HATHORLAR: Kendini Sınırlayıcı Düşünce Formlarının ve İnançların Dönüştürülmesi

Yazdır Yazdır 

Hathor Gezegen Mesajı Tom Kenyon kanalıyla

Kendini Sınırlayıcı Düşünce Formlarının ve İnançların Dönüştürülmesi  

Hathor Mesajı, Tom Kenyon kanalıyla

21 Aralık 2012’de gerçekleşen Gündönümü/Galaktik Hizalanma nedeniyle, şu anda katalizör evrim enerjilerinin artan akışını deneyimliyorsunuz. Bu gidişat insanlığın artan kutuplaşmasından dolayı potansiyel olarak yükseltici olduğu kadar rahatsız edici, kargaşaya yol açıcıdır.

Bu yeni enerjilerin yükselen veçhesi üzerine yorumlarımıza odaklanacağız.

Güneş sisteminize giren spiritüel ışıktaki artışın sonucu olarak, yüksek boyutlu veçheleriniz şimdi bir çok şekillerde daha erişilebilirdir.

Gerçekte, bu boyutlar sizin için her zaman erişilebilir oldu, çünkü bunlar sizin doğanızın bir parçasıdır, ama galaktik hizalanmanın geçişiyle perdelerin bazıları kaldırıldı ve kaldırılmaya devam edecek.

Sizin bunu deneyimlemeniz süptil enerjileri duyumsama yeteneğinize dayanarak kişiden kişiye değişir. Ama geçiş gerçekleşti ve insan tarihinin gidişatını köklerinden etkileyecek.

Bunun kollektif zaman çizginizde nasıl oynanacağı zamanla görülecek. Burada değinmek istediğimiz, kendini sınırlayıcı düşünce formları ve inançların dönüştürülmesiyle kendi zaman çizginizi ve kişisel evriminizi pozitif şekilde etkilemek için kullanacabileceğiniz yöntemler ve yaklaşımlardır.

Felsefi Hususlar

Bizim perspektifimizden, dinlerinizin ve spiritüel felsefelerinizin çoğu tarafından engellenmektesiniz. Bu hususlar soyut görünebilse de, aslına bakarsanız, bu düşünce formları algıyı etkiler ve kendi doğalarıyla madde dünyalarındaki deneyiminizi sınırlar.

Dinlerinizin ve spiritüel geleneklerinizin çoğu madde dünyasına olumsuz bakar, hoşgörmez. Cennetin veya mükemmel varoluşun bu tür versiyonlarının bedenli bir insan varlığı olarak deneyiminizin dışında bulunduğunu söylerler.

Aslında, bunların bazıları fizikselliğinizi bir hata veya “günah” olarak düşünür ve bir bedene sahip olduğunuz mutlak gerçeğiyle lekelisinizdir. Kendinizi entellektüel olarak bu tür inançlardan uzaklaştırabilmiş olsanız da, bu düşünce formları kültürünüzün altdünyasında dolaşır. Bunlar insanlığın çoğunluğunun kendisini nasıl gördüğünü etkiler.

Eğer bu düşünce formunu bilinçli ya da bilinçsiz kabul ederseniz, onun tarafından bağlanırsınız ve aşkın yanlarınız (örneğin çokboyutluluğunuz) ve bedenlenmiş varoluşunuz arasında bir gerilim olur. Bu, bizim perspektifimizden talihsiz bir durumdur.

Biz bilinci dualitesizliğin egemen prensip olduğu en yüksek titreşim seviyelerinden ışık alemlerine ve madde alemlerine kadar tek bir süreklilik olarak görüyoruz. Elbette titreşimsel sınırlar var, ama madde dünyaları da en yüksek ışık alemleri ve saf bilinç kadar “kutsaldır.”

Bu kavrayışı elde ettiğiniz zaman, varlığınızın tüm boyutlarına erişime sahip olursunuz, bu ruhsal cesaretinizi, derin içgörü kapasitenizi ve yaratıcılığınızı, şifa/kendini iyileştirme yeteneklerinizi artırır.

Bunu direkt olarak deneyimlemek için, bu realiteye sıçramak için bir yöntem tavsiye etmeyi diliyoruz. Bu yöntemi düzenli şekilde kullanmak varolmanın sınırlı duygusundan daha büyük çokboyutlu Benliğinize geçişi hızlandırır.

Bazılarınız bu geçişi hızlı bir şekilde yapabileceksiniz. Diğerlerinin daha fazla zaman gereksinimi olacak. Bunun ne kadar zaman alacağı sınırlı düşünce formlarıyla ne kadar dolu olduğunuza bağlıdır.

Yöntem

Bu yöntem başınızın tepesindeki taçtan, anüsünüz ve cinsel organlarınızın arasında tam ortada bulunan apışaranıza kadar bedeninizin merkezinden geçen enerjinin Merkezi Kanalını kullanır. Bazıları bu kanala Pranik Tüp, Merkezi Sütun veya Gizli Kanal adını verir.

Bu yöntemde, önce bu kanalın apışaranızdan yukarıya bedeninizin merkezi boyunca başınızın tepesindeki taca kadar çalıştığını duyumsayın ve imgeleyin.

Sonra, bu kanalın başınızın üzerindeki bir noktaya uzandığını imgeleyin. Kollarınızı geçici olarak düz yukarı kaldırarak ve sonra direkt başınızın üzerinde parmaklarınızı birleştirerek bu noktanın yerini bulabilirsiniz. Parmaklarınızın birbirine dokunduğu yer, orasıdır. Mısır Simya perpspektifinden, bu nokta BA‘nız, Göksel Ruhunuz için bir enerji portalıdır.  BA‘nız varlığınızın zaman ve mekan dışındaki veçhesidir ve BA‘nız yoğun ruhsal içgörü ve yeteneklerin kaynağıdır. Bize göre, bu nokta çokboyutluluğunuza açılan birçok kapıdan sadece biridir.

Sonra, Merkezi Kanalınızı apışaranızdan Dünya’ya uzatın. Kişisel enerjilerinize bağlı olarak, bu kanal Dünyanın içine bir kaç santim veya birkaç kilometre girebilir. Bazı durumlarda Merkezi Kanal Dünyanın kendisinin merkezine uzanabilir. Merkezi Kanalınızın başınızın üzerindeki çokboyutlu kapıya ve sonra aşağıya Dünyaya uzatılmasıyla, madde dünyalarını ve ışık alemlerini sembolik olarak bir araya getirirsiniz. Bazıları buna Yerkürenin ve Gökyüzünün birleşmesi veya Cennet ve Dünyanın evliliği adını verir.

Bu yöntemde sonraki adım başınızın üzerindeki kapıdan merkeziniz boyunca aşağıya ve Dünyaya kadar tüm kanalın farkındalığını taşırken Aethos Ses Meditasyonunu çalmaktır.

Önce beş dakikalık ses kaydıyla çalışmanızı tavsiye ediyoruz. Aethos‘un yüksek titreşimli doğası nedeniyle, yukarıda tanımladığımız şekilde farkındalığınızı sürdürürken Merkezi kanalınızın ruhsal arınmasını başlatırsınız.

Bu şekilde meditasyon ile çalışmaya devam ettikçe, çakra sisteminizde ve hücresel hafızanıza “barınmakta olan” her türde düşünce formlarının farkındalığını yüzeye çıkarırsınız.

Sınırlayıcı inançların ve düşünce formlarının temizlenmesinin bitiş noktası, Canlı Gizem olduğunuzun kavrayışıdır. Siz madde ve ışığın birliğisiniz. Ve en temel doğanızla, Dünyalar Arasındaki Köprüsünüz ve bu nedenle tüm alemlerin tüm hazinelerine erişiminiz vardır.

Bu yöntemi bir tür ruhsal ev temizliği olarak düşünün. Bu meditasyon sırasında düşünce formları ortaya çıkarken, bu inançta yaşamaya devam edip etmeyeceğinizi belirlersiniz. Eğer devam etmeyecekseniz, onu artık gereksinim duymadığınız veya istemediğiniz eski kırık bir mobilya parçası gibi gözden çıkarırsınız. Eğer onu istiyorsanız, onu tutmaya devam edin. İstemiyorsanız, bırakın gitsin.

5 dakikalık kayıt ile rahat olduğunuz zaman, dilerseniz 30 dakikalık versiyon ile deneme yapabilirsiniz veya tek bir meditasyon seansında beş dakikalık kaydı bir kaç kez dinleyerek çalışabilirsiniz. Ama, altdünyanıza yolculuğa hazır olmadığınız sürece bu meditasyonu günde bir kereden fazla YAPMAYIN.

Bu uyarıyı sizi ayartmak için bir tür “kozmik havuç” gibi asılı tutmuyoruz. Sizler kendinizi kültürel olarak pekiştirilmiş negatif ve sınırlayıcı düşünce formlarından serbest bırakırken, bu ruhsal ılımlılığa bir çağrıdır.

Bu basit meditasyon kendinizi geçmişte sizi sınırlamış olan inançlardan ve düşünce formlarından temizlemenizi sağlayarak size yoğun fayda getirebilir.

Eğer kendi sınırlayıcı düşünce formlarınızın ve inançlarınızın dönüştürülmesine adanırsanız, bu meditasyon yöntemini sık sık yapmanızı öneririz.

Hathorlar
20 Şubat 2013

Tom’un Düşünceleri ve Gözlemleri  

Bu mesajı aldıktan sonra, danışmanlarımdan 21 Aralık 2012 Gündönümü olayı ile ilgili kendi düşüncelerini daha fazla açıklamalarını istedim.

Onlar bu özel galaktik hizalanmayla galaktik merkezden gelen yoğun spiritüel ışık ve evrimsel enerjilerin fışkırması olduğu fikrindeler. Ama her zaman söyledikleri gibi, bu hizalanma gezegenin sonunu işaret etmedi. Ancak, katalizör ve evrimsel enerjilerin yeni bir dalgasının habercisi oldu.

22 Aralık sabahı tüm o heyecan ve tantanadan sonra özellikle dışsal olarak hiç bir şey olmadığı zaman, hayal kırıklığına uğrayan az sayıda insan olduğunu hayal ediyorum. Ama insan tarihi gerçekleşmeyen benzer kıyamet kehanetleri ile dolu. “Kıyamet kehanetlerinin tarihi” cümlesiyle hızlı bir İnternet araması gelip geçen tarihi kıyamet günlerinin bolluğunu getirecektir.

Ama eğer Hathorlar haklı ise, fiziksel gezegen 2012 Gündönümünde sona ermezken, yeni bir çağa girdi.

Hathorlar bu son galaktik hizalanmanın sonucu olarak insanlığın spiritüel ışığın artışıyla doldurulduğu belirgin fikrine sahipler. Bu ışık aşılamasının her bireyi nasıl etkileyeceği kişiden kişiye değişecektir.

Dahası, Hathorlar bu ışık aşılamasının şimdi bireysel atomik yapılarımızda çalıştığına inanıyor – içimizdeki ışık ve maddenin etkileşimlerini etkiliyor.

Anlaşılması biraz güç olduğu için bunu biraz açıklığa kavuşturmalarını istedim. Madde ve ışık arasındaki etkileşimler ile ne demek istiyorlardı?

Onların bu etkileşimler ile ilgili görüşü, madde ve ışığın birbiriyle çok yakın ilişkili olduğu önermesine sayanıyor ve bazı şekillerde madde ve ışık aynı madalyonun iki tarafıdır. Işık ve madde arasındaki bu ilişki Albert Einstein tarafından ünlü denklemi E= mc2 ile ifade edilmişti. Bu perspektiften, maddeden oluşan bedenlerimiz teorik olarak bazı koşullarda ışığa dönüşebilir – aşırı ve olağandışı koşullarda.

Ama yanıtlarıyla ilgili gerçekten ilgi çekici bulduğum şey, onların ışığın kendisinin doğasını benimsemeleriydi. Onlara göre fiziksel ışık ve spiritüel ışık da yakından ilişkilidir. “Işık” adını verdiğimiz (gözlerimizle görebildiğimiz elektromanyetik spektrum anlamına geliyor) titreşim aralığı tüm enerji spektrumunun sadece küçük bir kısmıdır.

Hathorlara göre, spiritüel ışık fiziksel ışıktan çok daha hızlı titreşir (ve elektromanyetik spektrumdaki herhangi bir enerji kategorisinden daha hızlı titreşir). Ama yakın ilişkilerinden dolayı, spiritüel ışık belirli koşullar altında fiziksel ışığa düşürülebilir ve fiziksel ışık spiritüel ışığa yükseltilebilir.

Spiritüel ışık teriminin kullanılmasını daha fazla açıklamalarını istediğim zaman, bu tür ışığın bilincin bir ifadesi olduğunu ve normal olarak sadece derin şekilde değişmiş farkındalık halleri sırasında karşılaşıldığını söylediler – belirli türde Samadhi (yogic trans) veya mistik tefekkür sırasında. Bunun nedeni, spiritüel ışığın fiziksel duyular ile algılanamaması, sadece bilincin kendisinin en derin seviyelerinin aracılığıyla algılanabilmesidir.

Hathorlar, “içimizde madde ve ışık arasında güçlü etkileşimler gerçekleşiyor” dedikleri zaman, hem fiziksel hem de spiritüel ışığı kastediyorlardı.

İnsanlar ilgili her şeyde olduğu gibi, ışık ve madde arasındaki bu artan etkileşim ile nasıl başa çıktığımız bireylere göre epeyce değişir. Bazılarımızın bilinçte yukarı çıktığı görülüyor, bazılarımız havanda su dövüyor ve bazılarımızın aklımızı kaçırdığımız görülüyor. Mantıksızlığın garip karışımına ek olarak, rahatsız edici sayıda insanın çılgına döneceği görülüyor.

Maddenin ışığa ve ışığın maddeye salınımları artarken, Hathorlar hem insan mantıksızlığında hem de ışık yaymada (spiritüel farkındalıkta artma) hızlanma göreceğimiz fikrindeler. Ve dünya kendini yıkım ve kendini gerçekleştirmenin bu “iniş çıkışı” arasında yakalanmış olacak. Bu ve bir çok başka nedenlerle, eski düşünce formlarımızı ve inançlarımızı temizlememizin çok yardımcı olacağını düşünüyorlar.

Hathorlar düşünce formlarını ve inançları ayrı kategoriler olarak görüyor. Düşünce formları realite ile ilgili kavramlardır ve bir kültür bir düşünce formunu gerçek olarak kabul ettiği zaman, o ortak bir realite haline gelir – düşünce formu ister doğru olsun ister olmasın.

Bir birey bir düşünce formunu kendi kişisel realite görüşüne dahil ettiği zaman, düşünce formu bir inanç haline gelir.

Yöntem: Adım Adım

1. Apışaranızdan tacınıza kadar bedeninizin merkez hattındaki Merkezi Kanalı imgeleyin ve duyumsayın.

2. Merkez Kanalı başınızın üzerindeki BA noktanıza uzatın. Bu noktanın yerini belirlemek için, kollarınızı geçici olarak başınızın üzerine kaldırın ve parmaklarınızı birbirine dokundurun. Parmaklarınızın birbirine dokunduğu yer, BA noktanızın bulunduğu yerdir.

3. Sonra, Merkez Kanalınızı Dünyanın içine uzatın, sizin için rahat olacak uzaklığa kadar.

4. Farkındalığınızı Merkez Kanalınızın içine getirin.

5. Merkez Kanala odaklanırken Aethos Ses Meditasyonunu çalın. Önce bu Yöntemin sizin için nasıl çalıştığına aşina olmak için, ses meditasyonunun beş dakikalık versiyonu ile çalışmaya başlayın.

6. Yöntemde bu noktada, iki seçeneğiniz var.

Seçenek 1:

Birinci seçenek uğraştığınızı bildiğiniz belirli bir düşünce formu veya sınırlayıcı inanç üzerinde çalışmaktır. Farkındalığınızı Merkezi Kanalda tutarken, düşünce formunun/inancın enerjisinin kanalın içinde kendisini sunmasına izin verin. Bu enerji kendisini size duyusal şekilde veya sizin için doğal olan şekilde sunacaktır. Yani onu görebilir veya bir şekilde hissedebilirsiniz. Ayrıca başka şekillerde de deneyimleyebilirsiniz. Enerji ortaya çıktığı zaman, ses meditasyonunu dinlerken odağınızı onun üzerinde tutmaya devam edin. Zihniniz başka yere kaydığı zaman, onu geri getirin. Düşünce formunun/inancın enerjisinin yerleşik olduğu bölgede bir tür açıklık veya çözülme olduğunu hissedinceye kadar enerjiyle çalışmaya devam edin.

Belirli yoğun veya derine gömülmüş düşünce formları/inançlar ile çalışmak bir kaç seans gerektirebilir.

Seçenek 2:

İkinci seçenek baskılanmış (veya bilinçdışı) bir düşünce formunun enerjisini bilinçli farkındalığınıza getirmek için Aethos Ses Meditasyonunu kullanmaktır.

Dikkatinizi Merkezi Kanalın içine odaklarken, ortaya çıkan şeylere dikkat edin. Merkezi Kanalınızda bir enerjinin duyumsamasını aldığınız zaman, tüm dikkatiniz ile ona odaklanın. Bu en sonunda size enerjiye bağlı olan düşünce formunu ifşa edecektir. Zihniniz başka yerlere kaydığı zaman, onu enerjiye geri getirin.

Merkez Kanalınızda birden çok enerjinin ortaya çıkması olasıdır. Bu durumda, sezgisel olarak tek bir enerjiyi seçin ve düşünce formunun/inancın enerjisinin yerleşik olduğu bölgede bir  açıklık veya çözülme olduğunu hissedinceye kadar o enerjiyle çalışmaya devam edin. Sonra daha sonraki seansta geri dönüp farkettiğiniz diğer enerjiler ile çalışabilirsiniz.

Seçenek 1’de olduğu gibi, belirli yoğun veya derine gömülmüş düşünce formları/inançlar ile çalışmak bir kaç seans gerektirebilir.

Bir çözülme veya açıklık duygusu elde ettiğiniz zaman, düşünce formunun/inancın dönüştürülmüş olduğunu bilirsiniz. Eğer enerjinin yerleşik olduğu bölgede bunu duyumsamazsanız, bu açıklık veya çözülmenin berrak duygusunu elde edinceye kadar, Aethos Ses Meditasyonunu dinlerken enerjinin bulunduğu yere odaklanmaya devam edin.

Eğer bu tamamlanma duygusunu elde etmezseniz, bu düşünce formu/inancı daha fazla dönüştürme amacıyla başka bir seansta Yönteme geri dönün.

Düşünce formu/inanç tamamen dönüştürüldüğü zaman, kendinizde yeni bir şeyler duyumsayacaksınız. Ve muhtemelen daha önce sahip olmadığınız yeni bir zihinsel, duygusal ve/veya ruhsal kaynağa sahip olacaksanız.

Eğer düşünce formu/inanç özellikle yoğun (örneğin inatçı) veya derine gömülmüş ise, Yöntem ile birçok kez çalışmak zorunda olabilirsiniz.

Son Düşünceler

Bu Yöntemin kendini sınırlayıcı düşünce formları ve inançların bilinçli dönüştürülmesiyle algısal realitenin goblenini yeniden dokuma gücüne sahip olduğuna inanıyorum.

Dünyayı bu yeni şekillerde algılama kapasitesinin bizim en harika (ama gözden kaçan) potansiyellerimizden biri olduğuna inanıyorum.

Algısal realitemizi değiştirme gücü, kendimizi ve dünyayı yeniden hayal etme gücünden daha az değildir.

Aethos Ses Meditasyonunu dinlemek için buraya tıklayın.  Click here  Not: Dinleme Anlaşması Sayfasına yönlendirileceksiniz ve Dinleme Şartlarını okuyup kabul ettiğinizde tüm ses dosyalarına ücretsiz ulaşacaksınız. Aethos Ses Meditasyonunu buluncaya kadar sayfanın altına inin. O linki tıklayınca hem beş dakikalık hem de otuz dakikalık versiyonlara ulaşacaksınız.

Eğer Hathor mesajları sizin için yeni ise, Aethos ile ilgili mesajı bulabilirsiniz.

http://www.kosulsuz-sevgi.com/yeni-eklenen-mesajlar/hathorlar-aethos-ve-bilincin-ikili-olmayan-halleri/

Bu mesajla direkt ilgili olmayan bilgi

Tom’un 2013 Takvimi wesbitesinde yayınlandı. Tom bu yılın baharında İstanbul, Viyana, Toulouse ve Münih’te olacak. Bir günlük workshop için 25 Mayıs’ta New York’da olacak, Ekim’de iki üç günlük workshop için  Seattle, Washington’da olacak. Programını görmek için tıklayın, Click here  veya www.tomkenyon.com sitesinde Takvim bölümüne bakabilirsiniz.

İSTANBUL WORKSHOPU

13 Nisan: Transmissions of Light (Işık Aktarımları)

Bu bir günlük workshopta, Tom yükseliş sürecinde bize yardımcı olması için Boyutlararası varlıklar olan Hathorlardan gelen güçlü ses kodlarını paylaşacak. Bu bağlamda, yükseliş sadece bilincin genişlemiş hallerine yukarıya doğru ilerlemektir.

Bu Çalışma sırasında, Tom Hathorların yükseliş süreci ile ilgili perspektiflerini paylaşacak, katalizör Hathor ses kodlarına kanallık yapmak için dört oktav aralığındaki sesini kullanacak.

Bu ses kodları bilincin derin şekilde değişmiş hallerini üreten “spiritüel ışık” yayınımları üretir. Bu “ışık aktarımları” beden/zihin sistemindeki gizli potansiyelleri aktive eder, farkındalığın çok genişlemiş hallerine ve derin içgörüye yol açar.

Bilincin bu gernişlemiş halleri algı kapılarını açabilir ve size çok boyutlu ve aşkın doğanızı ifşa edebilir. Varlığımızın bu ışıkla dolu alemleri ile temas kurmak spiritüel yenilenme duygusu ve yaratıcılığın yeni seviyelerini açığa vurabilir.

Workshop için iletişim: haktanakdogan@siriusufo.org

©2013 Tom Kenyon Tüm Hakları Saklıdır  www.tomkenyon.com

Ücret almadığınız, herhangi bir şekilde değiştirmediğiniz, yazarın ismini ve tüm bu telif hakkı uyarısını eklediğiniz sürece bu mesajı kopyalayabilir ve herhangi bir ortamda dağıtabilirsiniz. Bu mesajı başkalarıyla serbestçe paylaşabilirken, websitesinin Dinleme kısmındaki ses dosyaları (Aethos Ses Meditasyonu dahil) sadece kişisel kullanımınız içindir ve herhangi bir İnternet veya sosyal medya sitesinde paylaşılamaz veya gönderilemez.

(Çeviri: Saffet Güler)