, ezoosmostan geçerken diğer boyutlarda bilgi taşıyan bir resimden başka bir şey olarak algılanmaz – bir semboldür.

Rigden: Belki, insanlar için çalışan bir işaret ile basit bir sembol arasındaki farkı netleştirmeye çalışacağım. Çalışan bir işaret, mecazen konuşursak, Gözlemcinin kuyuya indirdiği (işareti aktive eder) boş bir kova ile karşılaştırılabilir, kova ile kuyudan su (güç) çeker ve sonra bunu kendisi içer  (kendini doldurur) veya içmesi için başkalarına verir (güçlendirir) veya gelecekte ilgili meyveyi (uzak gelecekte bile o yerlerde kalacak olan Kişiliklerin ruhsal aktivasyonu) getirecek olan bahçesini sular (coğrafi bir bölgeyi aktive eder). Ama, eğer kuyuya indirdiği kova boş değilse, dolu ise (bilgilendirici bir sembol, çalışan bir işaret değil), o zaman bu anlamsız olur, çünkü onunla su çekemezsiniz. Hatta bunun bu kovanın dibi olmaması ile aynı şey olduğunu söyleyeceğim; başka deyişle, aşağıya indirdiğiniz şey, dışarı çektiğiniz şeydir – herhangi bir sonuç olmadan…

Rigden: AllatRa işareti altıncının üzerindeki boyutlarda çalışır ve bu onu bir kaç eşsiz çalışan, bu dünyada insan için erişilebilir olan işaretler ile aynı sıraya koyar… Bu nedenle, AllatRa işareti kendinizde Allat’ın güçlerini saklamanızı ve çoğaltmanızı sağlayan gerçekten güçlü bir işarettir, Tanrının kendisinden gelen ve fiili yaratıma, yani Onun planının yürürlüğe konulmasına yönlendirilen güçler. Kutsal anlamda, bu işaretin Allat vasıtası ile Tanrının gücünün bedenlenmesi olduğunun düşünülmesinin nedeni budur.

****

 … Aslına bakılırsa, Allat’ın anlamı evrenseldir. Gerçekte o dünya dışı kaynaklı bir sözcüktür. Bize Phaeton’dan geldi, Phaeton’a Sirius’tan geldi ve Sirius’a daha ileri uygarlıklardan geldi. 

 Beyaz arka planı olan siyah çizgili AllatRa sembolü ruhsal bileşeni canlandırmak için kullanılıyor. Pozitif enerjileri yansıtıyor.

 Siyah arka planı olan beyaz çizgili AllatRa sembolü görünmez dünyadan gelen negatifliği baskılamak için, negatif varlıkların etkilerinden korunmak için kullanılır. Ayrıca negatif enerjileri içine çekiyor.   

 Sembol ne kadar büyük olursa etkisi o kadar fazla oluyor. 

 ALLATRA SEMBOLÜ NASIL KULLANILIYOR

Sembolü düz bir yere asmak gerekiyor, sembol iki boyutlu olmalı, üç boyutlu olanlar çalışmıyor. Sembol başka renklerde çalışmıyor. Siyah ve beyaz olmalı.

Aynı odada sembolün her iki versiyonu olmamalı, tek bir versiyonu olmalı.

Gece sembol ışıklandırılmalı. Sembol ne kadar büyük olursa etkilediği alan o kadar büyük oluyor.

Sembolün önünde oturarak en az 24 dakika odaklanıldığı zaman, fiziksel bedeni etkiliyor, kanda pozitif etkileri oluyor…

ALLATRA SEMBOLÜ NASIL ÇALIŞIYOR?

IM: Oysa AllatRa işareti sürekli olarak çalışan bir işarettir. Neden? Zaman spiraline sahip değildir, deyim yerindeyse (netleştirmek için), onun ötesindedir. Ve neden en eski zamanlardan bu yana onun Tanrının Sevgisi veya Tanrının gücü ve benzeri olduğu düşünülüyordu? Çünkü o gerçekten Tanrının gücünün tezahürünü temsil eder, öyle değil mi? Ayrıca, örneğin ilk Hıristiyanlar tarafından Kutsal Ruhun tezahür ettiği işaretlerden biri olarak görülüyordu. Evet, o belirlenmişti… 

Yine de, neden o sürekli, daimi? İşaretlerin nasıl çalıştığını çözelim. Böyle bir örnek verebilirim.. Bunu netleştirmek için zihinsel bir deney yapalım. arkadaşlar, hayal edin: işte basit bir işaret..

.. Görsel anlayış için, yoğun koyu kağıttan yapılmış bir davul hayal edelim (herkes davulun neye benzediğini bilir). İçinde, küçük bir LED yanıyor ve yan tarafında, tam yan yüzeyinde ince bir yarık var, çok, çok ince bir yarık. Bu davul dönme özelliğine sahip. Ama çok karanlık bir kutuya konuluyor, kutu da şeffaf değil ve onun yanlarından birinde çok ince bir yarık var. Ve böylece, bu davulu bu karanlık kutuya koyduğumuz zaman, ışığı kapatıyoruz – odamız karanlık. 

Bu yarıktan görüyoruz, bakıyoruz – o karanlık. Davulun karanlık tarafı bize bakıyor. Ve spiralin dönüşü gerçekleştiği zaman ve belirli bir anda, davuldaki bu kesik yarık, davulun içine konulduğu kutudaki bu kesik yarık ile kesiştiği zaman, o belirli zamanda ne görürüz? Bu LED tarafından yayılan ışığı. 

T: Bu bir portal açıyor…

 IM: kesinlikle doğru. Portal açılması, yani, belirli koşulların hizalanması LED’in ışığını görülebilir yapıyor. Oysa burada, Hayat veren bu ışığın hisleri vasıtası ile algı insanı doldurur. Bu basit bir işaret. 

Ve AllatRa nedir? AllatRa’yı anlamak için, böyle zihinsel bir deney yapacağım. Çok fazla parlak ışıkların olduğu bir odada olduğumuzu hayal edin ve onların hepsi boyanmış: mavi, sarı, yeşil.. çeşitli renkler.. kırmızı. Ve. örneğin, masada beyaz bir ışık yayan küçük bir LED’imiz var. Böylece, eğer gelişigüzel şekilde bakarsak, çeşitli renklerde parlak ışıkları  görmeyiz, çünkü bunlar bu LED’de yansıtılır ve  onun beyaz ışığını görmeyiz. Onu görmemiz için, neye ihtiyacımız var? Sadece odaklanmaya. Yani, dikkatimizin gücünü bu LED’e yatırmaya – ve etrafında farklı renkler olmasına rağmen beyaz ışık yaydığını görürüz. Neden? Çünkü odaklandık. Diğerlerini dışarıda bırakarak, beyaz ışığı görmeye başladık. AllatRa da bu şekilde aktive edilir. Yani, eğer dikkatimizi ona yönlendirirsek, dikkat onu yoğunlaştırır ve oraya yatırmış olduğumuzdan daha büyük miktarı geriye getirir. 

IM: Ve ek olarak, AllatRa’nın çok ilginç bir özelliği vardır. Eğer ona kötülüğü yatırırsak, kötülük geri dönmez: yani, kötü bir düşünce, negatif dikkat… Ama, eğer bu AllatRa işaretini pozitif olan bir şey ile aktive edersek, pozitif olan geri döner. Bu tür bir portaldır. 

Gözlenmiş olan şeyin basit bir örneğini vereyim ve bu tekrar tekrar gözlendi. İnsanlar, işaret kağıda çizildiği zaman, çok fazla deneyler yaptılar. Bu insanları nasıl etkileyebilir? İşaret skandalların olduğu, kavgaların olduğu, genel olarak insanların bulunduğu kurumlarda asıldı ve belirgin değişiklik gözlendi. Yani, bu ayrıca negatifliği nötrleştirme noktasına kadar etkiliyor. Burada aynı zamanda birçok diğer noktalar kadar, ayrıca renk spektrumu rol oynuyor, çünkü  işaret işarettir. Ona saygı ile davranılmalıdır.