İnsanın Elleri Işık Yayıyor

Yazdır Yazdır 

Jennifer Viegas, Discovery News

6 Eylül, 2005 — Elin tüm parçalarının ışığın belirlenebilir seviyelerde ışık yaydığını keşfeden son zamanlardaki bir çalışmaya göre insanın elleri parlıyor, ancak, parmak tırnakları en fazla ışık yayıyor.

Bulgular bitkiler dahil çoğu yaşayan şeylerin ışık salıverdiğini ileri süren önceki araştırmaları destekliyor. Hastalık ve rahatsızlıkların parlamanın gücünü ve modelini etkilediği görüldüğü için, keşif hastalara teşhis koymanın daha kolay olmasını sağlayabilir.

Japonya’da Hamamatsu Photonic’teki Merkezi Araştırma Laboratuarında araştırmayı yöneten bilim adamı olan Mitsuo Hiramatsu, Discovery Habere, ellerin fotonlar veya ışığın minicik, enerjilenmiş artışlarını salarak ışık yayan bedenin tek parçası olmadığını söyledi.

“Sadece eller değil, ayrıca alın ve ayaklarımızın altları fotonlar yayar.” diyor Hiramatsu ve ekliyor, “fotonların varlığı ellerimizin her zaman ışık ürettiği anlamına gelir”

Işık çıplak göze görünür değildir, Hiramatsu ve ekibi ışığı “görmek” için güçlü bir foton sayacı kullandı.

Detektör parmaklardaki tırnakların 60 foton, parmakların 40 ve avuçların 20 foton salıverdiğini keşfetti.

Bulgular Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology. ‘de yayınlandı.

Hiramatsu tırnakların, elin diğer kısımlarından neden daha fazla ışık yaydığından emin değil, ancak şöyle diyor, “ Parmak tırnaklarının optik pencere özelliği nedeni ile olabilir”, bu şu anlama geliyor, tırnaklar ışığı yaymak için bir prizma gibi çalışıyor.

Işığı ilk yerinde neyin neyin yaratıyor olabileceğini keşfetmek için, Hiramatsu ve arkadaşı Kimitsugu Nakamura, ellerinin yaydığı foton ölçülmeden önce, ful sıcak veya soğuk su ile dolu plastik şişeleri tutan süjeleri test ettiler. Araştırmacılar ayrıca, analiz yapılırken bireylerin ellerini koydukları koyu renkli kutuya azot ve oksijen pompaladılar.

Yüksek sıcaklıklar foton salınışını arttırdı, oksijen verilmesi de foton salınışını artırdı. Ellerin üzerini madeni yağ ile ovmak da ışık seviyelerini yükseltti.

Bu sonuçlara dayanarak, bilim adamları ışığın “bir tür chemiluminescence – kimyasal ışıltı” olduğunu teorize ediyorlar, ateşböceklerinin parıldamasını sağlayanlar gibi, kimyasal reaksiyonlara dayanan bir lüminesans/ışıldama. Araştırmacılar ışığın % 40 ının, ellerimizin derisinin oksijen ile reaksiyonu sonucu ellerimizde sürekli olarak gerçekleşen kimyasal reaksiyondan kaynaklandığına inanıyor.

Deriye nüfuz eden madeni yağ ışığı artırdığı için, parıldamanın % 60 ının derinin içinde gerçekleşen kimyasal reaksiyondan kaynaklanabileceğini düşünüyorlar.

Almanyadaki Uluslar arası Biyofizik Enstitüsü’nde biyoloji ile ilgili fotonlar üzerine önde gelen bir uzman olan Fritz-Albert Popp bulguları onaylıyor ve şaşırmadığını belirtiyor.

Popp Discovery Habere şöyle dedi, “Hastalıkların tipi ve şiddeti açık kolerasyonlar ile bulunabilir.”

Popp ve ekibi alından ve ellerden yayılan ışığın aynı temel ritimlerle titreştiğine inanıyor, ancak bu nabız atışları sağlıksız insanlarda düzensiz oluyor. Onun muscular sclerosis hastalarında yönettiği bir araştırma bu teoriyi onaylıyor görünüyor.

Hem Popp hem de Hiramatsu gelecek çalışmaların insan foton yayınımı ile ilgili daha fazla bilgi ortaya çıkarcağını umuyor, bu da tıbbi teşhis uygulamalarına katkıda bulunacak.