HATHORLAR: İNSAN KALBİNİN İYİLEŞTİRİCİ GÜCÜ

Yazdır Yazdır 

Hathor Gezegen Mesajı ~ Tom Kenyon kanalıyla

Bu Hathor Mesajı saf sestir.

Başka deyişle, bu Hathor Gezegensel Mesajında sözler yok. Bu saf Hathor sesidir.

Hathorların başlıca iletişim tarzı ve dönüştürücü bilgi aktarma yöntemi her zaman kendi katalizör ses çalışmaları vasıtasıyla oldu. Bu saf ses – formları beden ve zihnin olağan olmayan hallerini aktive eder, bu olağandışı halleri varoluşumuzun çok boyutlu gerçekliklerine erişmek için kullanabiliriz.

Özet olarak, onların seslerinin bu kadar güçlü olmasının nedeni budur.

Çok boyutlu doğamızı direkt olarak deneyimlemek yalnızca zihni ve kalbi özgürleştirmez, hızla yeni içgörüleri açığa vurabilir, yaratıcılığı yükseltebilir ve ruhsal cesareti ilham edebilir.

Bu yazının altında bu ses meditasyonuna direkt bağlantıyı bulabilirsiniz. Ayrıca websitemizin Listening (Dinleme) bölümünde bu ses meditasyonunun linkini bulabilirsiniz. (www.tomkenyon.com).

Bu özel “ses meditasyonu” 13 Nisan 2013’te İstanbul’da gerçekleşen bir günlük Hathor Intensive sırasında canlı kaydedildi. Bu ses meditasyonu sırasında odağımız kalp çakrasında idi ve seslerin engin İstanbul şehrinin altında uzanan birçok yeraltı geçitlerine yayılmasını duyumsamak beni şaşırttı. Bu seslerin, hem bu kadim şehrin Avrupa’yı Asya’ya bağlayan coğrafi yeri, hem de eşsiz enerjisel özelliklerinden dolayı İstanbul’dan dünyanın geri kalanına yayılmakta olduğunu açıkça duyumsadım.

Ses meditasyonu sırasında bir noktada, yeraltı geçitlerinde yaşayan Dünya Koruyucularının ev sahibi tarafından selamlandığım güçlü psişik izlenimini aldım. İstisnasız onların her biri dünyanın radikal bir dönüşümden geçmek üzere olduğu hakkında beni bilgilendirdi. Bununla tam olarak neyi kastettikleri benim için açık değildi, ama değişimler insan yaşam şeklimiz için çok rahatsız edici olacak.

Bu kadim varlıklardan edindiğim his, eğer insanlık yüksek boyuta geçişte hayatta kalacaksa, insanlığın çözülmemiş duygusal yaraları ile yüzleşmek ve dönüştürmek zorunda olduğu idi.

Bu nedenle, bu meditasyonun amacı kendinizin uzak durduğunuz veya reddettiğiniz yönlerinizi bütünleştirmektir. Psikolojide, bu tür duygusal yer değiştirmeye gölge adı verilir ve reddedilen gölge malzeme içsel yaşamımızı olduğu kadar, dünyadaki dışa dönük eylemlerimizi de kirletebilir.

Bizler bilinçte yukarı doğru ilerlerken, Hathorlar hem bireysel hem de kollektif olarak kendi gölge malzememizi dönüştürmemiz gerektiğinde son derece kararlılar. Onlar ayrıca kollektif gölgemizin endişe verici derecede ve sadece insan yaşamını değil, bu gezegendeki diğer yaşam formlarının hayatta kalmasını da tehdit edici şekillerde dışa vurulduğunu ileri sürüyorlar.

İnsanlığın şu anda karşılaştığı riskli pozisyona rağmen, Hathorlar insan kalbinin (kalp çakrası) geçmiş tarihimiz ve duygusal travmalarımız ne kadar zor olursa olsun, bireysel duygusal yaşamlarımızı iyileştirme ve dönüştürme içsel yeteneğine sahip olduğuna inanıyor. Sadece bu değil, duygusal yaşamlarımızı iyileştirmenin kollektif kalpte (kollektif duygusal tınımız) süptil ama geniş kapsamlı etkisi olduğu, bunun kollektif kaderimizi etkileyebileceği ve etkilediği fikrindeler.

Bu ses meditasyon kaydını defalarca dinledim ve her seferinde kalp çakramda iyileştirici tepki yaşadım. Hathorlar bunu websitesine mümkün olduğu kadar çabuk koymamı istediler. Ve bunun Hathorların şu andaki durumumuzun ne kadar acil ve vahim olduğunu düşündüklerinin bir işareti olduğunu sanıyorum.

Dinleme Önerileri

1) Bu ses meditasyonunu dinlemenin bir yolu, sadece dikkatinizi göğüs kafesinin arkasında göğsünüzün merkezinde yerleşik olan kalp çakra bölgenize odaklamaktır. Zihin odağınızı bu bölgede tutun ve sesleri dinleyin. Zihniniz gezinmeye başladığı zaman, onu kalp çakranıza ve ses kalıplarına geri getirin.

2) Bu ses meditasyonunu dinlemenin başka bir yolu, kalp çakranızın içinde kendinizin küçük bir versiyonunuzu imgelemektir. Öz kimlikteki bu değişim bazı insanlar için daha güçlü bir etki yaratır. Neyle başa çıktığınıza bağlı olarak, kalp çakranızda kendinizin imgesini ayakta dururken, otururken veya yatarken bulabilirsiniz. Bazı durumlarda, epeyce savunmasız hissettiğiniz zaman, kendinizi kalp çakranızda cenin pozisyonunda kıvrılmış bulabilirsiniz. Sadece dikkat odağınızı kalp çakranızın içindeki kendinizin bu duygusuna odaklayın, hangi şekli alıyor olabilirse olsun. Farklı duygusal malzemelerden geçerken kalp çakranızın içindeki şekil değişirse şaşırmayın.

3) Bazı insanlar sesleri dinlerken kalp çakralarına nefes alıp vermenin daha güçlü olduğunu görürler. Eğer bu  yöntem ile çalışıyorsanız, nefes verişlerinizde iç çekin ve bu iç çekişler kalp çakranızdan gelsin. Başka deyişle, nefes verirken işitilebilir bir ses çıkarın, iç çekin.

Bu yöntemin daha ileri bir şekli, her nefes verişte içinizi çekerken kalp çakranızdan yayılan enerjinin hareketini hissetmenize izin vermek ve kalp çakranızdan yayılan enerji tüm bedeninizde dolaşırken enerjinin bu hareketini farkındalıkla izlemektir.

Kişisel önerim üç yöntemi de denemek ve sizin için en iyi çalışanı (çalışanları) seçmektir. Ayrıca dinleme seansını tamamladıktan hemen sonra izlenimlerinizi, hislerinizi, imgelerinizi ve içgörülerinizi yazmak için bir not defteri bulundurmanız faydalı olabilir. Bunun nedeni, bu ses parçası tarafından üretilen bilinç halinin bir tür uyanık rüya üretebilmesidir ve rüyalar gibi bunların bazen önemli içgörüleri açığa vurmasıdır, ama aynı zamanda rüyalar gibi, bunlar kısa sürelidir ve kolayca unutulur.

Bu ses meditasyonunu bir tür arkeolojik alet olarak düşünüyorum. Bunu kalbinizdeki gizli geçitleri ortaya çıkarmak ve görüşünüzden saklanmakta olan bilinç hazinelerini kazanmak için kullanabilirsiniz. Ve bilinçsizliğin karanlığı tarafından saklanmakta olan “şeyleri” bilinçli farkındalığınızın ışığına getirebilirsiniz.

Bu görevi kendiniz için üstlenebilirsiniz. Ama kendinizi duygusal hapisten ve kısıtlamaktan özgürleştirmenin yararları hemcins insan varlıklarına ve tüm yaşama faydalı olabilir ve olacaktır.

Hathor Kalp Çakra Şifası Ses Meditasyonunu ©2013 dinlemek ve/veya indirmek için burayı tıklayın  Click here   . Bunun İstanbul çalışmasından canlı bir kayıt olduğunu ve mikrofonun aldığı bazı oda gürültüleri olduğunu not edin.

Bu Mesaj İle İlgisi Olmayan Bilgi

Geçmişte benimle çalışmış olanlarınız ve gelecekte benimle çalışmayı tasarlayanlarınız için, workshoplar ile ilgili niyetlerimi bilmenizin iyi bir fikir olabileceğini düşünüyorum. Sonraki yıldan başlayarak, Çalışmayı yapma şeklimi değiştiriyorum, seminerlerimin çok önemli parçası olan canlı ses – alanlarında bulunmak için çok daha az fırsatlar olacak.

Workshoplar sırasında yarattığım canlı ses – alanları, bilincin diğer boyutlarına eriştiğim zaman üretilen süptil enerji alanlarıdır. Bu seslerin kayıtları, diğer boyutsal dünyalara kanallık yaptığım zaman salıverilen enerjilerin bazılarını yakalarken, bu enerji alanlarının tam etkisi sadece seslere kanallık yaptığım anda ve bunun gerçekleştiği yerde deneyimlenebiliyor.

Bu yıl ABD’de planlanan sadece üç adet workshop var.

“The Leviathan” 25 Mayıs’ta New York’ta Broadway’de Peter Jay Sharp Tiyatrosunda düzenlenecek. Bu bir günlük çalışmada, aşkın Benliğin gizemine bir sıçrama tahtası olarak sayısız mistik gelenekleri kullanan birçok ses yolculuğuna çıkacağız. Bu olay, bir çok ses yolculuğunun bitişik olmasından dolayı, gerçekten yaşam değiştirici olmayı vaad ediyor. Bu olay ile ilgili daha fazla bilgiyi websitemizde Takvimde okuyabilirsiniz.

New York çalışmasına ek olarak, Ekim’de Pacific Northwest bölgesinde iki adet üç günlük workshoplar olacak.

4 – 6 Ekim’de, Orcas Adasında Mandalaya Girmek adlı Şamanik Budist İnzivası yapacağım. Ve 25 – 27 Ekim’de Seattle, Washington’da Mısır Yüksek Simya Sanatını öğreteceğim. Bu eşsiz olaylar ile ilgili daha fazla bilgiyi websitemizde Takvim bölümünde okuyabilirsiniz. (www.tomkenyon.com).

Kendinizi workshoplar sırasında yarattığım canlı ses alanlarında bulmayı diliyorsanız, bu olaylardan birine katılmayı düşünmenizi teşvik ediyorum.

Judi’nin Notu:  Tom artık öğretmeyeceğini söylüyor, ama daha az öğreteceğini açıklığa kavuşturuyor, bu onun sesinin canlı ses alanlarında bulunmak için daha az fırsatlar olacağı anlamına geliyor, onun sesinin canlı ses alanlarında olmaya benzeyen dünyada hiç bir şey yok. Hiç bir CD bunu yakalayamaz. Bu nedenle, eğer Tom’u her zaman canlı dinlemek istediyseniz, bu olaylardan birine katılmak için dağları oynatırdım. Canlı ses alanı şimdiye dek deneyimlediğim en dönüştürücü şifa deneyimi. Tartışmasız. Bu yaşam değiştirici.

©2013 Tom Kenyon Tüm Hakları Saklıdır www.tomkenyon.com

Ücret almadığınız, herhangi bir şekilde değiştirmediğiniz, yazarın ismini ve tüm bu telif hakkı uyarısını eklediğiniz sürece bu mesajı kopyalayabilir ve herhangi bir ortamda dağıtabilirsiniz. Bu mesajı başkalarıyla serbestçe paylaşabilirken, websitesinin Dinleme kısmındaki ses dosyaları (Aethos Ses Meditasyonu dahil) sadece kişisel kullanımınız içindir ve herhangi bir İnternet veya sosyal medya sitesinde paylaşılamaz veya gönderilemez.

(Çeviri: Saffet Güler)