HAİTİ ve KAOTİK DÜĞÜM

Yazdır Yazdır 

Hathor Mesajı ~ Tom Kenyon vasıtasıyla

13 Ocak 2010

Haiti’deki son sismik olay, son mesajımızda sözünü ettiğimiz Kaotik Düğümün başlangıcını haber veriyor.

Açık söylemek gerekirse, bu olayın öngördüğümüz zaman çizgisinin hafifçe dışında gerçekleşmesine şaşırdık. Bu bize “yeniliğin/değişikliğin” (ön görülemezlikteki artış anlamına geliyor) yeni seviyelerinin umduğumuzdan daha hızlı yükseldiğini anlatıyor. Bu nedenle, bu tür gelecek vakaları kesin olarak belirtmek gittikçe zorlaşıyor ve zorlaşacak.

Ancak, gezegensel durumunuzun genel gidişi son derece oynak, değişken. Manyetik Kuzey Kutbunuz pozisyonunu kararsız ve tahmin edilemez şekilde değiştiriyor. Fotosfer de olağan dışı aktivite işaretleri gösteriyor, bu henüz bilim adamlarınız tarafından belirlenmedi. Tüm bunlar Yükselişe ilerleyen bir gezegen için beklenen şeylerdir ve bunların hepsini Dünya’nın yüksek boyutlara doğumunun doğum sancılarına benzetiyoruz.

Bu mesajda amacımız bu kaotik düğümün ortaya çıkışı ile ilgili kehanetler vermek değildir, çünkü tüm alçakgönüllülüğümüz ile, teknolojimizin artık önünüzde açılan kaotik olayları kesin olarak tahmin edemediğini kabul etmeliyiz.

Konuşmak istediğimiz şey, her zaman olduğu gibi, çok boyutlu farkındalığın pratik uygulamalarıdır.

Herhangi bir olayla ilgili deneyiminizi belirleyen şey, titreşim alanınızın durumudur. En basit formunda, yaşamınızdaki en küçük şeyler için minnettarlık geliştirmek size en büyük sonuçları verecektir.

Size daha önce verdiğimiz çeşitli içsel teknolojiler de bu geçişte seyretmenize yardımcı olur, ancak herkesin çok boyutlu farkındalığa girme yeteneğini olmadığını kavrıyoruz. Eğer siz onlardan biriyseniz, buna kaygılanmayın. Yaşamınızda olan şeyler için en basit minnettarlık eyleminiz titreşim alanınızı herhangi bir kutsal geometriden daha hızlı ve daha etkili şekilde değiştirir.

O zaman görev, yüksek seviyede titreşim elde etmektir. Fiziksel titreşimi – fiziksel bedeninizin titreşim hızını – kastetmiyoruz, süptil enerji bedeninizin titreşim hızından söz ediyoruz (KA’nız, eterik çiftiniz).

Gezegeniniz enerjisel sürecine daha derinden girerken, hava durumu modellerinde daha fazla kararsızlık, değişkenlik ve tahmin edilemeyen yerküre değişimlerinde artış bekleyebilirsiniz. Ama bazı şekillerde, dışsal olaylarla başa çıkmak, karşılaştığınız içsel olaylarla başa çıkmaktan daha kolaydır.

Süptil enerjilere daha hassas olanlarınız, gerçekleşecek olan boyutsal ve fiziksel değişimlerin size “sert şekilde çarptığını” görebilirsiniz. Titreşim seviyelerine bağlı olarak, daha fazla sayıda birey uyku düzensizlikleri ve garip rüyalar deneyimleyecek – bazılarının doğası kehanetsel olan rüyalar. Ayrıca muhtemelen, mantıklı açıklaması olmayan garip fiziksel rahatsızlıklarda artış olacak. Bunlar çoğunlukla, enerji bedeniniz içsel yolculuğundan fiziksel formunuza geri dönerken sabah erken saatlerde ortaya çıkacak. Bu tür fiziksel rahatsızlıklar bedeninizdeki organların ve çeşitli bedensel sistemlerin gerçekleşmekte olan hızlanan değişimlere tepkisidir. Başka deyişle, fiziksel bedenleriniz gezegensel değişimin hızlı yükselmesinden zorlanıyor.

Ani ve beklenmedik aşırı yorgunluk, güçsüzlük periyotları ve hatta aynı anda hem uykuda hem de uyanık olmanın çok garip halini deneyimleyebilirsiniz. Yine, bu meydan okumaların hepsi dünyanızda gerçekleşen hızlı değişimlerin sonucudur. Eğer yeterli zamanınız varsa ve bu enerjisel düşüşlerden birini, ani yorgunluk başlangıcını hissediyorsanız, uzanıp dinlenmeniz yapacağınız en iyi şeydir. Eğer bunu yapamıyorsanız, araba kullanıyorsanız veya kritik kararlar ya da seçimler alıyorsanız, özellikle teknoloji ile meşgulken, ihtiyatlı olmanızı öneriyoruz. Tüm nüfusta sinirlilikte genel bir artış olabilir – ve bunun doğru olmasını bekliyoruz; küçük negatif tartışmalar kolayca daha büyük bir tartışmaya büyüyebilir.

Önceki mesajımızda Epifiz Bezi için Boyutsal Uyumlama sunduk. Bu, sizler bu periyottan geçerken size yardımcı olacak hala çok etkili bir ses aracıdır. Günde birkaç dakika bu Uyumlamayı dinlemek sisteminizin kendisine “ince ayar” yapmasına yardımcı olabilir, böylece önünüzdeki değişimler daha az stresli olur.

Yine, tüm bunlardaki anahtar bileşen titreşim hızınızdır ve Boyutsal Uyumlama epifiz bezini yüksek ışık alemlerine ayarlayarak sinir sisteminize yardımcı olur. Bunu “akustik hayat botu” olarak düşünün.

Ayrıca daha büyük sayıda insanın Dünya planını terk ettiğini görebilirsiniz. Bu terk ediş beklenmeyen kazalar, umulmadık hastalıklar ve elbette yerküre değişiklikleri ve iklim anormallikleri ile gerçekleşecek. Bununla ilgili olarak size söylemek istediğimiz şey, Dünya’nın boyutsallığı değişirken, boyutlar arasındaki perdelerin incelmesidir ve birçok insan perdenin diğer tarafındaki dostlarını ve sevdiklerini öncesinden çok daha berrak şekilde duyumsayacak.

Bazı şekillerde yaşam ve ölüm arasındaki perdeler kalkıyor ve boyutlar arasındaki perdeler ayrılıyor. Bu nedenle bazılarınız son birkaç bin yıldır gözlerden uzak kalmış olan hayvan ruhları, Dünyanın devaları ve diğer doğa ruhları ile olağandışı karşılaşmalar yaşayabilirsiniz.

Bu meydan okuyucu ve zor bir periyot olmasına rağmen, bu zamanda bedenlenmiş olmak olağanüstü bir fırsattır. Yaşamınızda veya etrafınızdakilerin yaşamlarında önünüzde nelerin olup bittiğine bakmaksızın, yaşamınızdaki en küçük şeyler için minnettarlık geliştirmenizi öneriyoruz. Yakın hissettikleriniz için sevginizi ve şefkatinizi paylaşın.

Batı Uygarlığı dediğiniz bu büyük miazmada (pis hava), gelen fırtınada hayatta kalacak olan bireysel ilişkilerdir.

Sizler kültürünüzün yaratmış olduğu çarpıklıkları salıverirken ve zaman ve mekanda bedenlenmiş bir varlık olarak varoluşunuzun basit gerçeğine uyanırken, büyük maceranın henüz başladığını göreceksiniz.

Hathorlar
_______________________________

Tom’un Gözlemleri

Son mesajlarında Hathorlar ilk Kaotik Düğümün ortaya çıkışı için doksan günlük bir zaman çizgisi tahmin ettiler. Bu, Haiti’deki depremi onların zaman çizgisinin altı gün sonrasına yerleştiriyor. Hathorlar bu Kaotik Düğümü tahmin ettikleri zaman, nadiren yaptıkları bir şey olarak, bunun doksan günlük periyottan önce veya sonra gerçekleşebileceğini söylediler.

Ancak zaman çizgisi geldi ve geçti, olayın bundan önce olmamasına oldukça şaşırmışlardı.

Onlarla ilk temasımda, tüm sistemler daha yüksek seviyedeki düzene ilerlerken, tüm sistemlerin geçeceği kaos aşamaları olduğunu anlattılar. Ve muhtemelen beklenmedik olan olağan dışı durumlar anlamına gelen yeniliğin ortaya çıkışı kaotik sürecin parçasıdır.

Hathorlar bu felaketsel olayların, sürekli artan tahmin edilemezliğin ve yeniliğin başlangıç aşamasını işaret ettiği fikrindeler. Lütfen tüm bunların negatif olmadığını not edin. Bir insandan diğerine veya bir kültürden diğerine tahmin edilemez cömertlik de bunun parçası olabilir. Bu yalnızca olasılıkları tahmin etmeye gelince tüm bahislerin uzak olmasıdır.

Bu en son mesajda keşfetmek istediğim birkaç nokta var. İlki “mantıklı açıklaması olmayan garip fiziksel rahatsızlıklar” ile ilgili.

Kişisel olarak, birçok arkadaşım gibi bunlardan bazılarını deneyimledim, ama burada bir uyarı yapmak istiyorum. Eğer fiziksel bir rahatsızlık yaşıyorsanız ve bundan kaygı duyuyorsanız, özellikle devam ediyorsa, tıbbi nedenlerini anlamak için doktorunuza gitmenizi öneririm. Ani fiziksel hastalıkların veya güçsüzlüğün sadece enerjisel olduğunu farzetmeyin.

Bunu söyleyerek, sizinle bu tür fenomenler yaşamış olduğum kişisel deneyimimi paylaşayım. Bir çok sabah saat 03:00 civarında, özellikle kuvvetli ve garip fiziksel duyumsamalara gafil yakalandım. Hathorlara neler olup bittiğini sordum, oldukça ciddi bir şeyle baş ediyor olabileceğimi düşünmüştüm. Bedenlerimizin atomik ve moleküler seviyelerde, Dünya, güneş, güneş sistemimiz ve galaksimizde gerçekleşmekte olan muazzam enerjisel değişimlerden etkilendiğini söylediler. Bunun, düzenleyici üçüncü – boyut realitesinin eski şekillerine “tutunmanın” ve bilinmeyene (yüksek boyutlu alemleri kastediyor) girmeye izin vermemenin eşdeğeri olduğunu söylediler.

Vermiş oldukları içsel teknolojilerle çalışmaya devam etmemin dışında bunun için gerçek sağlam bir çözümleri yoktu. En sonunda yüksek boyutlu realitelere daha aşina olduğum bir yere ulaştım ve üçüncü boyut dünyasına bağımlılıklarımı daha kolayca salıverdim.

Dikkat edilsin, onlar ölümden bahsetmiyorlar. Boyutsallık geçişinin (Yükseliş) en sonunda bedenlenmiş olan bizlerin eşzamanlı olarak hem içinde yaşadığımız üç boyutlu dünyanın hem de diğer alemlerin farkında olacağımız anlamına geldiğine inanıyorlar. Ancak farkındalığın bu genişlemiş haline ilerleme sürecinde, birçoğumuz bilinene tutunmaya eğilimliyiz.

Ayrıca, “aynı anda hem uyanık hem de uykuda olmanın çok garip hali”nden bahsederek uyku sorununa değinmelerini ilginç buldum. Başkaları gibi, bunu düzenli olarak deneyimliyorum. Beden ve zihnin bu garip halinde, bedenim uyuyor, bunun kanıtı uykuya daldığımda deneyimlediğim belli tür nefes alma kalıplarıdır ve uykuya daldığımda bedenim ağır hissettiriyor. Ama bu tuhaf bedensel uyku – hallerinde zihnim oldukça uyanık.

Kişisel olarak uykunun daha da fazla bir sanat formu olduğunu görüyorum. Gece sırasında eşzamanlı olarak uyku ve uyanıklığı deneyimleyenlerimiz için, derin REM uykusunun sağlık kazandırıcı haline girmek bazen meydan okuyucu oluyor. Uzun rahat uyku yerine kısa uykuyu (kestirme) düşünebilirsiniz. Yapabileceğinizi yapın ve buna teşekkür edin.

Hathorlar ayrıca bu mesajda Epifiz Boyutsal Uyumlamasından bahsettiler. Bu ses kodunu bana orijinal olarak verdikleri zaman, gelecekte başka Uyumlamalar da vereceklerini belirttiler. Bu arada, tüm bu Uyumlamalar websitesinde herkes ücretsiz olarak sunuluyor. Şimdilik, Hathorlar Epifiz Bezi için Boyutsal Uyumlamayı (düzenli olarak) dinlemenin, Yükseliş yolunu seçen bizlere yardımcı olmaya devam edeceği fikrindeler.

Kişisel olarak, bazen Hathor içsel teknolojilerini ve Uyumlamaları, tekamül dalgalarında devam etmemizi sağlayan enerjisel sörf tahtaları olarak düşünürüm.

Bu beni hem aydınlatıcı hem de oldukça eğlenceli olduğunu gördüğüm onların ifadelerinden birine getiriyor: “Yaşamınızda olan şeyler için basit minnettarlık eylemi titreşim alanınızı herhangi bir kutsal geometriden daha hızlı ve daha etkili şekilde değiştirir.”

Aslında bu, bana geometri ile ilgili ciltler dolusu bilgi veren bir grup zeki varlıktan geliyor. Ve kutsal geometrinin süptil enerji akışını değiştirdiğine kuşkum yok. Ama buradaki en önemli şey etrafınızda ne olursa olsun, kendi süptil enerji bedeninizin (KA’nız) titreşim hızını artırmaktır. Eğer kutsal geometrinin kullanılması buna yardımcı oluyorsa, o zaman onu yapın. Benim için kesinlikle yardımcı oluyor. Ancak zihnin bu tür beceri gösterileri ile meşgul olamıyorsanız, Hathorlar üzülmemenizi, mutlu olmanızı söylüyorlar. Sadece yaşamınızdaki en küçük şeylere minnettar olun, titreşim hızınız kendi kendine yükselir. Bu basit bildiri için onları alkışlıyorum, ben de minnettarlığın kendi bilincimin üst katlarına ulaştıran merdiven olduğunu gördüm.

Birçoğumuz için ister fiziksel, ister zihinsel olsun, bunların bizi hayal ettiğimiz cennetin versiyonuna değiştireceğini düşünmeye bağımlı olma eğilimi vardır. Ancak bunun sadece başka türde dogmatitis (ruhun iltihaplı hali) olduğunu düşünüyorum. Dogmatitisler, sınırlayıcı bir fikir veya inanç olduğunda ortaya çıkar. Bunun en genel formu, bir tür cihaz kullanmadıkça ve/veya belli bir yolu izlemedikçe, kendi kendinize bilinçte yukarı doğru ilerleyemeyeceğiniz inancıdır. Hathorlar bize duygusal doğamızda, basit minnettarlık eylemimizde kendi tekamülümüz için en büyük araçlar sahip olduğumuzu hatırlatıyor.

Bu bana bu mesajın sonuna doğru verilen onların başka bir bildirisini getiriyor. “Batı Uygarlığı dediğiniz büyük miazmada, gelen fırtınada hayatta kalacak olan bireysel ilişkilerdir.”

İnsanlık için 3B realiteleri açısından ne gelirse gelsin, yakınlarımızla içten ve işbirlikçi ilişkilerin en güvenilir para birimi haline gelebileceğini sanıyorum.

Size sevinç getiren hem küçük hem de büyük şeyleri bulmanızı diliyorum.

Tom Kenyon

Epifiz Uyumlaması ile ilgili bilgi için:

http://tomkenyon.com/sound-gifts

Uyumlamayı dinlemek veya indirmek için:

https://tomkenyon.box.net/shared/b0xc8la6j5

©2009 Tom Kenyon All Rights Reserved.

www.tomkenyon.com

Yazarın ismini belirttiğiniz, bu telif hakkı uyarısını eklediğiniz, bundan para almadığınız ve içeriğini herhangi bir şekilde değiştirmediğiniz sürece, bu mesajı herhangi bir ortamda kopyalayabilir, paylaşabilir ve dağıtabilirsiniz.

(Çeviri: Saffet Güler)