KİTAP: SHAMBALA’LI SENSEİ 4

Yazdır Yazdır 

SHAMBALA’LI SENSEİ 4

SHAMBALA’LI SENSEİ 4 Türkçe  (Açmak için yazının üzerine tıklayın)

Kendine karşı gerçek zafer, kişisel egoizme, bu dünyanın “kralı” olma arzusuna karşı zafer kazanmak demektir. Bu dünya, bir yanılsamayı gerçek sanan ve bunun sonucunda kendi ruhlarını eziyet ve ıstıraba maruz bırakan aptal insanlar için bir tuzaktır.

İnsan olmak, en yüksek manevi amaca uygun yaşamak, insanlara yardım etmek için elinden geleni yapmak – bunlar bu dünyada kazanılabilecek ve Sonsuzluğa götürülebilecek gerçek değerlerdir. Bu dünyadaki her şeyin bir Başlangıcı ve Sonu vardır.  Ama yalnızca düşünceleri ve eylemleriyle Yüce Olan’a ulaşanlar için Son, Başlangıç haline gelir.”

“Bu dünyanın cazibesi cezbeder, sadece Allah ona karşı korur. Özü bilmeyen kişi ayartmaya karşı koyamaz. Hakikati bilen kişi, gizli olsa bile özü görecektir. Hakikatin Işığı, tüm karanlıklar Işığa karşı çıksa bile, Hakikati arayan kişi için yoğun karanlığın içinden parlayacaktır. Çünkü yüzyıllardır saklı olanı açma zamanı gelmiştir. Çünkü Hakikati söylemenin zamanı gelmiştir.”

Bu kitap, önceki kitap serisinin devamı niteliğinde olsa da, içerdiği bilgilerin miktarı ve kalitesi göz önünde bulundurulduğunda bağımsız bir çalışma olarak değerlendirilebilir. Bu kitapta Sensei, Antik Mısır’dan günümüze kadar uzanan bir dönemi kapsayan dünya tarihi hakkındaki derin bilgisini kolay üslubuyla dostlarıyla paylaşıyor. Sıradan bir aileden gelen ve bilgisi ve emeği sayesinde sadece yüksek bir kamu görevine ulaşıp Firavun’un ikinci adamı olmakla kalmayıp, aynı zamanda devlet yönetim sistemini, sosyal kökenlerine bakılmaksızın en yetenekli ve yüksek ahlaklı insanların sorumlu pozisyonlara gelebileceği şekilde yeniden düzenleyen İmhotep hakkında büyüleyici bir hikaye içerir. Ve sonuç olarak Mısır, sonraki tarihinin hiçbir döneminde ulaşamadığı bir toplumsal gelişme düzeyine ulaşmıştı. 

Bunun dışında kitapta, ideolojileri ve hatırı sayılır sermayeleri sayesinde tüm dünyada üstün güce sahip olmayı arzulayan küçük bir grup insan olan Archonlar (“Shambala’lı Sensei” 3. Kitapta bahsedilmektedir) hakkında detaylı bilgiler yer almaktadır.  Klan oluşumları, farklı zamanlarda çeşitli ülkelerdeki yıkıcı çalışmalarının yöntemleri, onlar tarafından kurulan gizli örgütler ve yardımcıları tarafından kışkırtılan farklı ulusların tarihindeki kritik anlar hakkında bir hikaye anlatılmaktadır.  Archonların daha geniş ölçekteki faaliyetlerinden örnekler içerir. ABD’nin kuruluş öyküsünü, “en demokratik ülkenin” kimler tarafından ve hangi amaçlarla finanse edildiğini ve kurulduğunu bulabiliriz. Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarının nasıl hazırlandığı ve finanse edildiği ve bu küresel savaşlardan gerçekte kimlerin kazançlı çıktığı. Süveyş Kanalı ile bağlantılı uluslararası politika, Archonların dış politikadaki büyük ölçekli entrikaları ve Özgürlük Heykeli’nin yaratılmasıyla ilgili az bilinen gerçekler hakkında daha az bilinen bilgiler bulacaksınız. Ayrıca, Archonların Üçüncü Dünya Savaşını ne zaman başlatmayı planladıkları hakkında da bilgi içermektedir.

Kitapta ayrıca ünlü bilim adamı Ömer Hayyam’ın hayatı ve kamusal çalışmaları, çalışmalarının Isaak Newton tarafından çıkar amaçlı kullanımı hakkında bilgiler yer alıyor. Tarihin akışını etkileyen bazı ünlü kişilerin yaşam öyküleri anlatılıyor. Fizikçiler ve astronomlar için ilginç bilişsel bilgilere sahiptir. Nanoteknolojilerin olanaklarından da bahsedilmektedir. Ayrıca insanlığın gerçek uzay başarılarından da bahsedilmektedir.  Çeşitli ulusların mitolojilerine dair pek çok ilginç bilgi içeriyor. Ayrıca, Hıristiyanlığın kökeni ve İsa ile Maria Magdalena’nın yanı sıra Peter ve Paul’un faaliyetleri hakkında da aydınlatıcı bilgiler içermektedir. Yuhanna’nın Vahiylerinde geçmişteki hangi olayları ve mitleri kullandığı. Tapınak Şövalyeleri Düzeni hakkında gerçekleri içerir. Kutsal Kase’nin gizemi ve bilinmeyen tarihi hakkında en etkileyici bilgilere sahiptir.