PEYGAMBERLER NEYİ HAYAL EDİYORDU

Yazdır Yazdır 

PEYGAMBERLER NEYİ HAYAL EDİYORDU

Farklı zamanlarda Peygamberler neyi hayal ettiler? Sevgi ve eşitlik olan, barış ve adalet olan bir hayatı – Yaratıcı ve İdeal Toplumu. Onlar bu dünyaya hangi evrensel Gerçeği getirdiler? Peygamberler geleceğin dünyasını nasıl tasavvur ettiler? Bitiş Zamanları kehanetleri neydi? Muhammed Peygamber neyi hayal ediyordu ve duada ne istiyordu? İsa Mesih neyi emretti? Güç mü Sevgi mi: peygamberler neyi vasiyet ettiler? Gerçek nasıl çarpıtıldı? İnsanlar neden Tanrıya ve peygamberlerine ihanet ettiler? İnsanların ve rahiplerin zayıflıkları hakkındaki gerçek. Bir organizasyon olarak din. Dini mazeret. İnsanları kontrol etmek için bir araç. Neden Kutsal Metinlerde çelişkiler var? Gururu ve bencilliği hoşnut etmek için gerçeğin çarpıtılması ve Bilginin dönüştürülmesi nasıl gerçekleşiyor? Bu dünyada güç kime ait? Kime dua ediyoruz gerçekte kime hizmet ediyoruz? Kendimizde zayıflıkları nasıl yok edebiliriz?Neden insanlar dini oynuyor, hayatı oynuyor, ama yaşamıyor? Hayat nedir? Sorumluluk almak ne anlama geliyor? İnsan hayatının değeri nedir? Tanrıya hizmet nedir? Yüksek toplum nedir? Hayata götüren Tanrının Sevgisi.

Peygamberler Neyi Hayal Ediyorlardı   PDF Dosyası

Tatiana: Selamlar, sevgili dostlar! Bugün, ALLATRA TV stüdyosunda konuğumuz saygıdeğer Igor Mikhailovich Danilov…

Igor Mikhailovich: Selamlar.

Tatiana: …ve Zhanna.

Zhanna: Selamlar.

Tatiana: Igor Mikhailovich, Yaratıcı Toplum konusunun tüm dünyada muazzam popülerlik elde etmesi çok sevindirici. Ve Yaratıcı Toplumu inşa etmek bugün öncesinden çok daha gündemde. Bu nedenle farklı dinlere ait olan izleyicilerimiz (İslam, Hıristiyanlık, ayrıca doğu dinleri..) Yaratıcı Toplum fikrinin tamamıyla gerçek peygamberlerin ve İsa Mesih’in sözünü ettikleri şeye karşılık geldiği çok ilginç konusunu ortaya koydular. Sonuç olarak, tüm peygamberler bu dünyaya Gerçek Bilgiyi ve ebedi değerleri getirdiler. Buna Sevgi dediler: Tanrıya olan Sevgi, insanın komşusuna olan Sevgi. Dünyada barışı ve eşitliği savundular ve insanın hem ruhsal hem de sosyal yönlerde nasıl yaşaması gerektiğini öğrettiler.

Igor Mikhailovich: Ve sadece tek bir insan değil, tüm insanlık.

Tatiana: Evet.

Igor Mikhailovich: Konu şu ki, Gerçek birdir ve tüm peygamberler aynı şeyi söylediler. Farklı şeyler söyleyemezlerdi. Bu sadece peygamberlerin farklı zamanlarda, farklı uluslara gelmesiydi, bu nedenle zamanlar nedeniyle ve uluslar nedeniyle hafifçe farklıdır. Ama esasen, hepsi birdir ve aynı şeydir. Ve onlar tam olarak herke için, tüm insanlık için ortak olan evrensel Gerçek hakkında konuştular. Bu nedenle her şey aynıdır.

Tatiana: İzleyicilerimiz ayrıca aslında peygamberlerin İdeal Toplum hakkında, ortak insan ailemizin gelmesi gereken ideal ilişkiler hakkında konuştuklarını not ediyorlar.

Igor Mikhailovich: … buna çok uzun zaman önce gelmeliydik.

Tatiana: Ve bunu da not ettiler … Bugünün konuşmasının aslında kendilerine bu soruyu soran insanların kendileri tarafından başlatıldığını söyleyebiliriz. Sonuç olarak, İdeal Toplum hakkında, Yaratıcı Toplum hakkında bu bilgi geri getirildiği zaman.. Buna rağmen, neden bu toplum hala mevcut değil? Ve yine, neyi suçlamalı? Şimdide aynılarını yapmamak için geçmişte yapılan hataları anlamak çok önemli.

Igor Mikhailovich: Hata sadece bir tane idi: Gerçek Bilginin çeşitli organizasyonların tüketici formatına dönüştürülmesidir. Bunu kim yaptı? Tüm bunları yapan aslında biz idik, dostlar. Maalesef, bunların hepsini yapmaya ve desteklemeye devam ediyoruz. Peygamberlerin gelmesi ve Gerçeği getirmesi, buna rağmen tüketici formatta yaşamamız kimin hatası? Suçlanacak olan hepimiz dostlar. Bu bizim dünyamız, burada yaşıyoruz ve bundan biz sorumluyuz. Bu nedenle, suçlanacak kimse yok: ne rahipler ne de politikacılar… hiç kimse suçlanmaz çünkü onlar bizim gibi aynı insan varlıklar. Bu nedenle, hepimiz, her birimiz Gerçeğin tüketici şeytana tapmaya çevirenleriz. Ve bu gerçekten böyle. Komik olan ne olduğunu biliyor musunuz?  Peygamberler bu Gerçeği getirdikleri her zaman,  çarpıtılacağını biliyorlardı. Bu gerçekten böyle, öyle değil mi?

 Tatiana: Evet.

Igor Mikhailovich: Onların hepsi bitiş zamanları ve bütün insanlık için son şans hakkında konuştular. (Gerçek peygamberleri kastediyorum).

Tatiana: Bu arada, bu da ilginç, Igor Mikhailovich, çünkü bugünün konuşmasını hazırlarken, peygamberlerin bitiş zamanları hakkında söylediği şeylerin konusunu gündeme getirdim. Ve gerçekten şaşırtıcı olan şey, onların Gerçeğin yine de çarpıtılacağını anlamaları  (Igor Mikhailovich: Elbette), ama yine de bunu dünyaya getirmeye devam ettiler. Bir ince ayrıntı okuyabilir miyim?

Igor Mikhailovich: Elbette okuyabilirsin. Sen onu ararken, peygamberlerin her zaman geldiklerini; kişisel ihtiraslarını, bencilliklerini, gururlarını ve bayağı insan açgözlülüklerini hoşnut etmek için küçük bir insan grubu tarafından her şeyin çarpıtılacağını ve gasp edileceğini bilerek bu Bilgiyi getirdiklerini açıklayacağım. Ama yine de, bunu getirdiler. Neden? Çünkü, peygamberler olarak, Tanrının Kendisinin elçileri olarak, Gerçeği o değiştirenlerin yine de getirdikleri Gerçeğin o tohumlarını bırakacaklarını anlıyorlardı. Ve o tohumlar hala Tanrıyı arayanların yaraları için merheme benzer. Onlar yine de Tanrıya gitmeye başlayan yaya yolcuların göklerdeki rehberlik yapan yıldızları olacak. Neden? Çünkü o tohumlar olmadan, insanların yüzyıllardır izleyeceği bir organizasyonu kurmak imkansızdır. Bu nedenle, o tohumlar yine de kaldı. Ve peygamberler tam olarak gerçekten Tanrıyı sevenler, gerçekten Onu özleyenler için bu tohumlar adına geldiler. Elbette, üzgün hissettiler, çünkü söyledikleri her şeyin insan zihni tarafından çarpıtılacağını biliyorlardı.

Tatiana: Ama Bilginin yenilenmesinin olacağını bilmeleri de sevindirici.

Igor Mikhailovich: Elbette.

Zhanna: Ve bu, eğer geldilerse, uğruna gelecek biri olduğu anlamına geliyor.

Igor Mihajlovich: Kesinlikle.

Zhanna: Öyleyse bir şans var…

Igor Mikhailovich: İnsanın adına, tüm insanlığın adına. Aksi taktirde, uzun zaman önce varolmuş olmazdık. Sadece insanlığın nasıl gerilediğine bakın. Eğer bakarsak, insanlığın sınıra kayması her zaman tam olarak büyük peygamberlerin gelişine rastlıyor. Her zaman en akut anlar vardı…

Tatiana: Hem ahlaki krizler ve dünyada tamamıyla…

Igor Mikhailovich: Hem ahlaki olanlar ve her şey.. Evet. Çok önemli bir düşüş vardı: insan özünün düşünün, aynı zamanda canavarın hükmetmesi. Bu nedenle peygamberler geldiler. Görünüşleri ile bile, bu süreçleri durdurdular veya kısıtladılar (Zhanna: Evet). Bundan dolayı, insanlık için kendilerini feda ettiler. “Feda etmek” ile ne kastediliyor? Bir çok insan … Biraz açıklayayım.

İzleyilerimizin çoğu Tanrının Dünyasından buraya gelmenin ne anlama geldiğini anlamıyor. Karşılığının olması için karşılaştırabileceğimiz böyle bir ilişkilendirmeye sahip değilim. Diyelim, bu bizim anlayışımızın çok ötesinde… hayal edin, mutlu şekilde yaşıyorsunuz; genç ve sağlıklısınız. Her şey iyi ve muhteşem; olağanüstü bir dünyadasınız. Ve acının, ıstırabın olduğun bir yere gitmek, en azından birini kurtarmak için tam olarak cehenneme inmek zorundasınız. Bu nedenle, peygamberler tam olarak kurtarılabilecek olanların adına geldiler. Tüm insanlığın nasıl kurtarılabileceği hakkında konuşmalarına rağmen, biz, insanlar gerçekte onları dinlemedik. Sıkıntı budur. Bu şeytanın hepimizin içinde çok kuvvetli olduğunu gösterir. Herkesteki şeytan. Ve bu doğrudur. 

Tatiana: Öyleyse, eğer ayrılırken İsa’nın söylediğine ve Peygamberin söylediğine geri dönersek. İsa şöyle söyledi, “Ve Baba’ya dua edeceğim ve O size başka bir Rahatlatıcı gönderecek,  O sonsuza kadar sizinle kalabilir. Hatta gerçeğin Ruhu.. Rahatlatıcı size her şeyi öğretecek ve size anlattığım her şeyi hatırlatacak… O gelecek ve dünyaya günah ve gerçek hakkında ve yargılama hakkında ifşa edecek.”Peygamberin söylediği şeyi Hadiste buluyoruz: “İnsanlarım için dışsal formu haricinde Kurandan hiç bir şey kalmayacağı ve isminin dışında İslamdan hiç bir şeyin kalmayacağı bir zaman gelecek… Camiler insanlar dolu olacak, ama doğru rehberlikten yoksun olacaklar. O günün dini liderleri Cennetlerin altındaki en kötü dini liderler olacaklar; onlardan fesatlık ve nifak yayılacak ve onlara geri dönecek.” Ama, son Saatten önce, İmam Mehdi gelecek. ‘Mehdi kutsallığın kayıp duygusunu yeniden oluşturacak. Önce İslamı kendi orijinal saflığına ve bütünlüğüne yeniden oluşturacak.” “Terk edilen ve biçimi bozulan diğer dinler de Mehdi tarafından kendi orijinal Gerçeklerine ve Saflıklarına eşit olarak yeniden oluşturulacak.”

Igor Mikhailovich: Mehdi tarafından değil, Allah’ın Kendisinin gücü tarafından. Mehdi bir Elçidir. Allah dışında kimse güce sahip değildir. Bu böyle değil mi? Böyle. Yine de, tüm arınma insanların kendileri tarafından yapılmalıdır; her şey onlara bağlı. İnsanlar arasında en büyük olanın söylediği şeye gelince, bu onun gerçek olduğunu, onun doğru olduğunu ve son Peygamber olduğunu olduğunu belirtir. O biliyordu, neler olacağını biliyordu. Ve hayal edin, dostlarım, bu onun için ne kadar zordu. Bu zordur, bunu bir insan için bile hayal etmek gerçekten zordur. O hissetti ve biliyordu; tüm bu insan yalanlarını biliyordu; şeytanın tüm baştan çıkarmalarını biliyordu, onun ne kadar yıkıcı olduğunu biliyordu ve Kuran’a ne olacağını biliyordu. Hayatını Kuran’ı insanlara iletmek uğruna verdi, öyle değil mi? Ve o biliyordu, kendilerine Müslümanlar diyecek olanların ve onun ismini yüceltecek olanların yalan söyleyeceklerini, çünkü gerçekte Allah’a değil, kendi şeytanlarına hizmet edeceklerini gerçekten biliyordu. Onlar Onun isminden söz edecekler, ritüeller uygulayacaklardı, ama bunda Müslümanlar olmayacaklardı. Bunun onun için ne kadar zor olduğunu hayal edin.

Aşağıdaki gibi anlatacağım: tüm hayatınızda örneğin, bireysel başakların filizleneceğini bilerek taşlı bir tarlaya buğday ektiğinizi hayal edin. Yine de, sabahtan geceye kadar çalışıyorsunuz, taşları tırmıklıyorsunuz ve en azından tek bir tohumun bir yerlerse, en azından bazı yerlerde filizleneceği umuduyla tüm tarlayı suluyorsunuz. Ama o en büyük peygamberdi ve Gerçeği biliyordu. Biliyorsunuz, dürüst olursak, bunun hakkında konuşmak zordur, ama konuyu getirdiğiniz için, aslında ne kadar zayıf olduğumuzdan da konuşalım. Şeytan kuvvetli olduğu için değil. Hayır. Çünkü biz zayıfız, çünkü Sevgiyi bir illüzyon için değiş tokuş ettik. Bu doğrudur. Biz insanlar olarak, peygamberlerimize ihanet ediyoruz. Neden? Çünkü onları dinlemiyoruz; söyledikleri şeyleri unuttuk. Bizim için elverişli olanları, bizim gibi aynı insanları dinlemeye başlıyoruz, çünkü onlar bizim için kabul edilebilir olan şeyler, içimizde yankılanan şeyler hakkında konuşuyorlar. Ama, bu yankılanan Tanrının Sevgisi ve Ruh değil, içimizde yankılanan şeytandır. Bu bizi heyecanlandırıyor ve bundan hoşlanıyoruz. Ve buna hiç hakları olmamasına rağmen, peygamberlerimizin adına konuşan insanları dinliyoruz. Onlar onun sözlerini yorumlamaya çalışıyorlar, özü ve Gerçeği çarpıtıyorlar; kavramları değiştiriyorlar, oysa onları dinliyoruz; onları dinliyoruz ve bunu yaratıyoruz. Bazı insanlar kesinlikle “bunlar kötü rahipler, onlar iyi insanlar değil” diyecekler. Hayır, dostlarım, onlar bizim gibi aynılar. Ve onları biz yaratıyoruz, onları dinliyoruz. Sadece onları dinlediğimiz için yüzlerce yıldır konuşmaya ve konuşmaya devam ediyorlar. Haklı değil miyim? Demek istediğim kendi çıkarları için Gerçeği çarpıtanlar. 

Yine de, basit bir soru sormak istiyorum: kim daha yüksek? Sadece gerçekten kendinize yanıt verin, km daha yüksek: Peygamber, Allah’ın Kendisinin elçisi mi yoksa şeytanında o kadar gururlu olan, kendisini insanlar arasında en büyük olan, insanlar arasında en iyi olan Peygamberin kendisi ile neredeyse eşit konuma koyan bir insan mı? Bu doğru mu? Ve bu her yerde, tüm dinlerde böyle. Maalesef, bu doğru. Yine de, diğer taraftan din bir organizasyondur ve organizasyon kendi başının çaresine bakmak zorundadır.

Tatiana: İğrenç eylemlerini haklı çıkarmalarını, savaşları haklı çıkarmalarını, toplumda çeşitli krizleri ve çatışmaları çıkarmalarını gözlemek çok şok edici, insanlar kutsal metinlerde onların kirli eylemleri için bir tür dini mazeret arıyorlar.

Igor Mikhailovich: Eylemler.

Tatiana: Evet. Ve kutsal metinlerin bazı manipülasyonlarını buluyorlar.

Igor Mikhailovich: Ve elbette bunları buluyorlar, çünkü kutsal metinler… Bir kez daha söyleyeceğim, kutsal metinler insanlar tarafından yazıldı, aynen onlar gibi insanlar tarafından yazıldı, değersizlikleri ve insaniyetsizlikleri için bir bahane arayanlar gibiler tarafından yazıldı. Neden? Çünkü yazan ve çarpıtmaları sokan aynı insanlar ve bu kirlilik orada, insandan gelen kirlilik değil, canavardan, insanın en kötü tarafından. Bunu yalnızca diğer insanlara karşı zalim tavırlarını haklı çıkarmak için soktular. Bu böyle değil mi? Ama onlar mı suçlanacak? Onlar sadece insanlar (Tatiana: Sorumluluk), ve onlar sadece bizim gibi aynılar. Onlar Tanrıyı sevmediler ve Peygamberin sözlerini takip etmediler – tüm bunları çarpıtan insanlar ve kendilerini hoşnut etmek için bunu değiştirenler, gerçek Bilgiyi sadece insanlar üzerinde bir alet, kendi bencilliklerinin ve gururluluklarının zenginleşmesi ve tatmini için bir alet halline getirenler.

Ve bunu dinliyoruz ve sessiz kalmaya devam ediyoruz. Sonuçta, buna izin veren biziz. Bu böyle değil mi? Peygamberlerin söyledikleri şeye kaç tane körelmiş çelişkiler olduğuna bakın. Ve buna izin veriyoruz. Neden? Çünkü kutsal metinleri yazanlar bunun Tanrıdan olduğunu söylüyorlar. Tanrıdan olan, dostlarım, sadece Peygamberin söyledikleridir. Yoksa hatalı mıyım?

Peygamber tek bir sözcük yazdı mı? Ve kaç kez kutsal metinler, altını çiziyorum, insanlar tarafından yazıldı, kaç kez metinler insanlar tarafından düzenlendi ve değiştirildi, düzeltildi ve yorumlandı? Bunları gerçekten insanlar için mi yazdılar? Bunları peygamberlerin bize Gerçeği verdiği aynı amaçla mı yazdılar? Hayır, bu amaçla değil. Bunları bir organizasyonun var olması için yazdılar ve sonradan kendilerini bu organizasyonlara böldüler. Biz kendimiz bunları böldük, oysa onlar, insanlar olarak sadece yumuşak yastıklar, sıcak bir banyo istediler, onları yüceltmemiz için, onlara hayranlıkla bakmamız için, Peygamberin kendisine bakar gibi. Çünkü bunu basitçe insanların aptal olduğunu ve hiç bir şey anlamadığını varsayarak yaptılar. Gerçekte akıllı mıyız? Hayır. Aptalız.

Sonuçta, her birimiz bugüne kadar bunu anlıyoruz ve biliyoruz. Ama, bunun gerçekleşmesine izin veriyorsak peygamberlerimize ne kadar sadakatsiziz. Hatalı mıyım? Hatalıysam, o zaman dünyanın bir şansı yok. Bu öyle değil mi?

Tatiana: Evet.

Igor Mikhailovich: Eğer Gerçek hatalı ise, o zaman …

Tatiana: İnsanlık olarak biz yanlış bir yere geldik.

Zhanna: Evet.

Igor Mikhailovich: Herhangi bir yere, hiç bir yere gelmedik. Yine de, insanlık olarak biz hayal edebileceğimizden çok daha büyük bir şeye gelmeliyiz. Peygamberlerin sözünü ettikleri şey budur, onlar muhteşem bir dünya hakkında konuştular, sevgi ve kardeşlik hakkında konuştular. Bu böyle değil mi?

Zhanna: Evet.

Igor Mihailovich: Peygamberlerin hangisi gücün var olmasını vasiyet etti? Peygamberlerin hangisi tek bir insanın sizi yönetmesini ve ona itaat etmenizi söyledi? Böyle peygamberlerin isimlerini verin ve bu sözleri verin. Böyle şeyler yoktu, çünkü Ruhsal Dünyada hepimiz eşitiz. Ve bu dünya Ruhsal Dünyaya benzemelidir, eğer bizler spiritüel isek ve Tanrıyı seviyorsak. Sevgide güç yoktur, Sevgide eşitlik vardır, Sevgide … Sevgide Sevgi vardır, dostlarım ve bu doğrudur. İçinizden ısıtan şey budur. Sevdiğiniz birinin üzerinde güce nasıl sahip olabilirsiniz? Sahip olmanızın yolu yok. Sadece sevebilirsiniz. Oysa güç şeytandandır. Oysa şeytan – evet, o hiyerarşiye sahiptir.

Öyleyse neden peygamberlerin sözleri üzerine, en büyük Gerçeğin üzerine gücün hiyerarşisini inşa ettik? Neden? Basit bir soru. Evet, çünkü Tanrıyı sevmiyoruz ve çünkü şeytandan korkuyoruz. Problem budur. Ama, kendimizi dindar insanlar olarak düşünüyoruz, yani, Tanrıya adanmış insanlar. Öyle olduğumuzu sanıyoruz, ama gerçekte Tanrıya ihanet edenleriz ve şeytanın köleleriyiz. Çünkü peygamberlerin hiç biri Tanrının köleleri olduğunuzu söylemedi. Bu böyle değil mi?

Tatiana: İsa, “Eğer emirlerimizi yerine getirirseniz, artık size köleler demem, çünkü şimdiden dostlarsınız” dedi.

Igor Mikhailovich: Bununla ne demek istedi? İnsan sadece şeytana köle olabilir, ama Tanrıyı sevdiği ve Onunla olduğu zaman Tanrının Oğlunun dostu, Tanrının dostu olur. Fark var mı? Yine de, sonradan neden farklı bir şey okuyoruz? Neden rahiplerden farklı bir şeyler dinliyoruz? Onların ağızları ile kim konuşuyor?

Tatiana: İsa Mesih ile ilgili devam edersek, gerçekte o bu Sevgi hakkında konuştu ve ona hangi emrin en büyük olduğu sorulduğu zaman, “Tanrını tüm kalbinle, tüm ruhunla ve tüm zihninle sev” dedi.

Igor Mikhailovich: Ve?

Tatiana: Ve ikincisi, “Komşunu kendin gibi seveceksin”

Igor Mikhailovich: Bu doğru.  

Tatiana: İsa’ya tek bir emir sormaları, ama onun iki tane vermesi dikkate değer, çünkü ona göre komşuya Sevgi ve Tanrıya Sevgi ayrılamaz…

Igor Mikhailovich: Bu tek ve aynı şeydir. Size açıklayayım. Eğer insan gerçekten Tanrıyı tüm kalbi ile severse ve Tanrıya hizmet ederse ve şeytana hizmet etmezse, o zaman Ruhsal Dünyanın parçasıdır. Ve eğer o Onun parçası ise, onu nasıl sevemez veya onu Tanrıdan daha az sever? Birini seversek, onu severiz, onu o olduğu için severiz. İnsanı sevebilir ve onun sol elini sevmeyebilir miyiz? Basit bir soru. Hayır. Onu bütünüyle severiz. Bu durumda aynı şeydir.

Tatiana: Hatta düşmanlarını sev…

Igor Mikhailovich: Ve düşmanını nasıl sevemezsin, eğer o bir insan varlığı ise? Sonuçta, bizi bölen ve bizi düşmanlar haline getiren şeytandır. Her birimiz ruha sahibiz. Ve her birimizdeki ruh, Ruhsal Dünyanın parçasıdır.

Tatiana: Evet, çünkü ..

Igor Mikhailovich: Bu öyle değil mi?

Tatiana: Öyle.

Zhanna: Ayrıca en eski dinlerden biri olan Zerdüştçülükte, günahkarlığın ve ahlaksızlığın da suçlandığını ve en önemli şeyin tüm yaşayan varlıkları sevmek olduğunu eklemek istiyorum. Yani, eğer bu emir – tüm yaşayan insanlar için sevgi yasası çiğnendiyse, o zaman böyle bir insanı en ciddi cezalandırma bekliyordu.

Tatiana: Evet. Bugünlerde tüketici dünyanın dosta ve düşmana bölündüğünü gözlüyoruz. Ve hem Zerdüştçülükte hem de Hıristiyanlıkta tam olarak … İsa Mesih’in Kendisi dost veya düşman kavramı olmaması gerektiğini öğretti.

Igor Mikhailovich: Hayır, elbette hayır.

Tatiana: O, “Size yeni bir emir veriyorum, birbirinizi sevin” dedi.

Igor Mikhailovich: Ve hepsi bu.

Tatiana: Ve herkes düşünüyor: bunda yeni olan nedir? Çünkü daha önce, Eski Ahitte, komşuna Sevgi kabile üyesini, seninle aynı dini üyelikten olan birine Sevgi anlamına geliyordu. Oysa burada …. sevmeye çağrı

Igor Mikhailovich: Herkes.

Tatiana: …evet, tüm insanlar, aslında.

Igor Mikhailovich: Çünkü tüm insanlar tek büyük bir ailedir. Bu doğrudur. Ve bölündüğümüz zaman: Hıristiyanlıkta bölündük, örneğin, İslamda bölündük, ayrıca diğer dinlerde… Tek bir dinde bölünüyoruz. Bana söyleyin, dostlarım, eğer biz … Boş verin, Hıristiyanlığı alalım. İsa Mesih’i seviyoruz, Onun Tanrının Oğlu olduğunu düşünüyoruz ve Ona dua ediyoruz. Yoksa kendilerini bizimle İsa Mesih arasında koyan yüksek rahiplere mi dua ediyoruz? Kime dua ediyoruz ve kime hizmet ediyoruz? 

Yaratıcı Toplum. Birlikte Yapabiliriz konferansı yapıldı (Tatiana: Evet), ve orada bir resim gösterildi. Onu hatırlıyorum. Onu şimdi göstereceğimizi sanıyorum.

Böylece dostlarım, kendiniz gördüğünüz gibi ve başlığa göre, O bunun için mi buraya geldi? İsa Mesih birileri Ona sırt çevirsin ve birbirlerine sırt çevirsinler, ama altın tahtta oturup güzel kıyafetler giysinler ve sizi yönetsinler diye mi geldi? Sizi yönetmek. İnsanlar üzerinde kim güce sahip? Basit bir soru. Bu dünyada gerçekte kim güce sahip? İsa Mesih bunun hakkında ne söyledi veya kutsal metinler ne zaman güçten söz ediyor?

Tatiana: İsa dedi ki, “Ulusların yöneticilerinin insanlar üzerinde mutlak güce sahip olduklarını ve onların memurlarının insanlar üzerinde mutlak otoriteye sahip olduklarını biliyorsunuz. Ama aranızda bu şekilde olmayacak.”

Igor Mikhailovich: Tüm bunlar doğru. Hiç kimse daha yüksek veya daha düşük olmamalıdır. İnsanlar arasında, herkes eşit olmalıdır. İnsanlar arasında güç olmamalıdır, çünkü bu dünyada sadece şeytan güce sahiptir. Bunu hatırlayın ve yönetmek için mücadele etmeyin, çünkü güç tutkunuz şeytana gönüllü itaattir. Şeytanın kölesi olmak istiyor musunuz? İstiyor musunuz? O zaman başka insanlar üzerinde güç için mücadele edin. Gücü elde edersiniz, ama bunun için hayatı verirsiniz. Buna değer mi? Bunu düşünün, dostlarım. Ve bunlar şaka değil.

Tatiana: Sonuçta, insan misyonunun özgürlükte olduğu söylendi: özgürlüğe çağrılıyoruz, kardeşler, “Mesih’in size verdiği özgürlükte durun.”

Igor Mihkhailovich: Yine de, İsa Mesih’in Kendisi tarafından hangi özgürlük veriliyor? Bu Hayattır. Bu Sevgidir. Çünkü Hayat ve Sevgi bir ve aynı şeydir. Hayat Sevgisiz olamaz, ama Sevgi de Hayatsız olamaza. Bu doğrudur. 

Tatiana: Genel olarak konuşursak, Mesih’in kendisinin görüş açısı neydi?

Igor Mikhailovich: Güçten kaçındı ve ondan uzaklaştı.

Tatiana: Doğru.

Igor Mikhailovich: Ve asla… peygamberlerin hiç biri gücün yükünü hiç üstlenmedi. Neden? Çünkü, açıklayacağım, bu dünyada tek bir prens vardır ve onun ismi şeytandır. Güç, güç dediğimiz şey ona aittir. Bu nedenle birbirimiz üzerine güç için mücadele ettiğimiz zaman, bir hiyerarşi inşa ettiğimiz zaman, tamamen onun iradesi ile yönlendiriliriz ve Tanrının iradesi ile değil. Oysa, peygamberler ne söylediler? Birbirinizi sevin ve hiç kimse daha yüksek veya daha düşük olmamalı. Bu böyle değil mi?  

Herkes için açık olan basit Gerçeği anlattılar ve bu basit idi. Gerçekten basit idi, ama muhteşem idi, çünkü bu Hayata en basit ve en direkt yoldur. Ama şeytan her şeyi karmaşık hale getirmekten zevk alır.

Tatiana: Sonuçta, aslında, bu hiyerarşi mevcut değildi ve …

Igor Mikhailovich: Ve var olamaz.

Tatiana: …ne İsa’nın havarilerinin zamanlarında ne de Muhammed’in zamanlarında.

Igor Mikhailovich: İsa’nın havarilerinin zamanlarında ve Onun ömrü zamanında bile, bazı insanların hala Ona daha yakın olmak için savaştıklarını gerçeği ile başlayalım. Onlar Onun sözlerini dinlemeyenler, ama aslında kafalarındaki iblislerinden, şeytanlarının gücünden kurtulamayanlar idi. Oysa, Sevgi hissettikleri için İsa Mesih’in yanında değillerdi; sadece insanların Onu nasıl sevdiklerini gördüler, ama anlamadılar. Ve Onun sadece çok iyi konuşan bir insan olduğunu, bu nedenle bunun gibi konuşmayı öğrenirlerse ve bu şekilde yaparlarsa, kendilerinin de bunun gibi sevileceklerini düşündüler. Onlar sadece sığ insanlar idi, ama her şeye karşı şeytani nefret ile doluydular. Ve “havariler” ve “yakın dostlar” denilenlerin arasında bile, onlar yalnızca İsa Mesih’in kendisinin yanında olan insanlardı. Bu nedenle, zayıflığımızı düşünmeliyiz ve kendimizde bunun kökünü kazımalıyız, çünkü yakın olanlar bile ihanet ettiler. Basit bir soru soracağım: ihanet eden Yehuda – o bir havari mi?

Igor Mikhailovich: Yoksa hayır mı? Ama o yakın bir dost idi. Gerçekte İsa Mesih’in Kendisini öptü. İşte sizin için yanıt – insan zayıflığı. İsa Ona kimin ihanet edeceğini, daha sonra Onun ismini kimin istismar edeceğini ve kimin büyük nifak getireceğini bilmiyor muydu? Biliyordu. Her şeyi biliyordu, ama bunun için gitti: fedakarlık yapmayı kabul etti ve her şey için gitti; bunu bizim için yaptı, geleceğimiz adına. Ama, sonra Onun öğretisine ne yaptık? Sevgi yerine, kan ve ıstıraplar getirdik; Onun adına yoksul insanları soyduk: Bu öyle değil mi?

 Tatiana: Öyle.

Igor Mikhailovich: Ama aynı zamanda, Gerçeğin o tohumları bir çok insana Hayatı, Ebedi hayatı verdi. Ve bir kaç kişi uğruna, İsa ıstırap çekti.

Tatiana: Bir sahne hatırladım, İncil’de evli bir çift hakkında çok zalim bir sahne – koca Ananias ve eşi Sapphira. Belki, bu sahne o kadar zalim ki, çünkü insanlar şöyle diyor, “Böyle bir şey nasıl olabilir? İncil’de tamamen şok edici beklenmez bir şey, Tanrı hayatı alıyor!”

 Igor Mikhailovich: Asla.       

Tatiana: Çünkü bu İncil’de, Yeni Ahitte gerçekte Tanrı hakkında söylenenlere tamamen ters düşüyor. Ve burada malını mülkünü satan ve o paranın bir kısmını havarilerin ayaklarına getiren evli çift yaşamdan yoksunlar, çünkü sattıkları şeyin maliyetini gizlediler, sözümona Kutsal Ruha yalan söylediler ve Tanrı evli çifti bu şekilde cezalandırıyor… 

Igor Mikhailovich: Onları öldürerek.

Tatiana: …onları öldürerek.

Igor Mikhailovich: Çünkü mallarını mülklerini sattılar, ama tüm parayı kendilerine havariler diyenlere vermediler.

Tatiana: Havarilerin ayaklarına, evet.

Igor Mikhailovich: Gerçekten bunu havarilerin ayaklarına mı getirdiler? Sattıkları mülkün parasını İsa Mesih’in gerçek takipçilerinin ayaklarına mı getirdiler? Basit bir soru. Onu kime getirdiler?

 Tatiana: Peter’a. 

Igor Mikhailovich: Kimin takipçilerine? İsa Mesih’in mi?

Tatiana: Sonuçta, hiç bir yerde Mesih’in aslında bahsettiği söylenmiyor …

Igor Mikhailovich: İsa Mesih’in yanında, Onu sevenler ve Ona ihanet edenler ve ayrıca Onun ismini istismar edenler vardı. Bu böyle değil mi?

Basit bir soru: Tanrı kimseyi öldürdü mü? Hayır. Tanrı Hayat verir ve bir şans verir, oysa öldüren şeytandır. Dürüst olursak, şeytan bile kimseyi öldürmez – kendimizi öldüren bizleriz. Seçiyoruz: Yaşamak veya ölmek. Karar vermeye yetkili olanlar sadece bizleriz, başka kimse değil. Bu doğrudur.

Oysa bu örnek tamamen Gerçeğin tüketici formata dönüştürülmesinin esasını gösteriyor. Bana söyleyin, İsa Mesih’in gerçek bir takipçisi, Onu seven biri ve Onun sözlerini özümseyen biri, böyle bir şey yapar mı? Hayır. Oysa bu açgözlü insanların, kendilerini aracılar olarak tayin ettikleri için herkesin onlara borçlu olduğuna inanan, başka birilerinin malı mülkü için gerçekten açgözlü olanların klasik bir örneğidir. Beni bağışlayın, bu sıradan bir benzetmedir, aşırı derecede şeytani bir açgözlülük ile Tanrının Kendisine benzetme. Onlardaki bu açgözlülük o kadar kuvvetli ki, insanların her şeyi satmak zorunda olduklarını ve tüm mal-mülklerini rahiplere getirmek, ayaklarına bırakmak, ellerini ve ayaklarını öpmek ve insanları cennete götürmeleri için onlara yalvarmak zorunda olduklarını anlamaları için, bunu Kutsal Metine dahil ettiler. Bana söyleyin, şeytanın kontrol ettiği bir insan nasıl olabilir de?…Ve açgözlülüğü yöneten şeytandır. Yoksa hatalı mıyım? Öyleyse, açgözlü, utanmaz, insaniyetsiz bir birey, en hafif deyimiyle, eğer kendisi uzun zamandır cehennemde oturmaktaysa, başka birilerine cennete giden yolu nasıl gösterebilir? Bu mümkün mü? Ölü biri başkalarını Hayata nasıl götürebilir?

Ve biliyor musunuz? Evet, sözlerimin şimdi birilerini incitebileceğini anlıyorum, ama hiç bir şekilde hiç kimseyi gücendirmek istemem. İnsanların dini görüşlerine veya başka şeylere saldırı yok anlamına geliyor. Sadece gerçeği söylüyorum. Gerçekte bulunduğumuz yol hakkında gerçeği söylüyorum. Biz, insanlar ve tüm sıkıntımız ve tüm insaniyetsizliğimiz sadece olmak değil, görünmek istediğimiz gerçeğinden dolayıdır. Dini oynuyoruz, hayatı oynuyoruz, ama yaşamıyoruz. Tanrıyı sevdiğimizi söylüyoruz, ama sadece bize faydası olduğu zaman Onu hatırlıyoruz. Hatalı mıyım? Ama Onu seviyor muyuz? Hayır. Parayı seviyoruz, kendimizi seviyoruz. Doğruyu söylemek gerekirse, başkasını çok zor seviyoruz. Dünyamız böyle. Ve eğer istiyorsak bir şeyleri değiştirmeliyiz ve değiştirebiliriz.

Ve bir şey daha, en korkutucu şey… En korkutucu şey her zaman ve her yerde Tanrıya ihanet etmemizdir. Bu doğru. Ve hainden daha tiksindirici tek bir şey daha yoktur. Bu doğrudur. Hainleri sever misiniz? Düşman düşmandır. O her zaman uzaktadır. Ve onu sevecek bir şey vardır ve en azından ondan öğrenilecek bir şey vardır, çünkü o bir düşmandır, eğer layıksa. Oysa dost olarak düşündüğünüz, sadece bize ihanet etmek için bizi öpen biri – bu rezildir. Bu çok tiksindiricidir. Bu çirkindir. Ve, maalesef, neredeyse hepimiz bunun gibiyiz. Kutsal yerleri ve tapınakları ziyaret ediyoruz, Tanrıya bağlılık sözü veriyoruz. Bu böyle değil mi? 

Basit bir örneği alalım: şu anda yaşayan, tüm insanlık için büyük sorumluğa sahip olan o insanlar, hacca gidiyorlar ve hatta Peygamberin kendisinin Cebrail’den Gerçeği ilk kez işittiği mağarayı ziyaret ediyorlar, o mağarada yemin ediyorlar: Allah’a yemin ediyorlar, Peygambere bağlılığa yemin ediyorlar, Ona adanmalarına ve hizmet etmeye hazır olmalarına  yemin ediyorlar. Ama, Allah, elçileri vasıtası ile onlara basit, çok basit bir misyon ile hitap ettiği zaman, unutuyorlar, yemin ettikleri şeyi unutuyorlar. Bu nedenle olduğumuz şey bu, insanlar. Ve onlar kendilerini Tanrıyı çok, çok sevdiklerini ve Peygambere çok adanmış olduklarını düşünenler. Basit bir soru: Peygamber onlara erişecek ve Allah önünde onların isimlerini hatırlayacak mı?

Tatiana: Bir taraftan, insanlar geçici olan şey hakkında, kendileri hakkında önemsiyor görünüyorlardı. Ama aslında kendilerini önemsiyorlar mıydı?

Igor Mikhailovich: Hayır. Her şey çok basit. Bir insan kutsal bir yerde olduğu zaman, özellikle hacca gittikleri zaman, orada kötü şeyler hakkında düşünmeleri yasaktır. Tanrıyı düşünürler. Mekanların kendileri onlara ilham verir. Ve insanlar taş olmayı bırakır, hissetmeye başlarlar. Bu his onlarda Gerçeği, Sevgiyi ve anlayışı uyandırır. Ve gerçekten samimiyetle sevgilerinde Allah’a yemin ederler, adanmalarında peygamberlerin en büyüğüne yemin ederler. Ama oradan ayrıldıklarında, eve döndüklerinde, olağan işlerine başlarlar ve şeytan tekrar onların üzerinde gücü alır. Bir insan varlığından değil, Peygamberlerinden örnek almanın gerekli olduğunu unuturlar. İnsan Peygamberin kendisinin yaptığı gibi davranmalıdır; insan yalnızca Peygamberin kendisini dinlemelidir, kendilerinin aradıkları insanları değil. Sonuçta, bunda onları destekleyen biz insanlarız.

Basit bir örnek. Peygamberlerin en büyüğü her gün yatağa gittiği zaman, Allah’tan ne istiyordu? Biliyor musunuz?  Ama, bir çok Müslüman bilmez. Hayal edebiliyor musunuz? Sonuçta, bunun hakkında günde bir çok kez konuşuyordu. Ve uykuya dalarken, onun son düşünceleri bu düşünceler idi. Hangileri olduğunu biliyor musunuz? Biliyorsanız bana söyleyin.

Tatiana: Öncelikle, günahları için bağışlama istiyordu, şeytanlardan kurtarmasını, şeytandan kurtulması için yardım istiyordu.

Igor Mikhailovich: Onu şeytandan kurtarmasını ve onun gücü altından, şeytanın gücünden çıkarmasını. Bu böyle değil mi? Ve onu nereye götürmesini?

Tatiana: Yüksek topluma.

Igor Mikhailovich: Bu doğru. Ve Allah’tan onu yüksek topluma götürmesini istiyordu.  Ama yüksek toplum ile ne kastediliyor? O Melek Dünyasıdır. Bu yüksek toplum Allah’ın Dünyasıdır. Ve yüksek toplumdan ve peygamberlerinden çok uzak olanlar tarafından burada oluşturulan yüksek toplum değil. Şeytan her şeyi çarpıtır ve yansıtır. Ama her şeyi siyah aynalarda yansıtır – ölümün siyah aynaları, Hayatın değil. Konu bu.

Tatiana: Böylece, ortaya çıkıyor ki, her insanda yüksek toplumun bir parçası olma arzusu var ve …

Igor Mikhailovich: Ruhsal Dünya.

Tatiana: … Ruhsal Dünya.

Igor Mikhailovich: Evet. Her ruh yuvayı özler. Ve her insan doğuştan Ruhsal Dünyanın olduğunu hisseder.

Basit bir örnek vereceğim. Her insan, kör doğmuş olsa bile, gölgelerden güneşe çıktığı zaman, güneşi hisseder. Bu böyle değil mi? Onu hisseder. Ama ona ne anlatırsak anlatalım ve güneşin neye benzediğini ve ne olduğunu açıklayalım, eğer ona görüş verilirse, güneşi tanımaz, çünkü onu görmedi. Ama eğer gözlerini kapatırsa, güneşin nerede olduğunu bilir. Konu budur. Gözler şeytana aittir ve burada şeytanın bize gösterdiği her şey, her zaman Gerçek değildir. Oysa, hissettiğimiz şey her zaman Gerçektir. İnsanların bize söylediği şeyler her zaman doğru değildir, ama peygamberlerin bize söyledikleri her zaman doğrudur. Konu bu. 

Tatiana: Igor Mikhailovich, kavramları değiştirmeden konuşursak, dünyada yüksek toplum mümkün mü?

Igor Mikhailovich: Evet. Ve bu gezegende yüksek bir toplum olmak için insanlığımızın bütünü için mücadele etmeliyiz. Ve bu mümkündür. Peygamberlerin istedikleri şey bu değil mi? Basit bir soru. Çağrıda bulundukları bu değil mi, birbirimizi sevmemiz gerektiği, eşit olmamız gerektiği? Hakkında konuştukları şey Yaratıcı Toplum değil miydi, ki bu bizi neye götürmeli? İdeal Topluma. Burada Tanrının Dünyasının yasalarına göre yaşamamız gerektiğini söylemediler mi; burada nefret olmadan Sevgi içinde, üzüntü olmadan neşe içinde, yalanlar olmadan dürüstlük içinde yaşamamız gerektiğini?   

 Bu şekilde mi yaşıyoruz? Kimi suçlamalı? Şeytanı mı? Şeytan sadece kafalarımıza fısıldar, ama bunu yapan biziz. Şeytanın ne dili ne de elleri var. O sadece fısıldayabilir ve bunu sadece kafalarımızda yapar. Bu nedenle, biz yoksak şeytan kimdir? Ama diğer taraftan, biz değilsek, bizim ellerimiz değilse, o Kutsal Ruhun elleri kim? İnşa edebiliriz ve yok edebiliriz. Ve kim olacağımıza ve dünyanın nasıl olacağına karar veririz. Bu böyle değil mi, dostlar?

Tatiana: Kur’anda gerçekte şeytanın güçsüz olduğu, sadece korkuttuğu veya bazı umutlar aşıladığı söylenir. Veya, örneğin, konuşur ve çirkin şeyler yapmaları için yoksulluk ile insanların gözünü korkutur. Oysa, Peygamberin kendisi yoksulluk hakkında ne söyledi? O dedi ki, “Sizin için korktuğum yoksulluk değil, size dünyanın zenginliğinin verilmesinden korkarım, aynen sizden öncekilere verildiği gibi. Aynen onların bunun için rekabet ettikleri gibi, siz de bunun için rekabet edeceksiniz  (Igor Mikhailovich: Elbette), ve onları harap ettiği gibi, bu sizi harap edecek.” Böylece, tamamen rekabet nedeniyle…

Igor Mikhailovich: Yoksulluk korkutucu değildir – korkutucu olan insaniyetsizlik ve nefrettir. Şeytandan olan her şey – tüm bunlar korkutucudur. Eğer bunu desteklersek, bu bizim seçimimizdir.

Tatiana: Evet, bu davranış modeli çok uzun zamandır bize empoze ediliyor, bu … En kuvvetli olanın hayatta kaldığı, en adapte olanın hayatta kaldığı prensiplerine göre yaşamak (Igor Mikhailovich: Hayır), bunun evrimin itici gücü olduğu.

Igor Mikhailovich: Hayır. Pratikte aslında en zor, en ciddi ve felaket durumlarda, en motive olanların hayatta kaldığını gösteriyor, fiziksel olarak kuvvetli olanların ve en sağlıklı olanların değil. Hayır. Hayatta kalanlar, yaşama duygusuna sahip olanlar. Hayatta kalanlar onlardır. Bu içsel bir motivasyondur.  

 Aynı şey bizim durumumuzda, dostlar. Eğer gerçekten peygamberlerimizin Tanrı’ya anlatacağı insanlar olmak için içsel motivasyonumuz varsa, bunlar İnsanlardır. Eğer şeytanların veya rahiplerin yanında değil, peygamberlerimizin yanında olmak istiyorsak… eğer gerçekten peygamberlerimizin yanında olmak istiyorsak – orada oluruz. Sadece kendimiz, yaptıklarımıza içsel gözlerimizle bakmalı ve kendimizi durdurmalıyız. İçerideki şeytanı kısıtlamalıyız ve her durumda peygamberlerimize verdiğimiz sözü ve Tanrının Kendisine verdiğimiz sözü, onlara  verdiğimiz sözü tutmalıyız. Eğer iyi olacağımızı söylediysek, bu iyi olmak zorundayız anlamına gelir. Bu böyle değil mi?  

Zhanna: Evet. Sonuçta, hiç nedensiz, Zerdüştçülükte ana prensip iyi düşüncelere, iyi eylemlere ve iyi sözlere tutunmaktır. Yani, eğer doğru bir hayatınız varda, ölümden sonra size hayat bahşedilir, ki bu tamamen Ahura Mazda’nın tüm armağanları anlamına gelir. Yani, o dünyaya gidersiniz, Tanrının kendisinin yaşadığı dünyada doğarsınız. Bu, bir insanın yaşamı sırasında elde edebileceği en yüksek şeydir.

 Igor Mikhailovich: Ve daha iyi ne olabilir?

Zhanna: Evet, bu ömür sırasında. Veya Ahriman’a ve devalara hizmet etmeyi seçersin ve cehennemde yanarsın (Igor Mikhailovich: Kesin) ve kendine işkence ederek ebedi ıstırabı yaşarsın.

Igor Mikhailovich: Aralarında değiş tokuş edilecek bir şey var, kabul etmelisin.

Zhanna: Var.

Igor Mikhailovich: Evet.

Tatiana: Ayrıca, tüm peygamberlerin insanların bu dayanışması ve dostluğu hakkında konuşmaları çok değerli. Özellikle, Muhammed Peygamber ne hakkında konuştu? İnsanların birliği olmasının gerektiği ve “iyi eylemlerde önden koşmak” gerektiği gerçeği hakkında. Doğrusunu söylemek gerekirse, bu Yaratıcı Toplum hakkında söylediklerin ile çok iyi eşleşiyor. Hıristiyanlıkta, ayrıca gerçekte “armağanlar ile birbirine hizmet edin” deniyor. Bu nedenle, bana öyle geliyor ki, Yaratıcı Toplumun bu modeli, mümkün olan en iyi şekilde, peygamberlerin söylediği şeyin yürürlüğe konulmasını destekliyor.

Igor Mikhailovich: Peygamberlerin hakkında konuştukları şey.

Tatiana: Doğru.

Igor Mikhailovich: Yeni bir şey yok ve olamaz ve olmayacak, çünkü Hakikat tektir. O her zaman herkes için birdir. Oysa şeytanın bir çok illüzyonları vardır.

Zhanna: Başka birine kötülük yaparak, her şeyden önce kendine kötülük yaparsın kadim atasözünün olması nedensiz değil.

Igor Mikhailovich: Elbette.

Zhanna: Oysa, başkasına iyilik yaparak…

Igor Mikhailovich: Kendinize iyilik yaparsınız, çünkü ne kadar çok iyilik yaparsak, o kadar çok iyilik bize geri döner. Eğer birine kötülük yaparsak, kötülük kesinlikle bize geri döner. Bu yasadır ve hiç bir yerde bundan kaçamazsınız. Ve kötülüğü gizlice yapmak imkansızdır, çünkü şeytan her şeyi bilir ve Tanrı her şeyi bilir. 

 Tatiana: Elbette. Bu nedenle, peygamberler kendi hayatları ile bu örneği gösterdiler. Ve aslında başkası için bu örnek olmak her insan için önemlidir.   

Igor Mikhailovich: Elbette. Ama bir kez daha söylüyorum: insanları değil, peygamberleri dinlemelisiniz, ölümsüz olanları dinlemelisiniz. Ebediyen yaşayan size Yaşamasını öğretebilir. Oysa sizin gibi aynı olan, o size ne öğretir? Basit bir soru: bir dilenci size nasıl zengin olunacağını öğretebilir mi? Hayır. Ve zengin bir insan size zengin olmayı öğretebilir mi? Eğer isterse öğretebilir. Bu böyle değil mi? Her şey basit. 

 Tatiana: Peygamber, herkesin çoban olduğunu ve herkesin sürüsünden sorumlu olduğunu da söyledi (Igor Mikhailovich: Her insan, elbette). Bunu nasıl anlamalı?

Igor Mikhailovich: Çok basitçe. Tanrıyı seven herkes Sevginin ne olduğunu bilir ve bu Sevgiyi herkesle paylaşmalıdır. Sonuçta, birinin bunu bilmediğini gördüğünüz zaman bu gerçekten çok üzücü. İnsan Tanrının Sevgisini hissettiği ve bunun ne tür bir armağan olduğunu anladığı zaman… Bu ne karışık olabilir ne de herhangi bir şeyle karşılaştırılabilir. Hiç bir şey insanda gerçek Tanrı Sevgisinin yerini alamaz. Bu içsel cennet hissidir. Bu nedenle, bunu paylaşmamak nasıl mümkün olur? Ve birilerinin bunu bilmediğini gördüğünüz zaman, bundan nasıl sorumlu olmazsınız? Bunu nasıl paylaşmayabilirsiniz?

 Şeytana Tanrıyı sevmeyi öğretmek tamamen imkansızdır; ölüyü Canlı yapmak imkansızdır. Ama canlı olana hitap ettiğimiz zaman, sıcak olana ve soğuk olana değil, bir şansımız olur; bu Sevgiyi henüz dönülmez şekilde ölü olmayan biri ile paylaşma şansına sahibiz. Demek istediğim, insan kıyıda duruyor olabilir, yaşam ve ölümün kıyısında – ve onu kurtarmak, onu şeytanın pençelerinden çekmek hala mümkündür. Bu iyi bir eylem değil mi? Bundan sorumlu değil misiniz? Mesele ne? Bu hizmettir, bu Sevgidir… Ve hizmet ve Sevgi arasında fark var mıdır? Basit bir soru.

Tatiana: Biri diğerinden kaynaklanır. Sevdiğin zaman, hizmet etmekten başka bir şey yapamazsın.

Igor Mikhailovich: Kesinlikle doğru. Ve sevmediğin zaman hizmet edemezsin. O zaman rol yaparsın. O zaman hala her şeyi kendi yararına yaparsın ve o zaman aynı kifa olursun, kutsal şeyleri satmakla meşgul olursun. Ve ne yaparsınız? İnsanları size armağanlar getirmeye ve bunları ayaklarınızın altına koymaya zorlarsınız. Her zaman bir bahaneniz olur. Sonuçta, mecusiler İsa Mesih’e armağanlar getirdi, bu nedenle rahiplere armağanlar getirmeye mecbursunuz, öyle değil mi?

Tatiana: Evet.

Igor Mikhailovich: Neden? Ve fark nedir, dostlarım? Bir fark var mı? Hayır mı? Neden bebek onların getirdikleri o armağanlara ihtiyaç duyuyordu? Bunları yürekten getirdiler, sadece bu dünyaya Gelen için saygılarının bir işareti olarak. Bunu hissettiler. Onu hissettiler ve Onun önünde eğilmek için geldiler. Ve geleneklerine göre, armağanlar getirdiler.

Basit bir soru: kutsal şeyler satmak ile meşgul olan o modern kifalara benzemeyen şekilde, İsa Mesih aslında mecusilerden bunu yapmalarını istedi mi? Gerçekten onları bunu yapmaya zorladı mı? Bunu nasıl yapmaları gerektiği üzerine bütün talimatlar geliştirdi mi? Veya Yaşamı sırasında herhangi birinden herhangi bir şey istedi mi? Hayır. Ve o zorladı mı? Evet, Tanrıya hizmet etmeye ve Tanrıyı sevmeye ve İnsan olmaya zorladı. Ve hepsi bu. Bu böyle değil mi? Ama rahipler bugünlerde ne talep ediyor? Biz, insanlar mecusilerin İsa Mesih’in kendisine gelmeleri gibi rahiplere gitmemizi, armağanlar getirmemizi, bunları ayaklarına koymamızı, ellerini ve ayaklarını öpmemizi ve sözüm ona bizi Ruhsal Dünyaya götürecek olan talimatlarını dinlememizi talep ediyorlar. 

Arkadaşlar, bu kutsal şeyleri satmak değil mi? Ve bu şekilde onlara teşvikler vererek o rahiplerdeki insancıllığı öldürmüyor muyuz? Onlar gerçekte kendilerini İsa Mesih’e benzetiyorlar ve biz bunu destekliyoruz. Öyleyse, bu durumda kim günahkar? Onlar hakkında konuşmuyoruz. Bu onların seçimi, bu onların hayatı. Ve onlar istedikleri gibi yaşıyorlar; istediklerine hizmet ediyorlar; eğer isterlerse – Tanrıya hizmet ederler, veya isterlerse – şeytana hizmet ederler. Onlar gerçekte güç için, açgözlülük için, doymazlık için mücadele ediyorlar, bunun için mücadele edenler, Tanrıya gerçek hizmeti unutuyorlar.

Ama, biz, insanlar onları dinleyerek ve onları destekleyerek, şeytanı memnun ediyoruz. Tanrıyı memnun ediyor muyuz?  “Bu Tanrıyı memnun ediyor” diyorlar. Onlar İsa Mesih mi? Yoksa onlar peygamberler mi? Gerçekten Tanrıyı duyuyorlar mı? Elbette, hayır. Onlar yalnızca bu hayatta yollarını kaybeden ve şeytanın gücü altına giren garip, acınası insanlardır. Ve şeytandan gelen bu enfeksiyonu bize de empoze etmeye çalışıyorlar. Bizi kölelere, şeytanın kölelerine dönüştürmeye çalışıyorlar, onu memnun etmek için, biz kendimiz bölünmemiz için bu yalakalığı teşvik ediyoruz ve destekliyoruz. Sonuç olarak, bizi kim bölüyor? Şeytan. Bunu kimin vasıtası ile yapıyor? Bizim vasıtamız ile! Bu böyle değil mi? Kendimizi bölüyoruz, kimi dinleyerek? Yine, “Bu Tanrıyı hoşnut eder” diyen şeytanın kendisinin kuklalarını. Ama bölündüğümüz zaman bu Tanrıyı memnun eder mi? Basit bir soru. Örneğin, eğer birinin çocukları varsa (iki, üç… önemli değil), ebeveyn olarak çocuklarınızın bölünmesini ve birbirlerinden nefret etmelerini ister misiniz? Öyleyse, neden Tanrının bunu istediğini düşünüyorsunuz?

Ama, seçilme arzumuz… Bu kifalar bize şöyle diyor, “Sizinle olduğumuz için, cennete gideceksiniz, oysa geri kalanı buna sahip olmayacak, çünkü onlar Mesih’i sevmiyorlar. Ve siz Onu seviyorsunuz, çünkü bize armağanlar getiriyorsunuz.” Arkadaşlar, bu sizi güldürmüyor mu? Neden küçük çocuklar gibisiniz? Neden peygamberlere ihanet ediyorsunuz? Ne uğruna Mesih’e ihanet ediyorsunuz, Tanrıya ihanet ediyorsunuz? Hayaller? Arzular? Birine üstün olmak için kötü arzular? Ve bunun Tanrıdan olduğunu düşünüyorsunuz – birinin üzerine yükselmek, İsa Mesih’in Kendisi hepimizin eşit olmamız gerektiğini,birbirimizi sevmemiz gerektiğini söylerken? Kim daha yüksek: önümüzdeki dünyadaki, Tanrı ile aramızdaki kifalar mı, yoksa İsa Mesih mi? Kime hizmet ediyorsunuz? Beni bağışlayın, ama bu doğru ve bunun üzerinde düşünmek gerekir.

Tatiana: Ferisiler ve yazıcılar tarafından yapılan en dehşet verici şey, Cennetin Krallığına girişi kapatmalarıdır.

Igor Mikhailovich: Ferisiler ve yazıcılar tarafından yapılan en dehşet verici şey, şeytana hizmet etmeleri, Tanrıyı unutmalarıdır. Ve bizim yaptığımız en dehşet verici şey onları dinlemektir.

Tatiana: Ve onlara boyun eğmek.

Igor Mikhailovich: Ve boyun eğmek. Onların kurbanları mıyız? Hayır, dostlar, ne yazıcıların ne de ferisilerin kurbanları değiliz. Onların suç ortaklarıyız ve onlar kadar suçluyuz. Eğer peygamberlerimizi dinlemezsek, yazıcıların ve ferisilerin söylediklerini yaparsak, onlar kadar sorumlu oluruz ve aynı kader bizi bekler. Bu böyle değil mi? Ve başka birini suçlamanın yolu yok, “Çünkü o bana böyle söyledi.” İsa Mesih’in Kendisi sana söyledi ve Onun direkt sözleri var. Peygamberin kendisi, peygamberlerin en büyüğü sana söyledi. ve biz bu sözleri dinlemiyoruz, öyle değil mi? İnsanların sözlerini dinliyoruz, öyle değil mi?

Hayır, dostlarım, güneş herkes için parlar. Tanrı da öyle: Tanrı herkesi sever. Ama Ona ihanet eden, Tanrı için bir haindir. Ve burada başka birini suçlayamazsınız, çünkü bunu kendi seçiminiz ile yapıyorsunuz ve bundan sorumlusunuz. Eğer Tanrının önünde, Onun yüzü önünde Onu sevdiğinizi ve Ona hizmet etmeye hazır olduğunuzu söylediyseniz – Ona hizmet edin. Ve geri çekilmemelisiniz. Ama eğer Tanrıdan geri çekilirseniz, ağzınız ile Onun ismini anmayın ve şeytana hizmet edin, çünkü onun kölesisiniz. Yoksa hatalı mıyım? Gerçek her zaman basittir, dostlar. Dünya basittir. Dünya basit ve olaydır ve güzel olmalıdır. Ama güzel olması için, insanlar olmalıyız, birbirimizi sevmeliyiz, peygamberlerimizi sevmeliyiz ve hep birlikte Tanrımızı sevmeliyiz. Çünkü Tanrı birdir. ve hepimiz Onun çocuklarıyız. Hiç birimiz ne daha yükseğiz ne de daha alçağız, ne daha yaşlı ne de daha genç. Onun Sevgisinde olduğumuz zaman hepimiz Onun çocuklarıyız. Ve bu harikadır.

Tatiana: Evet, İsa dünyasal olan her şeye kayıtsız idi  ve “Hazinen nerede ise, kalbin de oradadır” dedi.

Igor Mikhailovich: Çünkü O İsa Mesih idi. Bu dünyada neye sahip olursanız olun, ona çok kısa süre için sahip olabileceğinizi ve onun gerçek değeri olmadığını biliyordu, o ne olursa olsun. En değerli şey Tanrının Sevgisidir, çünkü Hayata götüren tek şey budur. Başka hiç bir şey değil. Ölümsüzlük iksiri nedir? Basit bir soru. Gerçek ölümsüzlük iksiri?

Tatiana: Hayat veren Sevgi.

Igor Mikhailovich: Kesinlikle doğru. Oysa başka her şey (bu dünyadaki şey) sadece … o sadece burada varoluşunuzu uzatabilecek bir yansımadır, yalnızca can çekişmeyi uzatır. Ama size gerçek Hayatı vermez. Ve burada her şey geçicidir, çünkü bu tüm dünya geçicidir, geçici ve yanıltıcıdır.

Tatiana: Igor Mikhailovich, Hayat hakkında, bu Hayatın değeri hakkında, Sevginin tamamen Hayat veren ölümsüzlük iksiri olduğu hakkında çok derin şekilde söyledin. Ve aslında, tüm dinlerde, Hayatın değeri hakkında söz ediliyor. Her yerde “Öldürmeyeceksin” emri var: Budizmde, Hıristiyanlıkta… Hıristiyanlıkta “Öldürmeyeceksin” emir sadece insana fiziksel zararı değil, aynı zamanda insana karşı nefreti ve kötülüğü de içeriyor.

Igor Mikhailovich: Elbette.

Tatiana: Çünkü, “kardeşinden nefret eden herkes bir katildir” deniyor. Bu nasıl anlaşılmalı?

Igor Mikhailovich: İnsan Hayatından daha değerli hiç bir şey yoktur. Ve tüm peygamberler en yüksek değer hakkında konuştular – İnsan Hayatı. Bunu unuttuğumuz zaman, insanlar olmaya son veririz. İnsan Hayatından başka her şeye değer veririz. Bu böyle değil mi? Eğer peygamberlerimizi dinleseydik, uzun zaman önce İdeal Toplumda olurduk ve şimdiye kadar en azından üçüncü seviyede tek güzel bir uygarlık olurduk. Ama olduğumuz yerdeyiz, maalesef.

Hayat dün olan şey değildir. Hayat şimdi olan şeydir ve yarın olacak olan şeydir. Hayata dün açısından davranamazsınız. hayat şimdidir. Bu an tamamen Hayattır. Ve burada sorumluluk almak zorundasınız; burada seçim yapmak zorundasınız ve Sevgiyi çoğaltmak zorundasınız. Ölüye ve geçmişe tutunmamak, ama bugünü inşa etmek, sadece tam şimdi, ki yarın bizim şimdimiz olacak; içinde yaşamak istediğimiz dünyayı inşa etmek için. Ve bunu yapabiliriz. Bu zor değil.

İnsan Hayatından daha değerli hiç bir şey yoktur ve olamaz. Ve İnsan Hayatına değer vermeyenler, insanlar olamaz. Bu da doğru.

Tatiana: Kuran’da mükemmel sözcükler var, bir insanın hayatını kim kurtarırsa, sanki bütün insanlığın hayatını kurtarmış gibi olur.

Igor Mikhailovich: Elbete.

Tatiana: … Bu nedenle, böyle birbiriyle bağlantı var…

Igor Mikhailovich: Ve eğer bir insanın hayatını alırsanız, onu herkesten alırsınız. İnsanlık bir tür birimdir: bu ister tek bir insan olsun ister insanlığın tümü. Bu son derece önemlidir.

Ve yine de, eğer kendimizi insan varlıklar olarak düşünürsek, kendimizi bir uygarlık olarak düşünürsek, o zaman o hayalleri, bizi yeterince şaşırtıcı şekilde, tam olarak Yaratıcı Toplumu ve sonra İdeal Toplumu inşa etmeye götürecek olan peygamberlerimizin hayallerini gerçekleştirmek için herşeyi yapmak zorundayız. Tanrının bizden istediği şey budur. Sonuçta, ebeveynler olarak, hepimiz çocuklarımızın her şeyden önce insan varlıkları olmalarını, iyi insan olmalarını, bizi sevmelerini ve bize saygı göstermelerini isteriz. Doğru mu? Bu içimizde gömülüdür. Tanrı da ister. Tanrı sadece tek şey ister – İnsanlar olmamızı ve canlı kalmamızı ister. Ve bu mümkündür, yine sadece eğer peygamberlerimizin sözünü ettikleri şeyi takip edersek.

Tatiana: Sonuçta, sorumluluk her insana aittir. Çünkü Kuran’da Allah’ın dağlara, cennetlere ve dünyaya sorumluluk almayı teklif ettiği, ama, onların bunu almadıklarını ve sadece insanın kendisinin sorumluluğu taşımayı kabul ettiği söyleniyor.

Igor Mikhailovich:…insan.

Tatiana: Evet.

 Igor Mikhailovich: İnsan sadece spiritüelleşmemiş, ama aynı zamanda ruhu olan tek varlıktır. Ve sadece insan Tanrının önünde sorumlu olabilir, çünkü sadece insan ebediyen yaşayabilir ve Ruhsal Dünyanın parçası olabilir. Ve bunu unutmamalıyız. Bu peygamberlerimizin bize anlattığı şeydir. Görüyorsunuz, bu çok basit, aslında,  peygamberlerimize sadık olmak, güzel bir dünya inşa etmek ve birbirimizden ayrı durmayı bırakmak basittir.

Basit bir örnek. Kutsal mekanlarda olduğumuz zaman birleşiyoruz, öyle değil mi? Birleşiyoruz. Bölünmüş müyüz? Hayır, çünkü hiç kimseyi veya hiç bir şeyi umursamıyoruz. Bazı ideolojiler ile ayrı olmayı bırakıyoruz, birbirimizi görünüşler açısından bakmayı bırakıyoruz. Hayır, kutsal yerlerde, Tanrıyı düşünüyoruz. Öyle değil mi? Ebedi olanı düşünüyoruz. Öyleyse neden kutsal yerlerden ayrıldıktan sonra, tekrar şeytanın köleleri oluyoruz? Basit bir soru. Sonuçta, hepimiz orada birleşiğiz. Bu nedenle her zaman ve her yerde birleşmiş olmalıyız ve bölünmeyi bırakmalıyız. Yazıcılara ve ferisilere hizmet etmeyi bırakın ve peygamberlerimize ve Tanrımıza hizmet etmeye başlayın. Tek Tanrımız var.

Evet, dinlerdeki peygamberler farklı, ama peygamberlerin sonuncusunu hatırlayalım, peygamberlerin en büyüğünü. Hıristiyanlara Müslümanlar demedi mi? Dedi, öyle değil mi?

Tatiana: Müminler.

Igor Mikhailovich: Evet, çünkü onlar tek tanrıya hizmet ettiler ve o onlara Müslümanlar dedi. Öyleyse peygamberlerimiz gibi aynısını yapmamızı engelleyen şey nedir: Tanrımıza sadık olmak ve birbirimize sadık olmak ve sevmek? Hiç bir şey. Bu doğru değil mi? Ve bunu düşünmeye değer. Ve yazıcıları ve ferisileri suçlamamalıyız. Bu arada, bilmeyenler için: İsa Mesih rahiplere yazıcılar ve politikacılara ferisiler diyordu, çünkü o böyle siyasi bir partiydi. Bakın, bir kaç bin yıl geçti, ama hiç bir şey değişmedi. Neden olduğunu biliyor musunuz? Çünkü biz değişmedik. Çünkü şeytanın köleleriydik ve hala kölesiyiz. Belki, yeter?

Tek bir şeyi hatırlayın, dostlar: şimdi Ruhsal Dünya hepimize yardım ederken, bir şansa sahibiz… Ama bu son yardım. Bunun son olduğuna kuşku duymayın. Tüm peygamberleriniz bunun hakkında konuştular: yaşama onuruna sahip olduğumuz zamanlarımız hakkında. Onura sahibiz, çünkü onların hayallerini gerçek yapabiliriz. Bu nedenle, Ruhsal Dünya bize yardım ettiği sürece, Yaratıcı Toplumu inşa etmeye doğru adım atmalıyız ve peygamberlerimizin hayalini bir gerçeklik yapmalıyız, eğer bizler insanlar isek, eğer gerçekten inananlar isek ve gerçekten Tanrımızı seviyorsak. Ve kendi aramızda bölünmeyi bırakmalıyız, insanlara ve bazı küçük grupların sıradan çıkarlarına hizmet etmeyi bırakmalıyız. Tek bir şeyi hatırlamalıyız: Tanrımızdan daha yüksek kimse yoktur. Ve Onun elçileri, peygamberlerimiz tek bir şey istedi. Bu nedenle, tam olarak peygamberlerimizden örnek almalıyız ve sadece onları dinlemeliyiz, insanları değil. Ve eğer birbirimize o adımı atmazsak, o zaman şeytan o adımı atar ve bütün insanlığı mat eder.

Şu şekilde söyleyeyim: hasta bir insan tedavi edilebilir ve kurtarılabilir, ama ölü bir insan kurtarılamaz. Sadece ona sempati duyabiliriz. Bu nedenle, Ruhsal Dünya iyileşmemize ve tedavi edilmemize yardım ettiği sürece, Ona yardım etmeliyiz ve Ruhsal Dünyanın insanlık olarak bizi hatırladığı zaman bize sempati duymasını önlemek için mümkün olan her şeyi yapmalıyız. 

Sadece peygamberlerin vasiyet ettikleri şeyi yapalım – birbirimizi sevelim, birbirimizi gerçekten sevelim, şeytana hizmet etmeyi bırakalım ve Tanrımıza hizmet etmeye ve peygamberlerimizi onurlandırmaya ve onları dinlemeye başlayalım. Bu basittir. Ve basit bir şey ile başlayalım – sadece birbirimize saygı gösterelim ve sevelim. Bizimle olduğunuz için teşekkür ederim. Teşekkürler!

Tatiana: Teşekkür ederim!

Igor Mikhailovich: Teşekkür ederim.

Zhanna: Teşekkür ederim.

Igor Mikhailovich: Teşekkürler, dostlar. Her şey gerçekten basit. Yaratıcı Toplumu inşa edebiliriz, ama hep birlikte. Bu dinlerimizin hiç birine ters düşmüyor, çünkü tüm dinler tek Kaynaktan gelen akıntılardır. Ve Tanrıyı seven hepimiz bu ortak suların damlacıklarıyız. Teşekkürler, dostlar!

Allatra TV